Vi i Alliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – vill ha ditt förtroende i valet 9 september.

Marks kommun har ett fantastiskt läge. Vi tror att vi kan använda vårt läge för att få fler kommuninvånare, fler som är med och bidrar till vår gemensamma verksamhet. För oss är fler invånare en garanti för resurser och verksamhet i hela kommunen. Våra barn och ungdomar skall ha bra skola. Omsorgen om våra äldre måste fungera bra och ha en god kvalitet. Det är så det hänger ihop.  

Alliansen vill fortsätta göra en bra kommun ännu bättre. Vår politik bygger på våra värderingar om frihet, ansvar och rättvisa. Vår utgångspunkt är att alla människor är olika men med samma människovärde. Därför är det viktigt att både kvinnor och män får ökad makt över sina liv. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas. Alla människor har samma rätt till ett värdigt liv. Alla ska inte leva likadant, men alla ska ha samma möjligheter att utvecklas som självständiga människor.

Familjer

Vår utgångspunkt är att barn ska ha möjlighet att utvecklas tillsammans med sina föräldrar. Då barnens familjesituation i dag ser väldigt olika ut är det viktigt att familjepolitiken utgår från familjens egen situation. Valfrihet, barnen i centrum, ett ökat ansvarstagande och ett jämställt föräldraskap är nyckelord som sammanfattar alliansens syn på familjepolitiken

Vi vill:

Hållbar tillväxt

För att få mer resurser till det gemensamma vill vi under kommande mandatperiod satsa resurser för att få fler att flytta till Mark.  

Det skall vara självklart, enkelt och lönsamt att starta och driva företag i hela Mark  

Vi vill:

Företagande

Det skall vara självklart, enkelt och lönsamt att starta och driva företag i hela Mark. Det är företag som skapar det välstånd som vi har i Sverige.  

Vi vill:

Kultur och idrott

Alliansen vill ge möjlighet för fler att ta del av kultur. Mycket av det arbete som utförs för våra unga på fritiden görs på ideell basis. Vi vill att förutsättningarna för våra föreningar skall vara förutsägbara och rättvisa.

Vi vill:

Mat

Mat är en viktig del av alla människors liv, ung som gammal. Kvaliteten på maten är avgörande för hur människor mår och orkar. Måltidsupplevelsen påverkas också av bl.a smak, syn och ljud. Alla delar måste vara positiva för en bra måltidsupplevelse. Vi vill att mer mat skall tillagas nära där den skall ätas.

Vi vill:

Utbildning

Det behövs en förbättrad kunskapsutveckling i grund- och gymnasieskolan. För att klara detta är det viktigt med bra ledarskap, att göra läraryrket attraktivt och ge lärarna möjlighet att genomföra bra undervisning. Vi vill ha en skola som ger kunskap och bildning. Både elever och lärare trivs bättre om det finns glädje i skolan.  

Vi vill:

Vård och omsorg

Alla har rätt till trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. De förslag till utveckling av Skene lasarett som alliansen har lagt i Västra Götalandsregionen är bra för Mark. Den verksamhet som finns på Prisman med samverkan kring familjer kan gärna utvecklas ytterligare. LSS, Lagen om stöd och service, har stramats åt de senaste åren av regeringen och försäkringskassan. Det är en rättighetslagstiftning som är avgörande för många med behov av stöd.  

Vi vill:

Äldre

Alla ska ha rätt att åldras med värdighet – känna trygghet, gemenskap och delaktighet med samhället i övrigt. Vi fokuserar på större valfrihet och mer självbestämmande, högre kvalitet i vård och omsorg, effektivare hälsofrämjande insatser till äldre, äldres delaktighet i samhälle och arbetsliv, äldres ekonomiska förutsättningar och ökad trygghet i vardagen för äldre.

Vi vill:  

Hörnstenar i politiken

Ovanstående är det som vi, Alliansen i Mark, vill belysa extra. Många frågor dyker upp under mandatperioden. Beslut i dessa frågor bygger på de gemensamma värderingar om frihet, ansvar och rättvisa som är hörnstenar i vår samlade politik. Beslut måste förberedas men inte dras i långbänk. Beslut måste vara långsiktiga och ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara.

 

De beslut som politiken fattar genomförs av Marks många duktiga medarbetare. Det kommer bli allt svårare att rekrytera personal i konkurrens med andra kommuner och företag. Det är och blir allt viktigare att kunna behålla den personal vi har. Mark ska vara en bra arbetsgivare som motiverar, stimulerar och uppskattar att medarbetare stanna kvar i kommunen.  

Många röster på Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ger fler mandat i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder för allianspartierna och större möjlighet att genomföra vår politik utan att bli nedröstade av övriga partier.

Många röster på Allianspartierna är röster för ett Mark i utveckling!

Tomas Johansson (M)                                                     Leif Sternfeldt (C)

 

 

Niklas Herneryd (L)                                                         Lars-Inge Andersson (KD)