Boys

Girls

Seed

School

Seed

School

A

ISHCMC

1

LOGOS

B

NISC

2

WIS

C

NISC B

3

VSTC

D

VSTC

4

CIA

E

WIS

5

NISC

F

LOGOS

6

ISHCMC

Round

Time

Court 1

Court 2

Court 3

FRIDAY EVENING

Round 1

5:30

NISC B v LOGOS

WIS v NISC

ISHCMC v VSTC

Round 1

6:45

CIA v ISHCMC

LOGOS v NISC

WIS v VSTC

SATURDAY DAY

Round 2

9:00

VSTC v NISC B

NISC v LOGOS

ISHCMC v WIS

Round 2

10:15

LOGOS v CIA

WIS v NISC

VSTC v ISHCMC

15 Minute Break

Round 3

11:45

LOGOS v ISHCMC

NISC v NISC B

VSTC v WIS

Round 3

1:15

WIS v ISHCMC

NISC v CIA

LOGOS v VSTC

Lunch

Round 4

2:45

VSTC v LOGOS

ISHCMC v NISC

WIS v NISC B

Round 4

4:00

ISHCMC v  LOGOS

VSTC v NISC

WIS v CIA

SUNDAY

Round 5

8:00

NISC B v ISHCMC

VSTC v NISC

LOGOS v WIS

Round 5

9:15

WIS v LOGOS

ISHCMC v NISC

VSTC v CIA

Finals

10:30

1st - 4th Playoff

2nd v 3rd Playoff

5th - 6th Playoff

Finals

11:45

1st - 4th Playoff

3rd - 4th Playoff

5th - 6th Playoff

Final

2:00

Boys Bronze

Boys Final

Final

 3:15

Girls Bronze

Girls Final