Розкриття ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛАЗА ФІНАНС" інформації, визначеної частиною четвертою статті 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", шляхом розміщення на безоплатній основі на власному веб-сайті www.ecredit.in.ua 

Інформація станом на 27.01.2018 року:

Вид та обсяг інформації, що підлягає розкриттю, відповідно до законодавства України

Інформація, що розкривається

1. Повне найменування фінансової установи відповідно до установчих документів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛАЗА ФІНАНС"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

40514332

3. Місцезнаходження фінансової установи

Код території за КОАТУУ 8039100000

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, кімната 702

4. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою та які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

5. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - прізвище, ім’я, по батькові), які включають:

5.1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

5.1.1. Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІННЕСТ"

5.1.2. Код за ЄДРПОУ

40514332

5.1.3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б

5.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

5.2.1. Повне найменування юридичної особи

-

5.2.2. Код за ЄДРПОУ

-

5.2.3. Місцезнаходження

-

5.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи)

5.3.1. Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛАЗА ФІНАНС"

5.3.2. Код за ЄДРПОУ

40514332

5.3.3. Місцезнаходження

04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, кімната 702

6. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

6.1. Прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до наглядової ради фінансової установи (у разі коли законодавством вимагається обов’язкове утворення наглядової ради)

Законодавством обов’язкове утворення наглядової ради не вимагається  

6.2. Прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової установи

ПОЛТАВСЬКА ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

ДИРЕКТОР

7. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності):

7.1. Повне найменування відокремленого підрозділу фінансової установи

Відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні

7.2. Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу фінансової установи

Відокремлені підрозділи фінансової установи не створювались

7.3. Код за ЄДРПОУ (за наявності) відокремленого підрозділу фінансової установи

Відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні

7.4. Види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ фінансової установи

Відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні

7.5. Місцезнаходження відокремленого підрозділу  фінансової установи (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)

Відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні

7.6. Телефон відокремленого підрозділу фінансової установи

Відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні

7.7. Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу фінансової установи

Відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні

8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

8.1. Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія:

8.1.1. НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

8.1.2. НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

8.1.3. НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

8.1.4. НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

8.2. Серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії

8.2.1. Не має

8.2.2. Не має

8.2.3. не має

 

8.2.4. не має

8.3. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії

8.3.1. Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.11.2017 №4231

8.3.2. Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.11.2017 №4231

8.3.3. Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.11.2017 №4231

8.3.4. Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.11.2017 №4231

8.4. Дата початку дії (за наявності) ліцензії

8.4.1. 07.11.2017

8.4.2. 07.11.2017

8.4.3. 07.11.2017

8.4.4. 07.11.2017

8.5. Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії)

8.5.1. Не переоформлювалась

8.5.2. Не переоформлювалась

8.5.3. Не переоформлювалась

8.5.4. Не переоформлювалась

8.6. Інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності")

8.6.1. Рішення про тимчасове зупинення ліцензії не приймалось до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

8.6.2. Рішення про тимчасове зупинення ліцензії не приймалось до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

8.6.3. Рішення про тимчасове зупинення ліцензії не приймалось до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

8.6.4. Рішення про тимчасове зупинення ліцензії не приймалось до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

8.7. Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія)

8.7.1. Чинна ліцензія

8.7.2. Чинна ліцензія

8.7.3. Чинна ліцензія

8.7.4. Чинна ліцензія

8.8. Дата анулювання ліцензії

8.8.1. Ліцензія не анульовувалась

8.8.2. Ліцензія не анульовувалась

8.8.3. Ліцензія не анульовувалась

8.8.4. Ліцензія не анульовувалась

8.9. Назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі

Дозволи не видавались

8.10. Дата призупинення або анулювання дозволу

-

9. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність

Розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність

10. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи (факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу)

Справа про банкрутство фінансової установи не порушувалась. Процедура санації фінансової установи не застосовувалась

11. Рішення про ліквідацію фінансової установи (інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення)

Рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи не приймались. Фінансова установа не перебуває в процесі ліквідації

12. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону:

12.1. Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), визначений пунктом 2 частини першої статті 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

Фінансова установа, не являється юридичною особою, утвореною у формі акціонерного товариства