Державна бібліотека України для юнацтва         Електронний каталог

О мово рідна! Золота колиско!

/до Міжнародного дня рідної мови/

Мова – це наша національна ознака.

Іван Огієнко

       

 21 лютого в усіх куточках світу відзначають день рідної мови. Сьогодні у світі існує близько 6000 мов. На жаль, майже половина з них знаходяться під загрозою зникнення.  Мова – найцінніший дар нації, частина прекрасних традицій та звичаїв, цінної культурної спадщини народу.

       Державною мовою нашої країни є українська. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич й могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе й наступних поколінь!

       Державна бібліотека України для юнацтва пропонує ознайомитись з найкращими друкованими виданнями по даній темі.

81.0я73

В85

    Вступ до мовознавства [Текст] : підручник/ [кол. авт.: І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, В.Ф. Чемес та ін.] ; за ред. І.О. Голубовської. - К. : Академія, 2016. - 320 с.

81.2я43

Г54

    Глобалізація /європеїзація і розвиток національних слов‘янських культур [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф. до Дня слов‘янської писемності і культури; Київ; 24 травня 2016 р./ [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. - К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. - 420 с.

81‘23

К17

    Калько, Р.М.

    Універсалії мовної свідомості (у світлі концепції вродженої здібності Н. Хомського) [Текст] : монографія/ Р.М.Калько. - Слов‘янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2016. - 348 с.

71.045

К60

    Колбіна, Т.В.

    Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації [Текст] : монографія/ Т.В.Колбіна. - Х. : Інжек, 2012. - 168 с.

81‘1:316.77(075.8)

М36

    Мацько, Л.І.

    Комунікативна лінгвістика [Текст] : навч.-метод. посіб./ Л.І.Мацько, О.М.Калита, С.І.Поворознюк. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. - 256 с.

81‘246.2(075.8)

М74

    Мовне розмаїття сучасної Європи (південний регіон) [Текст] : хрестоматія. Т. 1/ [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. - Д. : Ліра, 2016. - 246 с.

66.4(4)

С91

    Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації [Текст] : монографія/ [авт. кол.: А.І. Кудряченко, Є.П. Білоножко, А.Г. Бульвінський та ін.] ; наук. ред. А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова. - К. : Фенікс, 2014. - 444 с.

81‘27(075.8)

Ш96

    Шумарова, Н.П.

    Соціолінгвістика [Текст] : навч. посіб./ Н.П.Шумарова. - К. : Київський ун-т, 2015. - 159 с.

21 лютого — Міжнародний день рідної мови // Дивослово. - 2014. - № 2. - С. 1.

Антонець М. О рідна материнська мово! / Михайло Антонець // Початкова школа. - 2016. - № 2. - С. 30-32.

Головецька О. Душа голосна України / Ольга Головецька // Жінка. - 2017. - № 2. - С. 12-13.

Єфімова Г. О мово рідна! Слово рідне! / Ганна Єфімова // Бібліотечний форум: історія,теорія і практика. - 2015.- № 2. - С. 22-28.

Рідна мова – коріння нації

74.268.19Укр я73

Б46

    Бенера, В.Є.

    Теорія та методика розвитку рідної мови дітей [Текст] : навч.-метод. посіб./ В.Є.Бенера, Н.В.Маліновська. - К. : Слово, 2014. - 384 с.

323.1

В44

    Вілков, В.Ю.

    Генезис поняття нації [Текст] : монографія/ В.Ю.Вілков. - К. : Київський ун-т, 2013. - 423 с.

83.3(4Укр)

В55

    Вишняк, М.Я.

    Слово рідне українське [Текст] : До 20-річчя незалежності України/ М.Я.Вишняк. - Сімферополь : Таврія, 2011. - 228с.

66.3(4Укр),5

Д18

    Данилович, М.

    Україна на зламі століть та ідеологій [Текст]/ М.Данилович. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. - 304 с.

81.2Укр-923

Д69

    Дороз, В.Ф.

    Українська мова в діалозі культур. Факультативний курс [Текст] : навч. посіб./ В.Ф.Дороз. - К. : Ленвіт, 2010. - 320с.

81.2

М74

    Мова - народ [Текст] : Висловлювання про мову та її значення в житті народу/ упоряд. О. Тихий. - К. : Смолоскип, 2007. - 416с.

81.21Укр-03

П32

    Півторак, Г.П.

    Українці: звідки ми і наша мова [Текст] : дослідження, факти, документи/ Г.П.Півторак. - К. : Віпол, 2014. - 280 с.

81.2Укр-3

П56

    Пономарів, О.Д.

    Лексика грецького походження в українській мові [Текст]/ О.Д.Пономарів. - К. : Просвіта, 2005. - 127с.

66.3(4Укр),5я43

Р31

    Реалізація державної мовної політики України та положень протоколів міжурядових комісій з питань забезпечення прав нац. меншин щодо вивчення укр. мови як державної в загальноосвіт. навч. закладах [Текст] : матер. міжнар. наук.-метод. семінару./ [за ред. Ю.В. Герцога]. - Ужгород : Ліра, 2009. - 492с.

66.3(4Укр)я43

Р32

    Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне [Текст] : Збірник статей/ Ред. О.М. Майборода. - К. : Світогляд, 2005. - 186с.

74.200.51

С29

    Сележан, Й.Ю.

    Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти [Текст] : Хрестоматія/ Й.Ю.Сележан. - Чернівці : Книги - XXI, 2005. - 306с.

71.41(4Укр)

Ю16

    Юдкін, І.М.

    Формування визначників української культури [Текст] : культурологічні студії/ І.М.Юдкін. - К. : Ін-т культурології АМУ, 2008. - 184с.

Васянович Г. Самобутня українська мова — духовна основа буття нації / Григорій Васянович // Вісник Прикарпатського ун-ту. - 2013. - В.ХLІХ. - С. 161-167.

Загнідко А. Непереможний дух нації — мова / Анатолій Загнідко // Світогляд. - 2017. - № 5. - С. 1-2.

Кубів С. Українська мова як державна — єднальний чинник нової політичної нації / С. Кубін // Право України. - 2016. - № 3. - С. 9-10.

Майдан Є. Життя слова / Євгенія Майдан // Українська мова і література в школах України. - 2017. - № 2. - С. 63.

Павлишин Н. Молодь стала на захист рідного слова / Наталія Павлишин // Аудиторія. - 2016. - № 34. - С. 12.

Сушинський О. Волонтер українського слова / Олег Сушинський // Військо України. - 2017. - № 12. - С. 46-49.

 Урок української

81.21Укр-3

А21

    Авраменко, О.М.

    Українська за 20 уроків [Текст] : [навч. посіб.]/ О.М.Авраменко. - К. : Грамота, 2014. - 112 с.

81.2Укр-922

А21

    Авраменко, О.М.

    Українська мова. 5-7 кл. [Текст] : збірник диктантів/ О.М.Авраменко. - К. : Грамота, 2012. - 72 с.

81.2Укр-922

А21

    Авраменко, О.М.

    Українська мова. 10-11 кл. [Текст] : збірник диктантів/ О.М.Авраменко. - К. : Грамота, 2012. - 56 с.

811.161.2(075.8)

Б12

    Бабій, І.М.

    Сучасна українська літературна мова: Морфологія [Текст] : навч. посіб./ І.М.Бабій, Т.П.Вільчинська. - Вид.3-є, переробл. і допов. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. - 184 с.

74.102.413я73

Б74

    Богуш, А.

    Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах [Текст] : підручник/ А.Богуш. - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Слово, 2014. - 440 с.

81.21Укр-2

В19

    Васильченко, В.М.

    Українська мова: П‘ятдесят кроків у грамотність [Текст] : навч. посіб./ В.М.Васильченко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 416 с.

74.268.19Укр

В75

    Ворон, А.А.

    Готуємося до уроку: Українська мова. 5 кл. [Текст] : посіб. для вчителя/ А.А.Ворон, В.А.Солопенко. - К. : Освіта, 2013. - 288 с.

74.261.4Укр

І-73

    Інтерактивні технології при вивченні української мови [Текст]/ Уклад. Р. Орищин. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 80с.

811.161.2(075.3)

К93

    Куриліна, О.В.

    Українська мова та література [Текст] : зб. завдань у тестовій формі : 20 варіантів у форматі ЗНО/ О.В.Куриліна, Г.І.Земляна. - Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2017. - 276 с.

81.2Укр-2-4

Л13

    Лаврінець, О.Я.

    Читай і знай! - 2 [Текст] : довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології сучасної укр. мови : навч. посіб./ О.Я.Лаврінець, К.С.Симонова, І.А.Ярошевич. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 206с.

811.161.2(07)

М74

    Мовчун, Л.

    Цікава розмова про мову. Чого тобі не розповіли на уроці [Текст] : [посібник]/ Л.Мовчун. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. - 312 с.

81.21Укр

О-77

    Островський, В.І.

    А українською кажуть так... [Текст]/ В.І.Островський, Г.Ф.Островська. - 2-е вид., допов. й випр. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 456 с.

81.21Укр-923

П43

    Погиба, Л.Г.

    Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник/ Л.Г.Погиба, Т.О.Грибіниченко, Л.М.Голіченко. - К. : Кондор, 2012. - 350 с.

81.2Укр-922

Р41

    Рєпіна, І.Ю.

    Експрес курс. Українська мова [Текст] : зовнішнє незалежне оцінювання/ І.Ю.Рєпіна, Г.В.Павловська. - К. : Майстер-клас, 2009. - 528с.

81.21Укр

С13

    Савченко, Л.Г.

    Розмовляй українською правильно [Текст]/ Л.Г.Савченко. - Х. : Орбіта, 2016. - 191 с.

81.21Укр-922

У45

    Українська мова. Тестові завдання. 5-11 кл. [Текст] : посібник/ [авт.-уклад. Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.] ; за ред. Н.В. Гуйванюк. - 3-є вид., стер. - К. : Академія, 2015. - 504 с.

81.21Укр-922

Ю99

    Ющук, І.П.

    Грамотність без репетитора [Текст] : Підготовка до ЗНО з укр. мови; [посіб.]/ І.П.Ющук. - Тернопіль : Навчальна книга : Богдан, 2016. - 120 с.

Груздьова К. Українська мова — це модно! / Катерина Груздьова // Українська мова і література в школах України. - 2017. - № 11. - С. 50.

Кравець Л. Трансформація мовної комунікації в інформаційну добу / Лариса Кравець // Дивослово. - 2017. - № 4. - С. 49-52.

Проценко С. Формування самоосвітньої компетентності учнів на уроках української мови і літератури / Світлана Проценко / Дивослово. - 2017. - № 3. - С. 11-16.

Трегуб Г. Звучання слова / Ганна Трегуб // Український тиждень. - 2017. - № 8. - С. 7.

Уроки української мови для 9 класу // Бібліотечка «Дивослова». - 2017. -

№ 4-5. - С. 1 — 80.

Шутка І. Важко вивчати українську? - Ні, цікаво! / Ірина Шутка // Аудиторія. - 2014. - № 20. - С. 6.

      Ющук І. Виховання в дітей пошани до рідної української мови / Іван Ющук  // Дивослово. - 2017. - № 3. - С. 7-10.

 

Мовні скарби

81.21Укр-4

Д18

    Данилюк, Н.О.

    Україна від А до Я [Текст] : Мовокраїнознавчий міні-словник : 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка присвяч./ Н.О.Данилюк. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. - 92 с.

81.2Укр-4

Д69

    Дорошенко, Т.С.

    Словник українського правопису [Текст] : складні випадки орфографії/ Т.С.Дорошенко ; [Т.С. Дорошенко]. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 640с.

81.2Укр-4

Д69

    Дорошенко, Т.С.

    Великий комплексний словник української мови [Текст]/ Т.С.Дорошенко ; [Т.С. Дорошенко]. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 768с.

81.21Укр-36

З-12

    Забіяка, В.А.

    Світ фразеологізмів: Етимологія, тлумачення, застосування [Текст] : практ. посіб./ В.А.Забіяка, І.М.Забіяка. - К. : Академія, 2015. - 304 с.

81.2Укр-4

К49

    Клименко, Н.Ф.

    Шкільний словотвірний словник сучасної української мови [Текст] : 15 600 слів у складі 127 гнізд/ Н.Ф.Клименко, Є.А.Карпіловська, Л.П.Кислюк. - К. : Наукова думка, 2005. - 264с.

81.21Укр-323

Л87

    Лучик, В.В.

    Етимологічний словник топонімів України [Текст] : 3700 географічних назв/ В.В.Лучик. - К. : Академія, 2014. - 544 с.

82.3(4Укр)я721

М74

    Мовчун, А.

    Мовні скарби. Вивчення прислів‘їв та приказок у школі. 4-7 кл. [Текст] : Навч.-метод. посібник/ А.Мовчун. - К. : Либідь, 2000. - 184 с.

82.3(4Укр)

М93

    Мушкетик, Л.Г.

    Персонажі української народної казки [Текст] : монографія/ Л.Г.Мушкетик. - К. : Укр. письменник, 2014. - 360 с.

81.2Укр-4

Н73

    Нові слова та значення [Текст] : словник/ [уклад.: Л.В. Туровська, Л.М. Василькова]. - К. : Довіра, 2008. - 271с.

82.3(4Укр)-6

П77

    Прислів‘я, прикмети та повір‘я українського народу [Текст]/ [уклад. Н. Кусайкіна]. - 2-е вид., випр. та допов. - Х. : Школа, 2009. - 128с.

82.3(4Укр)-6

П96

    П‘ять тисяч прислів‘їв та приказок [Текст]/ [уклад. Л. Вознюк]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 224с.

81.2Укр-4

С48

    Словник труднощів української мови [Текст] : Близько 100 000 слів/ за заг. ред. В.С. Калашника; [уклад. О.М. Уліщенко]. - Х. : Весна : ФОП Співак В.Л., 2010. - 928с.

81.21Укр-4

Т49

    Тлумачний словник української мови [Текст] : 20 000 слів і словосполучень/ [уклад. Н. Кусайкіна, Ю. Цибульник]. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2013. - 608 с.

63.5(4Укр)я2

У45

    Україна в словах [Текст] : Мовокраїнознавчий словник-довідник/ Упор. Н. Данилюк. - К. : Просвіта, 2004. - 704с.

81.2Укр-4

У59

    Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми [Текст] : Пояснення до слів. Наочні приклади/ [уклад. Л.І. Нечволод та ін.]. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 768с.

81.2Укр-4

У59

    Універсальний словник української мови: орфоепічний, словотворчий, етимологічний [Текст]/ [уклад. Т.С. Дорошенко]. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 720с.

82.3(4Укр)я73

Ф55

    Філоненко, С.О.

    Усна народна творчість [Текст] : навч. посіб./ С.О.Філоненко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 416с.

Жайворонок В.В. Магія слова — обрядові мовні формули на етнокультурному тлі / В.В. Жайворонок // Мовознавство. - 2017. - № 4. - С. 49-58.

Народна творчість та етнологія: Журнал НАН України, Міжнар.асоціація укр.етнологів. - 2016. - № 3(361). - 121 с.

Народознавчі зошити: Журнал НАН України, Інститут народознавства НАН України. - 2016. - № 3(129). - С 504-751.

Світлиця. - 2015. - № 4(51). - 70 с.

Ярошенко Р. Друковане слово в історії України ХХ століття / Р. Ярошенко // Історія в рідній школі. - 2014. - № 5. - С. 23-34.

Барви українського слова

84(4Укр)1

Б40

    Безцінні скарби української класичної літератури [Текст]. - Донецьк : БАО, 2010. - 416с.

84.4Укр6

В48

    Винниченко, В.К.

    Записки Кирпатого Мефістофеля [Текст] : Роман, повість, оповідання, п‘єса/ В.К.Винниченко. - Х. : Фоліо, 2006. - 382с.

84.4Укр1

В61

    Вовчок, М.

    Маруся [Текст] : Оповідання, повісті та казки/ М.Вовчок. - Х. : Фоліо, 2007. - 254с.

84(4Укр)6

Г96

    Гуси-лебеді летять... [Текст] : кн. для чит. у 5-7 кл./ [гол. ред. Н.Є. Фоміна]. - Х. : Фоліо, 2008. - 348с.

84.4Укр6

Д58

    Довженко, О.П.

    Зачарована Десна [Текст] : Кіноповісті. Оповідання. Щоденник/ О.П.Довженко. - Х. : Фоліо, 2007. - 287с.

84.4Укр1

К75

    Коцюбинський, М.М.

    Тіні забутих предків [Текст] : Повісті, оповідання, етюди, нариси, казки/ М.М.Коцюбинський. - Х. : Фоліо, 2006. - 350с.

84.4Укр1

К90

    Куліш, П.О.

    Чорна рада [Текст] : Роман. Оповідання. Вірші/ П.О.Куліш. - Х. : Фоліо, 2006. - 287с.

84.4Укр1

М63

    Мирний, П.

    Хіба ревуть воли, як ясла повні? [Текст] : Роман з народного життя/ П.Мирний. - Х. : Фоліо, 2006. - 350с.

84.4Укр6

М93

    Мушкетик, Ю.М.

    Смерть Сократа [Текст] : повісті, оповідання/ Ю.М.Мушкетик. - Х. : Фоліо, 2008. - 318с.

84.4Укр1

Н59

    Нечуй-Левицький, І.С.

    Кайдашева сім‘я [Текст] : Повісті. П‘єса/ І.С.Нечуй-Левицький. - Х. : Фоліо, 2007. - 351с.

84.4Укр6

Т98

    Тютюнник, Григорій М.

    Вир [Текст] : роман/ Г.М.Тютюнник. - Х. : Будинок друку, 2013. - 543 с.

84.4Укр1

У45

    Українка, Л.

    Вірші. Драматичні поеми [Текст]/ Л.Українка. - Х. : Фоліо, 2006. - 351с.

84(4Укр)1-7

У45

    Українська байка. [Г.Сковорода, Є.Гребінка, Л.Глібов та ін.] [Текст]/ Ред. Н.Є. Фоміна. - Х. : Фоліо, 2007. - 317с.

84(4Укр)1

У45

    Українська драматургія [Текст] : Кращі класичні твори/ Ред. О. В. Зав‘язкін. - Донецьк : БАО, 2008. - 480с.

84(4Укр)1

У45

    Українська класична література: Жіноча доля і кохання [Текст] : [кращі твори/ уклад. С.М. Заготова]. - Донецьк : БАО, 2009. - 416с.

84.4Укр6

Я64

    Яновський, Ю.І.

    Вершники [Текст] : Романи. Оповідання/ Ю.І.Яновський. - Х. : Фоліо, 2006. - 318с.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;     www.4uth.gov.ua