XVIII BOROWIACKI Marsz na Orientację

o Puchar Burmistrza Czerska

Puchar Polski Młodzieży w kategorii TM

Puchar Borów Tucholskich InO

VI POMORSKI ROGAINING

Puchar Polski w Pieszych Maratonach na Orientację

-      REGULAMIN      -

Czersk, 12-13 maja 2018

Organizator:

Sekcja Turystyki Kwalifikowanej

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol”

Termin:

12-13 maja 2018 r. (sobota – niedziela)

Miejsce:

Czersk

Współpraca:

Urząd Miejski w Czersku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku

Sponsorzy:

Steico

Natural Born Runners

Baza i biuro zawodów:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku 

ul. Dworcowa 8

89-650 Czersk

Cele zawodów:

Zespół Organizacyjny:

Kierownik Zawodów – Radosław Literski

Sędzia Główny – Bartłomiej Gromowski

Budowa tras:

Bartłomiej Gromowski, Marcin Witkowski, Radosław Literski

program zawodów - VI Pomorski Rogaining:

12 maja 2018 (sobota):

godz. 9.30 rozpoczęcie pracy biura zawodów, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku 

godz. 17.30 oficjalne rozpoczęcie zawodów, wydawanie map

godz. 18 start wszystkich tras:

- rogaining 

- MTBO 

- TJ

godz. 21.29  - zmierzch

13 maja 2018 (niedziela):

godz. 2.00 meta wszystkich tras,

godz. 8.00 oficjalne zakończenie zawodów.

program zawodów

Pucharu Polski Młodzieży kategorii TM, Puchar Borów Tucholskich:

12 maja 2018 (sobota):

godz. 9.30 rozpoczęcie pracy biura zawodów, S. P. nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku

godz. 11.00 Etap I,

           oraz Etap II

godz. 16.00 obiad, czas wolny

godz. 22.00 Etap III nocny

13 maja 2018 (niedziela):

godz. 8.00 zakończenie zawodów.

Punktacja i sędziowanie:

Puchar Polski TM

Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych

Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 01 stycznia 2015 roku

V Pomorski Rogaining

Zespoły zdobywają punkty kontrolne (PK) z przypisanymi im wartościami wagowymi (np. zdobycie PK o nr od 90 do 99 daje 9 pkt, PK 45 daje 4 pkt, itd.). Wygrywa zespół który w czasie 8 godzin potwierdzi PK o największej sumie pkt wagowych i zgłosi się na metę. Kolejność zdobywania PK jest dowolna. Za spóźnienie na mecie naliczane będą pkt karne (odejmowane od zgromadzonych PK): 1 pkt za każdą minutę spóźnienia.

Forma i kategorie:

Puchar Polski Młodzieży w kategorii  TM 2018:

2 etapy dzienne, jeden nocny

TJ - osoby w wieku 17-20 lat

zespoły jedno- lub dwuosobowe

3 x 4 pkt do odznaki InO

TM - osoby w wieku 14-16 lat

zespoły dwu- lub trzyosobowe

3 x 4 pkt do odznaki InO

TD – osoby w wieku do 13 lat włącznie

zespoły dwuosobowe lub trzyosobowe

3 x 4 pkt do odznaki InO

VI Pomorski Rogaining:

TZ, MTBO zgodnie z regulaminem PBT: TZ zespoły 1-2 osobowe; TR zespoły do 5 osób, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe (www.pbt.turystyka.pl)

kategorie TZ:

MO, XO, WO

MV, XV, WV

MSV, XSV, WSV

M- zespół męski, W – zespół żeński, X – zespół mieszany

2 pkt do odznaki InO

Brak tras TU, TD, TT. Poza konkurencją na trasę rogainingową (pieszą i rowerową) dopuszczamy na start drużyny w innym składzie, niż regulaminowy. Udział za 2 pkt do odznaki InO.

Informacja o etapach:

Teren łatwo przebieżny, pagórkowaty, miejscami podmokły, z widocznym wpływem człowieka,

etapy od 2 do 10 km, mapy kombinowane (OCAD i inne) – dla PPM

dystans około 60km dla rogainingu pieszego, około 100km dla MTBO

Opłata startowa:

Opłata normalna:

40 zł, po 07 maja 50 zł.

Zniżki:

Osoby zgłoszone przez organizatorów PBT – 15 zł.

Opłatę startową należy wpłacić na konto:

konto: PKO BP 63 1020 1491 0000 4702 0021 0781

Radosław Literski, Starogardzka 29, 89-650 Czersk

z dopiskiem „BORO 2018” oraz nazwiskami osób, za które przekazujemy opłatę!

Zgłoszenia:

Zgłoszenie w formie e-formularza – link na stronie www.stkczersk.pl

Zapisy na starcie – do wyczerpania zapasu map.

Osoby niepełnoletnie proszone są o złożenie zgody rodziców wg wzoru dostępnego na stronie: www.stkczersk.pl

Wyposażenie obowiązkowe:

- telefon komórkowy,

- zapalone światło (latarka, czołówka) w trakcie zmroku,

- MTBO: kask, światło białe z przodu, światło czerwone z tyłu roweru.

Nagrody i świadczenia:

· Puchar Burmistrza Czerska dla zwycięzców rogainingu oraz trasy TM i TD,

· ewentualne nagrody zależne od sponsorów,

· dyplomy do 3 miejsca w TZ, TJ, TM, MTBO oraz w każdej kategorii rogainingowej,

· drobne posiłki oraz napoje po dziennych etapach oraz posiłek główny na mecie,

· komplet map dla każdego uczestnika, informator techniczny,

· materiały krajoznawcze,

· potwierdzenie OInO i OTP, weryfikacja OInO,

· naklejka imprezowa,

· protokół z Mistrzostw w formie elektronicznej,

· nocleg w warunkach turystycznych (sugerujemy karimatę i śpiwór).

Komunikacja i dojazd:

Dojazd własny.

Postanowienia końcowe i uwagi:

· zawody odbędą się bez względu na pogodę,

· zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,

· uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do odzyskania opłaty startowej i świadczeń,

· zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,

· na terenie Bazy (placówka oświatowa) obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia tytoniu pod rygorem wykluczenia z Zawodów i wydalenia z Bazy.

· ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,

· organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w ramowym programie imprezy

· za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

· za rzeczy zgubione na terenie Bazy organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności.

· za szkody wyrządzone na terenie bazy przez uczestników, organizator nie bierze odpowiedzialności i obciąży nią uczestników,

· na terenie bazy rygorystycznie przestrzegana będzie konieczność zmiany obuwia (czyste obuwie o miękkiej podeszwie).

Informacje dodatkowe:

stkczersk.pl, facebook

Radosław Literski: tel. 604-637-413; radliter@poczta.onet.pl