Методичні рекомендації

щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2018/2019 навчальному році

1. У ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії беруть участь учні 10-11 класів. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 22.09.11 р. № 1099 (далі Положення), участь в олімпіаді можуть брати й учні молодших (порівняно з класом фактичного навчання) класів. Залучення до участі в олімпіаді учнів
8-9 класів має важливе значення, оскільки сприяє розвитку пізнавального інтересу до вивчення астрономії учнів середнього шкільного віку, розкриття їхніх здібностей, набуття досвіду участі в інтелектуальних змаганнях.

2. Початок виконання олімпіадних завдань – 1000. На виконання учнями завдань відводиться 3 астрономічні години.

3. Код до завдань ІІ етапу олімпіади буде надіслано напередодні.

4. Організація та проведення  ІІ етапу олімпіади здійснюється згідно з Положенням.

5. Комплект олімпіадних завдань для учнів 10-х класів охоплює астрономічний матеріал із курсу природознавства (Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство. 5-6. – К.; Ірпінь: Перун, 2015) та матеріал із курсу фізики 7-10 класів (Фізика. 7-9. – К.; Ірпінь: Перун, 2015.; Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Академічний рівень. – К., 2018), також може містити матеріал, розрахований на загальну ерудицію, допитливість школярів.

Комплект олімпіадних завдань для учнів 11-х класів охоплює вивчений з астрономії матеріал із курсу природознавства (Програми для середньої загальноосвітньої школи. Природознавство. 5-.  К.; Ірпінь: Перун, 2012), а також із курсу астрономії рівнів стандарту та академічного (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 11 клас. Астрономія. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – К., 2011.) із тем, які учні-учасники ІІ етапу олімпіади повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади:

Тема 1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. короткий огляд об’єктів дослідження  в астрономії.

Тема 2. Основи практичної  астрономії.

Тема 3. Методи та засоби астрономічних досліджень.

Тема 4. Сонячна система.

Тема 5. Сонце – найближча зоря.

Завдання можуть містити матеріал, розрахований на загальну ерудицію, допитливість школярів.

Комплект завдань для кожної паралелі складається з 5 завдань. Поряд з умовою задачі подана максимальна кількість балів, яку учень може одержати за її розв’язання. Максимальна сума балів за виконання всіх олімпіадних завдань становить 25 балів.

Особливі умови. Учням не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, довідниками тощо), мобільними телефонами. Учням 11-х класів слід мати карти зоряного неба.

6. Відповідно до пункту 7.3.4 Положення після завершення ІІ етапу олімпіади журі надати до оргкомітету ІІІ етапу олімпіади аналітичний звіт про результати проведення цього етапу олімпіади, у якому представити короткий аналіз виконання кожного завдання по кожній паралелі з вказанням типових помилок, відсотка виконання завдань. Окрім того, журі може висловити свою думку з приводу розв’язання учнями окремих завдань (оригінальні методи розв’язання тощо).

7. Перевірка та оцінювання учнівських робіт. 

Журі олімпіади оцінює записи, подані в чистовику. Чернетки не перевіряються. Правильна відповідь, наведена без обґрунтування або отримана з неправильних міркувань, не враховується. Якщо завдання виконано не повністю, то етапи його виконання оцінюються відповідно до розроблених журі критеріїв.

Звертаємо увагу на необхідність дотримання пункту 4.1 Положення, за яким учасники олімпіад усіх етапів мають право ознайомитися з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.

При визначенні переможців ІІ етапу олімпіади бажано враховувати, що орієнтовний розподіл кількості дипломів І, ІІ та ІІІ ступенів у кожній паралелі має відповідати співвідношенню 1:2:3.  

Потапова Т.В.

старший викладач кафедри природничо-математичної освіти

освіти КЗВО «ДАНО»

тел..097 277 32 44

06671- 77 73

Рекомендовані Інтернет-ресурси:

http://manlab.inhost.com.ua