APSTIPRINĀTS

Ar Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores

2018.gada 3.septembra Rīkojumu Nr. 51-v

Konsultāciju grafiks        

                        

pedagogs

Kab.

pirmdien

otrdien

trešdien

ceturtdien

piektdien

Iveta Arone

0/1

15.15 - 15.55

14.30-15.10

15.15 - 15.55

Guntra Gaidlazda

0/3

8.00 - 8.20

14.30-16.10

Gunita Gindra

3/2

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

Ingrīda Hedemarka

2/4

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

Valdis Jerums

1/1

8.00 - 8.20

15.15 - 16.05

8.00 - 8.20

13.45 - 14.15

Lilita Kreicberga

3/2

8.00 - 8.20

Inta Krieviņa

3/4

14.30 - 15.10

8.00 - 8.20

13.45 - 14.20

Ruta Kriviņa

2/1

14.30 - 16.00

14.30 - 16.00

14.30 - 15.00

Viola Levina

2/5

15.15 - 15.55

14.30 - 15.10

14.30 - 15.10

Vēsma Selga

15.15 - 16.15

Ira Silāja

2/2

14.30 - 15.30

Andrejs Simanovičs

Darbn.

13.50-14.30

Vineta Skutāne

3/2

14.30 - 15.15

15.10 - 15.55

Ineta Šmite

3/5

8.00 - 8.20

15.15 - 16.15

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

14.30 - 15.30

Ingrīda Vabale

2/6

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

15.15 - 16.00

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

14.30 - 15.05

8.00 - 8.20

Juris Vaivads

1/6

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

15.15 -16.15

8.00 - 8.20

Inese Varesa

3/8

14.30 - 15.00

Edgars Matuks

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

Ina Andiņa

3/8

15.15 - 15.50

14.30 - 15.10

15.15 -15.50

14.30 - 15.05

Larisa Butkeviča

3/6, 2/5

14.30 - 15.50

8.00 - 8.20

Aiga Dālberga

8.00 - 8.20

Baiba Magone

2/3

8.00 - 8.20

14.30 - 15.40

Inta Markova

1/6

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

Irīna Ziemiņa

15.10 - 15.50

15.10 - 15.40

Andrejs Mārtiņš Rācenis

Darbn.

14.00 - 14.40