Табела планираних писмених и контролних задатака

Упутство: ако је планирана писмена вежба за трећу недељу новембра унети: 11/3

Планирати писмене вежбе до краја првог полугодишта

VII

VIII

Српски језик и књижевност

10/4      11/4

Енглески језик

Други страни  језик

Ликовна култура

                 -            

                    -

Музичка култура

Историја

Географија

10/2   11/2    12/2

10/3       11/3    12/3

Физика

9/2;10/2;11/2;12/2

Математика (алгебра)

09/4,10/3,11/2,12/2

Математика (геометрија)

10/3,11/3,12/2

Биологија

Хемија

10/3  

11/3

12/2

10/3

11/2

12/2

Техничко и информатичко образовање

Информатика и рачунарство

10/12, 11/16, 12/7

10/22, 11/19, 12/10

Физичко васпитање

Физичко васпитање – изабрани спорт