УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

(проект)

.10.2018р.                                                                                                                            №

Про розгляд звернень громадян                                                        

у виконавчому  комітеті

Бершадської міської ради

за IIІ квартал 2018 року

На виконання вимог Законів України “Про звернення громадян” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, керуючись підпунктом 1 пункту “б” (делеговані повноваження) ч.1 ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Бершадської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Взяти до відома інформацію “Про розгляд звернень громадян  у виконавчому комітеті Бершадської міської ради за III квартал 2018 року”, згідно додатку №1.

2.Керівникам комунальних підприємств Бершадської міської ради, посадовим особам апарату виконавчого комітету ради, посилити контроль за виконанням Закону України “Про звернення громадян”.

3.Посадовим особам апарату виконавчого комітету ради за напрямками роботи:

3.1.Забезпечувати всебічний розгляд звернень громадян, порушених у них питань та оперативне їх вирішення;

3.2.Неухильно дотримуватись термінів надання відповідей заявникам за результатами їх розгляду.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.C.Синявського.

Міський голова                                                                                  М.І.Кольченко

Додаток №1 до рішення виконавчого комітету

                                                                                  Бершадської міської ради № __ від __.10.2018р.

Про роботу із зверненнями громадян  у виконавчому комітеті Бершадської міської ради за III квартал 2018 року.

 

        Виконавчий комітет Бершадської міської ради  в своїй роботі із зверненнями громадян керується Законом України  “Про звернення громадян”, Указом Президента України  від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

         На виконання завдань визначених в Указі Президента України від 07.02.2008 року,  виконання норм Закону України “Про звернення громадян”, відповідними спеціалістами апарату міськвиконкому забезпечується своєчасний розгляд заяв, звернень, скарг та пропозицій від громадян з обов’язковим наданням обгрунтованої повної відповіді заявнику, приділенням особливої уваги вирішенню проблем ветеранів війни і праці, учасників АТО, інвалідів, громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян пільгової категорії населення, які потребують соціального захисту.

   Для проведення особистого прийому громадян, у виконавчому комітеті міської ради створені всі необхідні умови. Затверджені і витримуються графіки особистого прийому, які розміщені на інформаційному стенді в приміщенні міської ради та на офіційному веб-порталі. Заяви, звернення, скарги та пропозиції громадян реєструються в окремих журналах.   Журнали прошнуровані, пронумеровані та скріплені гербовою печаткою. Графи в журналах відповідним чином заповнені, з вказанням дати розгляду звернень, відмітками про виконання. Дотримується порядок формування справ та комплектація за зверненнями громадян.

    Всі звернення розглядаються з дотриманням встановлених законом термінів. Проводиться аналітична робота  щодо виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх вирішення; виявлення причин, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян. Питання за даним напрямком роботи щоквартально розглядаються на засіданні виконкому міської ради.

    Так, протягом липня – вересня 2018 року, згідно журналу вхідної кореспонденції зареєстровано 1028 заяв від фізичних та юридичних осіб та 60 письмових звернень від громадян з яких: 8 колективних, решта – індивідуальних. За результатами розгляду, відповідними спеціалістами апарату за напрямками роботи видано:

     В пріоритеті залишаються звернення з надання матеріальної допомоги. За третій квартал 2018 року, до міської ради звернулися 40 жителів міста з даного питання, які задоволені в повному обсязі. З питань житлово-комунального господарства за вказаний період звернулися 35 громадян. В основному в житлово-комунальному господарстві жителів турбує вирішення питання ремонту дорожнього покриття вулиць, надання дозволу на зрізання дерев, реконструкції вуличного освітлення, проведення робіт по водовідведенню, благоустрою, тощо. За результатами розгляду 14-ти звернень, вирішувались спірні питання, пов’язані із  встановленням (відновленням) меж присадибних земельних ділянок, порушенням норм земельного законодавства та добросусідських відносин. За звітний період, з питань будівництва  розглянуто 11 (звернень).

    Для оперативного  розгляду звернень від громадян, міським головою видані відповідні доручення та розпорядження. Звернення, які потребують додаткового часу для вирішення, знаходяться на особистому контролі міського голови та заступника міського голови.  

    З метою перевірки фактів, наведених у зверненнях, вивчення проблематики та причин, що призводять до скарг, відповідними спеціалістами апарату ради за необхідності здійснюються виїзди по місцю проживання заявників.

    Для запобігання формального підходу до розгляду звернень громадян, міським головою проводяться наради апарату виконавчого комітету ради, щодо обговорення нагальних питань робочого процесу та систематично проводиться роз’яснювальна робота по недопущенню порушень у дотриманні законодавства в сфері роботи із зверненнями громадян.

Міський голова                                                                                      М.І.Кольченко