Sollentuna_Musikklasser_RedYellow.png

                        UTVECKLINGSSAMTALSTIDER I 4Ma

I början av vårterminen (10 - 13 januari) kommer vi att ha utvecklingssamtal. Eleverna kommer att leda sina egna samtal utifrån sina och lärarnas utvärderingar samt de summativa och formativa bedömningar som gjorts under terminens gång . (Forskning visar att elevledda samtal får eleverna att tänka igenom och reflektera över sitt lärande i mycket högre grad än om läraren skulle leda samtalet).  Källa: Elevledda utvecklingssamtal av Ann Pihlgren

Om tiden inte passar vill vi att ni försöker byta med någon annan.

              Varmt välkomna!

        Birgitta                                                 Åsa

bispa_s@edu.sollentuna.se                    snz946@edu.sollentuna.se

Tisdag 10/1

Birgitta (sal 22)

Åsa (Ma-verkstan)

13.00-13.30

Armita

Liv

13.30-14.00

Karin

Ellen

14.00-14.30

Thea

Emma

15.00-15.30

Sara

Tilde

15.30 - 16.00

Nellie

Isa

Onsdag 11/1

13.00-13.30

Amelia

13.30-14.00

Elliot

Hannes

14.00-14.30

Melker

Ludvig

15.00-15.30

Maja

Gordon

15.30 - 16.00

Embla

Klara

Torsdag 12/1

13.00-13.30

Jonathan

Allan

13.30-14.00

Joel

Noel

14.00-14.30

Livia

Teo

15.00 - 15.30

Alice

Jonna

15.30 - 16.00

Sofia

!