ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

DỊCH VỤ THANH TOÁN DI ĐỘNG MOCA

(English translation is available at the end of this Terms of Use)

 

Chỉnh sửa lần cuối: ngày 13 tháng 12  năm 2021

Quan Trọng – vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), Quý Khách đồng ý rằng Qúy Khách đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng (như được định nghĩa dưới đây). Qúy Khách cũng đồng ý và xác nhận đối với các cam đoan liên quan được quy định tại Các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu Quý Khách không đồng ý với hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Các Điều Khoản Sử Dụng của Dịch Vụ và mong muốn không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch Vụ.      

Các Điều Khoản Sử Dụng được quy định trong tài liệu này (được gọi chung là “Các Điều Khoản Sử Dụng” hoặc “Thỏa Thuận” này) cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa Qúy Khách và CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MOCA (“Công Ty” hoặc “Moca”).

Bằng việc sử dụng ứng dụng thanh toán di động Moca do Công Ty cung cấp cho Quý Khách, tải, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên kết nào (gồm cả các phần mềm/website của các đối tác của Công Ty) được cung cấp và/hoặc hỗ trợ bởi Công Ty  mà mục đích chung là cho phép các tổ chức, cá nhân (“Quý Khách”) có nhu cầu sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử do Moca quản lý và cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ, các giải pháp thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc Ví Moca (như được định nghĩa dưới đây) phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (gọi chung là “Dịch Vụ”), Qúy Khách theo đây xác nhận đã hiểu rõ và chấp nhận tuân theo Các Điều Khoản Sử Dụng này, và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Các Điều Khoản Sử Dụng như được công bố vào từng thời điểm trên website https://www.moca.vn/ hoặc thông qua Ứng Dụng Thanh Toán Moca. Công Ty sẽ thông báo trước về thay đổi nào của Các Điều Khoản Sử Dụng này mà ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng tới quyền lợi của Qúy Khách và việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau đó của Quý Khách sẽ được xem là Qúy Khách đồng ý đối với các thay đổi đối với Các Điều Khoản Sử Dụng đã được điều chỉnh.

Bằng việc xác nhận đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng của Moca tại bất cứ phần mềm liên kết nào (bao gồm cả các phần mềm/website/ứng dụng của các đối tác của Công Ty), Quý Khách được coi như là đồng ý sử dụng Dịch vụ của Moca và tuân thủ theo các quy định tại Các Điều Khoản Sử Dụng này .

1.              Ứng Dụng Thanh Toán Moca Ứng Dụng Thanh Toán Moca là một ứng dụng/phần mềm hoặc các giải pháp thanh toán điện tử của Công Ty hoặc được Công Ty tích hợp trên các phần mềm/website của đối tác, bao gồm dịch vụ ví điện tử và giải pháp hỗ trợ thanh toán bằng các loại thẻ được phát hành hợp lệ và còn hiệu lực bởi các ngân hàng và được chấp thuận bởi Công Ty.

Ví điện tử Moca (“Ví Moca”) được cung cấp và quản lý bởi Moca dưới dạng tài khoản điện tử cho phép Quý Khách có thể lưu trữ một giá trị tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ (có gắn với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam) của Qúy Khách tại ngân hàng hoặc được nhận một cách hợp lệ bằng cách chuyển tiền giữa các Ví Moca. Người dùng Ví Moca phải có một tài khoản ngân hàng hợp lệ liên kết với Ví Moca khi kích hoạt dịch vụ.

Công Ty cung cấp hai loại tính năng ví điện tử Moca như một phần của Dịch Vụ:

  1. Ví Moca cho Người tiêu dùng: Ví Moca được cung cấp cho người tiêu dùng cá nhân với các giới hạn giao dịch được quy định tại Bảng hạn mức sử dụng ví (cuối trang)
  2. Ví Moca cho Kinh doanh: cho các người dùng Ví Moca phục vụ hoạt động kinh doanh.

Việc đăng ký và sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca cũng cho phép người dùng thực hiện thanh toán trực tiếp bằng thẻ ghi nợ/tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng cho các dịch vụ/hàng hóa được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc các đối tác kinh doanh của Công Ty.

2.              Sử Dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca

Loại hình thanh toán có thể được thực hiện với Ứng Dụng Thanh Toán Moca:

Ứng Dụng Thanh Toán Moca có thể được sử dụng cho mục đích thanh toán hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ tất cả (các) tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa và dịch vụ hợp pháp chấp nhận Ứng Dụng Thanh Toán Moca/ Dịch Vụ như một giải pháp thanh toán, TUY NHIÊN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ không có khoản thanh toán nào vi phạm các điều khoản của Các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm chính sách về Các Thanh Toán Được Phép (Mục 8).

Ví Moca được cung cấp và quản lý bởi Công Ty cho tất cả các giao dịch hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch (i) nạp tiền từ các tài khoản và thẻ ghi nợ của mình và rút tiền về tài khoản ngân hàng được người dùng yêu cầu liên kết hợp lệ với Ví Moca, (ii) chuyển tiền giữa các Ví Moca, và (iii) thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận Ví Moca là phương thức thanh toán.

Sao Kê Giao Dịch Người Dùng:

Người dùng có thể xem đầy đủ các giao dịch của mình khi sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca.

Hành động gian lận hoặc trộm tiền từ ví:

Quý Khách đồng ý sẽ ngay lập tức thông báo cho Moca, hoặc một bên được Moca ủy quyền, qua số điện thoại Tổng đài hỗ trợ 028 7109 8588/email support@MOCA.vn về bất kỳ hoạt động gian lận, đánh mất hay hỏng hóc thiết bị di động của Qúy Khách, bên thứ ba sử dụng bất hợp pháp tài khoản của Quý Khách, đánh cắp tiền khi sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca mà Qúy Khách được biết để yêu cầu Moca tạm thời khóa tài khoản và thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời cần thiết để ngăn chặn hành vi vi phạm và hạn chế rủi ro, tổn thất cho Quý Khách.

Moca sẽ thực hiện ngay các biện pháp để tạm dừng cung ứng dịch vụ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ Qúy Khách và chịu trách nhiệm với toàn bộ tổn thất tài chính phát sinh đối với Quý Khách nếu không thực hiện tạm dừng dịch vụ theo yêu cầu, dẫn đến thiệt hại cho Quý Khách.

Moca được miễn trách đối với mọi tổn thất, khiếu kiện, khiếu nại phát sinh từ Qúy Khách và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào trong thời gian Moca chưa nhận được thông báo từ Quý Khách về các vấn đề nêu trên.

3.               Sử Dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca

Người dùng có thể chọn để liên kết các thẻ ghi nợ của Qúy Khách hoặc các phương thức hợp pháp và được phép khác có sẵn trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca (mỗi phương thức như vậy được gọi là “Nguồn Nạp Tiền”) để thực hiện việc nạp tiền vào Ví Moca, luôn luôn với điều kiện là trong trường hợp Nguồn Nạp Tiền là thẻ ghi nợ, Qúy Khách theo đây ủy quyền cho Công Ty và các ngân hàng/ tổ chức tín dụng có liên quan được quyền tự động thực hiện việc liên kết Ví Moca với tài khoản ngân hàng gắn với Nguồn Nạp Tiền đã được lựa chọn.

Qúy Khách đồng ý và ủy quyền cho Công Ty liên hệ, chia sẻ các thông tin đăng ký của Qúy Khách, cũng như thu thập các thông tin của Qúy Khách từ các ngân hàng có liên quan đến Nguồn Nạp Tiền, để xác thực và phê duyệt các thông tin chi tiết liên quan đến Nguồn Nạp Tiền khi Quý Khách lần đầu đăng ký cũng như khi Quý Khách sử dụng Dịch Vụ, và các ngân hàng liên quan được phép cung cấp, phối hợp rà soát thông tin của Qúy Khách với Công Ty.

Công ty có quyền ngừng thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong trường hợp Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng giao dịch đó có thể là giao dịch gian lận, không hợp pháp hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi hình sự nào hoặc khi Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng Quý Khách đang vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Quý Khách đồng ý rằng Quý Khách sẽ hợp tác với Công Ty trong bất kỳ hoạt động rà soát tội phạm tài chính và hỗ trợ Công Ty tuân thủ với tất cả luật và quy định hiện hành.

Khi Quý Khách thực hiện hoặc nhận một khoản thanh toán, nếu khoản thanh toán sau đó bị xem là không hợp lệ vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn các khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn, hoặc giao dịch bị hủy bỏ, Quý Khách sẽ có nghĩa vụ thanh toán hoặc hoàn trả đối với toàn bộ số tiền thanh toán có liên quan đó cộng với tất cả các khoản chi phí tương ứng. Qúy Khách đồng ý rằng Công Ty có toàn quyền quyết định bên phải chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại, giao dịch bồi hoàn hoặc giao dịch bị hủy đó và quyết định thu hồi khoản tiền đó bằng cách khấu trừ hoặc thu hồi từ tài khoản Ứng Dụng Thanh Toán Moca của Quý Khách.

Dịch Vụ được cung cấp nhằm tạo ra công cụ trung gian để Quý Khách sử dụng các nguồn tiền và công cụ thanh toán của ngân hàng một cách thuận tiện. Moca sẽ tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, hành vi gian lận hoặc sai sót liên quan trực tiếp đến Dịch Vụ để bảo vệ quyền lợi của Qúy Khách. Trong trường hợp có phát sinh vấn đề liên quan trực tiếp đến tài khoản hoặc thẻ ngân hàng, Quý Khách sẽ tự mình giải quyết các tranh chấp với các tổ chức phát hành thẻ hoặc quản lý tài khoản ngân hàng của Quý Khách.

Quý Khách sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, bồi hoàn, phí, bồi thường, khoản phạt hoặc khoản thanh toán phát sinh đối với Qúy Khách hoặc Công Ty, người dùng khác, hoặc một bên thứ ba phát sinh từ việc vi phạm Thỏa Thuận này của Quý Khách, hoặc do việc đánh mất hay hỏng hóc thiết bị di động của Qúy Khách, việc cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản của Quý Khách và/hoặc sử dụng Dịch Vụ của Qúy Khách. Trong trường hợp các tổn thất, thiệt hại này do Công Ty, người dùng, hoặc bên thứ ba phải gánh chịu, Quý Khách đồng ý sẽ bồi hoàn một cách tương ứng cho tất cả các khoản thanh toán này.

Quý Khách sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, bồi hoàn, phí, bồi thường, khoản phạt là hệ quả của lỗi vận hành Dịch Vụ, việc sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca/Ví Moca không được ủy quyền, giao dịch gian lận được thực hiện thông qua Ứng Dụng Thanh Toán Moca/Ví Moca.

4.              Số Dư Trên Ví Moca

Quý Khách có thể nạp tiền vào Ví Moca (“Số Dư Ví”) để thanh toán hàng hóa và dịch vụ thông qua bất kỳ Nguồn Nạp Tiền nào có sẵn trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca tại từng thời điểm.

Giới hạn của Số Dư Ví của một người dùng cá nhân tại bất kỳ thời điểm nào được quy định tại Bảng hạn mức sử dụng ví (cuối trang) hoặc bất kỳ giới hạn số dư nào được Moca thông báo và áp dụng vào từng thời điểm.

Việc lựa chọn một Nguồn Nạp Tiền cụ thể có nghĩa là Qúy Khách cũng đồng thời đồng ý với các điều khoản dịch vụ của các đối tác tương ứng của Công Ty và tổ chức tài chính của Qúy Khách. Quý Khách sẽ chịu tất cả các khoản phí do các đối tác xử lý và/hoặc tổ chức tài chính của Qúy Khách áp dụng (nếu có) đối với phương thức thanh toán mà Quý Khách đã lựa chọn.

Công Ty có toàn quyền quyết định việc từ chối yêu cầu nạp tiền của Qúy Khách vào Số Dư Ví vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn:

Quý Khách sẽ có thể kiểm tra Số Dư Ví trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca hoặc các ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp. Số Dư Ví trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca sẽ được xem là bằng chứng cuối cùng của tổng số tiền của Qúy Khách lưu giữ trong Ví Moca.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Công Ty có thể khoanh giữ Số Dư Ví của Qúy Khách khi Công Ty có cơ sở hợp lý tin rằng giao dịch là gian lận, không hợp pháp, đối chiếu số liệu sai hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi hình sự hoặc khi Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng Quý Khách đang vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Vui lòng tham khảo Bảng hạn mức sử dụng ví (cuối trang) để có thông tin đầy đủ về các khoản giới hạn cho từng giao dịch trên ví điện tử Moca.

5.              Rút và Lưu Chuyển Số Dư Ví

Số Dư Ví có thể được rút về một tài khoản được chỉ định của Qúy Khách tại một ngân hàng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và đã được Quý Khách liên kết với Ví Moca, chi tiết của tài khoản này được Quý Khách thông báo cho Công Ty thông qua việc Qúy Khách liên kết thông tin tài khoản/thẻ vào Ví Moca.

Công Ty có quyền không cho phép thực hiện rút toàn bộ hoặc một phần Số Dư Ví trong Ví Moca trong thời gian tối đa 60 ngày cho mục đích quản trị rủi ro có liên quan đến các khiếu nại, bồi hoàn hoặc khôi phục giao dịch trong tương lai.

6.       Các Khoản Phí

Ngoài các khoản phí do ngân hàng liên quan áp dụng tính trên số tiền được nạp/rút ra từ Ví Moca hoặc được thông báo khác bởi Moca theo Các Điều Khoản Sử Dụng này, Moca sẽ không tính phí người tiêu dùng cho việc sử dụng Ví Moca hoặc một số bên cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng tính năng Ví Moca cho Kinh doanh.

Moca có thể tính phí dịch vụ đối với các thương nhân,  hoặc đại lý cho việc dùng sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca/ Dịch Vụ cho hoạt động kinh doanh của họ. Chi tiết về phí dịch vụ áp dụng cho thương nhân, đại lý được Moca thông báo đến Quý Khách là thương nhân từng thời kỳ.

Quý Khách đồng ý rằng các khoản phí dịch vụ của Moca sẽ không được tính vào giá của hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp và không có bất kỳ khoản phụ phí nào sẽ được tính cho việc sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca bởi người tiêu dùng cuối. 

 7.        Thiết Lập Nhận Dạng Khách Hàng

Với tư cách là tổ chức trung gian thanh toán, Công Ty phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (“Luật PCRT”), và các luật và quy định khác được áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán.

Quý Khách được yêu cầu cung cấp cho Công Ty các dữ liệu cho phép Công Ty thiết lập và xác thực nhận dạng của mình tại thời điểm mở tài khoản trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca (để tránh hiểu lầm, bao gồm cả ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng các giải pháp, nền tảng thanh toán do Moca cung cấp) và/hoặc thời điểm yêu cầu Moca cung cấp Dịch vụ trên cơ sở thường xuyên, để hỗ trợ việc tuân thủ của Công Ty đối với các quy định của Luật PCRT và các quy định liên quan đến hoạt động trung gian thanh toán có hiệu lực vào từng thời điểm.

Quý Khách chịu trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ và chính xác thông tin loại hình kinh doanh, hoạt động của Qúy khách (là cá nhân hoặc tổ chức) và các thông tin để nhận biết khách hàng theo Luật PCRT và chính sách nội bộ của Moca từng thời kỳ.

Qúy Khách theo đây xác nhận rằng (i) Công Ty và các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của Công Ty có thể sử dụng các dữ liệu mà mỗi bên được cung cấp cho mục đích thiết lập nhận dạng của Qúy Khách và thực hiện chương trình giám sát liên tục để bảo đảm việc tuân thủ của Công Ty và người sử dụng theo Luật PCRT, các quy định pháp luật có liên quan khác, và (ii) Công ty được phép chia sẻ các dữ liệu được cung cấp với các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của Công Ty và với bên thứ ba thuê ngoài, cũng như cho các mục đích liên quan đến việc chuyển và báo cáo các dữ liệu và các giao dịch của Qúy Khách cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và cơ quan quản lý khác mà Công Ty xem là phù hợp.

Qúy Khách theo đây ủy quyền cho Moca và các công ty liên kết/ đối tác kinh doanh của Moca thu thập và đối chiếu thông tin của Qúy Khách từ/với bất kỳ bên thứ ba nào có thông tin của Qúy Khách tại từng thời điểm. Quý Khách ủy quyền và cho phép các ngân hàng và bất kỳ bên thứ ba nào có thông tin của Quý Khách được quyền cung cấp các thông tin này cho Moca. Các thông tin được chia sẻ/ thu thập sẽ được xử lý và lưu giữ bởi Moca cho các mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh, tiếp thị của Moca và đối tác liên kết hoặc đáp ứng các nghĩa vụ theo luật định của Moca, bao gồm các nghĩa vụ theo các quy định về PCRT.

Đối với người dùng có tài khoản trên các ứng dụng của Công Ty TNHH Grab và/hoặc Công Ty TNHH Grab Việt Nam (gọi chung là “Ứng dụng Grab”) và/hoặc thương nhân, đối tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên Ứng dụng Grab, bằng cách đồng ý Các Điều Khoản Sử Dụng này, Quý Khách cũng đồng ý rằng (i) Moca được phép truy xuất thông tin của Qúy Khách từ các tài khoản mở tại Ứng dụng Grab và/hoăc thông tin đăng ký với Công Ty TNHH Grab và/hoặc Công Ty TNHH Grab Việt Nam , và (ii) các công ty này được phép cung cấp các thông tin của Qúy Khách cho Moca. Công ty được phép liên kết các thông tin này với tài khoản Ví Moca của Quý Khách. Moca sẽ tiến hành xác minh thông tin hiện có của Quý Khách và có thể yêu cầu Quý Khách cung cấp thêm thông tin để đáp ứng các yêu cầu của quy định pháp luật.

8.              Các Cam Đoan và Bảo Đảm

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, Qúy Khách cam đoan và bảo đảm Qúy Khách có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch Vụ và tuân thủ theo Các Điều Khoản Sử Dụng. Qúy Khách cũng xác nhận rằng tất cả các thông tin mà Quý Khách cung cấp là trung thực và chính xác và các thông tin chi tiết của Nguồn Nạp Tiền được khai báo và các tài sản từ Nguồn Nạp Tiền đó là thuộc về quyền sở hữu duy nhất, hợp pháp và toàn bộ của Qúy Khách.

Việc Qúy Khách sử dụng Dịch Vụ chỉ nhằm để phục vụ cho nhu cầu của Quý Khách. Qúy Khách cam kết không ủy quyền cho người khác sử dụng nhận dạng hoặc trạng thái người dùng của Quý Khách và Quý Khách không được chuyển giao hoặc theo cách khác chuyển nhượng, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn Ví Moca hoặc mua, bán thông tin Ví Moca  và/hoặc tài khoản người dùng của Qúy Khách cho bất kỳ người nào khác hoặc tổ chức nào khác.

Khi sử dụng Dịch Vụ, Quý Khách đồng ý tuân thủ tất cả pháp luật áp dụng tại Việt Nam hoặc tại quốc gia, tỉnh hoặc thành phố mà Quý Khách hiện diện khi sử dụng Dịch Vụ và tuyệt đối không thực hiện các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong trường hợp Moca xác minh được vi phạm và hoặc nghi ngờ Quý khách thực hiện các hành vi vi phạm như rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Moca có toàn quyền áp dụng các biện pháp mà Moca cho là cần thiết để ngăn chặn, xử lý vi phạm và/hoặc hành vi đáng ngờ, bao gồm nhưng không giới hạn: tạm hoãn thực hiện giao dịch đáng ngờ, hạn chế, tạm khóa, khóa, chấm dứt tài khoản Moca, Ví Moca của Qúy Khách và/hoặc bất kỳ quyền truy cập nào của Qúy khách trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca.

Quý Khách chỉ được truy cập vào Ứng Dụng Thanh Toán Moca khi sử dụng các phương thức được chấp thuận. Quý Khách có trách nhiệm kiểm tra và bảo đảm rằng Qúy Khách đã tải đúng Phần Mềm/Ứng Dụng Thanh Toán Moca và/hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược sử dụng nền tảng thanh toán do Moca cung cấp về thiết bị của Qúy Khách theo phiên bản cập nhật nhất. Công Ty không chịu trách nhiệm nếu thiết bị của Quý Khách không tương thích hoặc nếu Quý Khách tải phiên bản Phần Mềm/ Ứng Dụng Thanh Toán Moca không đúng về thiết bị của Quý Khách. Công Ty bảo lưu quyền không cho phép Quý Khách sử dụng Dịch Vụ nếu Quý Khách sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca không phải là phiên bản cập nhật nhất hoặc với một thiết bị không tương thích hoặc không được phép hoặc cho các mục đích ngoài các mục đích mà Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca được dự kiến để sử dụng.

Bằng cách sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca, Quý Khách đồng ý rằng:

9.              Các Thanh Toán Được Phép

Qúy Khách đồng ý tiếp nhận đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả thiệt hại hoặc tổn thất mà Qúy Khách, Công Ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do Qúy Khách vi phạm bất kỳ quy định nào của Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Qúy Khách đồng ý sẽ không sử dụng Dịch Vụ dưới các hành vi có thể dẫn đến vi phạm bất kỳ luật, bộ luật, pháp lệnh hoặc quy định nào.

Ngoài các hàng hóa, dịch vụ được cung cấp một cách hợp pháp bởi các đơn vị kinh doanh chấp nhận Dịch Vụ làm phương thức thanh toán, Qúy Khách đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện các giao dịch liên quan đến:

10.              Thuế

Qúy Khách đồng ý rằng Thỏa Thuận này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của các khoản thuế theo quy định, các loại thuế quan, phí, phí tổn và/hoặc các chi phí theo quy định, dưới bất kì tên gọi nào có hiệu lực và các khoản thuế trong tương lai có thể được quy định tại bất kỳ thời điểm nào.

Quý khách chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các nghĩa vụ thuế của mình theo quy định pháp luật cũng như sẽ  nỗ lực tối đa để thực hiện mọi công việc cần thiết và được yêu cầu theo pháp luật liên quan để cho phép, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công Ty trước các yêu cầu bồi hoàn hoặc xác thực bất kỳ đầu vào tín dụng thuế, bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn trả đối với bất kỳ khoản thuế nào đã thanh toán hoặc phải trả liên quan đến Dịch Vụ được cung cấp.

Qúy Khách đồng ý rằng các thông tin chi tiết về tài khoản Ứng Dụng Thanh Toán Moca của Qúy Khách và tất cả các giao dịch sử dụng Dịch Vụ của Qúy Khách có thể được cung cấp theo yêu cầu cho bất kỳ cơ quan thuế tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài khi mục đích của yêu cầu đó là việc thanh toán hợp pháp các nghĩa vụ thuế và/hoặc xác thực tài sản để đánh thuế.

11.           Cấp Phép Có Hạn Chế

Công Ty, các công ty liên kết của Công Ty và các bên cấp phép của Công Ty theo đây cấp cho Qúy Khách quyền sử dụng, có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao, mang tính cá nhân và có giới hạn để sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca trên cơ sở tuân thủ Các Điều Khoản Sử Dụng này. Tất cả các quyền không được trao cụ thể cho Qúy Khách theo Thỏa Thuận này được bảo lưu bởi Công Ty và các bên cấp phép của Công Ty.

Quý Khách đồng ý rằng Quý Khách sẽ không:

Quý Khách chỉ có thể sử dụng Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca cho các mục đích hợp pháp và không sử dụng Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca để:

12.           Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

  1. Công Ty và các công ty liên kết của Công Ty sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, thuộc và đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca và ở mức độ rộng hơn, Dịch Vụ và bất kỳ gợi ý, ý tưởng, các yêu cầu cải thiện, phản hồi, đề xuất hoặc các thông tin khác được Qúy Khách hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến Dịch Vụ cung cấp.
  2. Các Điều Khoản Sử Dụng này không cấu thành một thỏa thuận bán và không trao cho Qúy Khách bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca, các quyền sở hữu trí tuệ do Công Ty và/hoặc các bên cấp phép của Công Ty sở hữu.
  3. Tên Công Ty, lô-gô của Công Ty, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng Thanh Toán Moca, các nhà cung cấp hoặc lô-gô của các nhà cung cấp dịch vụ và tên các sản phẩm liên quan đến Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca là nhãn hiệu của Công Ty và/hoặc các công ty liên kết của Công Ty hoặc các bên thứ ba, và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp để sử dụng các quyền này.
  4. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ “Phần Mềm” và “Ứng dụng thanh toán Moca” theo Thỏa Thuận này sẽ bao gồm các cấu phần, quy trình và thiết kế mang tính toàn diện của Phần Mềm và Ứng dụng thanh toán Moca tương ứng.
  5. Qúy Khách là thương nhân đồng ý cho phép Công ty được sử dụng tên/nhãn hiệu/logo/hình ảnh/thương hiệu của Qúy Khách (nếu có) với mục đích ghi nhận Qúy Khách là đơn vị sử dụng các giải pháp thanh toán di động Moca.

13.           Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Và Quyền Riêng Tư

Qúy Khách đồng ý và cho phép Công Ty sử dụng và xử lý Các Thông Tin Cá Nhân của Qúy Khách cho các Mục Đích và theo cách thức được quy định trong Các Điều Khoản Sử Dụng này.

Cho mục đích của Thỏa Thuận này, “Thông Tin Cá Nhân” là thông tin về Qúy Khách và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, bất kỳ thông tin nào về Qúy Khách mà Qúy Khách cung cấp cho Công Ty dưới dạng mẫu đăng ký hoặc các mẫu tương tự khác và/hoặc bất kỳ thông tin nào về Qúy Khách đã hoặc có thể sẽ được thu thập, lưu giữ và xử lý bởi Công Ty.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Qúy Khách là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Qúy Khách không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Công Ty, việc đăng ký sử dụng Ứng Dụng Thanh Toán Moca của Qúy Khách có thể không được hoàn thành và Công Ty sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của Qúy Khách cho các Mục Đích như được quy định dưới đây dẫn đến Công Ty không thể cung cấp Dịch Vụ cho Qúy Khách.

Công Ty có thể tự mình hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ của công ty sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của Qúy Khách cho mục đích kinh doanh và các hoạt động khác của Công Ty có thể bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau đây (“Mục Đích”):

Ngoài các Mục Đích nêu trên, Công Ty có thể liên lạc với Qúy Khách bằng email, điện thoại, hoặc tin nhắn có các nội dung sau (“Mục Đích Tiếp Thị”):

Nếu Qúy Khách không cho phép Công Ty xử lý hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Qúy Khách cho Mục Đích Tiếp Thị, vui lòng thông báo cho Công Ty qua số điện thoại đường dây nóng 02871098588 hoặc địa chỉ email hello@moca.vn

Các Thông Tin Cá Nhân của Qúy Khách sẽ chỉ tiếp tục được lưu giữ để đáp ứng các yêu cầu về sử dụng Dịch Vụ, hoặc các yêu cầu theo pháp luật về kế toán, ngân hàng và tố tụng, nếu có.

Nếu có bất kỳ thay đổi trên Thông Tin Cá Nhân mà Qúy Khách đã cung cấp cho Công Ty, ví dụ, Qúy Khách thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán hoặc nếu Qúy Khách mong muốn hủy tài khoản của Qúy Khách hoặc rút lại sự cho phép nhận các thông tin vì Mục Đích Tiếp Thị, vui lòng thông báo cho Công Ty về những thay đổi này.

Công Ty sẽ, trong phạm vi nỗ lực tối đa của mình, cập nhật những thay đổi đó theo yêu cầu của Qúy Khách trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc sau khi nhận được thông báo về các thay đổi này.

Công Ty bảo lưu quyền luân chuyển Thông Tin Cá Nhân của Qúy Khách cho các công ty liên kết của Công Ty và các đơn vị cung cấp bên ngoài của Công Ty (cho dù là trong Việt Nam hoặc nước ngoài) vì mục đích sử dụng những thông tin này cho việc vận hành hoạt động của Ứng dụng thanh toán Moca/Ví Moca.

Bất kỳ thông tin và dữ liệu nào do Công ty cung cấp cho Qúy Khách và được sử dụng bởi Qúy Khách một cách trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến Dịch vụ sẽ thuộc sở hữu của Công ty tại mọi thời điểm. Các thông tin, dữ liệu này sẽ được ghi nhận, ghi chú rõ và được lưu lại là thông tin của Công ty trong tất cả các phương tiện truyền thông và trong tất cả các tài liệu. Thương Nhân sẽ thực hiện tất cả các phương pháp bảo quản hợp lý để bảo đảm tính toàn vẹn và bảo mật của các thông tin này và phòng chống việc rò rỉ thông tin, tổn thất, phá hủy, hoặc tiết lộ thông tin. Khi được Công ty yêu cầu, Qúy Khách sẽ và bảo đảm xóa tất cả thông tin và dữ liệu do Công ty cung cấp và tất cả bản sao của thông tin, dữ liệu này trong hệ thống dữ liệu của Qúy Khách.  Tất cả các thông tin do Qúy Khách có được từ Công ty chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích của Dịch vụ và sẽ không được xử lý, bổ sung hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên nào mà không có chấp thuận của Công ty. Qúy Khách sẽ bồi hoàn cho Công ty bất kỳ chi phí, khoản phạt, khiếu nại, hoặc phí tổn nào phát sinh từ việc vi phạm quy định của điều khoản này.

14.           Tương Tác Với Bên Thứ Ba

Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, Qúy Khách có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc các dịch vụ từ,hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp là bên thứ ba, các công ty quảng cáo hoặc nhà tài trợ chào bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng dụng thanh toán Moca.

Đối với bất kỳ hoạt động nào như vậy, các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan liên quan đến hoạt động đó sẽ chỉ là các thỏa thuận riêng giữa Qúy Khách và bên thứ ba đó.

Công Ty, các công ty liên kết và các bên cấp phép của Công Ty sẽ không có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với bất kỳ trao đổi, mua, giao dịch hoặc chương trình khuyến mãi giữa Qúy Khách và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.

Công Ty không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang (website) nào trên mạng Internet được gắn liên kết với Dịch Vụ, Ứng Dụng Thanh Toán Moca, và trong bất kỳ trường hợp nào, Công Ty, các bên cấp phép của Công Ty hoặc Tập Đoàn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có trên các websites đó hoặc từ các nhà cung cấp là bên thứ ba.

Công Ty cung cấp Dịch Vụ cho Qúy Khách theo Các Điều Khoản Sử Dụng. Tuy nhiên, Qúy Khách công nhận rằng một số nhà cung cấp là bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/hoặc dịch vụ có thể yêu cầu Qúy Khách chấp thuận các điều khoản sử dụng bổ sung hoặc điều khoản khác trước khi Qúy Khách có thể sử dụng hoặc truy cập tới hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và Công Ty từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận đó giữa Qúy Khách và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba.

15.           Bồi Hoàn

Bằng cách đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, Qúy Khách đồng ý rằng Qúy Khách sẽ bảo vệ, bồi hoàn và bảo đảm cho Công Ty, bên cấp phép và các tổ chức là công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết, nhân sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Công Ty khỏi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm phí luật sư và các chi phí và/hoặc hành động quản lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

Qúy Khách cũng đồng ý rằng Công ty có quyền (i) giữ lại một số dư nhất định của Qúy Khách để đảm bảo cho việc thu hồi, bồi hoàn đối với các giao dịch gian lận, trái pháp luật hoặc trái với Các Điều Khoản Sử Dụng ; hoặc (ii) hoãn hoặc đình chỉ việc thanh toán qua Dịch vụ của Qúy Khách phụ thuộc vào việc Công ty hoàn tất các kiểm tra, xác minh cần thiết (bao gồm chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố). Việc giữ lại, hoãn hoặc đình chỉ này sẽ được thông báo cho Qúy Khách trong vòng 10 ngày làm việc kể từ  ngày thực hiện các nội dung này.

16.           Giới Hạn Về Trách Nhiệm

Công Ty không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào đối với tính tin cậy, thời gian, chất lượng, tính phù hợp, tính sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ, Ứng Dụng Thanh Toán Moca.

Công Ty không cam đoan hoặc bảo đảm rằng:

Dịch Vụ và các phần thưởng được cung cấp cho Qúy Khách hoàn toàn trên cơ sở “có sẵn”.

Tất cả các điều kiện, cam đoan và đảm bảo, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Dịch Vụ, Ứng Dụng Thanh Toán Moca có thể phụ thuộc vào các giới hạn, trì hoãn và các vấn đề khác tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Qúy Khách hoặc những người sử dụng Ứng dụng thanh toán Moca/Ví Moca khác sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trì hoãn, không thể chuyển giao, thiệt hại hoặc tổn thất do các vấn đề đó gây ra.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, mất dữ liệu, chi phí hoặc phí tổn phát sinh (cho dù là trực tiếp hoặc do hậu quả), mà Qúy Khách phải gánh chịu từ hoặc có liên quan đến việc Qúy Khách sử dụng Dịch Vụ, Ứng dụng thanh toán  Moca và/hoặc Phần Mềm.

17.           Chấm Dứt

Công Ty hoặc Quý Khách có thể chấm dứt Thỏa Thuận này bằng một thông báo bằng văn bản gửi cho bên kia trước một tháng.

Qúy Khách đồng ý rằng Thỏa Thuận này sẽ chấm dứt ngay trong trường hợp Qúy Khách:

Trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên, Công Ty có quyền (i) thu hồi tất cả tài liệu, công cụ và/hoặc thiết bị đã cấp cho Qúy Khách, (ii) đơn phương chấm dứt tài khoản và Dịch vụ của Qúy Khách mà không cần thông báo hoặc chấp thuận trước của Thương Nhân và (iii) chuyển lại bất kỳ số dư nào thuộc sở hữu của bạn sau khi cấn trừ bất kỳ khoản tiền nào mà bạn còn nợ Công ty, bao gồm các khoản bồi thường thiệt hại cho các tài liệu, công cụ và/hoặc thiết bị đó; (iv) bảo lưu quyền làm việc với bất kỳ đại lý ủy thác, nhân sự quản lý hoặc đại diện của các tòa án Việt Nam toàn quyền quyết định thế nào là phù hợp liên quan đến việc quản lý bất kỳ số dư còn lại  tại Công ty.

18.           Khiếu Nại Về Việc Sử Dụng Dịch Vụ

Người dùng được khuyến khích liên hệ với Công Ty ngay trong trường hợp Người dùng mong muốn khiếu nại về việc sử dụng Dịch Vụ hoặc thông qua số điện thoại về Dịch Vụ Khách Hàng theo đường dây nóng 24/7: 028 7109 8588 hoặc tại email: hello@moca.vn hoặc gửi khiếu nại trực tiếp đến địa chỉ văn phòng của Moca tại Hà Nội (Tầng 8 – Tòa nhà 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình), tại TP. HCM (Tầng 17 Tòa nhà Mapletree Business Centre - 1060 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7).

Qúy Khách đồng ý thực hiện khiếu nại và tranh chấp về Dịch Vụ trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch, hoặc ngày Qúy Khách biết được việc sử dụng gian lận đối với Ứng dụng thanh toán Moca/Ví Moca, tùy thời điểm nào sớm hơn.

Thời hạn xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại: không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại hợp lệ từ Qúy Khách hoặc một thời hạn khác do pháp luật quy định từng thời kỳ.

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Qúy khách hàng, Moca có trách nhiệm thực hiện bồi hoàn tổn thất cho khách hàng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Qúy khách và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng tại Bản điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ này.

Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, Moca sẽ thỏa thuận với Qúy khách về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các bên.

Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, MOCA thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước, đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Qúy khách về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại, việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Moca sẽ thỏa thuận với Qúy khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nạ.

Các chi phí liên quan đến việc bồi hoàn tiền của Moca do các sự cố, mất mát, thiệt hại không phải do lỗi của Moca sẽ do Qúy Khách thanh toán, Moca có quyền khấu trừ các chi phí này vào số tiền phải hoàn trước khi chuyển trả cho Qúy Khách.

19.             Sự kiện Bất Khả Kháng

Sự kiện bất khả kháng nghĩa là bất kỳ sự kiện nào phát sinh từ nguyên nhân vượt quá sự kiểm soát hợp lý của Moca và/hoặc Qúy Khách, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, bạo loạn hoặc tình trạng bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc hoạt động quân sự, tình trạng khẩn cấp của quốc gia hoặc địa phương, các vụ tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động dưới bất kỳ hình thức nào (không liên quan đến nhân viên của Bên bị ảnh hưởng), hỏa hoạn, lũ lụt, sét, nổ, sụt lún, thời tiết khắc nghiệt, hành vi hoặc thiếu sót của người hoặc các cơ quan ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó. “Sự kiện Bất Khả Kháng” khi áp dụng cho Moca bao gồm cả khủng hoảng đường truyền internet và mọi sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát có thể ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật để hỗ trợ hoạt động bình thường của Moca.

20.           Thông Báo

Công Ty có thể thông báo bằng các phương tiện thông báo chung trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca, hoặc bằng thư điện tử tới địa chỉ thư điện tử của Qúy Khách lưu trong hồ sơ của Công Ty, hoặc bằng hình thức trao đổi bằng văn bản gửi bằng dịch vụ thư bảo đảm hoặc thư trả trước đến địa chỉ của Qúy Khách lưu trong hồ sơ của Công Ty. Thông báo đó sẽ được xem là đã được gửi sau 48 giờ từ khi gửi thư hoặc bỏ vào hòm thư (nếu gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử).

Qúy Khách có thể gửi thông báo cho Công Ty (thông báo đó sẽ được hiểu là đã tiếp nhận khi Công Ty nhận được) bằng thư gửi bằng dịch vụ chuyển phát hoặc thư bảo đảm tới Công Ty sử dụng các thông tin liên hệ được cung cấp trên Ứng Dụng Thanh Toán Moca.

21.           Chuyển Giao

Các Điều Khoản Sử Dụng này như được điều chỉnh tại từng thời điểm không được chuyển giao bởi Qúy Khách mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Công Ty nhưng có thể được chuyển giao bởi Công Ty mà không cần chấp thuận của Qúy Khách. Để tránh hiểu nhầm, việc chấp nhận Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ cấu thành một sự đồng ý của Qúy Khách cho Công Ty được quyền chuyển giao và/hoặc chuyển nhượng tất cả và bất kỳ quyền và nghĩa vụ của Công Ty trong Thỏa Thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bất kỳ sự chuyển giao dự kiến nào của Qúy Khách mà vi phạm mục này sẽ là vô hiệu.

22.           Các Quy Định Chung

Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam, bất kể lựa chọn hoặc mâu thuẫn về quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hoặc yêu cầu khởi kiện phát sinh từ hoặc có liên quan đến Các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”), theo các Quy Tắc VIAC như được chỉnh sửa hoặc sửa đổi tại từng thời điểm (“Các Quy Tắc”) bởi duy nhất một trọng tài viên do các bên chỉ định theo một thỏa thuận thống nhất  (“Trọng Tài Viên”). Nếu các bên không thể thống nhất về lựa chọn trọng tài, thì Trọng Tài Viên sẽ được Chủ Tịch VIAC chỉ định theo Các Quy Tắc.

Địa điểm trọng tài sẽ là Hồ Chí Minh, bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài Viên sẽ do các bên cùng chi trả theo tỷ lệ tương đương, với điều kiện là Trọng Tài Viên có thể yêu cầu rằng các mức phí đó phải chịu theo cách mà Trọng Tài Viên quyết định theo yêu cầu để điều khoản trọng tài này có thể thực thi theo pháp luật áp dụng.

Không có bất kỳ liên doanh, hợp danh, tuyển dụng, hoặc quan hệ đại lý tồn tại giữa Qúy Khách, Công Ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp là bên thứ ba nào phát sinh từ các Điều Khoản Sử Dụng hoặc việc sử dụng Dịch Vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào thuộc Các Điều Khoản Sử Dụng được cho là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi đầy đủ trong phạm vi được pháp luật cho phép. Điều khoản này sẽ, không giới hạn, được áp dụng cho pháp luật và quốc gia như được quy định ở trên.

Việc Công Ty không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Các Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó trừ khi được Công Ty xác nhận và được đồng ý bằng văn bản.

Các Điều Khoản Sử Dụng bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Qúy Khách và Công Ty và thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc thảo luận hiện hữu hoặc trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói (nếu có) giữa các bên về nội dung được quy định trong Thỏa Thuận này.

Phụ Lục Phí và Lệ Phí

Bảng Hạn Mức Sử Dụng Ví

STT

Loại giao dịch

Giá trị hạn mức

1

Số tiền tối thiểu 01 giao dịch nạp ví (Top-up)

50.000đ

2

Tổng số tiền được nạp vào ví tối đa trong ngày

50.000.000đ

3

Số tiền tối thiểu 01 giao dịch rút tiền từ Ví về tài khoản Ngân hàng

50.000đ

4

Số tiền tối đa 01 giao dịch rút tiền từ Ví về tài khoản Ngân hàng

2.000.000đ

5

Số tiền tối đa được rút tiền từ Ví về tài khoản Ngân hàng trong ngày

5.000.000đ

6

Số lượng giao dịch rút tiền từ Ví về tài khoản Ngân hàng trong ngày

03 giao dịch

7

Tổng số tiền chi tiêu trong tháng

100.000.000đ

8

Số tiền tối đa 01 giao dịch chuyển tiền

5.000.000đ

*Hạn Mức Sử Dụng Ví không áp dụng đối với Ví của doanh nghiệp

ENGLISH TRANSLATION

 

TERMS OF USE

FOR MOCA PAYMENTS SERVICES

 

Last modified: 13 December, 2021

Important – please read these terms carefully. By using the Service (as defined below), you agree that you have read, understood, accepted and agreed with the Terms of Use. You further agree to the representations in connection to the Term of Use. If you do not agree to or fall within the Terms of Use of the Service and wish to discontinue using the Service, please do not continue using the Moca Payment Application (as defined below) or the Service.

The Terms of Use stated herein (collectively, the “Terms of Use” or this “Agreement”) constitute a legal agreement between you and MOCA TECHNOLOGY AND SERVICES CORPORATION (the “Company” or “Moca”).

By using the Moca mobile payment application supplied to you by the Company, and downloading, installing or using any associated software (including those of partners of the Company) provided/supported by the Company which overall purpose is to enable organizations, individuals (“you”) seeking to use its payment solutions provided and operated by Moca, including but not limited to collection, disbursement supporting services,  payment solutions through bank cards or Moca e-wallet (as defined below) , pursuant to applicable laws and regulations of Vietnam (collectively, the “Service”), you hereby expressly acknowledge and agree to be bound by the Terms of Use, and any future amendments and additions to the Terms of Use as published from time to time at https://www.moca.vn/ or through the Moca Payment Application. The Company will provide advance notice of any material changes to these Terms of Use that certainly impact adversely your legal rights and benefits,  your continued use of the Service will be deemed to confirm your acceptance of the revised Terms of Use.

By agreeing Moca Terms of Use at any associated software (including software/website/application of partners of the Company), you are deemed to accept using the Service provided by Moca and comply with these Terms of Use.  

1.     Moca Payments Application

Moca Payment Application is in general the electronic payment application/software or electronic solution which belongs to the Company or is integrated into software/websites of the Company’s partners , including the se-wallet service and payment assistance solutions through cards, duly and validly issued by banks and accepted by the Company.

Moca e-wallet (“Moca e-wallet”) is provided and managed by Moca in the form of an electronic account that enables the customer to store value equivalent to a sum of money transferred from the customer’s payment account or debit card (linked with payment account in Vietnam dong) at a bank or duly received via peer to peer transfer by Moca E-wallet. Users of Moca e-wallet must have a valid bank account in Vietnam dong or debit card (linked with payment account in Vietnam dong) linked to Moca-e-wallet at activation of Service.

The Company offers two types of wallet functionality under the term “Moca” as part of the Service:

1.     Consumer Moca e-Wallet: A wallet for individual consumers with transaction threshold as defined in the Transaction threshold table (at the page’s bottom)

2.     Business Moca e-Wallet: For users of the Moca e-Wallet for business purposes.

Your Moca registration and usage also allow users to make direct payment through debit card/bank account or credit card to third parties or the Company’s partners for goods and services.

2.     Use of the Moca Payment Application

 Type of payments that can be made with Moca Payment Application:

The Moca Payment Application may be used for payment of goods and/or services from all organizations, individuals providing goods and/or services lawfully who accept Moca Payment Application/ Service as a payment solution, PROVIDED HOWEVER that no payments in violation of the provisions of these Terms of Use, including the Acceptable Use Policy (Article 8).

Moca e-wallet is provided and managed by the Company and can be used for all lawful transactions within territory of Vietnam. Users can (i) top up by using their bank account or debit cards, and withdraw to the bank account linked to the Moca e-wallet, and (ii) perform peer to peer transfer amongst Moca e-wallets, and (iii) pay for goods/services at providers accepting Moca-e-wallet as payment solution.

 User Transaction Statement:

Users may view their transactions history on the Moca Payment Application.

 Fraudulent activity or stolen funds:

 

You agree to immediately notify Moca or a party authorized by Moca on the following Customer Service number Tel: 028 7109 8588/email: support@MOCA.vn of any fraudulent activity, lost or errors in your mobile phones, illegal use your mobile phone, or theft of funds in the Moca Payment Application of which you become aware, for Moca to block temporarily and conduct necessary interim injunctive relief to prevent and mitigate losses and damage.

Moca shall immediately take measures to suspend service provision when receiving a valid request from you and be responsible for all financial losses incurred to you if the service is not promptly suspended as required.

Moca is fully released from all and any loss, damage, claim, sue arised by/from  you and/or any third party during the period when Moca has not been notified of such matters by you.

 

3.     Using Moca Payment Application

Users may choose to add any their debit cards or such other legally permissible methods as are made available in the Moca Payment Application (the “Funding Sources”) to top up the money value stored in Moca, provided always that should the chosen Funding Sources be a debit card, you hereby authorize the Company and relevant banks/credit institutions to automatically process attaching to your Moca your checking account linked to the chosen Funding Source.

You agree and authorize the Company to contact, share your registered information to and collect your information from banks relevant to the chosen Funding Source, to verify and authorize the Funding Source details when you first register the Funding Source on the Application as well as when you use the Service, and relevant banks are allowed to provide and coordinate with the Company to check your information.

The Company has the right to suspend the processing of any transaction where it reasonably believes that the transaction may be fraudulent, illegal or involves any criminal activity or where the Company reasonably believes you to be in breach of the Terms of Use.

You agree that you will cooperate in relation to any financial crime screening that is required and to assist the Company in complying with any prevailing laws or regulations in place.

When you make or receive a payment, you are liable to pay or refund the Company for the full amount of the payment sent to you plus any relevant fees if the payment is laterly invalidated for any reason including but not limited to claims, requests of chargebacks, or if there is a cancellation of the payment. You agree to allow the Company to determine the appropriate party to incur the burden of such claims, requests of chargebacks or cancellations and where applicable to recover any amounts due to the Company by debiting your account on Moca Payment Application.

The Service is to provide an intermediary tool for you to use your bank’s fund sources and payment tools effectively and conveniently. Moca will receive and resolve complaints, fraudulent transactions or mistakes which are relevant directly to the Service to protect your rights. For the case that issues happened are relevant directly to the bank account or bank card, you shall be responsible to resolve any dispute with your card or bank account issuers on your own.

You are responsible for all losses, reversals, fees, claims, compensations, penalties or chargebacks, incurred by you or the Company, another user, or a third party caused by or arising out of your breach of this Agreement, damage to or loss of your mobile device, the authorized use of your account by a third party and/or your use of the Service, and where such are borne by the Company, another user, or a third party you agree to reimburse the same for any and all such liability.

You are not responsible for such losses, reversals, fee, claims, compensations, penalty or chargebacks resulting from the Service malfunctioning, the unauthorized use of your Moca Payment Application/ Moca e-wallet, fraudulent transactions through your Moca Payment Application/ Moca e-wallet.

 

4.     Moca e-wallet Balance

You may add value to your Moca (“Wallet Balance”) which may be used to pay for the goods and services either via any Funding Source as may be made available in the Moca Payment Application from time to time.

The maximum amount of Wallet Balance that an individual user can hold at any time is defined in the Transaction threshold table (at the page’s bottom) or any other balance limits that will be informed and applied by Moca from time to time.

Selecting a particular Funding Source means you are agreeing to the terms of service of the Company’s processing partners and your financial institution. You will bear all fees that may be charged by such processing partners and/or your financial institution (if any) for the payment method you have selected.

The Company may at its sole and absolute discretion reject your request to top up Wallet Balance for any reason whatsoever, including without limitation, where your proposed top up transactions:

You may check your Wallet Balance in the Moca Payment Application, including those applications of the Company’s partners using payment platforms as provided by Moca. The Wallet Balance set out in the Moca Payment Application shall serve as a conclusive evidence of your sum of money stored in the Moca e-wallet.

To the extent as permitted by law, the Company may block your Wallet Balance where it reasonably believes that the transaction may be fraudulent, illegal, erroneously reconciled or involves any criminal activity or where the Company reasonably believes you to be in breach of these Terms of Use.

Please refer to the Transaction threshold table (at the page’s bottom) to get detail information of amount limits applied to each type of transaction on Moca e-wallet.

 

5.     Withdrawal and Transfer of Wallet Balance

The Wallet Balance may be withdrawn to a designated account at a licensed onshore bank in Vietnam which has been linked to your Moca e-wallet. The details of such designated account were notified to the Company via linking of your bank accounts/cards to your Moca e-wallet.

The Company has the right to restrict the withdrawal of all or a portion of the Wallet Balance in the Moca e-wallet for up to sixty days for risk management purposes in lieu of potential future claims, chargebacks or reversals.

 

6.     Applicable Fees and Charges:

Except for fees levied on the top-up/withdrawal of money from Moca, imposed by the relevant banks, or otherwise duly notice in advance by Moca in accordance with these Terms of Use, there shall be no charges levied by Moca on usage by the users of Moca e-wallet or on the usage of the Business Moca by transportation providers.

Moca shall charge merchants or agents those fees for usage of the Moca Payment Application/ Service for their business as detailed in a notice sent by Moca from time to time.

You agree that the Fees and Charges provided for Moca Services shall not be charged in addition to the regular offered costs of the goods or services, and that no surcharge for the use of the Moca Payment Application shall be required of consumers.

7.        Establishing your Identity

As a regulated intermediary payments services provider, the Company is required to comply with the provisions of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing regulations (the “AML Law”) and other laws and regulations as applicable to an intermediary payment services providers.

You will be required to provide to the Company such data to allow the Company to establish and verify their identity both at the time of opening an account on the Moca Payment Application (to avoid misunderstanding, including partners’s applications that use the payment platform, solutions provided by Moca) and at the time of requiring Moca’s Service on ongoing basis, in order to facilitate compliance by the Company with the provisions of the AML Law and applicable regulations.

You are fully responsible for providing honestly, truthfully and accurately information of your business, operational formation (individual or organization) and other information to know-your-customer in accordance with AML law and Moca’s policies from time to time.

You hereby acknowledge that (i) the Company and its affiliates/partners may use such data provided to each party for the purposes of establishing your identity and implementing an ongoing monitoring program to ensure the adherence of the Company and the user to the provisions of the AML Law, and other relevant laws and regulations, and (ii) the Company may share such data to its affiliates/partners or any third-party outsources as well as in relation to transfers and reporting of such data and your transactions to competent authorities and law enforcement agencies as the Company may deem appropriate.

You hereby authorize Moca and its affiliates/partners to collect and reconcile your information from/with any third parties, which may have your information from time to time. You further authorize and allow banks and any third parties having your information to provide the same to Moca. The shared/collected information shall be handled, processed and stored by Moca for purposes of serving its business, marketing purposes and meeting regulatory obligations, including AML regulations.

For users having accounts on an application provided/managed by Grab Company Limited and/or Grab Vietnam Company Limited (“Grab application”) or merchants, third party service providers providing goods, services on Grab application, by accepting these Terms of Use, you also agree that (i) Moca shall be entitled to export your information from your accounts opened in Grab application or registered with Grab Company Limited and/or Grab Vietnam Company Limited, and (ii) such companies shall be authorized to provide your information to the Company. The Company shall be authorized to merge such information with your Moca e-wallet. Moca shall verify your existing information and may request for more information from you to meet regulatory requirements.

8.     Representations and Warranties

By using the Service, you further represent and warrant that you have the full right, authority and capacity to use the Service and to abide by the Terms of Use. You further confirm that all the information which you provide shall be true and accurate and that declared details and property of the Funding Sources thereof belong to your sole and absolute rightful and legitimate ownership.

Your use of the Service is for your own sole use. You undertake not to authorize others to use your identity or user status, and you may not assign or otherwise transfer, rent, lend, borrow, for rent your user Moca e-wallet or buy, sell information of your Moca e-wallet and/or your user account to any other person or entity.

When using the Service, you agree to comply with all applicable laws whether in Vietnam or otherwise in the country, state and city in which you are present while using the Service and strictly not to conduct any transactions for purpose of money laundering, terrorism financing, frauds and other violations of laws. In the event that Moca verifies a violation and or suspects that you commit a violation such as money laundering, terrorist financing, fraud, or other illegal acts, Moca reserves the right to apply measures that Moca deems necessary to prevent and handle violations and/or suspicious behavior, including but not limited to: suspending suspicious transactions, restricting, temporarily locking, locking , terminate your Moca account, Moca Wallet and/or any of your access rights on the Moca Payment Application.

You may only access the Service by using authorized means. It is your responsibility to check and ensure that you have downloaded the correct software version of the Moca Payment Application and/or those applications of the Company’s partners using payment platforms provided by the Company for your device. The Company is not liable if you do not have a compatible device or if you have downloaded the wrong version of the Moca Payment Application/software to your device. The Company reserves the right not to permit you to use the Service should you use the Moca Payment Application not being the last updated version or with an incompatible or unauthorized device or for purposes other than which the Moca Payment Application is intended to be used.

By using the Moca Payment Application, you agree that:

9.     Acceptable Use Policy

You agree to assume full responsibility and liability for all loss or damage suffered by yourself, the Company or any third party as a result of any breach of any term of the Terms of Use.

You agree not to use the Service in such a manner that you violate any law, statute, ordinance or regulation.

Other than as lawfully offered by a Moca merchant, you agree not to perform transactions using the Moca e-Wallet involving:

10.     Taxes

You agree that this Agreement shall be subject to all prevailing statutory taxes, duties, fees, charges and/or costs, however denominated, as may be in force and in connection with any future taxes that may be introduced at any point of time.

You are fully responsible for taxation obligations in accordance with applicable laws and you further agree to use your best efforts to do everything necessary and required by the relevant laws to enable, assist and/or defend the Company to claim or verify any input tax credit, set off, rebate or refund in respect of any taxes paid or payable in connection with the Service supplied under this Agreement.

You agree that details of your Moca Payment Application account and all transactions thereunder may be provided on request to any tax authorities either in Vietnam or overseas where the purpose of such request is the lawful payment of tax obligations and/or the identification of assets for taxation.

11.  License Grant & Restrictions

The Company, its affiliates, where applicable hereby grant you a revocable, non-exclusive, non-transferable, non-assignable, personal, limited license to use the Moca Payment Application, subject to the Terms of Use herein. All rights not expressly granted to you are reserved by the Company and its licensors.

You hereby agree that you shall not:

You may use the Software and/or the Moca Payment Application only for lawful purposes and shall not use the Software and/or the Moca Payment Application to:

 

12.  Intellectual Property Ownership

The Company and its affiliates, where applicable, shall own all right, title and interest, including all related intellectual property rights, in and to the Software and/or the Moca Payment Application and by extension, the Service and any suggestions, ideas, enhancement requests, feedback, recommendations or other information provided by you or any other party relating to the Service.

These Terms of Use do not constitute a sale agreement and do not convey to you any rights of ownership in or related to the Service, the Software and/or the Moca Payment Application, or any intellectual property rights owned by the Company and/or its licensors.

The Company’s name, the Company’s logo, the Service, the Software and/or the Moca Payment Application and the third-party merchants or transportation providers’ logos and the product names associated with the Software and/or the Moca Payment Application are trademarks of the Company and/or its affiliates, and no right or license is granted to use them.

For the avoidance of doubt, the term the Software and the Moca Payment Application herein shall include its respective components, processes and design in its entirety.

You allow Moca and/or any of its affiliated parties to use your name/brand/logo/images/trademarks for the purpose of recognizing you  as the entity using Moca's payment solution.

 13.  Data Privacy & Personal Data Protection Policy

You agree and consent to the Company using and processing your Personal Data for the Purposes and in the manner as identified hereunder.

For the purposes of this Agreement, “Personal Data” means information about you, from which you are identifiable, including but not limited to your name, identification card number, passport number, nationality, address, telephone number, credit or debit card details, gender, date of birth, email address, any information about you which you have provided to the Company in registration forms, application forms or any other similar forms and/or any information about you that has been or may be collected, stored, used and processed by the Company.

The provision of your Personal Data is voluntary. However, if you do not provide the Company your Personal Data, your request of sign-up/sign-in for the Moca Payment Application may be incomplete and the Company will not be able to process your Personal Data for the Purposes outlined below and may cause the Company to be unable to allow you to use the Service.

The Company may, either by the Company or via its services providers, use and process your Personal Data for business and activities of the Company which shall include, without limitation the following (the “Purposes”):

In addition to the above, the Company may wish to communicate with you either by email, telephone or text message in relation to the following matters (the “Marketing Purposes”):

If you do not consent to the Company processing or store your Personal Data for any of the Marketing Purposes, please notify the company via hotline: 02871098588; or via email at hello@moca.vn.

Your Personal Data shall be stored to meet requirements of use of the Service, or other requirements under the laws on accounting, banking and litigation (if any).

If any of the Personal Data that you have provided to us changes, for example, if you change your e-mail address, telephone number, payment details or if you wish to cancel your account or withdraw your permission to receive communications for Marketing Purposes, please notify the Company of your updated details.

The Company will, using its best endeavours, update such changes as requested within fourteen (14) working days of receipt of such notice of change.

The Company reserves the right to transfer your Personal Data to its affiliates and vendors (whether in Vietnam or overseas) for the purpose of the use of such data in the operations of the Moca Payment Application/Moca e-wallet.

Any information and data provided by Moca to you and used by you, directly or indirectly, to implement this Addendum shall be under the ownership of Moca at all times. The information and data will be recorded, clearly noted and recorded as Moca's information in all media and in all documents. you will take all reasonable precautions to ensure the integrity and confidentiality of this information and to prevent information leakage, loss, destruction, or disclosure. Upon request by Moca, you will and ensure that its affiliates, agents, related persons and subcontractors (as applicable) will remove all both information and data provided by Moca and all copies of such information and data in your database. You agree to comply with and take appropriate measures to ensure that its employees at all times comply with the conditions and obligations related to the privacy laws and regulations related to the protection of consumer rights. All personal information obtained by you from Moca is used solely for the purpose of this Addendum and will not be processed, supplemented or disclosed to any party without the consent of consumers and Moca. You will reimburse Moca for any costs, penalties, claims, or expenses resulting from its violation of this provision.

14.  Third Party Interactions

During use of the Service, you may enter into correspondence with, purchase goods and/or services from, or participate in promotions of third party providers, advertisers or sponsors showing their goods and/or services through the Service, the Software and/or the Moca Payment Application.

Any such activity, and any terms, conditions, warranties or representations associated with such activity, is solely between you and the applicable third-party.

The Company and its affiliates and licensors shall have no liability, obligation or responsibility for any such correspondence, purchase, transaction or promotion between you and any such third-party.

The Company does not endorse any applications or sites on the Internet that are linked through the Service, the Moca Payment Application, and in no event, shall the Company, its licensors or the Group be responsible for any content, products, services or other materials on or available from such sites or third-party providers.

The Company provides the Service to you pursuant to the Terms of Use. You recognize, however, that certain third-party merchants or transportation providers, goods and/or services may require your agreement to additional or different Terms of Use prior to your use of or access to such goods or services, and the Company is not a party to and disclaims any and all responsibility and/or liability arising from such agreements between you and the third-party providers.

15.  Indemnification

By agreeing to the Terms of Use upon using the Service, you agree that you shall defend, indemnify and hold the Company, its licensors and its parent company, subsidiaries, affiliates, officers, directors, members, employees, attorneys and agents harmless from and against any and all claims, costs, damages, losses, liabilities and expenses (including attorneys’ fees and costs and/or regulatory action) arising out of or in connection with:

By agreeing to the Terms of Use upon using the Service, you agree that Moca reserves the right (i) to retain a certain balance to ensure the recovery and reimbursement of fraudulent transactions, violations of the laws or violation of the Terms of Use; or (ii) to postpone or suspend the payment depending on Moca's completion of the necessary checks and verification (including anti-money laundering and terrorism financing). Such retention, postponement or suspension will be notified to you within 10 working days from the date of implementation of such actions.

16.  Limitation of Liability

The Company makes no representation, warranty or guarantee as to the reliability, timeliness, quality, suitability, availability, accurate or completeness of the Service, the Moca Payment Application and/or the Software.

 The Company does not represent or warrant that:

The Service and Rewards are provided to you strictly on an “as is” basis.

All conditions, representations and warranties, whether express, implied, statutory or other, including without limitation, any implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of third party rights, are here excluded and disclaimed to the highest and maximum extent allowed under Vietnam law.

The Service, the Moca Payment Application may be subject to limitations, delays and other problems inherent in the use the internet and electronic communications including the device used by you or other Moca Payment Application users being faulty, not connected, out of range of mobile signals or functioning incorrectly. The Company is not responsible for any delays, delivery failures, damages or losses resulting from such problems.

To the fullest extent permitted by law, the Company shall not be liable for any claim, loss, damage, data loss, costs or expenses incurred (whether direct or consequential), suffered or sustained by you arising from or in connection with you use of the Service, the Moca Payment Application.

17.  Termination

Either the Company or you may terminate this Agreement on one month’s notice in writing to the other.

You hereby agree that this Agreement shall terminate immediately in the event that you are:

In the event of any of the above, the Company reserves the right to (i) revoke all Company’s documents, tools and/or equipment, (ii) unilaterally terminate your account and Service without any advance notice and (iii) transfer any of your balance to you after deducting any payable amount to the Company, including damages for such materials, tools and/or equipment; (iv) deal with any such trustee, executive or representative of the Vietnam courts as in its sole discretion is considered appropriate in relation to the administration of any outstanding balance in the Moca.

 

18.  Complaints about use of the Service

Users are invited to contact the Company in the first instance in the event they wish to make a complaint about the use of the Service either via the following Customer Service 24/7 hotline: Tel: 028 7109 8588 or the Company’s email address: hello@moca.vn or directly to Moca's office address in Hanoi (8th Floor – 14 Lang Ha Building, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District), in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City (Mapletree Business Center Building - 1060 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7).

You agree to raise any complaints and disputes about incorrect Service within 60 days of the transaction, or of you becoming aware of the fraudulent usage of the Moca Payment Application, whichever is earlier.

Timeline for handling requests and complaints: no more than 45 working days from the date of receiving valid requests for investigation and complaints for another time limit prescribed by law from time to time.

Within a maximum of 05 working days from the date of notifying the results of the investigation and complaint to you, Moca is responsible for making refunds for your' losses according to the agreement and provisions of applicable law which have been not caused by yourself  and/or not  force majeure circumstances in this Terms and Conditions.

In the event that the time limit for handling the investigation and complaint has expired but the cause or fault has not yet been determined, within the next 15 working days, Moca will agree with you on the handling plan until obtaining a  final conclusion of the competent authority, clearly defining the fault and responsibility of the parties.

In case there is a criminal signal, MOCA shall notify the competent state agency according to the provisions of law and report to the State Bank (if necessary), and at the same time, notify in writing to you. customers about the status of handling requests, complaints. Within 15 working days from the date of having the results of the competent state agency, Moca will notify you about the method of handling the complaints.

Expenses related to the reimbursement by Moca for incidents, losses, and damages that are not caused by Moca will be paid by you, Moca has the right to deduct such expense from the payable amount to you before reimbursing.

19.  Events of force majeure

Force Majeure Event means any event arising from a cause beyond the reasonable control of Moca and/or you, affecting the performance of the affected Party's obligations, including but not limited to natural disaster, riot or civil unrest, war or military action, national or local emergency, employee-employer disputes under of any kind (not involving employees of the Affected Party), fire, flood, lightning, explosion, subsidence, inclement weather, acts or omissions of persons or entities out of reach reasonable control of that Party. “Force Majeure Events” when applied to Moca include an internet connection crisis and any technical problems beyond our control that may affect the technical system to support the normal operation of Moca

20.         Notices

The Company may give notice by means of a general notice on the Moca Payment Application, or by electronic mail to your email address in the records of the Company, or by written communication sent by registered mail or pre-paid post to your address in the record of the Company. Such notice shall be deemed to have been given upon the expiration of 48 hours after mailing or posting (if sent by registered mail or pre-paid post) or 1 hour after sending (if sent by email).

You may give notice to the Company (such notice shall be deemed given when received by the Company) by letter sent by courier or registered mail to the Company using the contact details as provided in the Moca Payment Application.

21.  Assignment

This Terms of Use as modified from time to time may not be assigned by you without the prior written approval of the Company but may be assigned without your consent by the Company.  For avoidance of doubt, your acceptance of the Terms of Use constitutes a consent for the Company to assign and/or transfer its all and any rights and obligations under this Agreement to any third party.

Any purported assignment by you in violation of this section shall be void.

20.  General

This Terms of Use shall be governed by Vietnamese law, without regard to the choice or conflicts of law provisions of any jurisdiction, and any disputes, actions, claims or causes of action arising out of or in connection with the Terms of Use or the Service shall be referred to the Vietnam International Arbitration Centre (“VIAC”), in accordance with the Rules of the VIAC as modified or amended from time to time (the “Rules”) by a sole arbitrator appointed by the mutual agreement of the parties (the “Arbitrator”). If parties are unable to agree on an arbitrator, the Arbitrator shall be appointed by the President of VIAC in accordance with the Rules.

The seat and venue of the arbitration shall be Ho Chi Minh City, in the Vietnamese language and the fees of the Arbitrator shall be borne equally by the parties, provided that the Arbitrator may require that such fees be borne in such other manner as the Arbitrator determines is required in order for this arbitration clause to be enforceable under applicable law.

No joint venture, partnership, employment, or agency relationship exists between you, the Company or any third-party provider as a result of the Terms of Use or use of the Service.

If any provision of the Terms of Use is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced to the fullest extent under law. This shall, without limitation, also apply to the applicable law and jurisdiction as stipulated above.

The failure of the Company to enforce any right or provision in the Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by the Company in writing. The Terms of Use comprises the entire agreement between you and the Company and supersedes all prior or contemporaneous negotiations or discussions, whether written or oral (if any) between the parties regarding the subject matter contained herein.

 Schedule of Applicable Fees and Charges

●    Use of the Consumer Moca e-Wallet for domestic payments and domestic transfers in Vietnam is free to all users, unless the Company has another announcement in accordance with this Terms of Use.

●    Users of the Business Consumer Moca e-Wallet are free to all transportation providers as notified to the Company by Grab Vietnam Limited and related parties, for domestic payments and transfers.

●    Use of the Business Moca e-Wallet by the partners of the Company and/or the Group (“Merchant”) shall be subject to a merchant discount rate commission on the total payment volume received payable by the Merchant to the Company of such amount as is agreed in writing between the Company and the Merchant.

By using Service provided by Moca, merchants shall pay Moca the Service Fee calculated as a percentage of the total value of payment transactions processed by Moca. This Service Fee will be waived for a specified period until Moca notifies otherwise to the merchant in writing or by email.

Transaction Threshold

Ref

Transaction Type

Limit Value

1

Minimum top-up amount per transaction

50,000 vnd

2

Maximum fund-in amount (including Top up or amount received from another wallet) per day

50,000,000 vnd

3

Minimum cash out (withdrawal) amount per transaction

50,000 vnd

4

Maximum cash out (withdrawal) amount per transaction

2,000,000 vnd

5

Maximum cash out (withdrawal) amount per day

5,000,000 vnd

6

Maximum number of cash-out (withdrawal) transactions per day

03

7

Total monthly spending amount

100,000,000 vnd

8

Maximum transfer amount per transaction

5,000,000 vnd

* *The Transaction Threshold is not applied to Business Moca e-wallets.