Published using Google Docs
Cu ochii pe Parlament: analiză - prima sesiune a legislaturii 2020-2024
Updated automatically every 5 minutes

CU OCHII PE PARLAMENT

‒ ANALIZĂ ‒
activitatea Parlamentului în prima sesiune a legislaturii 2020-2024


www.funky.ong 


Au contribuit:

Ana Maria Dragomir, Elena Calistru, Ion Mateș, Cosmin Pojoranu, Silvia Porciuleanu, Medina Rusu, Alis Socea, Ioana Andreea Stăncescu, Ana Ungureanu.CUPRINS

Introducere - cum funcționează Parlamentul?

Date generale despre parlamentarii actuali

Cheltuielile și indemnizația parlamentarilor

Comisiile

Distribuția pe sexe (/partide)

Distribuția pe vârste

Informații diverse

Zodiac

Pe ce au jurat parlamentarii la preluarea mandatului

Activitatea Parlamentului în prima jumătate a anului

Cronologia principalelor evenimente

Inițiative legislative

Cine a legiferat cel mai mult și în ce domenii?

Domenii codașe

Domenii fruntașe

Categoria „diverse”

Topul 10 luări de cuvânt și declarații politice, pe camere

Cum s-au sincronizat Guvernul și Parlamentul?

Cinci teme ratate în prima sesiune parlamentară

Probleme și recomandări

Mențiuni metodologice

Anexe:Introducere - cum funcționează Parlamentul?

Dacă nu ești familiarizat cu activitatea Parlamentului, află că nu ești singur. Pentru a te cufunda în atmosfera birocratică a acestei instituții fundamentale pentru democrație, îți recomandăm să urmărești o înregistrare cu câte o ședință sau, și mai bine, să citești o expunere de motive, la întâmplare, a unei propuneri legislative. Sau, dacă vrei, poți citi în continuare rezumatul nostru, un preambul în care recapitulăm câteva principii fundamentale pe baza căruia funcționează „organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”.

Așa e descris în Constituție Parlamentul și, deși ne place să ne gândim la Parlament ca la o instituție în sine, adevărul e că, tehnic vorbind, Parlamentul nostru bicameral rareori se comportă ca o singură entitate. Senatul și Camera Deputaților sunt instituții separate, fiecare cu propriul CIF, propriul site, propriul regulament, propriul Birou Permanent[1], propriul sistem de notare (proiectele de lege se cheamă PL-x-uri la deputați, pe când la senatori sunt notate cu literele „L” sau „B” în față) și așa mai departe. Da, există momente în care au ședințe comune, dar, în rest, camerele există pentru a se contrabalansa una pe cealaltă.

Cine sunt actualii parlamentari și cum au ajuns aici?
Parlamentul României este compus, în legislatura 2020-2024, din 136 de senatori și 330 de deputați, aleși direct de cetățeni în alegeri parlamentare, odată la 4 ani, în circumscripții județene (plus București și diaspora), pe liste de partid închise. Reprezentarea cetățenilor este una proporțională cu locuitorii circumscripției - astfel, județul Ilfov are un număr de 5 parlamentari, pe când Bucureștiul are 29.

Colaj cu parlamentarii din actuala legislatură

Când / cum lucrează parlamentarii?

În fiecare an, Parlamentul se întrunește în două sesiuni ordinare:

 1. februarie - iunie
 2. septembrie - decembrie.

În aceste sesiuni, parlamentarii lucrează toată săptămâna. O săptămână de lucru în Senat începe cu un plen (luni după-amiază), continuă cu activitate în comisii (marți, toată ziua), apoi miercuri câte puțin din ambele (plen, de dimineață, comisii, după). Vinerea și sâmbăta sunt oficial zile dedicate lucrului în teritoriu. Pentru a asculta mai bine nevoile cetățenilor din circumscripția pe care o reprezintă, parlamentarii au birouri de parlamentar în județul care i-a ales (unii se limitează la un singur birou, alții au chiar patru).

Parlamentarii aparțin, de regulă, unui grup parlamentar. Fiecare partid parlamentar are propriul grup parlamentar, la care se adaugă grupul minorităților naționale. Momentan, actuala legislatură are doar patru parlamentari neafiliați: trei afiliați inițial partidului AUR (Francisc Tobă, Mihai Ioan Lasca și Diana Șoșoacă) și unul de la UDMR (Apjok Norbert).

La începutul legislaturii, fiecare Cameră își alege câte un Președinte, precum și un birou permanent. Apoi, fiecare Cameră își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele își pot constitui comisii comune. Birourile permanente și comisiile se alcătuiesc conform configurației politice a fiecărei Camere.

Comisiile sunt locul fierbinte în care se nasc (și mor) proiecte legislative. Fiecare cameră are propriile comisii: în prezent, deputații au 24 de comisii, iar senatorii 23. Acestora li se adaugă 6 comisii comune. Fiecare comisie are un birou, un președinte și unul sau mai mulți vicepreședinți.

Vezi aici tabelul care listează toate comisiile, componența lor și adresele acestora de email.

O parte foarte importantă a activității de parlamentar e depunerea de amendamente în comisii,

care nu sunt foarte transparente în activitatea lor. Spre exemplu, un parlamentar depune un amendament, în numele său. Acest amendament va fi discutat la prima ședință a comisiei și, dacă e adoptat, va deveni „amendamentul comisiei” în raportul publicat pe site. Așadar, nu există o trasabilitate totală a autorilor amendamentelor din comisie. Deși, dacă amendamentul este respins, în raportul publicat pe site va apărea numele parlamentarului care a propus amendamentul.

Ce și cum adoptă Parlamentul?

Camerele Parlamentului pot adopta proiecte de legi (constituționale > organice > ordinare) şi propuneri legislative în procedură obişnuită sau în procedură de urgenţă. Legile organice și hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei Camere, pe când legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră.

Cum decurge procesul legislativ?

Pe scurt, prin vot: se votează mult, se votează inclusiv felul în care se va vota. Pe lung, procesul legislativ e unul complex și migălos, detaliat în regulamentele de funcționare ale Senatului și Camerei Deputaților. Adoptarea legilor se face în prezența majorității membrilor. Concret, procedura legislativă are următoarele etape principale:

 1. Iniţiativa legislativă ↘
  O poate avea un singur senator / deputat sau mai mulți. Chiar și cetățenii, dacă se strâng în număr mare, au dreptul să inițieze o lege. Cel mai savuros rezultat al acestui prim pas este expunerea de motive, adică un document de tip eseu în care autorul argumentează necesitatea inițiativei propuse.
 2. Sesizarea Camerelor  
  Camera Deputaților sau Senatul pot fi, în funcție de ce spune legea, cameră sesizată, respectiv cameră decizională.
 3. Examinarea proiectelor de lege în comisii parlamentare
  Comisiile se întrunesc, dezbat, apoi iau decizii care se traduc în avize sau rapoarte. 
 4. Dezbaterea în şedinţe plenare
  Momentul în care se adună toți pentru a vota, ocazie bună pentru cei mai carismatici parlamentari să ia cuvântul, în speranța sensibilizării audienței.
 5. Votul ↘
 6. Controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare
  Anumiți actori pot ataca la CCR legile votate: Preşedintele, Guvernul, Înalta Curte de Casație și Justiție, unul dintre preşedinţii celor două Camere,  Avocatului Poporului, sau minim 50 de deputaţi, respectiv 25 de senatori.
 7. Promulgarea legilor de către Preşedintele României
  Acel moment mult-așteptat în care legea devine, oficial, lege.

Ce Cameră se pronunță pe ce tipuri de legi?

Camerele joacă, pe rând, rolul de Cameră sesizată și Cameră decizională, în funcție de ce spune legea. Camera Deputaţilor se pronunţă în calitate de primă Cameră sesizată asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative ce privesc următoarele categorii de legi organice:

Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii și adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului. Așadar, conform art. 73 din Constituție și art. 92 din Regulamentul său, Senatul va fi Cameră sesizată pentru următoarele subiecte sau categorii de legi organice:

Când vine vorba de legi ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

În câte zile se pronunță camerele?

Dacă aceste termene sunt depășite în Camera sesizată, se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate tacit şi se trimit Camerei decizionale în vederea dezbaterii şi adoptării.

Dacă ai auzit de legi care stau de ani de zile (chiar 13!) printr-o cameră a Parlamentului, să știi că se poate, da, mai ales la Camera Deputaților, căci ea e cameră decizională pentru multe categorii de legi. Miza e plasarea pe ordinea zi. Dacă inițiativa nu intră pe ordinea zi (în comisii sau în plen), nu va ajunge să fie discutată.

Intervalul (zile) între prezentarea unei inițiative într-o cameră și promulgarea ei

Pe lângă regulamentele camerelor, alte legi utile în care se detaliază procesul legislativ sunt normele de tehnică legislativă și statutul deputaților și senatorilor.

Date generale despre parlamentarii actuali

Cheltuielile și indemnizația parlamentarilor

Cât sunt plătiți parlamentarii și ce beneficii au?

Parlamentarii nu primesc salariu, pentru că nu sunt subordonați nimănui. Există patru mari sume de care beneficiază un parlamentar, lunar, de-a lungul mandatului: indemnizația (practic, salariul), diurna (pentru parlamentarii care nu au domiciliul în București, pentru zilele când sunt prezenți în București), sume pentru exercitarea mandatului (cheltuieli de cazare, transport și telefonie), sume forfetare (pentru activitatea birourilor parlamentare din teritoriu)[3].

Indemnizația variază în funcție de funcția respectivului parlamentar. Dacă acesta este președinte, vicepreședinte, secretar, chestor sau președinte de comisie, indemnizația crește. (Sursa Camera deputaților, Sursa Senat)

Diurna se calculează în funcție de indemnizație. Fiecare parlamentar care nu are domiciliul în București primește diurnă zilnică în funcție de indemnizația lunară brută prevăzută pentru deputat sau senator.

Cheltuielile pentru exercitarea mandatului se împart în trei categorii:

 • cheltuieli de cazare (suma este hotărâtă de birourile permanente ale camerelor, în funcție de resursele bugetare, dar nu mai puțin de jumătate din indemnizația brută a deputatului sau a senatorului)
 • cheltuieli de transport (cheltuielile de transport depind și ele, de exemplu, de distanța pe care o parcurge fiecare parlamentar din circumscripția electorală unde a fost ales până în București).
 • cheltuieli de telefonie.

Cheltuielile forfetare se împart în două categorii:

 • cheltuieli pentru bunuri și servicii (de exemplu chiria sau întreținerea)
 • cheltuielile de personal (salariile angajaților biroului).

Suma este stabilită de birourilor permanente ale celor două Camere, în funcție de resursele bugetare, dar nu mai puțin de o indemnizație și jumătate brută a deputatului sau a senatorului.

Site-urile Senatului și Camerei deputaților pun la dispoziție totalul cheltuielilor parlamentarilor pe prima lună a sesiunii parlamentare - februarie. Media cheltuielilor (adică dacă toți deputații, respectiv senatorii ar cheltui aceeași sumă) pe luna februarie a fiecărei camere este de 38.535 lei/senator și 45.690 lei/deputat.

Un senator ne costă 38.535 lei pe lună, defalcați astfel:

Un deputat ne costă 38.535 lei pe lună, defalcați astfel:

Beneficiile meseriei de senator sau deputat includ, dar nu se limitează la:

Comisiile

Există 53 de comisii parlamentare permanente, dintre care 24 la Camera deputaților, 23 la Senat și 6 comisii permanente comune. 3 dintre cele 53 de comisii nu au adresă de e-mail - toate sunt comisii comune: Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Distribuția pe sexe (/partide)

Deși una din camere e condusă, în premieră, de o femeie, Parlamentul României rămâne o lume a bărbaților, cu doar 19% femei: discrepanța între femei și bărbați e cea mai accentuată la AUR (doar 6% sunt femei) și la minorități, unde nu s-a găsit nicio femeie. La polul opus, politicienii PSD din Parlament sunt aproape un sfert (24%) femei (la fel ca în legislatura precedentă), iar unul din cinci parlamentari USR PLUS este femeie (în creștere de la 14% în legislatura 2016-2020). PNL are tot 18% femei, câte avea și în 2016-2020. Singura scădere a numărului de femei înregistrată între legislaturi e la UDMR, care a regresat de la 13% la 10%.

         

Evoluția distribuției pe sexe în partidele care s-au regăsit atât în legislatura 2016-2020, cât și în cea actuală. Cifra mai deschisă la culoare reprezintă legislatura trecută.

Distribuția pe vârste

De departe, cel mai tânăr partid este USR PLUS, cu o medie de vârstă de 41 de ani. La polul opus se află PSD și UDMR și AUR, la egalitate, cu o medie de 48 de ani. 47 de ani au în medie parlamentarii de la PNL și minorități. AUR conduce atât în topul celor mai tineri deputați (Călin-Constantin Balabașciuc fiind născut în 1996, iar Darius Pop în 1995), cât și în topul seniorilor, unde ocupă primele două locuri, prin Lucian Feodorov (78 de ani) și Mircia Chelaru (72 de ani).

Top seniori și tineri + media de vârstă a fiecărui partid.

Informații diverse

Zodiac

A legifera e treabă serioasă, așa că merită din când în când un moment de relaxare. Propunem în acest sens un mic intermezzo - horoscopul politic.  Dacă ar fi să luăm zodia cea mai des întâlnită în fiecare partid, atunci:

Pasionații de astrologie pot calcula singuri compatibilitățile din coaliția de guvernare. De pildă, în relația dintre PNL și USR PLUS (taur vs taur), provocarea cea mai mare va fi ca fiecare să reușească să facă față orgoliului și încăpățânării celuilalt. Uneori se poate ajunge la situații bizare, întrucât niciunul nu va dori să cedeze. Sau despre relația dintre PSD și AUR (berbec vs fecioară) s-ar putea spune că mereu fecioara îl va judeca și îl va critica pe berbec. De asemenea, este interesant de remarcat distribuția pe zodii: avem preponderent în Parlament fecioare și tauri (câte 54. Cei mai rari sunt peștii, doar 27.

Distribuția pe zodii a parlamentarilor

Pe ce au jurat parlamentarii la preluarea mandatului

Activitatea Parlamentului în prima jumătate a anului

Cronologia principalelor evenimente

DECEMBRIE

20 decembrie

Anca Dragu (USR-PLUS) devine prima femeie care conduce Senatul, fiind aleasă în detrimentul lui Lucian Romașcanu (PSD).

21 decembrie

Senatoarea Diana Șoșoacă (AUR) este văzută fără mască de protecție în Parlament.

21 decembrie

Kelemen Hunor, Ludovic Orban, Dan Barna și Dacian Cioloș semnează „Acordul de guvernare 2020-2024” în incinta Camerei Deputaților.

IANUARIE

4 ianuarie

Deputații adoptă o lege pentru „combaterea anti-țigănismului”.

7 ianuarie

Comisiile reunite avizează noi ambasadori în străinătate.

8 ianuarie

Cantina Parlamentului are în continuare prețuri bune, sub 8 lei un mic dejun.

11 ianuarie

Ludovic Orban se arată nemulțumit de felul în care Anca Dragu a comunicat, la final de 2020, despre implementarea referendumului din 2009, când românii au votat un Parlament unicameral cu maximum 300 de aleși.

16 ianuarie

Deputatul USR Iulian Bulai, Președintele Comisiei de Cultură, cere demisia șefei TVR.

17-18 ianuarie

Rareș Bogdan și Robert Sighiartău îi cer demisia de la șefia PNL lui Ludovic Orban.

19 ianuarie

Șefii camerelor se vaccinează anti-Covid.

19 ianuarie

4 foști parlamentari USR nu au demisionat în bloc în noiembrie 2020 și sunt eligibili pentru pensii speciale.

25 ianuarie

Cannabis in scop medicinal, discutat în Parlament la 2 ani de la inițierea proiectului de lege.

FEBRUARIE

9 feb

PSD a depus un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

10 feb

Moțiune simplă depusă de PSD simplă depusă de PSD la Camera Deputaților, împotriva lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.

15 feb

Senatul a votat desființarea Institutului Revoluției Române.

17 feb

Se elimină pensiile speciale ale parlamentarilor.

17 feb

Plenul Camerei Deputaţilor a votat validarea mandatului deputatului Francisc Tobă.

25 feb

Camera deputaților a adoptat triplarea sumelor pentru rezerviştii voluntari din Armată.

27 feb

Comisiile parlamentare de buget-finanţe au dat raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021.

MARTIE

1 mar

În timpul dezbaterilor pe bugetul anului 2021, parlamentarii PSD au adus păpuși celor din coaliția de guvernare, în semn de protest pentru că nu au fost majorate alocațiile.

2 mar

2 martie - Parlamentul votează bugetul.

10 martie

Moțiune simplă depusă de PSD la Senat, împotriva lui Claudiu Năsui, ministrul Economiei

16 mar

Senatorii au respins moțiunea depusă împotriva ministrului Economiei Claudiu Năsui

19 mar

S-a prezentat și adoptat în Parlament Planul Național de Redresare și Reziliență

22 mar

Senatul a abrogat prevederea privind ieșirea anticipată la pensie a magistraților, la 45 de ani și după o vechime de 20 de ani

24 martie

Moțiune simplă depusă de PSD la Camera Deputaților, împotriva lui Adrian-Nechita Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

24 mar

Camera Deputaților a adoptat desființarea SIIJ. Senatul e Cameră Decizională.

24 mar

Altercație între un deputat AUR şi parlamentari ai USR-PLUS

31 mar

Camera Deputaților a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii

31 mar

Deputații adoptă o lege împotriva manifestărilor cu caracter antisemit 

APRILIE

1 apr

Comisia juridică din Camera Deputaților a decis sancționarea deputatului AUR Dan Tănasă cu avertisment scris, pentru vulgaritate.

6 apr

Conducerea Camerei Deputaților a respins solicitarea deputatului AUR Dan Tănasă de constituire a subcomisiei pentru problemele românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

8 apr

Comisia de Cultură din Camera Deputaţilor a respins rapoartele de activitate ale SRR şi SRTV

12 apr

Moțiune simplă depusă de PSD la Camera Deputaților, împotriva lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.

13 apr

Scandal la Comisia Juridică din Senat. Diana Șoșoacă a fost împiedicată să intre în sala de ședință pentru că nu avea mască de protecție corespunzătoare.

13 apr

Camera deputatilor a respins 32 de proiecte de lege, unele mai vechi de 10 ani.

22 apr

Camera Deputaţilor a votat în unamitate proiectul de lege prin care agresorii vor fi monitorizaţi prin brățări cu GPS.

MAI

5 mai

Senatul a adoptat modificarea Codului de procedură penală. Instanța are cel mult 120 de zile pentru pronunţarea sentinţei şi motivare.

12 mai

Instituţiile de spectacole sau concerte de importanţă naţională vor putea trece în subordinea Ministerului Culturii.

13 mai

Deputaţii au avizat acordul pe 30 de ani pentru dezvoltarea centralei de la Cernavodă cu americanii.

19 mai

Legea privind reţelele 5G, adoptată de Camera Deputaţilor.

26 mai

Parlamentul a aprobat ordonanţa privind cumpărarea de vechime în muncă.

26 mai

Cei care au fost timp de 10 ani procuror sau judecător nu se mai pot reîntoarce în magistratură fără concurs.

26 mai

Parlamentul, aviz favorabil pentru ratificarea tratatului EURATOM privind contribuţia României la bugetul UE.

IUNIE

1 iunie

Ziua Porţilor deschise la Palatul Parlamentului pe 1 iunie. Clădirea poate fi vizitată gratuit.

2 iunie

Senatul a adoptat inițiativa legislativă care prevede că persoanele condamnate pentru corupție nu vor putea beneficia de pensia specială.

3 iunie

Sclavia, traficul de minori, proxenetismul, agresiunea sexuală și tortura nu se mai prescriu. Legea a fost votată în Camera Deputaților.

6 iunie

Moțiune simplă depusă de PSD la Camera Deputaților, împotriva lui Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

7 iunie

Senatul a adoptat proiectul privind rețelele 5G.

10 iunie

10 mai, votată ziua Independenței.

15 iunie

Comisiile din Senat au respins legea vânătorii care ar fi dus la extincția unor specii întregi. Proiectul a generat dispute în Coaliție

15 iunie

Raportul de activitate al CNA pe anul 2020 a fost respins de Comisiile pentru cultură.

15 iunie

Camera Deputaţilor a respins moţiunea simplă a PSD împotriva ministrului Ghinea.

16 iunie

Parlamentul a revocat-o pe Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului.

22 iunie

Senatul a respins cererea lui Klaus Iohannis pentru introducerea orelor de educație sexuală. Legea rămâne în forma inițială.

22 iunie

Senatul a votat desființarea Institutului Revoluției, condus până în acest an de Ion Iliescu.

30 iunie

Senatorii au adoptat proiectul de lege prin care instituţiile publice nu vor mai avea dreptul să solicite copii după avize sau alte documente care au fost emise anterior de acestea.

Sursa foto

Inițiative legislative

Topul inițiatorilor proiectelor de lege[4]

Cine a legiferat cel mai mult și în ce domenii?

Topul domeniilor proiectelor de lege

Domenii codașe

În anul olimpiadei de la Tokyo și al Euro 2020, Parlamentul român pare foarte puțin preocupat de capitolul sportiv, având în circuit doar două propuneri legate de subiect: una dintre ele, inițiată de PNL, vrea să acorde sprijin financiar Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care s-ar confrunta cu „mari dificultăți financiare”, conform expunerii de motive semnată de Ludovic Orban, Bogdan Huțucă și Gigel Știrbu. Cealaltă inițiativă, inițiată de PSD prin deputatul Eugen Neață, a fost respinsă de Camera Deputaților și prevedea o modificare a unui singur articol din Legea Educației Fizice și a Sportului - ca cei care au funcții precum team manager, director de club sportiv să poată încheia cu structurile sportive contract individual de muncă sau de activitate sportivă.

În anul în care telemunca a devenit din ce în ce mai răspândită, domeniul IT e și el codaș în topul preferințelor legislaturii actuale: doar două propuneri există pe subiect, una, devenită și lege, despre implementarea 5G, iar cealaltă, despre „implementarea mai rapida a mijloacelor de plata online a impozitelor si taxelor pe intreg teritoriul Romaniei”, după cum aflăm din expunerea de motive semnată de deputații USRPLUS Brian Cristian și Viorel Băltărețu.

Antepenultima poziție e ocupată de domeniul turistic: doar 4 inițiative după un an (2020) în care industria turistică s-a resimțit[5]. Una dintre inițiative aprobă o  OUG a Guvernului cu măsuri de sprijin pentru acest sector, alta (respinsă de Senat, momentan în Camera Deputaților) e legată de vouchere de vacanță (să se scadă din impozit), încă una aprobă o altă OUG și cea din urmă e legată de un program național dezvoltare a turismului pe nume „Schi în România”, inițiată de deputați de la PSD, UDMR și minorități.

În domeniul energiei avem doar 6 propuneri, dintre care remarcăm ratificarea unui acord semnat în decembrie 2020 de cooperare între România și SUA privind centrala de la Cernavodă și energia nucleară și o propunere PNL de modificare a legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și a altor acte normative

La categoria cultură avem 7 propuneri: 2 modifică legea SRR, una modifică legea ICR, iar alta notabilă este propunerea legislativă B174/2021 de instituire a unor măsuri de protejare a sitului arheologic roman Reșca-Romula, aflat în comuna Dobrosloveni, județul Olt, pentru că aceasta este una din cele 7 inițiative legislative retrase de inițiator, în această sesiune.

Când vine vorba de legile care-i afectează direct pe parlamentari (tot 7 la număr), notăm următoarele: Șerban Nicolae, unic inițiator, vrea să mute o parte din Palatul Parlamentului în administrarea Senatului; mai mulți PNL-iști vor să mărească amenda pentru parlamentarii absenteiști; PSD-iști (incluzându-i pe Marcel Ciolacu și Paul Stănescu) vor renunțarea la niște indemnizații speciale, în context de pandemie, iar USR PLUS au și ei un proiect similar, în care vor ca parlamentarii să fie solidari și să renunțe la indemnizația pentru limita de vârstă. Oana Țoiu și alți co-inițiatori vor amenzi mai mari pentru parlamentarii care votează și pentru alți colegi (folosindu-le cartela), iar tot USR PLUS cere sancțiuni mai drastice pentru parlamentari care nu se poartă frumos.

7 legi am inclus în categoria drepturilor, dintre care evidențiem trei: AUR vrea să interzică discriminarea pe motiv de vaccinare, USR PLUS vrea să ușureze telemunca pentru cei din state terțe și să faciliteze accesul pe plaje al persoanelor cu dizabilități.

Domenii fruntașe

În mod previzibil, finanțele, educația și Covid-19 sunt în top, în acest an pandemic, urmate de muncă, administrație și justiție.

La finanțe, 25 din cele 51 sunt proiecte care aproba câte o OUG a Guvernului, inclusiv cea care aprobă un ajutor de stat pentru Complexul Energetic Oltenia. Remarcăm, din restul inițiativelor legislative, una care prevede impozitarea zero a industriei HoReCa până în 2022 (Guvernul a trimis punct de vedere negativ).

La educație, 7 din cele 43 de propuneri vor să modifice Legea Educației Fizice și a Sportului, iar 17 vizează modificări diverse la Legea Educației Naționale, inițiate atât de putere, cât și de opoziție, ba uneori chiar și împreună, precum: susținerea financiară a învățământului privat pentru copiii cu deficiențe, crearea de condiții mai prietenoase în angajarea în școli a cadrelor didactice care sunt persoane cu dizabilități; publicarea pe site-urile Ministerului Educației și ale inspectoratelor a unui calendar al evenimentelor de promovare a științei; armonizarea legislației existente pentru rezidenții la medicină și diferențierea atribuțiilor M. Educației și M. Sănătății; mărirea salariilor personalului nedidactic din inspectorate; interzicerea și amendarea practicilor de pretindere de bani precum pentru fondul clasei. De altfel, domeniul educației este domeniul în care și-au dat mâna cel mai des opoziția și puterea (de 10 ori).

Doar 2 propuneri din totalul de 43 au și ajuns legi (una care acceptă o Convenție Globală și alta prin care se înființează un Institut Teologic Creștin), ambele inițiate de Guvern. O alta se afla la promulgare la data la care am extrase datele de pe site-urile camerelor[6] și viza modificări pentru transparentizarea, depolitizarea și descentralizarea alegerii directorilor de școli. Din restul de propuneri, mai remarcăm:

La categoria Covid-19, doar 11 din cele 42 de inițiative nu aprobă o OUG, ceea ce e de înțeles - și poate printre puținele cazuri în care utilizarea instrumentului ordonanței de urgență este și justificată, dată fiind urgența generată de pandemie. Tot 11 au reușit să și devină legi - toate 11 fiind aprobări de OUG-uri. Din totalul de 42, remarcăm următoarele: inițiativa USR PLUS pentru acordarea unei zile libere pentru cei vaccinați, devenită și lege; suspendarea pe 5 ani a posibilității de vindere a acțiunilor deținute de stat (AUR); sancționarea suplimentară a operatorilor economici care încalcă repetat normele Covid (inițiată de Guvern); clarificarea definiției de locuințe pentru medicii care lucrează în spitale de urgență (PNL); anularea unor obligații de informare a statului pentru restaurantele care nu funcționează (PNL); instituirea unei perioade maxime de 90 de zile în care drepturile si libertatile pot fi restranse în starea de alertă (AUR + minorități); acordarea de subvenții pentru restaurante și anularea obligației de a plăti impozit (AUR).

Din domeniul muncă, remarcăm două proiecte mai vechi, unul despre participarea salariaților la profit, celălalt despre implicarea acestora în procesul decizional, precum și o OUG despre semnătura electronică (promulgat). Din totalul de 34 de proiecte din această categorie, 10 sunt despre pensii, 6 modifică Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 5 modifică Codul Muncii, alte 5 aprobă OUG-uri. Nicio inițiativă nu devenise lege la data colectării datelor (după finalul sesiunii, în iunie). Una singură a fost semnată atât de putere, cât și de opoziție: una despre recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Din domeniul administrație, 7 din 32 inițiative vizează modificări la Codul Administrativ. Am remarcat următoarele demersuri: întregul USR PLUS vrea scoaterea indemnizației speciale pentru aleși locali, și tot ei vor ca toate primariile sa transmită online sedintele, lucru dorit și de AUR pentru consilii județene. PNL vrea să-ți păstrezi buletinul chiar dacă ai domiciliul în străinătate, PSD vrea să treacă sub control parlamentar Comisia pentru UNESCO, iar USR vrea desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România.

Categoria „diverse”

Alte propuneri pe care vrem să le evidențiem în această analiză includ proiecte care prevăd:

De asemenea, am observat că parlamentarii au dezbătut și 9 proiecte care au legătură cu comunismul. Poate cea mai cunoscută este propunerea de a desființa Institutul Revoluției Române. Alte propuneri au vizat aspecte precum crearea unui registru al lucrătorilor Securităţii, completări privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate în comunism, sau privind retrocedări de imobile.

Parlamentarii au arătat un real interes pentru sărbători și zile naționale:  există nu mai puțin de 16 proiecte de lege prevăd declararea unor noi zile naționale sau alte comemorări. Trei dintre acestea au fost adoptate și trimise spre promulgare (sunt evidențiate mai jos cu subliniere).

Încadrarea inițiativelor legislative în categorii ne aparține, așa că facem câteva mențiuni metodologice: „sănătate” e distinctă de Covid-19, în cea din urmă intrând toate actele normative care au fost generate în contextul pandemiei; „muncă” include acte normative care au legătură cu pensiile; „altele” = categoria „diverse”, unde regăsim atât propuneri de tipul repatrierea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni, precum și aprobarea de OUG-uri care modifică și completează alt OUG care aprobă PNDL-ul; „internațional” conține ratificări de protocoale, decizii UE, acceptarea de amendamente aprobare de cotizații la organizații precum Centrul European de Excelenţă dedicat gestionării civile a crizelor; „construcții” include tot ce ține de locuințe, imobile și terenuri; „comunism” include și o propunere legată de supraviețuitorii Holocaustului, inițiată de PSD și semnată și de parlamentari ai puterii. Restul de 8 inițiative din categorie au fost inițiate de partidele din coaliția de guvernare.

Consultă tabelul nostru centralizat pentru mai multe date structurate și detaliate

.XLS / WEB

Topul 10 luări de cuvânt și declarații politice, pe camere

Când nu sunt în teritoriu, la birourile de parlamentar sau când nu gândesc inițiative legislative, parlamentarii iau cuvântul în cameră sau fac declarații politice. Iată câteva cifre agregate, mai jos.

Întrucât au avut prezidat multe ședințe, vicepreședinții camerelor au fost contorizați separat în graficul de mai jos. Aceștia au totalizat zeci sau chiar sute de declarații luări de cuvânt, însă multe minore, insignifiante, de tipul „aveți cuvântul”.

CAMERA DEPUTAȚILOR

Luări de cuvânt

Declarații politice

SENAT

Luări de cuvânt

Declarații politice

Vicepreședinți - luări de cuvânt

Vicepreședinți - declarații politice

Consultă tabelul nostru centralizat, pentru mai multe date structurate și link-uri

.XLS / WEB

Listă completă cu fiecare parlamentar, cu:

 • link către pagina lui de pe site-ul Camerei
 • Adresă de email
 • Data nașterii, zodie și vârstă
 • Partid
 • Statistici de activitate: interpelări, întrebări, propuneri legislative inițiate, declarații, moțiuni de cenzură
 • Dacă sunt președinții vreunei comisii
 • Cost pe fiecare parlamentar în parte

Listă completă cu inițiativele legislative, cu:

 • Link către pagina inițiativei de pe site-ul camerei
 • Titlul inițiativei, tematica ei și camera decizională
 • Inițiatorul
 • Stadiul (la început de iulie 2021)
 • Dacă aprobă sau nu o OUG, dacă e sau nu în procedură de urgență, dacă a fost sau nu adoptată tacit
 • Dată intrare/ieșire în/din camere și intervalul între prezentare și promulgare
 • Dacă a fost sau nu contestată la CCR

Finanțe:

 • Bugetele camerelor în intervalul 2017-2021
 • Listă achiziții Senat
 • Listă achiziții Camera Deputaților

Alte date:

 • Lista instituțiilor sub control parlamentar și link către rapoartele de activitate (unde au fost de găsit)
 • Listă evenimente notabile

Sursa foto: www.cdep.ro 

Cum s-au sincronizat Guvernul și Parlamentul?

Dacă ne uităm la sesiunea parlamentară februarie – iunie 2021, prima cu o nouă configurație politică, majoritatea care a dat și guvernul avea o serie de priorități legislative, parte a programelor electorale și de a celui de guvernare.

Poate cea mai vizibilă dintre priorități era aceea de a „repara” problemele din sistemul de justiție, inclusiv prin desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. De asemenea, în an cu pandemie și după o perioadă de intervenții fiscal-bugetare, și în zona aceasta erau câteva priorități asumate.

Pentru a evalua felul în care guvernanții au reușit să lucreze în tandem legislativ-executiv, ne-am uitat la Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) și la ce s-a întâmplat cu aceste priorități în legislativ. PALG a fost introdus la nivelul administrației publice centrale în 2014 și reprezintă o planificare a procesului de reglementare (prin proiecte de acte normative, dar și prin hotărâri de guvern ș.a.). Acest document arată intențiile pe care le au autoritățile administrației centrale, dar și calendarul de transmitere a proiectelor de lege inițiate de acestea către Parlament.

Documentul acesta este important și îl folosim pentru monitorizarea de față din cel puțin câteva motive importante:

 1.  Ne arată în ce măsură autoritățile executivului se sincronizează cu legislativul care, în teorie, oferă majoritatea parlamentară necesară în atingerea priorităților. De aceea, ne-am uitat la prioritățile legislative ale Guvernului, calendarul asumat pentru adoptarea în ședința de Guvern și dacă ele au ajuns în Parlament.
 2. Este utilizat și în raportărilor periodice pe care Guvernul României le realizează în cadrul Programului Național de Reformă (PNR), în contextul implementării Recomandărilor Specifice de Țară (RST) către Comisia Europeană. Reamintim că prioritățile din PNR și RST sunt și cele care ar trebui să stea la baza finanțărilor și reformelor propuse inclusiv prin instrumente de tipul Planului Național de Redresare și Reziliență.
 3. Nu în ultimul rând, în ultimii ani am văzut o tendință de „guvernare prin OUG”, o înclinație care nu lasă loc de un proces decizional transparent și predictibil (de multe ori, chiar dacă nu sunt date „noaptea ca hoții”, OUG nu oferă timp de dezbatere publică și sunt date… urgent). Mai mult, rolul parlamentului este redus, executivul având o poziție dominantă în reglementare.

Din aceste motive, am vrut să vedem în ce măsură Guvernul și-a făcut treaba anunțată și a transmis Parlamentului proiectele prioritare propuse. Nu de alta, dar de la începutul anului și până în prezent, Guvernul a emis 83 de Ordonanțe de Urgență, în diverse domenii.

Este demn de menționat și faptul că, din cele 474 inițiative legislative cuprinse în analiza de față, aproape 40% au fost inițiate de Guvern.

Ministerele și agențiile guvernamentale și-au asumat prin PALG un număr total de 138 de proiecte legislative, dintre care 92 pentru prima sesiune a anului, distribuite pe instituții astfel:

^ Numărul priorităților legislative ale Guvernului, conform PALG

Continuăm analiza prin a prezenta o situație pe ministere, puțin mai detaliată, despre deznodământul proiectelor prioritare ale Guvernului în prima sesiune parlamentară.

Ministerul Afacerilor Externe (0/1)

Nu și-a îndeplinit obiectivele în legătură cu singura prioritate legislativă inclusă în PALG.

Ministerul Afacerilor Interne (1/4)

Avea patru proiecte în programul legislativ:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (0/3)

Avea trei proiecte în planul legislativ. Nu a reușit să transmită niciunul, deși două erau planificate a fi trimise Parlamentului încă din martie.

Ministerul Apărării Naționale (0/11)

Avea 11 proiecte planificate, dintre care 8 erau prioritare. Majoritatea ar fi trebuit transmisă în aprilie (și unul în mai). Nimic nu s-a întâmplat pe niciun front. Printre proiectele prioritare ratate se numără:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei (0/3)

Avea în plan trei propuneri legislative, dintre care două erau prioritare și ar fi trebuit transmise în februarie-aprilie. Cea mai importantă ratare era o propunere de modificare a Codului administrativ.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (0/2)

Ar fi trebuit să trimită Parlamentului două proiecte legislative încă din februarie. Până la finalul sesiunii nu se întâmplase nimic.

Ministerul Educației (1/1)

Avea un singur proiect, prioritar. Proiectul de lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 (PL-x nr. 245/2021) a fost transmis Parlamentului în martie și deja este aprobată din mai.

Ministerul Energiei (0/4)

Avea patru proiecte în planul legislativ, toate prioritare. Nu au reușit să transmită niciunul, deși trebuiau transmise înainte de aprilie. Printre prioritățile ratate se numără:

Ministerul Finanțelor (4/18)

Dintre cele 18 proiecte legislative planificate pentru prima sesiune parlamentară, 14 erau prioritare pentru guvern. Ministerul Finanțelor a reușit să trimită patru proiecte legislative, toate aprobate de Parlament:

În rest, niciunul dintre proiecte nu a mai fost nici măcar trimis Parlamentului, deși cele mai multe aveau termene în februarie-martie. Printre prioritățile ratate se numără inclusiv unele modificări ale Codului fiscal sau transpuneri de directive europene:

Ministerul Justiției (4/19)

Dintre cele 19 proiecte legislative planificate pentru prima sesiune parlamentară, 9 erau prioritare pentru guvern. Ministerul Justiției a reușit să trimită aproximativ patru proiecte legislative, două fiind aprobate de Parlament:

Este neclar ce se întâmplă cu două proiecte din planul legislativ:

În rest, Ministerul Justiției nu a reușit să se țină de planul anticipat, printre principalele ratări numărându-se atât inițiative foarte mediatizate (cum ar fi legile justiției), cât și unele inițiative care transpun directive europene sau pun în aplicare regulamente europene:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (0/11)

Din cele 11 proiecte anunțate pentru prima sesiune parlamentară 2021, 9 erau prioritare. Dintre acestea, Ministerul Mediului aproape a reușit să rezolve una singură (și aceea neprioritară după evaluarea lor), respectiv să transmită pe 1 iulie 2021 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (L269/2021).

Printre ratările majore ale acestei sesiuni se numără:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (1/7)

Dintre cele șapte proiecte propuse pentru această sesiune, Ministerul Muncii a reușit să trimită un singur proiect - Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (PL-x nr. 210/2021). De altfel, acesta era singurul prioritar și a fost trimis conform planificării (adică în martie), a fost aprobat în Senat și se află în lucru la Camera Deputaților din mai.

În rest, câteva proiecte mai importante nu au fost transmise:

Ministerul Sănătății (0/1)

Ministerul își propusese o singură inițiativă legislativă - „Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope”. Aceasta era planificată pentru februarie, însă a fost introdusă modificare la anexa la Legea 339/2005 în iulie, după încheierea sesiunii.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (0/6)

Din cele șase proiecte anticipate pentru această sesiune, patru erau prioritare. Niciunul nu a fost transmis către Parlament:


Cinci teme ratate în prima sesiune parlamentară

Desființarea Secției Speciale

Cartoful mare și fierbinte care a tot fost pasat în Parlament în ultimii ani, inclusiv în prima sesiune a noului Parlament, a fost desființarea Secției Speciale. Recomandată atât de comunitatea internațională, cât și de ONG-uri naționale, și, de asemenea, susținută și de o mare parte a judecătorilor și procurorilor din România, desființarea Secției Speciale continuă să fie acel punct care vulnerabilizează coaliția de guvernare.

Înainte de a începe vacanța parlamentară, ultimul status al discuțiilor a rămas la nivelul în care liderii coaliției nu s-au înțeles cu privire la desființarea acestei secții, asta după ce UDMR a venit cu noi propuneri care au în vedere mutarea dosarelor de la SIIJ, la Parchetul General.

Urgența desființării acestei secții a tot fost invocată de comunitatea internațională în ultimii ani, fiind repetată ultima data, de Comisia de la Veneția în avizul publicat la data de 5 iulie 2021. În comunicatul menționat, Comisia recomandă desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție „ca un prim pas urgent” în cadrul unui proces mai larg de reformare a justiției.

După tot acest du-te-vino prin Parlament și după numeroasele cârpeli care i-au fost aduse, sperăm că a doua sesiune parlamentară să fie mai de succes din această privință.

Sistematizări legislative prin codificare

Putem recunoaște faptul că o reformă, indiferent de domeniu, nu se întâmplă într-o singură sesiune parlamentară. Chiar și așa, ne-am fi așteptat ca măcar discuții incipiente să aibă loc în această primă sesiune. Ne gândim, cu titlu de exemplu, la reforma din domeniu electoral care a fost pe lista de promisiuni electorale a mai multor partide politice care au intrat în Parlament.

Chiar dacă nu s-a aflat pe agenda Parlamentului în această sesiune, subiectul a fost una dintre temele principale ale societății civile. Interesul față de subiect a fost îndelung manifestat în cadrul Coaliției Cod Electoral Acum! care susține începerea unei reforme substanțiale a sistemului electoral.

Cu toate că nu am văzut o abordare îndreptată înspre reformarea sistemului electoral, au existat inițiative legislative răzlețe, concentrate mai degrabă pe aspecte legislative disparate și care nu abordează subiectul în ansamblul acestuia. Sperăm ca în sesiunea următoare subiectul să apară și pe agenda Parlamentului.

Codurile Penale

De asemenea, la începutul sesiunii parlamentare, liderii coaliției aflate la guvernare anunțau că, pe lângă bugetele pentru anul 2021, o prioritate este și intervenția pe codurile penal și de procedură penală. Acestea au fost subiectul modificărilor, intervențiilor, inițiativelor și protestelor din perioada 2017-2019 - în precedenta legislatură au fost experimentate atât infama OUG 13, cât și unele inițiative legislative extrem de controversate în domeniu (am scris pe larg despre acestea pe măsură ce au apărut).

Într-adevăr, inițiativele de modificare a codurilor criticate din zone din sistemul de justiție, societatea civilă sau de instituții internaționale au fost respinse în această sesiune (atât pentru Codul penal, cât și pentru Codul de procedură penală). Însă problemele cu articolele declarate neconstituționale rămân, la fel și unele modificări ce și-au dovedit limitările între timp. Cu toate acestea, o discuție despre reformă în această direcție nici măcar nu a fost începută.

Codul Administrativ

La fel, în ceea ce privește partea de administrație publică, Parlamentul nu și-a asumat un demers prin care să încerce o sistematizare a reglementărilor din domeniu. Deși ar fi un demers pentru care acesta ar fi locul cel mai potrivit pentru dezbateri, analize și o largă consultare, Codul administrativ a fost trecut tot prin ordonanță de urgență, iar un cod al finanțelor publice sau un cod al finanțelor publice locale sunt încă doar niște vagi referințe.

Pensiile speciale

Chiar la începutul primei sesiuni parlamentare din 2021,  parlamentarii au votat abrogarea pensiilor speciale pentru ei înșiși. Deși a fost prezentată ca o mare victorie, ea a fost una incompletă. Subiectul pensiilor speciale a fost transformat în subiect de campanie, dar și politizat, iar responsabilitatea pentru desființarea unor astfel de privilegii a fost pasată permanent de la o guvernare la alta sau la Curtea Constituțională.

În fapt, subiectul este unul mult mai complex și are nevoie de o abordare așezată și serioasă. De exemplu, există decizii ale Curții Constituționale ce trebuie luate în calcul sau prevederi care se regăsesc în altă legislație cu impact în domeniu (i.e. codul administrativ și pensiile pentru aleșii locali au fost subiectul unui hei-rup pentru a nu avea o nouă categorie de pensii speciale). În toată această discuție, subiectul trebuie legat și de reforma sistemului public de pensii și modalitatea de calculare a pensiilor, dar și de realitatea unui buget întins la maxim în această zonă sau de realitatea demografică a unei cohorte de decreței ce vor ieși în curând la pensie.  

Probleme și recomandări

Dincolo de recomandările evidente de tipul „faceți ceea ce v-ați propus”, lăsăm mai jos câteva recomandări punctuale, pentru factorii de decizie care citesc această analiză:

Iubiți mai mult transparența. Sau măcar n-o disprețuiți.

Apreciați datele structurate:

Standardizarea urmăririi procesului legislativ

Faptul că, așa cum am scris la început, Parlamentul înseamnă, de fapt, două instituții, s-a regăsit în toate etapele de colectare a datelor pentru această cercetare și a îngreunat procesul de lucru. Pornind de la chestiuni precum alegerea de a include sau nu cota TVA în sumele comunicate în diverse solicitări de informații de interes public făcute în baza legii 544/2001 și până la altele precum notațiile diferite pe site ale inițiativelor legislative, este clar că există gândiri diferite în cele două camere. Totuși, ele fac parte din aceeași ramură legislativă și reprezintă interesul aceluiași cetățean. Este necesară o unificare a modului și stilului în care activitatea celor două camere este comunicată, pentru a ușura urmărirea procesului legislativ. Momentan, este greu pentru un cetățean să înțeleagă „unde” se află proiectul urmărit și care sunt următorii pași fără o vizualizare simplă a etapelor procesului legislativ.

Pagini web mai prietenoase

Recomandarea anterioară merge mână în mână cu crearea unei interfețe mai prietenoase pentru site-urile cdep.ro și senat.ro, lucru care poate fi rezolvat prin contractarea de profesioniști în domeniile comunicării și al dezvoltării web. E de apreciat că paginile web pot fi citite și de pe un smartphone (sunt mobile-friendly), însă doar un utilizator foarte tehnic și înarmat cu multă răbdare poate găsi cu ușurință datele pe care le caută.

Recomandări generale:

Recomandări specifice pentru site-urile fiecărei camere:

Site www.cdep.ro 

La secțiunea „Activitatea parlamentară în cifre” (prezentă în fișa fiecărui parlamentar) informația nu este bine organizată și cifrele se contrazic între ele. De exemplu, aici, în pagina principală a deputatului scrie că sunt 18 luări de cuvânt, dintre care 6 declarații politice, dar link-urile aferente celor două numere arată că de fapt sunt 20 de luări de cuvânt (dintre care 12 „în scris”. Cum pot fi luările de cuvânt în scris? De ce sunt trecute declarațiile politice scrise la luări de cuvânt?) și 20 de declarații politice, dintre care unele se regăsesc și la luări de cuvânt.

Întrebările și interpelările ar trebui să fie separate în pagini diferite.

Pagina moțiunilor semnate de deputat nu funcționează.

Informațiile de pe site să fie exacte (încă există „pagina veche” a camerei deputaților unde se regăsesc și date despre senat, dar care nu sunt corecte, de exemplu numărul femeilor senatoare din legislatura curentă nu este corect)

Nu există categorie de interpelări către primul ministru (la Senat există)

Site www.senat.ro 

Dacă la camera deputaților aveam 3 categorii de declarații (declarații politice, declarații scrise, declarații orale) la senat sunt toate puse în aceeași pagină și nu sunt delimitate între ele

În fișa de senator nu există listate proiectele de hotărâre, ce țin de regulamentele interne, pe care le-a inițiat senatorul (pe site-ul Cdep sunt)

Mențiuni metodologice

Interval de timp măsurat.

Analiza de față ia în calcul prima sesiune parlamentară, care, conform Constituției, are loc între lunile februarie și iunie. Am luat ca dată „în sesiune” data care apare pe adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere, care poate fi, de pildă, 29.06, chiar dacă data de înregistrare la camera sesizată este 01.07, adică după finalul sesiunii.

Cheltuielile și indemnizația parlamentarilor

Indemnizațiile parlamentarilor se calculează în baza unui coeficient care poate fi mai mare sau mai mic, dacă parlamentarul respectiv are (sau nu) o funcție mai importantă. De exemplu, dacă este membru al biroului permanent ca președinte sau vicepreședinte de cameră, chestor, secretar sau dacă este președintele unei comisii. Lista coeficienților se găsește aici. Acest coeficient se înmulțește, conform legii, cu salariul minim brut. Deși salariul minim brut este 2300 lei în 2021, există două ordonanțe de urgență (OUG 226/2020 art. 1 alin 1  și OUG 1/2020 art. 1 pct. 13) care spun că, prin derogare de la legea 153/2017, indemnizațiile se calculează cu valoarea salariului minim din 2020, respectiv din 2019, care era 2080 lei.

Cifrele privind achizițiile fiecărei camere (din tabelul anexat) au fost obținute în urma cererilor de informații de interes public emise către Senat și Camera Deputaților. Cea din urmă a furnizat datele curat, în format .xls, pe când prima a furnizat cifre fără TVA și fără a furniza valoarea achiziției (a fost nevoie să revenim pentru a o obține).

Anexe


[1] Biroul Permanent al fiecărei camere e alcătuit din președintele camerei (care și prezidează Biroul Permanent), plus 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori.

[2] Caracterul complex al legii se stabilește prin hotărârea plenului Senatului, la propunerea Biroului permanent, avându-se în vedere elemente precum: întinderea reglementării, importanța domeniului de reglementare, implicațiile deosebite într-un anumit domeniu și necesitatea aplicării unor norme comunitare.

[3] Legile care stabilesc indemnizația parlamentarilor și sumele pe care le primesc pentru desfășurarea mandatului sunt legea 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - și legea 96/2006 - privnd Statutul deputaților și al senatorilor.

[4] Un proiect de lege poate avea mai mulți inițiatori, inclusiv din partide distincte.

[5] https://www.gandul.ro/financiar/macroeconomie/turism-macroeconomie/turismul-din-romania-in-anul-pandemiei-numarul-sosirilor-si-innoptarilor-la-jumatate-fata-de-2019-cati-straini-au-venit-in-tara-in-2020-19580144 

[6] Pe 22.07 Președintele a cerut reexaminarea ei

[7] https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1I1bRYvS5l7vxdlMsEti0cMql4lPGRe9NNi6hS2P8mLU/htmlview 

[8] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rLVGimi0YxtYDxqrvK1xKBPOzKZpMPRwrT-L9UWY0JQ/edit#gid=0 

[9] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lP9oyz-Uox_XAlTLCS7cGCEfU-K2sw_uT8H0Q73JYxM/edit#gid=0 

[10] https://www.facebook.com/catalintenita/posts/10159214373164402