Published using Google Docs
Algemeen reglement Vital Centre 2019
Updated automatically every 5 minutes

REGLEMENT “Vital Centre Raalte Run”

De “Vital Centre Raalte Run”  wordt georganiseerd door Stichting Loopsport Raalte.

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s), geldt (m/v).

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met  het reglement.
 2. De loper mag aan de “Vital Centre Raalte Run” deelnemen, als hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en akkoord is gegaan met dit reglement.
 3. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 4. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de uitslagenlijst van de “Vital Centre Raalte Run” te verwijderen bij b.v. onsportief gedrag.
 5. Instructies van wedstrijdleiding, verkeersregelaars en medewerkers moeten direct worden opgevolgd.
 6. Deelnemers en supporters dienen zich binnen het Vital Centre aan de huisregels van het Vital Centre te houden.
 7. Deelname aan de  “Vital Centre Raalte Run” staat alleen open voor hardlopers.
 8. De minimale leeftijd voor deelname aan de 10 km en de 10 mijl is vastgesteld op 16 jaar.
 9. De deelnemer is bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist en heeft zich door training voldoende voorbereid op de “Vital Centre Raalte Run”.
 10. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, tenzij hun annulering uiterlijk 12 mei a.s. door de organisatie ontvangen is.
 11. De deelnemer ontvangt een startnummer dat duidelijk zichtbaar op de borst wordt bevestigd.
 12. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de “Vital Centre Raalte Run” af te gelasten bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten.

In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

 1. Na de 'bezemfiets' worden de speciale verkeersmaatregelen opgeheven.
 2. De uitslagen van de wedstrijden worden bepaald door de volgorde van binnenkomst. Die uitslagen worden opgemaakt aan de hand van de tijdsregistratie.
 3. Voor alle afstanden geldt: bij minder dan 4 deelnemers per categorie krijgt alleen de winnaar een prijs. De andere prijzen komen te vervallen.
 4. De prijzen worden alleen uitgereikt tijdens de prijsuitreikingen. Bij afwezigheid wordt de prijs niet uitgereikt en ook niet nagezonden. Ook is het niet mogelijk iemand anders de prijs in ontvangst te laten nemen.
 5. De organisatie heeft een vrij fotografiebeleid. Indien een loper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd wordt, aanvaardt de organisatie geen aansprakelijkheid.
 6. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van foto's voor promotie  van de “Vital Centre Raalte Run” zonder daarvoor vergoeding te claimen. Met regelmaat publiceert VCRR foto’s en video’s van de loop in de nieuwsbrief, op de website en social media (Facebook en

Twitter). Deze foto’s en video’s worden deels ook gebruikt voor promotie van de loop. Wie bezwaar heeft om op een foto/video te staan, kan beter niet aan de hardloopwedstrijd deelnemen. Tegen publicatie van foto’s van (hardloop)activiteiten kan vooraf geen bezwaar worden gemaakt. Op verzoek kunnen foto’s wel van digitale media worden verwijderd. Vital Centre Raalte Run zal met grote zorgvuldigheid de foto’s en video’s plaatsen.

 1. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de “Vital Centre Raalte Run” gemaakte foto’s.
 2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie / wedstrijdleiding.