Medal CSO Taiwan

(Cập nhật 14/06/2019)

Medal

Tên

Mô tả

Note

Điểm

Zombie Scenario

Season 1

City hunter

Hoàn thành map City hunter 400 lần

Không tính chế độ dễ

30

Gate keeper

Hoàn thành map Double Gate 400 lần

Không tính chế độ dễ

20

Activator

Hoàn thành map Trap 400 lần

Không tính chế độ dễ

30

Phobos Slayer

Tiêu diệt boss Phobos 100 lần

Không tính chế độ dễ.

Boss Phobos trong Lastclue hoặc Chaos

10

Oberon Slayer

Hoàn thành map Dead End 100 lần

Không tính chế độ dễ

10

Pilgrim

Hoàn thành 6 map Lost City, Double Gate, Trap, Last Clue, Chaos và Dead End

Không tính chế độ dễ

5

Season 2

Poison Chaser

Hoàn thành map Poisonous Wound 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Phoenix

Hoàn thành map Groundwater 100 lần

Không tính chế độ dễ

10

Chiến binh lửa

Hoàn thành map Decoy 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Last Soldier

Hoàn thành map Angra Nest 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Season 3

Titan Attacker

Hoàn thành map Fist Contact 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Scorpion Chief

Hoàn thành map Enemy behind 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Erika Guardian

Hoàn thành map Threat Revealed 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

AFC Commander

Hoàn thành map Panic 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Season 4

Wrath Controller

Hoàn thành map Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Diet Controller

Hoàn thành map Conspiracy 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Detective

Hoàn thành map Envy Mask 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Madness Terminator

Hoàn thành map Madness 100 lần

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Season 5

Exterminator

Boss  Laser Wing - Map Omen

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Traitor

Boss Jack - Map Revenge

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Transformer

Boss Crono Athletic - Map  Another Truth

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

I Believe I Can Fly        

Boss Crono Wing - Map Last Ride

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Season 6

Bodyguard        

Boss Mr. X - Map Episode Choi

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Clay Shooting Range        

Boss Bootleg - Map Episode Victor

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

You Guys Know the Taste        

Boss Tyrant Crab - Map Episode Lucia

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Agent        

Boss Agent Jay - Map Episode Carlito

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

10

Human scenario

Osprey Hunter

Hoàn thành map Blaze 100 lần

Yêu cầu 4 người

10

Comanche Hunter

Tiêu diệt trực thăng Comache 100 lần

Yêu cầu 4 người. Boss Comanche có trong map Hellfire và Sandstorm

10

Gear Breaker

Tiêu diệt 100 lần Boss XT-300

Yêu cầu 4 người.
Map Sidewinder

10

Other

Asura

Hoàn thành tất cả các map theo thứ tự từ season 1 đến season 3

Không tính chế độ dễ. Yêu cầu 4 người

0

Treasure

Nhặt 100,000 points từ hòm hỗ trợ rơi ra khi zb hoặc boss chết trong Scenario

Một người cũng ính, chế độ dễ cũng tính

10

Killing Machine

Giết 10,000 Zombie trong 1 vòng của Zombie Scenario.

Yêu cầu trong 1 vòng, ko thoát game

10

Undertaker

Giết tổng cộng 1,000,000 zombie trong Zombie Scenario.

Cộng dồn, không cần liên tục

50

Vui vẻ - Fun mode

Soccer - Bóng đá

Tiền đạo

Ghi 100 bàn thắng

Yêu cầu 6 người lúc kết thúc trận

5

Tiền vệ tấn công

50 lần hỗ trợ ghi bàn, chuyền bóng 100 lần

Yêu cầu 6 người lúc kết thúc trận

5

Tiền vệ phòng ngự

Cướp bóng 100 lần, chuyền bóng 100 lần

Yêu cầu 6 người lúc kết thúc trận

5

Trung vệ

Cướp bóng 200 lần, bảo vệ môn 10 lần

Yêu cầu 6 người lúc kết thúc trận

5

Thủ môn

Bảo vệ môn 50 lần

Yêu cầu 6 người lúc kết thúc trận

5

Libero

Ghi 100 bàn, bảo vệ môn 100 lần, chuyền 1000 lần, cản bóng 5000 lần

Yêu cầu 6 người lúc kết thúc trận

20

Cầu thủ kiến tạo

1000 lần hỗ trợ, chuyền bóng 5000 lần, ghi 500 bàn thắng

Yêu cầu 6 người lúc kết thúc trận

20

Fantasistar

MVP 2500 lần

Yêu cầu 6 người lúc kết thúc trận

50

Hidden mode

HawkEye

3000 hidden kill với Hidden mode

(Đã gỡ bỏ, không còn làm được nữa)

Yêu cầu 4 người

10

Bazooka Battle mode

Demolition Man

Hạ 10,000 địch trong Bazooka Battle mode.
(Đã gỡ bỏ, không còn làm được nữa)

Yêu cầu 4 người

10

Metal Arena (Đã gỡ bỏ, không còn làm được nữa)

Metal Hero

MVP 3000 lần trong Metal Arena mode.

Yêu cầu 2 người

50

Conqueror

Chiếm 1000 trụ trong Metal Arena.

Yêu cầu 2 người

10

Return Unit

Teleport về điểm hồi sinh 1000 lần trong Metal Arena

Yêu cầu 2 người

10

 Return Hero

Sử dụng Return Skill 1000 lần trong Metal Arena mode

Yêu cầu 2 người

10

Other

Hello Zombie

Tìm zombie thật 1000 lần trong chế độ Zombie tag

Yêu cầu 4 người

10

Mech Warrior

Biến hình thành XT-300 Goliath  100 lần

Zombie Giant. Cần 4 người chơi

10

Round and Round

Giết 300 kẻ địch trong chế độ Fun/Sudden Death

(Đã gỡ bỏ, không còn làm được nữa)

Yêu cầu 4 người

10

STUDIO

Best Creator        

Đạt được mốc 2000k like cho 2 map được tạo ra. Mỗi map 1000 like.

0

Global Best Creator         

Vào top 10 của 1 sự kiện Studio Contest

0

Studio Creator        

Tham gia vào 1 sự kiện Studio Contest

0

Zombie

Zombie mode - Hero, Mutant, Original, Darkness

Master of Survival

Sống sót 5000 vòng với chế độ Zombie

Chế độ Hero, Mutant, Original, Darkness

10

Zombie Hunter

Giết 5000 zombie chế độ Zombie

Chế độ Hero, Mutant, Original, Darkness

10

Evolutionist

Tiến hóa 10,000 lần

Chế độ Hero

10

Zombie medal

Regular Zombie Master        

Dùng zombie Regular lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Light Zombie Master        

Dùng zombie Light lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Heavy Zombie Master        

Dùng zombie Heavy lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Psycho Zombie Master        

Dùng zombie Psycho lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Voodoo Zombie Master        

Dùng zombie Voodoo lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Deimos Master        

Dùng zombie Deimos lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Ganymede Master        

Dùng zombie Ganymede lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Stamper Master        

Dùng zombie Stamper lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Banshee Master        

Dùng zombie Banshee lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Jiang Shi Master        

Dùng zombie Jiang Shi lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Venom Guard Master        

Dùng zombie Venom Guard lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Sting Finger Master        

Dùng zombie Sting Finger lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Metatronic Master        

Dùng zombie Metatronic lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Lilith Master        

Dùng zombie Lilith lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Chaser Master        

Dùng zombie Chaser lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Blotter Zombie Master        

Dùng zombie Blotter lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Rusty Wing Master        

Dùng zombie Rusty Wing lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Yaksha Master        

Dùng zombie Yaksha lây nhiễm 10.000 human trong chế độ zombie hero

10

Zombie Z medal

Mutation

Đạt 5000 lần đột biến (ấn V)

1 game 30 lần đột biến. 10 game 300. Khoảng 100 game gì đó là xong.

10

Transformation

Đạt 10.000 lần đột biến (ấn V)

1 game 30 lần đột biến. 10 game 300. Khoảng 200 game gì đó là xong.

10

Taboo

100 kill cận chiến với với đột  biến “infighter”

Theo cách hiểu thì, Infighter đột biến là các đột biến không có tác dụng sát thương, kiểu đột biến tiền chẳng hạn.

10

Clean

Thắng 10 round mà không có bất kỳ đột biến nào trong class human

Các đột biến class human là đột biến dành cho người.

10

Gold Spoon        

Chơi 1000 Round Zombie Z với 6000$ trở lên

Cái này chắc cứ treo chắc cũng xong

10

Soil Spoon        

Chơi 1000 round mà dùng dưới 3000$

Đừng mua gì là đc thôi

10

Bomber

100 kill sử dụng đột biến gọi bomb LTD Bomb Assist.

Cứ có đột biến LTD đó thì ném bomb kiếm kill

10

Star Hero        

100 lần làm Hero hoặc Hero fake (sidekicks)

10

Shopaholic

1000 lần mua ngẫu nhiên (random)

10

Bare Knuckle        

10 lần giết zombie mà ko dùng tí tiền nào. Nghĩa là mua từ round trước. Round sau xài luôn.

Hoặc dùng cận chiến mặc định. Tay không giết địch

10

Bomb Away        

1000 lần sử dụng bomb cóc

Chơi con zb ném bomb

10

Final Z        

Thắng 1000 round với Max đột biến. Nhưng phải là Human nhé, làm zombie ko tính.

10

Z Doctor        

200 trận Zombie Z

Cứ 5rounds mà farm auto

10

Agent Z        

Chơi 500 giờ Zombie Z

Treo auto

10

Trans Expert        

Chơi 3 zombie trong 1 round

Khá dễ, có đột biến đổi zb thì đổi liên tục 3 lần là xong.

10

Zombie Bomb Killer        

Giết 10 người bằng Bomb cóc

10

Dominant        

Giết 100 người (tính cả zb và human) với điều kiện kẻ bị giết nhiều đột biến hơn mình

10

Weak Perish        

Giết 100 người (tính cả zb và human) với điều kiện kẻ bị giết ÍT đột biến hơn mình

10

Hunting Sense        

Giết 1 zombie và thắng round với đột biến Hunting Instinct        

10

Legendary Z        

Như này: Làm người, giết được 1 zombie, sau đó bị cào thành zb, và quay lại cắn 1 thằng human cuối cùng.

10

Icarus        

100 lần được đột biến Icarus

10

Join Time        

Chưa rõ thế nào. Khả năng là Join sau round 15, vào cái bấm V liên tục, đạt đc 20 lần đột biến trong 1 round.

Cần xem lại

10

Super Solider Z        

Medal awarded to the person who has all active mutations as they have maximum number of mutations.        

Cái này chưa rõ thế nào

10

Super Star Z        

Thắng 10 trận Zombie Z - Top 1

10

Z Begins        

Chơi Zombie Z 5 trận

10

Together Z        

Chơi cùng 1 thành viên khác 5 round

10

Master Z        

1000 kill trong zombie Z

10

Z Headshot        

1000 kill headshot zombie Z

10

What the Z        

Medal awarded to a person with fewer than 15 active mutations with a maximum number of mutations.        

Éo hiểu, để coi lại

10

Doppleganger

Giết 1 người chơi có cùng đột biến

Khá dễ rồi, cứ chơi bt kiểu éo gì chả có thằng cùng đột biến

10

Escape mode

Escape Specialist

Trốn thoát 3000 lần với Zombie Escape

Yêu cầu 4 người

10

Cold blooded

Lây nhiễm 5000 human trong Zombie Escape

Yêu cầu 8 người

10

New zombie shelter

Destroyer

Thắng 100 lần New Zombie Shelter: Team Match.

Yêu cầu 6 người

20

The Final Survivor

Hoàn thành Zombie Shelter: Coop 100 lần

Yêu cầu 4 người

10

KillerX

Head hunter

Đạt 1000 Headshot

Chơi chế độ bất kỳ

10

Sword Master

10,000 kill với vũ khí cận chiến

Chơi chế độ bất kỳ

10

Killer F

Bắn 300 con muỗi

Medal Event

10

Killer K

Bắn 300 con diều

Chưa có Event

10

Killer B

Bắn 300 quả bóng bay zombie béo

Nên sử dụng súng máy Trư bát giới bắn liên tục ngay khi nó xuất hiện

10

God-Like

3 kill liên tiếp, 1000 lần trong chế độ Original/Team Deathmatch.

Yêu cầu phòng 8 người

20

Gun Deathmatch

Weapon Specialist

1000 kill với assault rifle, 500 kill với submachine gun, 400 kill với sniper rifle, 300 kill với machine gun, 200 kill với shotgun và 100 kill với súng ngắn ở chế độ Gun Deathmatch.

Yêu cầu 8 người

20

Weapon Master

200 kill với mỗi vũ khí: XM1014, MAC-10, AUG, AWP, MP5, M249, M3, M4A1, TMP, SG552, AK-47 và P90.

Chế độ Fight Yard
Yêu cầu 8 người

20

Beast mode

Berserker

Biến thành Beast Yeti và kill 1000 người

Yêu cầu 6 người

20

Quân đoàn - Familly

Zombie buster

Chơi Zombie với quân đoàn trong 350 giờ

Cần 4 người cùng quân đoàn lúc kết thúc

Chế độ Hero, Mutant, Original, Darkness

20

Scenario Expedition

Chơi Scenario với quân đoàn trong 350 giờ

Cần 4 người cùng quân đoàn lúc kết thúc

20

Veteran

Tham gia 100 trận đấu trong chế độ quân đoàn chiến

Thắng thua đều tính

20

Ace

Kill 2500 kill trong chế độ quân đoàn chiến

Cần 2 người trở lên

50

Quân đoàn trưởng

Quân đoàn trưởng 1 quân đoàn có 10 thành viên.

Chỉ hiện ra nếu đủ điều kiện

0

Elite Family Member        

Top 10 Family

0

The Best Family        

Top 1 Family

0

Thành viên

Bot Master

Mở khóa chế độ khó Tinh anh trong Bot Original hoặc Bot Team Deathmatch

(Đã gỡ bỏ, không còn làm được nữa)

10

Bot Zombie Master

Mở khóa chế độ khó Tinh anh trong Bot Zombie

(Đã gỡ bỏ, không còn làm được nữa)

10

Basic

Siêu hỗ trợ

1000 hỗ trợ với chế độ Basic.

Cần 4 người

20

Battle rush

Fire of rain

Làm nổ 150 vật cản với vai Counter-Terrorist.

Gỡ bỏ 100 Bondage với vai Terrorist.

(Đã gỡ bỏ, không còn làm được nữa)

Cần 6 người

10

Đặt bomb

Bomb Expert

Đặt và gỡ bom C4 100 lần

20

Chế tác

Recycle

Phân giải 1000 lần vũ khí được chế tác

10

Combination

Tổng hợp thành công 1000 lần trong khu chế tác

10

Ephemera

Chế tác thành công 100 vũ khi 1 day (vũ khí 1 ngày)

10

Dream of Renewal

Gia hạn thành công một item lên vĩnh viễn (1000 ngày)

10

Oh Yeah!

Chế tác thành công một vũ khí vĩnh viễn

10

SKULL

Có tất cả vũ khí dòng Skull 1-3-5-7-9-11 vĩnh viễn (không giới hạn)

20

BALROG

Có tất cả vũ khí dòng Balrog vĩnh viễn (không giới hạn)

20

JANUS

Có tất cả vũ khí dòng Janus vĩnh viễn (không giới hạn)

20

Samzang Monk

Có tất cả vũ khí dòng Tây du ký vĩnh viễn (không giới hạn)

10

Dorothy

Có tất cả bộ vũ khí  Wizard of Oz

10

Mother of Success

Nâng cấp thất bại 3000 lần.

30

Meister

Chế tạo thành công 300 vũ khí bất kể cấp độ.

10

Transcendent

Dark Knight        

Sưu tập đủ bộ: M4A1 Dark Knight, Dorothy Dark Knight và mặt nạ Dark Knight

10

Paladin

Sưu tập đủ bộ: AK-47 Paladin, Flora Paladin và vương miện Paladin

10

Crimson Hunter        

Sưu tập đủ bộ: Desert Eagle Crimson Hunter, Elizabeth Crimson Hunter và vương miện tai dơi Crimson Hunter

10

Lycanthrope

Sưu tập đủ bộ:SG552 Lycanthrope, Sonya Lycanthrope đuôi sói Lycanthrope

10

Phoenix

Sưu tập đủ bộ: M249 Phoenix, Rose Phoenix và cánh Phoenix

10

Secret Soldier        

Sưu tập đủ bộ 5 nhân vật ở trên

30

Overseer

Sưu tập đủ 5 món: Axion, Aetheris, Axion Combat Helmet, Aetheris Sigil and Gungnir.

20

Made in Heaven        

Sưu tập đủ 5 món sau vĩnh viễn: Kal-El, Medea, Kal-El Wing, Medea Wing, Holy Sword Divine Order, Blade Runebreaker +6.

30

Love to All        

Sưu tập đủ 4 món sau vĩnh viễn: Pink Heart Shiho, Black Rose Miho, Angel Hamster Momo và Badass Cat Nana.

30

Writer

Great first step

Đạt Level 15

10

Hardcore gamer

Chơi liên tục 24h

30

Breakthrough

Đạt Level 78

50

CSO Mania

Chơi CSO 2000 giờ.

50

Solo Corpsman

Chơi 1h trong ngày lễ Noel

Chỉ event

5

Winner

300 trận thắng Team Deathmatch

20

Angel of Revenge

Đạt 1000 lần báo thù trong chế độ Deathmatch/Team Deathmatch/Gun Deathmatch

Cần 4 người

30

Specialist

Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt 30 ngày liên tiếp.

50

Perfectionist

Hoàn thành tất cả nhiệm vụ hàng ngày 1 lần

30

God Of Mission

Hoàn thành tất cả nhiệm vụ hàng ngày 100 lần.

50

Biker Gang

Chơi với tối đa 5 bản đồ trong Áp dụng nhiều bản đồ, lặp lại 100 lần.

10

Compliment

Tích lũy 500 like. Medal này gắn liền với Manner (đẳng cấp), tầm 500 like thì được manner best.

Có thể làm cùng Medal winner, cứ win 1 game thì like cho nhau

0

CSO Named        

Đạt được thông qua event fan feedback

0

CSO Friends        

Đạt được thông qua event mời bạn bè tham gia chơi CSO từ ngày đầu

0

Loyal Fragger        

Chơi CSO từ bản Open Beta

0

Café Customer        

Hoàn thành 100 lần nhiệm vụ  Evelyn tại quán cafe internet

10

TDM Event        

Top 10 Team deathmatch trong event

0

10th year CSO

Online game CSO 60 trong ngày kỷ niệm 10 năm CSO

Chỉ diễn ra trong event 24/07/2018

10

CSO GS 2018        

Dành cho những người tham dự sự kiện Global Show Case 2018

0

Season 1 Pioneer        

Mua season pass mùa 1

0

Season 1 Conqueror        

Làm max level của Season pass mùa 1

Có 1 vệt sáng sau đuôi nếu đeo medal này lên

0

Season 2 Pioneer

Mua season pass mùa 2

0

Season 2 Conqueror        

Làm max level của Season pass mùa 2

0

Season 3 Pioneer        

Mua season pass mùa 3

0

Season 3 Conqueror        

Làm max level của Season pass mùa 2

0

Giải đấu

CSO Challenger        

Tham gia giải đấu CSO Championship.

0

CSO Champ        

Nhà vô địch CSO Championship.

0

VIP Medal

VIP Đồng

Nạp tiền lên mức Đồng

0

VIP Bạc

0

VIP Vàng

0

VIP Platium

0

VIP Kim cương

0

VIP đỏ

0

VVIP tím

Medal dành cho cấp độ VIP cao nhất

0

Ranking medal

Top 100        

Nằm trong top 100 người chơi

0

God of Battlefield        

Đạt được chỉ số Exp cao nhất

Không còn thực hiện được

0

Legend of Battlefield        

Đạt được chỉ số Exp cao thứ 2

Không còn thực hiện được

0

King of Battlefield        

Đạt được chỉ số Exp cao thứ 3

Không còn thực hiện được

0

Hero of Battlefield        

Đạt được chỉ số Exp cao thứ 4

Không còn thực hiện được

0

Hero of Battlefield        

Đạt được chỉ số Exp cao thứ 5

Không còn thực hiện được

0

Deathmatch League Commander        

0

Zombie League Commander        

0

Zombie PVE League Commander        

0

Original League Commander        

0

Season ranking

 17-1 Season

Medal dành cho những người tham gia event Ranking mùa 1-2017 và đạt từ Bạc đến Vàng

Chỉ có trong event ranking

0

 17-1 Season Elite

Medal dành cho những người tham gia event Ranking mùa 1-2017 và đạt từ Bạch kim đến Master

Chỉ có trong event ranking

0

 18-1 Eeason

Medal dành cho những người tham gia event Ranking mùa 1-2018 và đạt từ Bạc đến Vàng

Chỉ có trong event ranking

0

 18-1 Season Elite

Medal dành cho những người tham gia event Ranking mùa 1-2018 và đạt từ Bạch kim đến Master

Chỉ có trong event ranking

0