УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

38 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

(проект)

      .07.2019р.                                                                                                                             №____

Про внесення змін до міського бюджету м.Бершадь на 2019 рік

Відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  керуючись ст.23,78 Бюджетного кодексу України, Бершадська міська рада

                

ВИРІШИЛА:

  1. Внести до рішення 32 сесії 7 скликання  від 20.12.2018 року «Про міський бюджет м.Бершадь на 2019 рік» такі зміни:

  1. Збільшити доходи загального фонду в сумі 290000 грн. в тому числі по:
  1. Збільшити доходи спеціального фонду (бюджет розвитку) по ККД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АР Крим» в сумі 125659 грн.
  2. Збільшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2275 «Оплата інших  комунальних послуг» сумі 1400 грн.
  3. Збільшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 173000 грн.
  4. Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПК ВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 441259 грн.
  5. Збільшити видатки спеціального фонду по КПК ВКМБ 0118312 «Утилізація відходів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 11500 грн.
  6. Зменшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) КПК ВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 200000 грн.
  7. Фінансування видатків визначених підпунктом  1.6  цього рішення здійснити за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р. Згідно із підпунктами 1.1-1.7 внести зміни до додатків 1- 5 рішення 32 сесії 7 скликання  міської ради від 20.12.2018 року «Про міський бюджет м.Бершадь на 2019 рік».

  1. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  В.Москаленко)

   

              Міський голова                                  М.Кольченко