SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

rok szkolny 2018/19 - SP 2 w Sztumie

Numer

w Szkolnym Zestawie Podręczników

Numer dopuszczenia

MEN

realizacja

Edukacja

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

KWK KEP

SP/II/IV/10 -2018/2019

907/1/2017

MEN

Klasa IV

Język polski

NOWE Słowa na start!4 Podręcznik do j.polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

Klasa IV

Język polski

NOWE Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Praca zbiorowa

SP/II/IV/11 -2018/2019

877/1/2017

MEN

Klasa IV

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Nowa Era

Grzegorz Wojciechowski

B. Olszewska

W. Surdyk - Fertsch

Klasa IV

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś 4

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

Grzegorz Wojciechowski

B. Olszewska

W. Surdyk - Fertsch

SP/II/IV/12 -2018/2019

831/1/2017

MEN

Klasa IV

Język angielski

BRAINY klasa 4 - książka ucznia.

Macmillan Polska

Nick

 Beare

Klasa IV

Język angielski

BRAINY klasa 4 – zeszyt ćwiczeń

Macmillan

Polska

Nick

Beare

SP/II/IV/13 -2018/2019

780/1/2017

MEN

Klasa IV

Matematyka

Matematyka z plusem 4 .

GWO

Małgorzata Dobrowolska

Marta

Jucewicz

Piotr Zarzycki

Marcin Karpiński

Klasa IV

Matematyka

Matematyka z plusem. Zeszyt ćwiczeń.

GWO

M.Dobrowolska

S.Wojtan

P.Zarzycki

SP/II/IV/14 -2018/2019

863/2017

MEN

Klasa IV

Przyroda

Tajemnice przyrody 4

Nowa Era

Maria Marko – Workowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

Klasa IV

Przyroda

Tajemnice przyrody 4

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

M.Marko-Worłowska

J.Stawarz

F.Szlajfer

SP/II/IV/15 -2018/2019

852/1/2017

MEN

Klasa IV

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

SP/II/IV/16 -2018/2019

903/1/2017

MEN

Klasa IV

Plastyka

Do dzieła!  Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

SP/II/IV/17

2018/2019

295/1/2017

MEN

Klasa IV

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Lech Łabecki

Marta Łabecka

SP/II/IV/18-

2018/2019

806/1/2017

MEN

Klasa IV

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV.

MiGra

Grażyna Koba

SP/II/IV/19-2018/2019

AZ-21-01/10-KR-3/12 2012r.

Klasa IV

Religia

Słuchamy Pana Boga . Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.

Św. Stanisław BM

(redakcja)

ks. Tadeusz Panuś

SP/II/V/20 -2018/2019

907/2/2018

2015

MEN

Klasa V

Język polski

NOWE Słowa na start!5 Podręcznik do j.polskiego dla klasy

 piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

Anna Klimowicz

Klasa V

Język polski

NOWE Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Agnieszka Marcinkiewicz

Joanna Ginter

SP/II/V/21 -2018/2019

877/2/2018

MEN

Klasa V

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś klasa 5 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

Grzegorz Wojciechowski

Klasa V

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś 5

Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

T.Maćkowski

SP/II/V/22-2018/2019

831/2/2018

MEN

Klasa V

Język angielski

Brainy klasa 5. Książka ucznia.

Macmillan

Polska

Nick

Beare

Klasa V

Język angielski

Brainy klasa 5

 Zeszyt ćwiczeń.

Macmillan

Polska

Katherine Stannett

SP/II/V/23 -2018/2019

780/2/2018

MEN

Klasa V

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.

GWO

Małgorzata Dobrowolska

Marta Jucewicz

Piotr Zarzycki

Marcin Karpiński

Klasa V

Matematyka

Zeszyt ćwiczeń. Wersja C.

GWO

M.Dobrowolska

S.Wojtan

P.Zarzycki

A. Mysior

Z. Bolałek

SP/II/V/24

2018/2019

906/1/2018

Klasa V

Geografia

Planeta NOWA.

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

NOWA ERA

F.Szlajfer

Z.Zaniewicz

R.Malarz

T.Rachwald

Klasa V

Geografia

Planeta Nowa 5

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

Praca zbiorowa

SP/II/V/25

2018/2019

844/1/2018

MEN

Klasa V

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla piątej klasy szkoły podstawowej.

NOWA ERA

E.Bobrzyńska

B.Rychlik

A.Cegieła

Klasa V

Biologia

Puls życia 5

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

J.Holeczek

J.Pawłowska

J.Pawłowski

SP/II/V/26 -2018/2019

852/2/2018

MEN

Klasa V

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowe.

NOWA ERA

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

SP/II/V/27 -2018/2019

903/2/2018

MEN

Klasa V

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla piątej klasy szkoły podstawowej.

Nowa Era

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

SP/II/V/28 -2018/2019

295/2/2017

MEN

Klasa V

Technika

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

NOWA ERA

Lech Łabecki

Marta Łabecka

SP/II/V/29

2018/2019

729/2/2016

MEN

Klasa V

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V.

MiGra

Grażyna Koba

SP/II/V/30 -2018/2019

AZ-22-01/10-KR-5/15

Klasa V

        

Religia

Wierzymy w Pana Boga. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej.

Św. STANISŁAW BM

Opracowanie zbiorowe

SP/II/VI/31 -2018/2019

338/5/2014/2016

338/6/2014/2016

MEN

Klasa VI

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1. Kształcenie literackie i kulturowe.

Część 2. Kształcenie językowe.

Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

Anna Wojciechow-ska

Agnieszka

Marcinkie-wicz

Klasa VI

Język polski

Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

Praca zbiorowa

SP/II/VI/32 -2018/2019

443/3/2014/

2015

MEN

Klasa VI

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

G. Wojciechowski

SP/II/VI/33 -2018/2019

675/3/2014/2016

MEN

Klasa VI

Język angielski

Evolution plus 3. Książka ucznia.

Macmillan Polska

Nick Beare

Klasa VI

Język angielski

Evolution plus 3. Zeszyt ćwiczeń.

Macmillan Polska

Nick Beare

SP/II/VI/34-2018/2019

773/3/2016

MEN

Klasa VI

Matematyka

Matematyka z plusem 6.

GWO

M. Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

P. Zarzycki

Klasa VI

Matematyka

Zeszyt ćwiczeń.

Wersja C.

GWO

Z.Bolałek

A.Demby

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

P. Zarzycki

SP/II/VI/35 -2018/2019

554/1/2012

MEN

Klasa VI

Przyroda

Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy szóstej.

Nowa Era

M.Braun

W.Gajkowski

M.Więckowski

Klasa VI

Przyroda

Na tropach przyrody. Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI.

Nowa Era

M.Braun

W.Gajkowski

M.Więckowski

SP/II/VI/36 -2018/2019

589/3/2014/

2015

MEN

Klasa VI

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

SP/II/VI/37- 2018/2019

326/3/2011/

2015

Klasa VI

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

SP/II/VI/38-

2018/2019

295/3/2010/2016

MEN

Klasa VI

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

Lech Łabecki

Marta Łabecka

SP/II/VI/39-

2018/2019

729/3/2017

MEN

Klasa VI

Zajęcia komputerowe

Lubię to ! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoy podstawowej

Nowa Era

Michał Kęska

SP/II/VI/40 -2018/2019

AZ-23-01/10-KR-1/14

Klasa VI

Religia

 Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej.

WAM

Zbigniew Marek,

 (red.)

SP/II/VII/41-

2018/2019

907/4/2017

MEN

Klasa VII

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

J. Kościerzy-ńska

M. Chmiel

M. Szulc

A. Gorzałczyń- ska-Mróz

Klasa VII

Język polski

NOWE Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

J.Kuchta

J. Koście- rzyńska

M. Ginter

SP/II/VII/42-

2017/2018

877/4/2017

MEN

Klasa VII

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

S. Roszak

A. Łaszkiewicz

J. Kłaczko- wski

Klasa VII

Historia

Wczoraj i dziś 7

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

E.Fuks

I.Janicka

K.Panimasz

SP/II/VII/43-

2018/2019

848/1/2017

MEN

Klasa VII

Język angielski

ALL CLEAR 3 klasa 7 – książka ucznia

Macmillan Polska

Patrick Howarth

Patricia Reilly

Daniel Morris

Klasa VII

Język angielski

ALL CLEAR  klasa 7 – zeszyt ćwiczeń

Macmillan Polska

Catherine Smith

SP/II/VII/44-

2018/2019

788/1/2017

MEN

Klasa VII

Język niemiecki

Magnet Smart 1

Lektorklett

Giorgio Motto

SP/II/VII/45-

2018/2019

780/4/2017

Klasa VII

Matematyka

Matematyka z plusem 7.

GWO

Praca zbiorowa pod kierownictwem

M. Dobrowolskiej

SP/II/VII/46-

2018/2019

844/4/2017

MEN

Klasa VII

Biologia

Puls życia7.

Nowa Era

Małgorzata Jefimow

Klasa VII

Biologia

Puls życia 7.

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

J.Holeczek

B.Januszewska-Hasiec

SP/II/VII/47-

2018/2019

906/3/2017

MEN

Klasa VII

Geografia

Planeta Nowa 7

Nowa Era

Roman Malarz

Klasa VII

Geografia

Planeta Nowa 7.

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

Praca zbiorowa

SP/II/VII/48-

2018/2019

785/1/2017

MEN

Klasa VII

Chemia

Chemia Nowej Ery 7

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

SP/II/VII/49-

2018/2019

885/1/2017

MEN

Klasa VII

Fizyka

Spotkania z fizyką 7

Nowa Era

Grażyna Francuz – Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nowotny – Różańska

SP/II/VII/50-

2018/2019

903/4/2017

MEN

Klasa VII

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

SP/II/VII/51-

2018/2019

903/4/2017

MEN

Klasa VII

Plastyka

Do dzieła! 7

Nowa Era

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

SP/II/VII/52-

2018/2019

806/4/2017

MEN

Klasa VII

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII.

MIGRA

Grażyna Koba

SP/II/VII/53-

2018/2019

KR-31-01/10-KR-1.12

Klasa VII

Religia

Spotykamy się z żywym słowem. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Św. Stanisław BM

Red. Ks. Tadeusz Panuś

7SP/II/VIII/54-

2018/2019

907/5/2018

MEN

Klasa VIII

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

J.Kościerzyńska

M.Chmiel

M.Szulc

A. Gorzałczyńska-Mróz

Klasa VIII

Język polski

NOWE Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

J.Kuchta

J.Kościerzyńska

M.Ginter

SP/II/VIII/55-

2018/2019

925/2018

MEN

Klasa VIII

Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty

Macmilan Polska

M.Mann

S.Taylore-Knowles

Klasa VIII

Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty

Zeszyt ćwiczeń

Macmilan Polska

K.Kotorowicz-Jasińska

Z.Pokrzewinski

SP/II/VIII/56-

2018/2019

788/2/2018

MEN

Klasa VIII

Język niemiecki

Magnet Smart 2

Lektor Klett

G.Motta

SP/II/VIII/57-

2018/2019

78/5/2018

MEN

Klasa VIII

Matematyka

Matematyka z  plusem 8.

GWO

Praca zbiorowa pod kierownictwem

M. Dobrowolskiej

SP/II/VIII/58-

2018/2019

906/4/2018

MEN

Klasa VIII

Geografia

Planeta NOWA.

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

NOWA ERA

R.Malarz

M.Szubert

Klasa VIII

Geografia

Planeta Nowa 8

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

Praca zbiorowa

SP/II/VIII/59-

2018/2019

844/3/2018

MEN

Klasa VIII

Biologia

Puls życia.

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

B.Sągin

A.Boczarowski

M.Sęktas

Klasa VIII

Biologia

Puls życia 8

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

J.Holeczek

B.Januszewska-Hasiec

SP/II/VIII/60-

2018/2019

785/2/2018

MEN

Klasa VIII

Chemia

Chemia Nowej Ery 8

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

J.Kulawik

T.Kulawik

M.Litwin

SP/II/VIII/61-

2018/2019

885/2/2018

MEN

Klasa VIII

Fizyka

Spotkania z fizyką8

Nowa Era

Grażyna Francuz – Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nowotny – Różańska

SP/II/VIII/62-

2018/2019

806/5/2018

MEN

Klasa VIII

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII.

MiGra

G.Koba

SP/II/VIII/63-

2018/2019

KR-31-01/10-KR-6/14 2017r.

Klasa VIII

Religia

Żyjemy w miłości Boga. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej.

Św. Stanisław BM

Red. Ks. T.Panuś

R.Chrzanowska

M.Lewicka

SP/II/VIII/64-

2018/2019

846/2017

MEN

Klasa VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

Nowa Era

J.Słoma