robogo_NEW2.png


ROBOGO kooli kodukord ja vastuvõtutingimused 2019/2020 õppeaastal

ÜLDINFO

 1. Tunniplaani alusel toimub õppetegevus perioodil
  2. september 2019 — 31. mai 2020
 2. Tegevusi ei toimu

Koolivaheaegadel

Riiklikel tähtpäevadel

KUIDAS TOIMUB ROBOGO KOOLI SISSEASTUMINE?

 1. Täitke sooviavaldus meie kodulehel www.ogogo.ee
 1. Õppeaste tuleb valida lähtuvalt lapse vanusest seisuga 1. september
  käesolevaks aastaks.
 2. Koht, kus lapsel oleks mugav külastada meie tegevusi. Tegevused toimuvad Innovaatilise Hariduse Keskuse OGOGO ruumis: Rävala 8 (Kesklinn), C-korpus, 3 korrus.
 1. Õppekohakasutamise lepingu allkirjastamine: Leping sõlmitakse enne õppetegevuste algust. Lepingut on võimalik allkirjastada paberkandjal meie koolis kooskõlastades aega tel teel 6606040 või ka digitaalselt. Allkirjastamise viisi saate ära märkida registreerimis vormis. Leping sõlmitakse kogu õppe perioodiks kuni laps saab 16 aastaseks. Ilma allkirjastatud lepinguta laps õppetegevustes osaleda ei saa.
 2. Kui olete õppinud meie koolis eelmisel aastal 2018/2019 ja pole lõpetanud lepingud, siis uuesti lepingut allkirjastada pole vaja. Juhul aga kui Teil on muutunud kontaktandmed või soovite muuta muu andmed siis kirjutage meile info@ogogo.ee 

 


ÕPPEKORRALDUS

 1. Õppeaasta jooksul on võimalik vahetada õppetegevuse kohta, kooskõlastades  meiega 7 tööpäeva ette (vabade kohtade olemasolul). Teatada on võimalik numbrile 6606040 või meili teel info@ogogo.ee 
 2. Kui õpilane on haiguse tõttu jätnud vahele 3 või enam nädalat, siis teeme õppeaasta lõpus tasaarvelduse arsti tõendi alusel. Tõendit  tuleb esitada hiljemalt 14 päeva jooksul peale terveks saamist. Muudel põhjustel puudutud tegevusi ei hüvitata
 3. Leping on võimalik lõpetada teatades sellest ette 30 kalendripäeva. Selleks tuleb kirjutada avaldus vabas vormis info@ogogo.ee. Juhul, kui vanem ei ole teavitanud kooli lepingu lõpetamisest eelnimetatud korras on ta kohustatud tasuma õppeteenuse eest.
 4. Kui soovitakse lõpetada leping ja õppeteenustasu on tasutud ette aastaks või poolaastaks siis tehakse tasaarveldus ja ülejääk tagastatakse (soodustused tühistatakse)

ÕPPETEGEVUSTE TIHEDUS, KESTUS JA MAKSUMUS 2019/2020 Õ.A.

ASTE*

Tegevuste arv nädalas

× kestus

Tegevuste arv õppeaastas 2019/2020

Aastamaks

Tasu

9 osamaksega

kahe osamaksega,

soodustus 5%

ühe osamaksega, soodustus 10%

0 ASTE

(5–6 a.)

1×60 min

32

216€

9×24€

2×102,6€

1×194,4€

1 ASTE

(6–7 a.)

1×90 min

32

432

9×48€

2×205,2€

1×388,8€

2 ASTE

(7–8 a.)

1×90 min

32

432€

9×48€

2×205,2€

1×388,8€

3 ASTE

(8–9 a.)

1×90 min

32

432€

9×48€

2×205,2€

1×388,8€

5 ASTE

(9+ a.)

1×120 min

32

576€

9×64€

2×273,6€

1×518,4€

6 ASTE

(10+ a.)

1×120 min

32

576€

9×64€

2×273,6€

1×518,4€

RoboSport

(10+ a.)

2×120 min
1x90 min

64 tava
32 teooria

768

9×85,33€

2×364,8€

1×691,2€

* — Täpsemate astmete kirjeldusega tutvuge meie kodulehe www.ogogo.ee

ÕPPETEENUSTE EEST TASUMISE VÕIMALUSED

1 VÕIMALUS: 9 osamaksena tasudes igakuiselt perioodil septembrist maini.
Õppeteenuse eest tuleb lepingu sõlmimisel ( eelmisest aastast kehtiva lepingu olemasolul hiljemalt 10. septembriks) ja edaspidi igakuiselt 10
. kuupäevaks vastavalt valitud tasemele.  

2 VÕIMALUS: Kahe osamaksena- lepingu sõlmimisel ( eelmisest aastast kehtiva lepingu olemasolul hiljemalt 10. septembriks), ja 10. veebruariks (soodustus 5%)

3 VÕIMALUS Ühekordne aastamakse lepingu sõlmimisel ( eelmisest aastast kehtiva lepingu olemasolul hiljemalt 10. septembriks) (soodustus 10%)

Täiendav allahindlus samast perest teisele ja järgnevatele lastele 3%

Tähelepanu! Õppekava ja ainekavad on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, seega on koolil olemas koolitusluba ja lapsevanemad saavad õppemaksult tagasi tulumaksu kord aastas deklaratsiooni esitamisel.

ÕPPEMAKSU SISSE KUULUB

 1. Kvalifitseeritud pedagoogi poolt juhendatavad tegevused tunniplaani alusel, vastavalt tasemele ja lähtuvalt õppekavast, mis on heaks kiidetud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.
 2. Kõik õppetegevusteks vajalikud materjalid sh. töölehed, bürootarbed (pliiatsid, vildikad, paber, värvipaber jne), tehnika: arvutid, konstruktorid ja robotid, lähtuvalt õppeastmest. jm. õppetegevuseks vajalikud vahendid.


OSALEMINE VÕISTLUSTEL

 1. Õppemaksu sisse ei kuulu kulu võistlustele väljaspool kooliprogrammi: sh. täiendavad õppetegevused, kooli vahendite kasutamine võistlustel, transpordikulu, majutus, osalemistasu jne. Täiendavad kulutused võistlustele täpsustatakse iga võistluse kohta eraldi ja tasustatakse vanema poolt lisaks.
 2. Võistlustel on võimalik osaleda:
 1. Hoiame Teid kursis erinevate võistluste toimumise aegade ja nõuetega õppeaasta jooksul.

 


www.ogogo.ee        |        info@ogogo.ee        |        +372 6606040        |        fb.me/ogogo.ee