Hvorfor skrive planer
Et mål uten en plan er bare et ønske

Når du skriver og følger planer, er det lett for deg å minne deg selv på hvorfor du går gjennom alle strabasene og traumene og det pusher deg selv til å fortsette, selv om det er vondt. Det er lettere å holde oversikt over hva som skal gjøres og når, og det er lettere å se at det skjer en utvikling. I tillegg vil en plan hjelpe deg å forplikte deg til å kjempe for drømmene dine. Det vil også gjøre det lettere å se om valgene du tar får deg nærmere målet, eller lengre unna, slik at du kan gjøre endringer i riktig retning. Når man er i en evigvarende krise med stadig nye utfordringer som kommer tredd ned over hodet på deg, er det lett å trå feil, og en plan kan hjelpe deg slik at du unngå noen feil, og det kan også hjelpe deg å komme på rett spor raskere.

If the plan doesn't work, change the plan but never the goal

Hvis plan A feiler, husk at alfabetet har 29 flere bokstaver
- Tenk over hva du gjorde feil

- Søk hjelp for forbedring

- Lær av erfaringene og bruk dem til å lage en bedre plan

Failing to plan is planning to fail
Hvordan skrive planer
En god plan er halve jobben. Og det er bedre med en god plan i dag, enn en perfekt i morgen, planen vil utvikle seg sammen med deg.

Lag hovedmål
Hva er målene du skal oppnå ved hjelp av planen?

Lag delmål
Hvilke mål må du  oppnå underveis for å nå hovedmålet?

Tidsperspektiver

Når skal du nå målene dine, og når skal du gjøre oppgaver som er nødvendige for å nå målene dine?
En plan må ha flere tidsaspekter, og derfor er det lurt å dele inn i en årsplan, en periodeplan (f.eks 6mnd eller 3 mnd), månedsplan, ukesplan og dagsplan. Det store målet er gjerne et år eller lengre frem i tid, og de andre planene deles inn i hva du må gjøre når for å nå målet ditt, og tar høyde for endringer etterhvert som det skjer en utvikling.

Følelser

Alltid husk hvorfor du kjemper! Bli kjent med følelsene dine, hele spekteret! De er drivkraften din!
Ta et dypdykk inn i egne følelser, tanker og ønsker, ved å skrive brev som ikke skal sendes til noen. Skriv alt som faller deg inn, usensurert. Ikke tenkt på hvordan det fremstår, det er kun ditt eget. Skriv til barnet ditt og til det fremtidige deg. Det er tungt, men hvert brev vil lære deg noe nytt om deg selv.

PPSMARTØ

Personlig ansvar, Positivt formulert, Spesifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk, Tidsbestemt og Økologisk

Et supert mantra, som viser hva som må til for å nå målene sine.  I barnevernssaker kan du såklart ikke endre barnevernets syn på deg, eller alt de gjør for å lage en sak på bekostning av sannhet og moral, men du må alltid ha troen på at der de lyver og/eller saboterer så vil det bli avslørt en dag, eller i det minste at det kommer lover om lydopptak og andre ting som forhindrer videre sabotasje.

Personlig ansvar - Det er du som må gjøre hovedinnsatsen for at ting skal skje. Det vil kreve mye jobb, og mye smerter, men det er kun du som kan gjøre det.
Positivt formulert - Vi har to viktige drivkrafter: Lysten til å lykkes, og frykten for å mislykkes. Fokuser mer på det positive med å nå målene dine, enn det negative ved å ikke nå dem.  

Spesifikt - Sett deg konkrete mål og avtaler.
Målbart - Du må kunne se om det har skjedd endringer/fremgang.

Attraktivt - Hvor viktig er det for deg å nå målet ditt, og hvorfor er det så viktig?
Realistisk - Det er viktig at målet er oppnåelig. I barnevernssaker er det vanskelig å se at tilbakeføring er et realistisk mål, men det er det. Kanskje ikke i morgen men over tid. Og det er alltid realistisk at ting kan bli bedre, mye bedre! Mange har fått beskjed om at de aldri skulle få barna hjem, tilbakeføring ble å skade barnet pga tilknytning til fosterhjem, og likevel er barna kommet hjem.
Tidsbestemt - Når skal hovedmål være nådd, når skal delmål være nådd, når skal oppgavene være utført?
Økologisk - Hvem i nettverket ditt har du som støtter deg på veien og etter å ha vunnet målet? Hvordan vil det å nå målene dine påvirke de i nettverket ditt og familien din?

Personlig ansvar

Positivt formulert

Spesifikt

Målbart

Attraktivt

Realistisk

Tidsbestemt

Økologisk
Tidslinje

En tidslinje der hovedmålet ditt er på enden av linja, og delmål plassert kronologisk kan være en god hjelp til å se målene og hendelser klarere for seg. Om du velger å starte bak i tid for å få med alt som er skjedd/utvikling, eller i nåtid er opp til deg.

I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-------->

Start                                                                                                Mål oppnådd

Takkebrev
Skriv et takkebrev til ditt fremtidige jeg. Skriv takk for alle gode handlinger som er gjort, som gjorde at du nådde målet. Skriv hvilke handlinger du tenker det kan være, og bruk dem i planen din.  Eksempel:
Takk for at du laget en plan, og fullførte alle oppgaver du satte deg. Selv om du noen ganger var så utbrent at du hadde bare lyst til å gi opp. Takk for at du kjøpe fine julegaver og bursdagsgaver og sendte dem i god tid, selv om du var redd NN ikke skulle få dem, eller at han ikke skulle få vite at dem var fra deg, eller at det ikke var noe han var opptatt av. Takk for at du hadde det sosialt og lot deg selv føle glede og samhørighet med vennene dine, slik at du hadde styrke til å kjempe. Takk for at du kontaktet avisen. Takk for at du klarte å korrigere hele barnevernsmappen.


Evaluering
En stor feil med barnevernet er at de ikke klarer å evaluere og se når planen deres ikke fungerer. De bare kjører på som et tog i samme spor, uansett hvor galt det går, fordi opplegget deres
skal virke, og fungerer det ikke så er det ikke noe galt med planen, gjennomføringen eller dem selv.
Men somregel så er det nettopp det! Vær mer fornuftig enn dem! De ødelegger så mange familier med sin klokkesterke tro på sin egen ufeibarighet og sin blindhet for egne feil.. Vær smartere!
Evaluer planen din og deg selv. Skjer det ikke positive endringer, så må du se om det er noe du kan gjøre annerledes, du må se etter nye veier. Husk at det er en menneskelig svikt dette med at når vi har troen på eget opplegg, så klarer vi ikke å se andre løsninger. Vi bare fortsetter og fortsetter, og kanskje vi gjør veldig små endringer som ikke får oss nærmere målet. Noen ganger kan man bearbeide det man har startet, noen ganger må alt bare forkastes og man må gjøre noe helt annet.


The most successful people are those good at plan B

Du kan ikke endre fortiden, og du kan ikke endre barnevernets handlinger. Men du kan endre dine egne.

She needet a hero…
So thats what she became!

Ha oversikt og kontroll

Det er lettere å få rett ting gjort, til rett tid, når du vet når det skal gjøres og hvordan.


Du trenger:

Fyll ut hva som skal gjøres, hvordan, hvem som må involveres, og på hvilken dato, og fullfør. Slik slipper du rot og kaos, du får viktige ting gjort, du slipper dobbeltbookinger, du slipper tap av mestring, og du sikrer en trygg og stabil hverdag. Det  har ringvirkninger til mange sider av livet.


Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mandag

Oppgave  Klokkeslett

Oppgave  Klokkeslett

Tirsdag

Oppgave  Klokkeslett

Oppgave  Klokkeslett

Onsdag

Oppgave  Klokkeslett

Oppgave  Klokkeslett

Torsdag

Oppgave  Klokkeslett

Oppgave  Klokkeslett

Fredag

Oppgave  Klokkeslett

Oppgave  Klokkeslett

Lørdag

Oppgave  Klokkeslett

Oppgave  Klokkeslett

Søndag

Oppgave  Klokkeslett

Oppgave  Klokkeslett


Mine Hovedmål
Hovedmålene er de tingene du ikke kan gå en dag uten å tenke på. Livet er ikke der det skal være før dette er på plass.  


Du har ønsker, drømmer og behov. Hovedmål har ikke en moralsk pekefinger, det er ting som er viktige for deg, uansett hvor “stort” eller “lite” det er.  Det kan være  å overleve sykdom, få et barn hjem, bestå en utdannelse, få en slankere kropp, vinne en konkurranse, løse en konflikt, få bedre kondis, få en jobb, finne den store kjærligheten osv. Kanskje om det er flere hovedmål på ulike sider av livet, så kan det være lurt å lage to forskjellige planer Vi skal aldri måtte skamme oss for det som er viktig for oss, eller våre følelser rundt det.


Dette er litt viktig, for i barnevernssaker er det jo en “regel” at foreldre som snakker om seg selv og sine behov er dårlige foreldre. De glemmer barna og tenker kun på seg selv. De kan umulig se hvor dårlige foreldre de er, fordi de kun bryr seg om seg selv. De tenker kun på foreldrevernet og at de selv skal ha det bra, og klarer ikke å føle ekte kjærlighet for barna sine og klarer ikke å se hva barna trenger.
Den regelen skal du bare drite i!
Det er en hersketeknikk som blokkerer utvikling, og som påfører skam og skyld for å være slik mennesker er utviklet til å være. Vi
skal ha egne følelser og behov, også rundt familien vår. Det å elske noen så høyt er at hele livet ditt dreier seg om dem, at de er grunnen til å leve, det er jo nettopp det som sikrer vår overlevelse biologisk sett. Det er følelser som både går utover og strekker seg over verden sett fra barnets øyne og barnets behov, men det går også innover, i ditt eget hjerte, sjel og dine egne biologiske behov. Innebakt i disse følelsene er intuitivt stor omsorg om hva barnet trenger, hva som er barnets behov, at barnet skal ha det godt i nåtid og fremtid. Du kan ikke ha det godt om ikke barnet ditt har det godt.

Det er såklart en sone man må være innenfor i alle sammenhenger. En sone som grenser  for hva som er naturlig og bra, og for hva som blir sykelig og skadelig. Men før man begynner i det feltet, må man jo anerkjenne hva som er naturlig, hvordan nettverket av følelser fungerer i kroppen vår, og at vi
skal ha opplevelser av egne følelser og behov, vi skal kunne kjenne på dem, godta dem, og bruke dem i hverdagen, til egenutvikling, i tilknytning til andre mennesker, i alle situasjoner egentlig.
Behovene dine og følelsene dine er drivkraften til å nå målene dine. Den smerten du kjenner på bare ved tanken på å ikke klare å oppnå målene dine, er drivkraften. Den dype altoppslukende gleden du kjenner på når du ser for deg hvordan livet er når målene er oppnådd, det er drivkraften din.
De menneskene som påfører deg skam for å føle, som påfører deg skam for å trenge det du trenger i livet, de ønsker at du ikke skal ha drivkraft til å klare å nå målene dine. Det er viktig å la ordene deres renne rett ut det andre øret, og heller lytte til de som ønsker at du skal bli den beste utgaven av deg selv, som ønsker at livet skal bli så bra som mulig for deg og barna dine, de som heier deg frem mot målet og som tror at all positiv utvikling har positive konsekvenser.  
Se for deg hvordan det er når målet er nådd: Gleden, kjærligheten, synsinntrykk, smak, lukt, hvordan de rundt deg kommer til å ha det, kjenn på det. Slik vil det være når målet er nådd. De følelsene dette gir deg, det er dine følelser, de er oppnåelige. Bær dem med deg og ta det frem når alt er svart og håpløst, husk på at du skal snu den vanskelige situasjonen til det gode og vakre som er når målet er nådd.


The ones who say you can't and you won't, are probably the ones who are scared that you will

Forgive yourself for not knowing what you didn't know before you learned it

Never forget what you are fighting for


Hovedmål 1

Hvorfor er dette målet så viktig for meg å nå. Hvilke gode ting vil skje med familien min dersom jeg når målet:Delmål
Vi beseirer vanskeligheter, oppnår gode ting som forbedrer livene til barna våre og oss selv, og rydder vekk hindringer som står i veien for målet

Delmål for å oppnå Hovedmål 1

Delmål

Hvorfor

Hvordan

You can't do it all today, but you can do it. Big goals can only be reached with patience, persistence,and actions in their direction a little more every single day

The first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are

She designed a life she loved

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tirsdag

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Onsdag

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Torsdag

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fredag

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lørdag

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Søndag

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………