ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

22 листопада 2016                                                                   № 229

Про державну атестацію навчальних

закладів міста у  2017 році

        Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67(п.3,а.2),  відповідно до Графіка проведення атестаційної експертизи, затвердженого наказом управління освіти від 17.03.2015 №112 «Про затвердження  перспективного графіка державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та спортивних шкіл на 2015-2025 роки», рішень сесії міської ради, а саме: від 30 червня 2016 року №370-10/VІІ  «Про внесення змін до статутів навчальних закладів міста» та № №371-10/VІІ «Про зміну типу та назви навчальних закладів міста, затвердження статутів», річного плану роботи на 2017  рік та з метою вивчення реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу з урахуванням заявленого статусу та визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити План проведення державної атестації навчальних закладів міста  на 2017  рік (додаток 1)

2.Затвердити склад експертної комісії для проведення  атестаційної експертизи (додаток 2).

3. Заступнику голови експертної комісії Шпак О.О.:

3.1.Протягом  січня – лютого  2017 року провести навчання керівників закладів освіти, які атестуються.

3.2.Підготувати та подати на затвердження робочі програми  атестаційної експертизи навчальних  закладів, а саме:

-  Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Марганецької міської ради Дніпропетровської області до   01.10. 2017 року;

- Марганецької  спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивчанням окремих предметів Марганецької міської ради  Дніпропетровської області, 01.11.2017 року.

3.3. Після затвердження робочої програми довести її до відома керівників навчальних закладів, трудових колективів, батьківської громадськості навчальних закладів не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації та забезпечити їх виконання.

3.4. Надати протягом 10-ти днів після закінчення роботи експертної комісії відділу освіти, навчальним закладам аргументовані висновки  щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації з підвищення якості надання освітніх послуг.

4. Керівникам навчальних закладів, експертній комісії неухильно дотримуватись вимог Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

5. Відповідальність за дотримання даного наказу покласти на керівників закладів освіти, координацію діяльності щодо виконання цього наказу на заступника начальника відділу освіти Фоміну А.М., контроль – залишаю за собою.

                 

        Начальник відділу освіти                                        В.В.КОСТРИКІНА

Додаток 1

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                            Наказ відділу освіти

                                                         від 22.11.2016 р. № 229

План

проведення державної атестації

навчальних закладів

у 2017 році

№ з/п

Назва ЗНЗ

Адреса

ПІБ керівника, контактний телефон

Термін проведення державної атестації

Термін подання висновку та рекомендацій атестаційною комісією

примітка

1

Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Марганецької міської ради Дніпропетровської області

53400

Дніпропетровська обл.,

м. Марганець,

вул. Історична, 37

Гавронська Наталя Миколаївна

06.11.– 24.11.2017

03.12.2017

атестовано, наказ  ГУОН ДОДА №971 від 16.11.2007, комплексна перевірка закладу, 2012 р.

2

Марганецька  спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивчанням окремих предметів Марганецької міської ради  Дніпропетровської області

53403,

Дніпропетровська обл.,

м. Марганець, Ювілейний кв.,16.

Фролов Олександр Іванович

04.12 – 22.12.2017

30.12.2017

У 2016 році змінено тип закладу на спеціалізовану школу, атестовано, наказ  ГУОН ДОДА № 971 від 16.11.2007, комплексна перевірка закладу, 2012 р.

Заступник начальника відділу освіти                                А.М.Фоміна

Додаток 2

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                            Наказ відділу освіти

                                                         від 22.11.2016 р. № 229

СКЛАД

атестаційної експертної комісії

голова комісії:

заступник голови комісії:        

Члени комісії:

Заступник начальника відділу освіти                                А.М.Фоміна

Проект наказу підготувала та завізувала:

Заступник начальника відділу освіти                                                        А.М.Фоміна