Vi er nå i i 46

Lærer: Leif Harboe, kontaktes på its learning eller tlf 41020909

Læreplan norsk for minoritetsspråklige NOR1410

Ordinær læreplan NOR1210 i faget norsk

Merk: denne planen er veiledende - det vil komme endringer

I høstterminen må dere regne med at det er norsk for alle både onsdag og fredag, men at minoritetsspråklige en del ganger vil ha eget opplegg 12-1330 på onsdager

34

onsdag

modernisme (lyrikk, arkitektur og billedkunst)

Se blant annet Wikipedia

  • 12 og utover - fordypningsemne - godkjenning m.m.

Fredag modernisme og prosa

Jeg anbefaler at du før timen leser i studieboka om modernisme: s. 299-307, s. 319-324

“Fra det ubevisste sjeleliv” s. 361 (i tekstsamlingen)

(utdrag Sult av Hamsun s. 144)

“Absurdisme” Mens vi venter på Godot

Første del av filmatiseringen av Sult

Stikkord til kortsvarsoppgave (eksamen våren 2019 - se its learning)

Lyrikk:

“Jeg ser” (s. 151), “Byens metafysikk” (s. 187), “Flyktende ungdom” (s. 209), Det er ingen hverdag mer” (s. 212), “Regn i Hiroshima” (s. 213),  “Detalj av usynlig novemberlandskap” (s. 230) (Tips - sammenlikn novemberlandskapet med kinosalen)”Som i en kinosal” (s. 237), Det er den draumen” (s. 243),  “De kom” (s. 269)

Hjelp til tolking av dikt: Studieboka s. 42 og 43, Vestøl og Norsk på 30 sider (s. 11-12)

Om modernisme (NDLA)

Om modernisme (Ridderstrøm, krevende - ikke for alle)

PPT “stream of consciousness” (se også Ridderstrøm)

35

onsdag 9-13 obligatorisk sidemålsskriving (de som har fritak fra sidemål, skriver hovedmål)

fredag

dialekter og språklig variasjon

(For spesielt interesserte: Språkstatus 2017)

Nettforelesning om struktur i fordypningsemnet (18 minutter)

Du finner foreløpig oppsett for fremføringer i uke 39 her.

36

onsdag -

dialekter og språklig variasjon

Kildebruk - hvordan føre kilder i Word (bruk av referanseverktøy - se pdf i Its learning)

Retorikk og valgkamp - Listhaug og “båtmigranter”. Se kommentar. Hva synes du? Hva med etos, patos, logos og kairos i dette tilfellet?

Sjekk eksamensinformasjon

Vesaas: Fall. Hvorfor er det en modernistisk novelle?

Tekst og kommentar er lagt ut på Its learning

fredag

kun minoritetsspråklige

Modelltekster

https://folk.uio.no/jonv/norsksider/noves12.htm

https://snl.no/H%C3%A5vard_Syvertsen

https://snl.no/modernisme_-_litteratur

https://www.norsksidene.no/web/

Signatur studieboka s. 96-111 (kapittel 5)

Språket som former deg (om språk og identitet)

Språk og identitet (NDLA)

37

onsdag

9-1030 nyrealisme og mellomkrigstid

Revolusjonens røst

“Du må ikke sove”

Kristendommen, den 10. landeplage” (Øverland)

Veiledning og arbeid med fordypningsemnet

Fra ca 1130 ser vi An-Margitt

fredag

Gjennomgang dialektprøver

An-Margitt (Falkberget)

(Husk, teksten “Kunsten om myrde” av Cora Sandel er også en mellomkrigsttekst)

Nettgjennomgang: jeg kommenterer litteraturen i perioden 1900-1940

https://tv.nrk.no/serie/svart-humor/2017/MUHH45000617

sjekk denne dialektoversikten

38

onsdag hovedmål - ALLE

fredag kun minoritetsspråklige 

Trening på kortsvar/debattinnlegg. Fraser til drøfting/argumenterende tekst.

Strukturen i fordypningsemnet

39

onsdag og fredag

Framføringer fordypningsemne, noen av fremføringene kan være utenom de oppsatte timene - se oppsett

Fremføringer (oppsett)

Send meg powerpointen og eventuelt manus seinest 24 timer før framføring

40-41

Studieuke -onsdag: les på egenhånd

Merk: fredag tilbud til dem som sliter med nynorsken (vikar Magnus). Møt opp - har du ikke sidemål eller du føler du har ok kontroll, jobb hjemme med andre ting

Repetisjon litteraturhistorie

“Fra norrøn tid til modernismen”

Jeg legger også ut en liste over aktuelle tekster og emner for “trekk en tekst” som er muntlig prøve i uke 45

41

Høstferie

42

onsdag sidemål

(de med fritak skriver hovedmål - merk ikke tellende karakter, de sitter  hjemme) (vikar Magnus)

fredag -vikar Magnus - om postmodernisme

43

onsdag

Språk, identitet og undertrykking - kl 9-11

Språk og identitet (NDLA)

Majoritetsspråk og minoritetsspråk (NDLA)

Historien om Agnete (NRK)

oppgaver 

pause 11-1130

Filmen Sameblod (1,50)

(utsatte fordypningsoppgaver)

Filmen blir vist iB3040 fra 1130. De som har framføring, blir i C3001

fredag  

Språkhistorie 1900 til i dag

Nordiske språk - Signatur s. 166-177 - teoriboka  - les selv

Hvis tid på onsdag, les s. 135-171 i studieboka (så langt du kommer)

Fredag

Språkhistorie 1900-i dag

Signatur studieboka s. 135-155

NDLA 1900-1960 og NDLA 1960 - til i dag + oppgaver

44

onsdag 30 oktober - hovedmål - 5 timer - merk at vi begynner 0815 denne dagen.

fredag

forb. trekk en tekst - jobb hjemme.

45

6. november kl 0900 offentliggjøring av eksamenstrekk

onsdag -trekk en tekst

individuell muntlig prøve

fredag  

0815 Kjetil, Kristoffer, Rezan, høring

0900 ALLE Om muntlig eksamen

Siste eksamenstips

 

 Liste over tekster

Det er 8 ulike emner med tilhørende tekster, du kan velge vekk ett emne. Når du kommer inn, sier du hvilket emne du IKKE vil ha.)

46

onsdag 13. november-

utsatte prøver 9-1300

0845 Kristoffer

0915 SM Kristoffer, Ailin

HM Tone

0930 Azima 0945 Ulla

1000 Elvira  1015 Vlora,

fredag

15. november - forberedelsesdag min. språklige - møt kl 0900

+

eksamen sidemål (trekkfag)

Etter hovedmålsskrivinga setter jeg opp hvem som møter denne dagen

47

(antatt eksamensuke)

Mandag 18.11. hovedmålseksamen - ALLE

48

Muntlig norsk - trekkfag - onsdag 27.11. Eventuell muntlig er enten dag eller kveld. Beskjed om dette kommer.

Du får beskjed om du kommer opp i norsk mandag 25.11. - så får du et tema tirsdag 26.11.

2

Utdeling av bøker, div. info

retorikk og reklame

Lekse til onsdag 16. januar
Les Signatur /studieboka/ s. 8-34
Noter ned svar på spørsmålene som ligger øverst på s. 30
Se gjerne  også nettleksjonen som ligger på https://vimeo.com/72005507 (frivillig)

fredag min. språklige

Om reklame og sammensatte tekster, to eksamensoppgaver (2018)

3

onsdag 

retorikk og reklame

Novelle: “I urskogen” (its learning)

“Norge er et vakkert land”, annonse fra Forsvarets rekrutteringskampanje 2012. Analyser den sammensatte teksten. Bruk begrep fra retorikken.

fredag minoritetsspråklige

Se på eksamensett

Gjennomgang av reklame for Sykepleierforbundet

Fredag - rom C1031

4

onsdag 

Fritak sidemål/valg av hovedmål

Novelle - gjennomgang av “I urskogen”

Ny tekst: “Kunsten å myrde” s. 191

retorikk og reklame

Reklame for bruk av sikkerhetsbelte - les først  i Signatur s. 36-39

1300-1330 minoritetsspråklige

Eksempel på en retorisk analyse (“Hverdagsforbilder”)

fredag

ingen norskundervisning -

5

onsdag

Argumentasjon og hovedsyn: “Det norske språkets forfall” av Sanna Sarroma (teksten ligger på Its learning

Skriving av fagtekst  - om kortsvar (pdf ligger i Its learning)

1130 - kortsvar

Begynne å lese Gunnlaug Ormstunge (ligger i tekstmappa på Its learning)

fredag

Alle - rom C1031 (1. etasje)

Novelleanalyse

“Stockholm” av Bjarne Breiteig

Litteratur skrevet av nordmenn med minoritetsbakgrunn, eks. Tante Ulrikkes vei (utdrag i Its learning)

Høre opplesning Youtube

intervju med Zeshan Shakar

I mappa for skrivetips finner du et notat om dagbok og kreative tekster

6

onsdag

Gjennomgang av kortsvarsoppgave (Even)

Studieteknikk - tips om blant annet Evernote og Google dokumenter

Enkel skriveramme -

Tips om “fraser” til drøfting o.l.

novelle:

“Hvis det er sant” (Arvola) - før du jobber med teksten, bruk ca. 40 minutter på ressursene som ligger i litteraturmappa på Its learning + Signatur studiebok s. 40-41

Hvis tid: begynne på novella “Naken” Signatur tekstsamling s. 215

fredag rom C1031

min.språklige. Tema “Flerspråklighet”

NRK

7

onsdag

Planleggingsdag - ingen undervisning

Lekse til 20. feb.Skriv stikkord til en retorisk analyse av annonsen om “Jenteloven” s. 407 i Signatur (gruppearbeid neste gang).

Les også novella “Naken”

fredag: ALLE filmen Tristan og Isolde

Rom C 1031

(Filmen varer i litt over to timer. Vi begynner 0950)

8

onsdag

A.lekse fra sist: Retorisk analyse av annonsen om “Jenteloven” s. 407 i Signatur (oppsummering i grupper).

B.norrøn litteratur

C. Gunnlaug Ormstunge

1200: gjennomgang nynorsk (sidemål)

(lekse til onsdag etter vinterferien, lese eksempler på eventyr, sagn og folkevise)

Hovedansvar Even

fredag - minoritetspråklige C1031

 - trening på sammendrag

|

9

VINTERFERIE

10

Leselekse til onsdag 6. mars i studieboka s. 180-208

onsdag

Tristan  og Isolde + tekst i Signatur  s. 22 (tekstsamling)

om å skrive artikkel (ulike måter å innlede på, temasetning og kommentarsetning, sammenbindingsord)

middelalder - folkediktning

1200: gjennomgang nynorsk (sidemål)

Hovedansvar

fredag

minoritetsspråklige

øve på eksamensoppgave

(tekstene deles ut i timen)

Tekster:

− «Fotballen betyr alt for meg», side 7

− Utdraget fra kronprinsesse Mette-Marits tale, side 7

− «Musikken betyr alt», side 7

Skriv en kort tekst (250 ord) der du forklarer hvorfor fotball betyr mye for Ghayas Zahid, musikk for Miloud Bjørnstad og bøker for kronprinsesse Mette-Marit.

Kommentar: I svaret ditt skal du skrive om alle tre tekstene. Du skal bruke egne ord når du forklarer.

11

onsdag

Gjøre ferdig folkediktning

litt. historie renessanse

Pause 11-1130

1130-1330: ALLE

skriving av fagtekst (med karakter)(hovedmål)

fredag - minoritetsspråklige

Ordforklaringsoppgave

12

onsdag

Gjennomgang av reklame for “gressetere”

Gjengangerfeil, f. eks. og/å og sammenskriving og særskriving

Oppsummering 1350-1600

Olav og Kari” s. 30

Barokk - Kingo og barokken (NRK 30 minutter)

Dorothe Engelbretsdotter: “Aftensalme” (s. 48) og barokken

 

Nettgjennomgang 1350-1700

fredag

ALLE - film Jeppe på bjerget

Merk: vi er  i A4040

13

onsdag

Oppsummering Jeppe og dramasjangeren - oppgaver

Opplysningstida - 1700-tallet

Undersøkelse fellesfag

Internett og troverdighet

 1200 nynorsk

Quizlet

Nettleksjon opplysningstida (23 minutter)

fredag - minoritetsspråklige

Gilde reklame (med mulighet for frivillig innlevering)

14

Onsdag

Herre Gud ditt dyre navn og ære (s. 50 i tekstsamlingen)

Kahoot

Virkemidler i lyrikken 

“Detalj av usynlig novemberlandskap” (s. 230)

Sammenlikning av “Festen” (Falkeid) og “De voksnes fest” (Bjerke), tolking og sammenlikning av “Hentet” (Grip) og “Gatekryss i Paris” (mappe Its learning)

Språkhistorie 1800-tallet

Om Ivar Aasen (NRK)

Fredag

ALLE Romantikken - s. 242-254 i studieboka

“Vi er sju” William Wordsworth (oversatt) s. 64

Novella “Luren” av Mauritz Hansen (s. 69) (kommentar på nett)

Frankenstein - utdrag s. 65

Welhaven “Diktets ånd” og Wergeland “Til Foraaret” (kommentar på nett)

lekse til uke 15 Studieboka s 255-273 og s. 114-134

15

Onsdag -kortsvar og langsvar og

9-1330 (til kl. 14 for dem med forlenga tid) 

(De som har sidemål, skriver kortsvar på sidemål og langsvar på hovedmål. For dem vurderes ikke kortsvaret med karakter)

fredag: Alle filmen Frankenstein (1994)

Merk: vi er i A2040 og at filmen begynner 0950.

16

PÅSKE

17

onsdag 24.4.

Dikt - “jeg har pizza til deg, den er fortsatt varm”

Gjennomgang Frankenstein

Nasjonalromantikk - “Historien om det norske” - sentralt begrep - nasjonsbygging

“Nordmannen” av Ivar Aasen

Skal vi parkere “Ja vi elsker”? (se tekst om “Mitt lille land”)

Drama: Et dukkehjem (Ibsen) første halvdel 1230-1330 (se den på skolen eller hjemme)

Les Signatur s. 255-273

s. 17-19 Norsk på 30 sider

fredag: se ferdig Et dukkehjem

A2040 - vi begynner 0950

18

onsdag 1. mai - fri

fredag

Realismen

Gjennomgang av oppgaver til  “Et dukkehjem”

Alle: naturalismen/”Karens jul”

Se gjerne videoen a og  video b som kan gi deg noen tips om litteraturanalyse.

19

onsdag

Karens jul (Vimeo)

Eksempel eksamensoppgaver våren 2018 (naturalismen)

Nespresso - sammensatt tekst

Kreative tekster - essay, kåseri, dagbok, novelle?

Undervisningen avsluttes 1130 - se denne nettgjennomgangen om kortsvarsskriving på egenhånd

fredag  - merk at vi er satt opp med rom i idrettshallen!

- alle kortsvar sidemål (hovedmål for dem som ikke har sidemål) - vi begynner 0955 og dere kan sitte til 1155

20

onsdag

Kreative tekster - essay, kåseri, dagbok, virkemidler lyrikk?

Eksempler på elevtekster - se nedenfor - de blir også kommentert av lærer

Hvis tid

“Til Foraaret” (våren) av Henrik Wergeland og “Diktets Ånd” (Johan Welhaven)

(Begge diktene er omtalt i heftet 30 sentrale tekster i norskfaget)

Forberedelse muntlig prøve

Bocuse d’Pose

Rip Curl

Den tause majoriteten snakkar ut.

Kommonist

Språklige virkemidler (NDLA)

Nettgjennomgang av “Til Foraaret” (10 minutter)

fredag 17. mai - fri

21

onsdag 22. 5.: muntlige prøver

MERK: det blir i A-bygget, ikke idrettshallen - rom kommer seinere

(tidspunkt den enkelte) begynner 22. 5.

Du kan bli spurt i:

 Litteraturen fra norrøn tid til og med realisme/naturalisme.

Tekstene vi har jobbet med/filmatiseringene vi har sett (form og innhold)

Reklame/retorikk

Språkhistorie 1800-tallet

fredag 24.5.: flyttes til uke 22

22

mandag kl 12 (kun) Elvira

onsdag

(arbeid på egenhånd med opplegg som legges ut - jeg er på sensorkurs i Oslo)

Se Villanden (Ibsen) på NRK nett-tv Les også det dere finner om drama-sjangeren på NDLA

fredag 31. mai

info om fordypningsemne

krimsjangeren

høring Merhawi, Madelen,Vlora

23

Onsdag 5. juni

heldagsprøve - sidemål (de som ikke har sidemål, skriver hovedmål)

fredag - minoritetsspråklige

jobbe med ordforklaringsoppgave

24

Siste økt før sommeren er onsdag 12. juni

Norske 9-1130

lyrikk

“Til Ellen Anna” - dikt av Laila Stien

Les/repeter teksten som viser hvordan man kan tolke dikt

https://stier.ndla.no/nb/learningpaths/729/step/5394 

fordypningsemne

Minoritetsspråklige 12-1330

Gjennomgang Tine reklame

34

35

36

37

38

39

40

41

HØSTFERIE

42

43

44

45

46

47

Eksamen??