CALENDARI D’EXÀMENS

1R BATXILLERAT                                                        3ª AVALUACIÓ                                                2017-18

Divendres, 8

Dilluns, 11

Dimarts, 12

Dimecres, 13

Dijous, 14

Divendres, 15

08:00 08:55

LL. Castellana (48)

Aula 001

Matemàtiques I (25)

Matemàtiques CS (17)

Aula 001

Llatí

Aula 201

Economia (16)

Aula 001

Filosofia (48)

Aula 001

Anglès (48)

Aula 001

08:55 09:50

LL. Catalana (48)

Aula 001

09:50 10:45

11:05 12:00

Grec I (7)

Aula 201

Dibuix Tècnic (7)

Aula 101

Biologia (31)

Aula 001

L. Universal (5)

Aula 105

Dibuix Artístic (4)

Aula 302

Tecnologia Industrial (5)

Aula 002

12:00 12:55

TIC 2 hores

Aula 209

Física i Química (25)

Aula 001

HMC (23)

Aula 002

Francès (5)

 Aula 201

13:10 14:05

TIC 4 hores

Aula 209

Religió - Aula 002

Ll. Musical - Aula 303


SUBSTITUCIONS

 

DATA

HORA

CURS

PROF

AULA

SUBSTITUT

Canvi d’aula

 

DATA

HORA

CURS

PROF

Aula

Nova aula

Canvi d’hora

DATA

HORA ➝ NOVA HORA

CURS

PROF

AULA