УЧИЛИЩНА ТАКСА

за учебна година 2018/2019

в Частно Начално Училище “Светилник”

В таксата се включва:

Полудневно  обучение

Годишна Такса

Подготвителна група “Щастливи деца”

I-IV клас за деца, завършили ПГ “Щастливи деца”

I-IV клас

Еднократно при записване

4 770 лв

( 530 лв/мес )

5 022 лв

( 558 лв/месец )

5 580 лв

( 620 лв/месец )

На 4  вноски

1 295 лв

1 350 лв

1 495 лв

                                           

Целодневно   обучение

Годишна Такса

Подготвителна група “Щастливи деца”

I-IV клас за деца, завършили ПГ “Щастливи деца”

I-IV клас

Еднократно при записване

6 570 лв 

730 лв/месец

36 лв/ден

7 020 лв

780 лв/месец

39 лв/ден

7 380 лв

820 лв/месец

41 лв/ден

На 4  вноски

 1 750 лв

1 820 лв

1 950 лв

*Деца от Ученическа занималня “Щастливи деца” ползват същите преференции, каквито са предвидени за деца, завършили ПГ “Щастливи деца” при записване в ЧНУ “Светилник”.