Inschrijvingen

De wetgever voorziet elke leerling van een recht op inschrijving in een school, weliswaar enkel na instemming met haar pedagogisch project en schoolreglement.

VTI behoort tot het LOP-gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle vermelde data en aantallen zijn bekend bij het LOP.

Elke geïnteresseerde leerling en zijn/haar ouders kan dagelijks op school terecht voor inlichtingen en inschrijving. Men kan tijdens de schooluren terecht bij Geert Marijns of Anita Van Gossum of bij een directielid. U contacteert ons best vooraf zodat we een concrete afspraak kunnen maken en de nodige tijd reserveren voor een gesprek, een rondleiding, de inschrijving. Dit kan via een mailbericht naar info@vtiaalst.be of via telefoon op 053 73 92 11. Indien wenselijk kan u ook buiten de schooluren een afspraak reserveren.

INSCHRIJVINGEN

Wanneer u zich inschrijft brengt u alvast volgende documenten mee: ID-kaart, rapport/attest/getuigschriften (indien al beschikbaar), BaSo-fiche (indien al beschikbaar) voor wie inschrijft in een eerste leerjaar A of B, CLB-advies (indien beschikbaar).

Bij inschrijving ontvangt u van ons de nodige infodocumenten over de schoolwerking en het door u gekozen studiegebied, een lessentabel, een boekenlijst met verwijzing naar de link op de VTI-website voor aankoop tweedehandsboeken, een kostenlijst/klas, een nota over de organisatie van de diensten leerlingenbegeleiding en prefectuur, duidelijke info over leerlingenrekeningen en betaling, inclusief kansenpas en Socio-Cultureel Fonds VTI-scholen, richtlijnen ivm beroepskledij zoals werkpakken, koksuniform, turnkledij en zwemkledij, informatie over bus- en treinvervoer, een brief ivm een gezondheidsattest voor leerlingen studiegebied Voeding.

INSCHRIJVINGEN voltijds secundair onderwijs

Sinte Annalaan 99, 9300 Aalst. (053 73 92 11 of info@vtiaalst.be)

 

INSCHRIJVINGEN Centrum Leren en werken De Kering , Ledebaan 234: inschrijven na afspraak (053 60 71 60).