Державна бібліотека України для юнацтва         Електронний каталог

З Україною в серці!

/до Дня Гідності та Свободи/

Y:\3_викласти на сайт\2019\11 листопад 2019\Вітрина\з Україною в серці!\фото З Україною в серці\1а.jpg

Любов до батьківщини не знає кордонів.

Станіслав Єжи Лец

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, що об’єднав дві знакові події у новітній історії країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року. В цей день ми вшановуємо  патріотизм і мужність громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору.

Y:\3_викласти на сайт\2019\11 листопад 2019\Вітрина\з Україною в серці!\фото З Україною в серці\2а.jpg

Державна бібліотека України для юнацтва пропонує ознайомитись з найкращими виданнями, що висвітлюють доленосні події в Україні початку XXI століття:

63.3(4Укр)64

В42

    Війна очима ТСН [Текст] : 28 історій по той бік камери/ [авт.-упоряд. О. Кашпор]. - Київ : Основи, [2015]. - 223 с.

94(477)"19/20"(048)

Д36

    Державна бібліотека України для юнацтва

    Україна, народжена революціями [Текст] : іст.-бібліогр. матер./ Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. В. Вовк ; відп. за вип. Г. Саприкін]. - Київ : ДБУ для юнацтва, 2018. - 110 с.

339.92(477)

Д70

    Доступно про євроінтеграцію в матеріалах учасників проекту за 2017-2018 рр. [Текст]/ [команда проекту І. Хруслінська, О. Купріянович, А. Нечипорук та ін.]. - Київ : КІС, 2018. - 188 с.

339.92(075.8)

Є24

    Європейська та євроатлантична інтеграція [Текст] : навч. посіб./ [кол. авт.: О.В. Баула, Т.В. Божидарнік, Т.М. Вісина та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2016. - 376 с.

94(477)

З-13

    Зав‘язкін, О.В.

    Велика книжка маленького українця для допитливих дорослих і дітей [Текст]/ О.В.Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін]. - Київ : Кристал Бук, 2018. - 16 с.

355.134.2(477)

К26

    Карпов, В.В.

    Військові нагороди України [Текст]/ В.В.Карпов ; фото О. Іванова. - Київ : Балтія -Друк, 2018. - 77 с.

94(477)"20"

М14

    Майдан: ландшафти пам‘яті [Текст]/ [упоряд. і відп. ред. І. Пошивайло]. - Київ : Національний музей Революції Гідності, 2017. - 48 с.

84.4Укр6

С76

    Станіч, В.С.

    Моя Україна [Текст] : [зб. віршів про Україну]/ В.С.Станіч. - Київ : ОВК, 2015. - 68 с.

94(477)"20"

С77

    Старостіна, С.Л.

    Увійшли у безсмертя... [Текст] : Книга пам‘яті Героїв Небесної Сотні і воїнів АТО Хмельниччини : Кн. присвяч. 25-річчю Незалежності України/ С.Л.Старостіна. - Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2016. - 180 с.

63.3(4Укр)я2

С78

    Сташук, О.В.

    Я громадянин України [Текст]/ О.В.Сташук ; [О.В. Сташук]. - Київ : Патерик, 2013. - 64 с.

63.3(4Укр)я2

У45

    Україна. Моя країна [Текст]/ Т.І. Лагунова, Д.Ю. Корольков, В.В. Мірошникова, Л.В. Михайленко. - 2-е вид., переробл. та допов. - Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2010. - 207с.

63.3(4Укр)

У45

    Україна - європейська країна [Текст]/ [авт.-уклад. С. Чайковський]. - Київ : Балтія-Друк, 2015. - 124 с.

351.856.2(477)

Ч-74

    Чмир, М.В.

    Державні нагороди України [Текст]/ М.В.Чмир ; [М.В. Чмир]. - Київ : Балтія-Друк, 2018. - 54 с.

Про День Гідності та Свободи: Указ Президента Укр. від 13 лист. 2014 р. // Офіційний вісник України. - 2014. - № 92. - С. 16.

21 листопада – День гідності та свободи // Казна України. – 2017. - №7. – С. 1.

Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження // Філософська думка. - 2016. - № 4. - С. 6-118.

Макаров Ю. Майдан. Точка відліку / Ю. Макаров // Український тиждень. – 2019. - № 8. – С. 20-29

Революція гідності. Лютий 2014. Як це було // Віче. – 2016. - № 3-4. – С. 14-15.

На захисті демократичних цінностей

Y:\3_викласти на сайт\2019\11 листопад 2019\Вітрина\з Україною в серці!\фото З Україною в серці\3а.jpg

66.3(4Укр)6

Г17

    Гальчинський, А.С.

    Помаранчева революція і нова влада [Текст]/ А.С.Гальчинський. - Київ : Либідь, 2005. - 368с.

66.3(4Укр),5

Г85

    Гринів, О.І.

    Маєстат національної гідності [Текст]/ О.І.Гринів. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 464 с.

821.161.2-92

Д33

    Дениско, Г.

    Про що гомонить Соборний майдан [Текст] : Інтерв‘ю. Есеї. Сторінки боротьби за Свободу/ Г.Дениско. - Полтава : Вид. Говоров С.В., 2018. - 392 с.

66.3(4Укр),41

Е24

    Евромайдан [Текст] : Точка невозврата Украины: срыв подписания договора с ЕС и репрессии в отношении мирных протестующих и журналистов дискредитировали украинскую власть : История и особенности массового антиправительственного протеста в Украине. - Варшава : Открытый диалог, [2015]. - 75 с.

66.3(4Укр)68

К90

    Кульчицький, С.В.

    Українська революція [Текст]/ С.В.Кульчицький. - Київ : Генеза, 2005. - 368с.

84(4Укр)6

Н39

    Небесна Сотня [Текст] : антологія майданівських віршів/ [упоряд., передм. Л. Воронюк]. - Вид. 2-е, допов. - Чернівці : Букрек, 2014. - 400 с.

351.858(477)

Р32

    Рева, І.

    Місія третього покоління [Текст]/ І.Рева. - Київ : Темпора, 2018. - 564 с.

63.3(4Укр)64

Р32

    Революція гідності 2013-2014 рр. та агресія Росії проти України [Текст] : наук.-метод. матер./ В. Головко, О. Палій, О. Черевко, С. Янішевський. - Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - 36 с.

94(477)"2013/2014"

С79

    Стецик, В.

    Розворот: 21 листопада 2013-1 березня 2014. Хроніки Майдану [Текст]/ В.Стецик. - Київ : Смолоскип, 2018. - 176 с.

63.3(4Укр)64

С83

    Стражний, О.С.

    Менталітет Майдану [Текст] : хроніка подій - свідчення очевидців/ О.С.Стражний. - Київ : Дніпро, 2016. - 251с.

94(477)"20"

Х94

    Хроники Революции [Текст]. Кн. 2. Январь - февраль 2014 г./ [отв. за вып. С.Крюкова]. - Киев : Саммит-Книга, 2015. - 240 с.

Горбенко Л. Незабутній Майдан / Л. Горбенко // За вільну Україну. – 2019. - № 6. – С. 1,12.

Левкова А. Марсі Шор: «Майдан – це ностальгічне нагадування про часи, коли люди вірили в правду» / А. Левкова // Український тиждень. – 2018. - № 44. – С. 52-53.

Лесків Ю. Від революції на граніті до євромайдану / Ю.Лесків // Пластовий шлях. – 2015. - № 4. – С. 33-35.

Лігостова О. Сповідь американського майданівця / О.Лігостова // Пластовий шлях. – 2019. -№ 1. – С. 20-22.

Трегуб Г. Андреас Каппелер: «Революція гідності показала, що справа формування української еліти не є безнадійною» / Г.Трегуб // Український тиждень. – 2019. - № 33. – С. 52-54.

Патріотичний вектор виховання молоді

Y:\3_викласти на сайт\2019\11 листопад 2019\Вітрина\з Україною в серці!\фото З Україною в серці\5а.jpg

821.161.2

М69

    Михайлюк, К.І.

    Енциклопедія виховання українця [Текст]/ К.І.Михайлюк. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. - 63 с.

74.200.522я7

Н35

    Національно-патріотичне виховання дітей та молоді [Текст] : навч.-метод. посіб./ [Н.М. Богомолова, О.В. Князєва, М.Г. Коротюк та ін.]. - Київ : ОВК, 2016. - 148 c.

37.014.5

Н43

    Нежива, О.М.

    Феномен освітньої політики: національний та міжнародний виміри [Текст] : монографія/ О.М.Нежива. - Київ : Зовнішня торгівля, 2017. - 280 с.

74.200.522

О-65

    Орієнтири молоді України [Текст] : Всеукр. семінар, спрям. на утвредж. нац.-патріот. свідом. дітей та лододі; 26-29 листопада 2016 р./ [упоряд. А. Рибалко]. - Суми; Київ : ВНПВ Міністерства молоді та спорту України, 2016. - 81 с.

316.3:[37.013.42+159.98](07)

Р49

    Рибалка, В.В.

    Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина [Текст] : посібник/ В.В.Рибалка. - Київ : Талком, 2018. - 226 с.

373.02

Р58

    Робінсон, К.

    Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту [Текст]/ К.Робінсон, Л.Ароніка ; пер. з англ. Г. Лелів. - 2-е вид. - Львів : Літопис, 2018. - 256 с.

37.015.31:13

Т98

    Тюріна, Т.Г.

    Виховання духовності студентської молоді у ноосферному вимірі [Текст] : монографія/ Т.Г.Тюріна. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 284 с.

37.013.42(075.8)

Ф79

    Формуємо демократичну культуру: соціально-педагогічний аспект [Текст] : навч.-метод. посіб./ [авт.-упоряд. В.Ю. Іова]. - Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2018. - 384 с.

373.3/.5:173(075.8)

Ф79

    Формування сімейних цінностей в учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : посібник/ [авт.кол.: Л.В. Гончар, І.М. Мачуська, К.М. Павицька, А.В. Хижняк]. - Харків : Друкарня Мадрид, 2016. - 176 с.

316:001.8]-053.6

Ц65

    Цінності української молоді [Текст] : Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді/ [Н. Дмитрук, Г. Падалка, С. Кірєєв та ін.]. - Київ : СКД, 2016. - 89 с.

373:130.123(075.8)

Ш67

    Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави [Текст] : посібник/ В.В. Рибалка, А.П. Самодрин, В.Ф. Моргун та ін.; за наук. ред. В.В. Рибалки, А.П. Самодрина. - Київ; Кременчук : Талком, 2018. - 452 с.

Бондаренко О. Точка небайдужості / О.Бондаренко // Військо України. – 2018. - № 5. – С. 42-45.

Воробйова Т. Патріотизм як цінність / Т.Воробйова // Шкільний світ. – 2019. - № 8. – С. 10-14.

Ворона П.В. Особливості державної політики національно-патріотичного виховання молоді за участі учасників бойових дій / П.В.Ворона // Економіка та держава. – 2018. - № 8. – С. 4-9.

Про Пласт і політику // Пластовий шлях.- 2019. - № 2. – С. 7-9.

Хавченко Г. Азбука патріотизму / Г. Хавченко  // Військо України. – 2018. - № 1. – С. 46-49.

Харченко Н. Національно-патріотичне виховання: стратегія держави / Наталія Харченко // Управління освітою. – 2019. - № 6. – С. 30-40.

Нова українська армія

Y:\3_викласти на сайт\2019\11 листопад 2019\Вітрина\з Україною в серці!\фото З Україною в серці\8а.jpg

355.40(477)(075.8)

В42

    Військова розвідка [Текст] : навч. посіб./ [упоряд. Д.В. Зайцев та ін.]. - Київ : Київський ун-т, 2016. - 335 с.

355.424.2

В42

    Військові мости та шляхи [Текст] : підручник/ М.О. Івасюк, С.І. Дяков, Я.С. Щадило та ін. - Львів : НАСВ, 2016. - 305 с.

355.1(477)

В56

    Вклоняємось доземно українському солдату [Текст]/ [літ. ред. Т. Король]. - 3-е вид. - Київ : Народна армія, 2016. - 196 с.

355.087.2(082)

В68

    Волонтери 2014-2016 [Текст] : [зб. ст. і матер./ упоряд. В.Н. Ємельянов, В.В. Кулик]. - Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. - 96 с.

94(477.52)"2014/2016"

Г39

    Героям слава. Книга пам‘яті героїв АТО. Сумська область [Текст]/ [над проектом прац.: Є. Положій, Ю. Левківська, О. Кущенко та ін.]. - Суми : Всі Суми Панорама Медіа : Еллада S, 2016. - 112 с.

94(477)"20"

Л79

    Лось, Я.С.

    Обличчя війни [Текст] : Спогади, нариси, факти, світлини/ Я.С.Лось. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 100 с.

84.4Укр6

Л84

    Лукасевич, А.І.

    Наш захисник: Ми хочемо жити в мирі [Текст]/ А.І.Лукасевич ; [А.І. Лукасевич]. - Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 128 с.

355.48(477):327.88

О-91

    Офіцинський, Ю.

    Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газети "The New York Times 2013-2017 років") [Текст] : монографія/ Ю.Офіцинський. - Ужгород : РІК-У, 2018. - 312 с.

94(477.44)"20"

П15

    Пам‘яті гірка сльоза [Текст]/ [К.М. Бессараб, О.В. Вапняр, В.Г. Долінський та ін.]. - Вінниця : ФОП Барановська Т.П., 2018. - 66 с.

821.161.2

П19

    Пасічник, А.Є.

    Тебе ми захищаєм, Україно! [Текст] : на лінії вогню/ А.Є.Пасічник. - Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2016. - 24 с.

821.161.2-94

П20

    Патрік

    Герої сучасності [Текст]/ Патрік ; [відп. за вип. І. Білоцерковська]. - Київ : Білка, 2019. - 120 с.

355.01:327.88

С24

    Світова гібридна війна: український фронт [Текст] : [монографія/ редкол.: В.К. Горовенко та ін.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017.-496 с.

Басараб С. Армія стає ближчою / С. Басараб // Військо України. – 2017. - № 6. – С. 24-29.

Лапаєв Ю. Армія як соціальний ліфт. Проблеми дорослішання / Ю.Лапаєв // Український тиждень. – 2019. - № 9. – С. 25-29.

Озброєння та військова техніка. Науково-тех.журнал. – 2019.-№ 2.–128 с.

Петренко А.Г. Щодо впровадження оборонного менеджменту та управління змінами в Міністерстві оборони України / А.Г.Петренко // Наука і оборона. – 2019. - № 2. – С. 3-8.

Попко С.М. Перспективи розвитку спроможностей Сухопутних військ Збройних Сил України / С.М.Попко, Д.П. Музиченко // Наука і оборона. – 2019. - № 1. – С. 3-8.

Сушинський О. «Балада про піхоту» визнана за кордоном / Олег Сушинський // Військо України. -2018. - № 12. – С. 44-45.

Героям слава на віки!

Y:\3_викласти на сайт\2019\11 листопад 2019\Вітрина\з Україною в серці!\фото З Україною в серці\7а.jpg

84(4Укр)6

В65

    Воїнам Світла [Текст] : Найкраще від кращих для найкращих. Вип.2/ [упоряд. С. Жук]. - Мукачево : Серце патріота, 2015. - 256 с.

84.4Рос6

Л72

    Лойко, С.

    Аеропорт [Текст] : Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман/ С.Лойко. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 376 с.

821.161.2

Л93

    Любарська, Л.М.

    Був 2014 рік... [Текст]/ Л.М.Любарська. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 80 с.

821.161.2-94

М94

    Мымрук, А.В.

    Олег Сенцов [Текст]/ А.В.Мымрук ; [пер. с укр. Н.Е. Фоминой]. - Харьков : Фолио, 2018. - 392 с.

821.161.2

Н16

    Нагорна, Н.

    Повернутися з війни [Текст]/ Н.Нагорна. - Київ : ДІПА, 2018. - 120 с.

821.161.2-94(082)

Н37

    Наші. Історії українських воїнів [Текст]/ [за заг. ред. В. Буряченка]. - Київ : Військо України, 2017. - 308 с.

821.161.2(082)

Н42

    Недитячий погляд на війну [Текст] : [збірник життевих історій/ упоряд. Т. Олексин]. - Львів : ЗУКЦ, 2018. - 320 с.

821.161.2

П47

    Познякова, А.М.

    Майдан [Текст] : поема/ А.М.Познякова. - Київ : Фенікс, 2017. - 128 с.

821.161.2-94(082)

П81

    Пророцтво Жанни. Історії українських воїнів [Текст]/ [за заг. ред. В. Буряченка]. - Київ : Військо України, 2018. - 224 с.

821.161.1(477)(082)

С21

    Саур-Могила: военные дневники [Текст]. - Харьков : Фолио, 2018. - 302 с.

84.4Укр6

Ц28

    Цвід, А.

    Клич Майдану: літопис самовидця/ А. Цвід. Обличчя Майдану/ М. Соченко [Текст] : поема : живопис, графіка/ А.Цвід. - Київ : Український пріоритет, 2015. - 88 с.

Вічна пам'ять та слава Небесній сотні // Я студент. – 2014. – № 2. – С. 20.

Жолтікова Г. Універсальний «Агент» / Г.Жолтікова // Військо України. – 2018. - № 3. – С. 16-20.

Лук’янчук Г. Україна пам’ятає своїх героїв / Г.Лук’янчук // Українське слово. – 2019. - № 9-10. – С. 2-3.

Осока Я. Загиблі Герої вересня 2019 р. / Ян Осока // Слово просвіти. – 2019. - № 40. – С. 4-5.

Терещук Г. «Кіборги»: народжені війною / Галина Терещук // Офіцер України. – 2019. - № 3-4. – С. 12-14.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua