Poniedziałek

08:00-08:50

08:50-10:25

10:25-12:10

12:10-13:45

13:45-15:00

Biblioteka s.26

TM s.47

Biblioteka s.26

TM s.47

Biblioteka s.26

Wtorek

09:00-14:40

14:40-16:15

Biblioteka s.26

TZ s.47

Środa

08:00-14:30

Biblioteka s.26

Czwartek

08:00-16:15

Biblioteka s.26

Piątek

08:00-12:00

Biblioteka s.26