Regulamin akcji “Karta Kinoholika”

ZASADY OGÓLNE

 

w dalszej części regulaminu Kinem.

 

 AKCJA „KARTA KINOHOLIKA”

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI