Kommunfolder

Marks kommun ska vara bäst på att vara kommun med kvalitet och valuta för skattepengarna som viktiga ledord.

 

Marks geografiska läge kombinerat med vackra omgivningar och djupa traditioner av småföretagande, ger stora möjligheter. Möjligheter som ska tas tillvara! Mark ska präglas av ett blomstrande näringsliv. Att barn och ungdomar får den allra bästa starten i livet genom barnomsorg och skolor av toppkvalitet och rika möjligheter till idrott och kultur.

 

Mark ska erbjuda goda boendemiljöer med ett brett utbud av boendeformer i hela kommunen. Här ska alla kunna förverkliga just sina drömmar. Frihet och trygghet är viktigt för oss. Det handlar om möjligheten för varje människa och familj att kunna utforma livet som man själv önskar. Alla är unika och måste tillåtas vara det.

 

Vårt löfte till väljarna är att vi ska fortsätta utveckla vår fina kommun och göra det som kan bli bättre, ännu bättre. Mark ska vara en innovativ kommun i utveckling, en kommun som arbetar för ständiga förbättringar och där medarbetarnas tankar och idéer tas tillvara. Vi vill göra skillnad.

Nya Moderaterna i Mark vill:  

 

Ett blomstrande näringsliv med växande företag och fler jobb

Tillväxt och jobb skapas i företag och av företagare. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för företagen att kunna skapa jobben. Vi vill bidra till att befintliga företag ska kunna växa och att nya företag ska välja att etablera sig i Mark, inte minst lokalt i de mindre orterna.  

En växande kommun med livskvalitet i fokus

Marks kommun ska erbjuda en livskvalitet som får människor att stanna kvar men också att söka sig hit. Hela Mark ska leva.

Bra pendlingsmöjligheter och kommunikationer

God tillgänglighet, en utbyggd infrastruktur och snabba kommunikationer är en förutsättning för tillväxt och utveckling i Mark.  

 

Barnen är framtiden 

Vi sätter barnen i fokus. Alla barn ska ges möjligheten till en bra och trygg start i livet, och kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vårt mål är en skola och barnomsorg i absolut toppklass, som lockar familjer till Marks kommun. Vi ser gärna bevarandet av de mindre skolorna som en trygg och nära miljö för de mindre barnen. Skolan ska präglas av trygghet och studiero. Det är personalen i barnomsorgen och skolan som bäst vet hur verksamheten ska skötas – inte politiker – därför tycker vi det är viktigt att öka medarbetarnas inflytande och att stärka det lokala ledarskapet i verksamheten.  

 

Vi känner stor oro inför den växande psykiska ohälsan bland barn och unga. Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktigt innan problemen vuxit sig för stora.  

 

Marks kommun ska erbjuda konkurrenskraftiga löner och vi ser gärna en ökad lönespridning mellan olika lärare. Lärare och förskollärare ska ha goda möjligheter till planering och fortbildning.  

Nya Moderaterna i Mark vill: 

Trygghet, stöd och hjälp när den behövs 

Det sociala trygghetssystemet ska ge stöd samtidigt som det ska finnas morötter och stöttning till en återgång till ett liv utan bidrag och stöd. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha goda möjligheter att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Vi är övertygade om att alla vill och kan, själv eller med stöd, välja vem som ska utföra hjälpinsatser inom socialtjänsten

Nya Moderaterna i Mark vill:  

En trygg ålderdom med extra guldkant 

Det ska vara tryggt, och roligt, att åldras i Mark. Vården ska hålla hög kvalitet och präglas av kontinuitet. För oss är det viktigt att hjälp och stöd utformas på ett sätt som ser varje människas förmåga, önskemål och behov. För Nya Moderaterna är det självklart att par ska kunna fortsätta bo tillsammans. Vi vill verka för olika former av boenden för äldre i alla delar av kommunen. Vi vill vidareutveckla grundtanken med Seniorboenden och Trygghetsboenden. Vi vill att äldre får möjligheter till en meningsfull fritid och nya möten.  

Nya Moderaterna i Mark vill:  

Kultur och fritid som berikar vardagen

Kultur och fritid ska utvecklas och kunna bidra till att berika allas vardag. Vi vill skapa en grogrund för ett rikt kultur- och idrottsliv med bredd och spets. Biblioteken fyller en viktig funktion i att förmedla information genom böcker, filmer, tidningar och Internet. Det är därför viktigt att vi vårdar våra bibliotek och bokbussen i kommunen.  nyttjandegrad av, och investeringsbehov i badhuset Kaskad. Vi vill se ett badhus som kan svara upp mot behovet av mer bassängtid både för fritidsbad, motionssimning och simundervisning. Vi ser positivt på att släppa in också andra aktörer för att utveckla verksamheten.

Nya Moderaterna i Mark vill:

 

Natur, miljö och en levande landsbygd

Markborna ska kunna vara stolta och nöjda över närmiljön. Parker och naturområden ska vara välskötta och underhållas regelbundet. Torg och andra allmänna platser ska också ge ett välvårdat intryck. Vi vill aktivt arbeta för att minska nedskräpning i kommunen. Alla hushåll ska enkelt kunna ta ansvar för att återvinna sitt avfall. Vi vill att kommunen i samverkan med näringsliv och föreningar utvecklar turismen. Vi vill se mer och samordnad marknadsföring av evenemang och aktiviteter, boenden och olika turistpaket.

 

Nya Moderaterna i Mark vill: