Published using Google Docs
index
Updated automatically every 5 minutes

Genealogilänkar.

Introduktion

Genealogi  Släktträd

Esters Krönika Esters släktträd  

Folkes krönika Folkes släktträd

Mattias Lundqvists ättlingar

Ättlingar till Jöns Sjöholm

Rasmus Feuk /Johanna Persdtr

Rasmus Feuks övriga ättlingar

Ättlingar till Rasmus Broberg

Appendix  Namn  Källor

 

GENEALOGI, LIMHAMN,

1900-TALET OCH NU

EN SLÄKTKRÖNIKA FÖR ANFÖRVANTER PÅ OLIKA PLATSER 

 Skåne        Sverige       Danmark       Norge    Isle of Man

          

Information om hemsidan (nederst på sid)

Andra länkar:

 Limhamn 

Limhamnsminnen

1900-tal

Rim  

 Violiner

Hälsosidan    Baksidan

Klimatstörningar

Bloggar     Flyttade bloggar

Tester      Twitter

  Gästbok

Ansvarig: Rolf Rasmusson

Är Du besläktad med Fouktarna och Feukarna från Börringe?

Då finns Du och dina släktingar på sidan Rasmus Feuk /Johanna Persdtr  eller Rasmus Feuks övriga ättlingar

eller Ättlingar till Rasmus Broberg  eller  Mattias Lundqvists ättlingar

Eller kanske Du är en Sjöholmare.  Läs då Ättlingar till Jöns Sjöholm och Esters släktträd 

Ester Sjöholm har anor, som kan följas ned till 500-talet.  

I Esters Krönika   finns smeder, klockare, barnmorskor, skräddare, präster, ämbetsmän, adel och kungligheter.

Släkterna Skanke, Blix, Gram och Hofverberg i Jämtland och Norge, prinsessan Magnhild av Isle of Man och norska kungligheter som  Harald Hårfagre

finns bland Esters anor.

I Esters släktträd  med tillhörande länkar hamnar vi i de medeltida europeiska furstehusen och träffar på personligheter som Vilhelm Erövraren 

och vi når via vikingatid ända ned i vendeltid där gränsen mellan historia och saga blir oskarp.

Publicering av text från dessa sidor utan tillstånd eller utan att källan anges är inte tillåtet! 

ni

Våra danska anor

(Sjöholms-sidan)

Prästsläkten från Gram

på Jylland

Danmark

efter Kalmarunionens sönderfall

Efter unionsavtalet mellan Norge och Danmark i Bergen 1450 i början av Kristian I regeringstid blev högre ämbeten och prästtjänster i Norge i stor utsträckning besatta av danskar och danskan blev officiellt förvaltningsspråk. Det är därför sannolikt att Gramsläkterna med dess präster tillhörde en släkt från Gram på Jylland

Sogneprästen  Niels Gram är vår ana i generation -12.

 

Danmarks första ständermöte med representanter för de fyra stånden sammankallades 1468 av Kristian I som genom detta försökte få stöd i sin kamp mot högadeln.

 

Kalmarunionen var ännu formellt bindande och de krigiska handlingarna som företogs både av kung Hans och Kristian II ("Tyrann") hade i huvudsak som syfte att återupprätta unionen.

 

Den första danska bibeln tillkom 1524 men reformationen genomdrevs i full utsträckning först av Kristian III 1536.

 

Gram och

Hans Nielsen Berg

 

År fjortonhundranittiofem

blev Simon far till en av dem

som då i Gram hade sitt hem

 

Den dansken hette Niels, så sant,

en ättling* hette likadant

och han blev också predikant

 

En son till sognepræst Niels Gram

förmäld med dam av norrmäns stam

Larsdotter Blix blev Hans´ madam

 

Ja Margaretas man var Hans

I Ragunda Hans´ kyrka fanns

För Norges sak Hans drog en lans

 

Men svenskens svar blev resolut

Hans Berg från kyrkan kördes ut

Hans´ prästevärv tog därmed slut

 

Men Margareta i Hans´ hem

fick med Hans Nielsson barnen fem

Kristina Berg var en av dem

 

Hon blev Janus Sigvardis fru

Stor släkt det blev av dessa tu

Som Hofverberg är kallad nu

*Släktskapet mellan Niels Gram, fadern till Hans Nielsen Berg, och Simon är sannolikt men knappast klart visat

    

Smederna

Morfars farmors farfars farfars far

Det var smeden Oluf Swänsson Smid

Anna Oluf Swänssons hustru var

Båda födda var på danskens tid

 

Smedämbetet uti Simrishamn

Gissel Möller skötte till sin död

Chatarina var hans hustrus namn

Hon var Gissel Ollsson Möllers stöd

 

Även Oluf, Gissels son, var smed.

Sjuttonhundraförtio hans hustru dog

det blev dock smeder ock i nästa led

Ty Gissels son en annan hustru tog

 

Vem blev Laurentia Sandbergs man?

Det Borrby-smeden Ola Möller var

I Ingelstad han klockardottern fann

Och smedjan han i Vallenberga har

Lars Möller, morfars farmors far,

Från Hagestad i Löderup tog mön

som hette Elna och det ett år tar

tills Lisa kommer såsom kärlekslön

 

Och dottern Lisa så blev gift

med Anders Sjöholm, likaså en smed

Hans son tog del i smedjans drift

Han gick i faderns fotspår som var sed

Då morfars farmor, jordemor till häst,

var mor till Jöns, en rödhåriger smed

hon visste vad för Jöns var bäst,

hon Kitta till sin son tog med

 

Bland Kittas åtta barn var en central

en Axel uti barnaskarans mitt

I Wallby var hans födelselokal,

i Smedstorp där bedrev han smidet sitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Husmamsellen

 

Min mormors mormor det var änkan Anna

På Osbyholm där var hon husmamsell

Grevinnan där lät änkan Anna stanna

Mot Annas barn var fru grevinnan snäll

 

Och dottern Berta som blev mormorsmor

med skräddarmästarn Mårtensson var gift

Han sålde hus och köpte gård så stor

trots skräddarsysslor sköttes gårdens drift

 

Och Bertas dotter Anna, mormor min,

från Hörbyskräddarns gård i Fogdaröd.

hon träffade i Smedstorp mannen sin,

han tjänade som smed sitt levebröd.

 

Med Sjöholm fick nu Anna många små

En dotter, Ester, skulle bli min mor

och Axel hade svårt att utkomst få

för att försörja sin familj så stor

 

 

 

 

 

 

 

 

Och Ester sydde, tvätta och strög

Tjong faderittan killevillevipp

O Folke sköd så de ur bössehullet rög

bara så du ve de, Tjo flöjt!

 

 

 

  

 

Och Folke tömde vårses slabbespann

Tjong faderittan killevillevipp

Och Ester hon varmde opp diskevann

bara så du ve de, Tjo flöjt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gene…………………………………………..

Våra skånska anor

 

Rasmusson/Feuk-sidan)

 Bland Folkes anor ned till 1600-talet finner vi snickare, bönder, soldater......

1600-talsgården Hästhagen revs 1945

Hästhagen i Börringe

 

Rasmus Broberg 1695-1742

och Elna Bertilsdotter 1707-1775

 

Min farfars farfars farfars far

blev Bertils dotters man.

Det Rasmus Persson Broberg var,

som Elnas hjärta vann.

 

Lars Rasmusson 1738-1802

och Elna Persdotter 1742-1799

 

Min farfars farfars farfar där

på Hästahagen gick.

Han fick en tös från Gärdslöv kär

Som han som hustru fick.

 

Och Lars och Elna fick en påg

och Rasmus blev hans namn.

Han Karna ifrån Hyby såg

och tog ´na i sin famn.

 

 

Gården Hindstorp i Börringe,

känd från 1700-talet

 

På Hindstorp

Rasmus Larsson 1768-1846

1. Karna Jönsdotter 1770-1814

2. Lisbeth Pettersdotter 1777-1838 

 

Min farfars farfars far först fick

med Karna flera barn,

men denne Rasmus Larsson gick

till slut i Lisbeths garn

 

Herr Larsson Lisbeth lägrade

då han var femtiotvå

ty denne Rasmus vägrade

som änkling ensam gå

 

År artonhundratjugoett

såg Pehr först dagens ljus.

Måhända blev det ganska tätt

med barn i Hindstorps hus

 

Pehr Rasmusson 1821-1909

1. Karna Nilsdotter1820-1860

2. Anna Persdotter 1833-1914

Per Rasmusson

Min farfars farfar det var Pehr

På Hindstorp föddes han.

Den Karna, som han höll så kär

i Svedala han fann

 

Tygelsjö

Rasmus Persson Feuk 1846-1927

Johanna Persdotter 1851-1935

 

Min farfars far var Rasmus Feuk,

dragon vid denna tid

Han på Per Pers Johanna dök

och gjorde ´na gravid.

 

Rasmus Feuk,

Banvakt vid kalkbrottsjärnvägen i Limhamn

 

Hyllie

Min farfar sålunda blev till

som följd av en bedrift,

som mången gärna göra vill

utan att vara gift

 

Limhamn

Väl hade kalkbrottsbanans vakt

aptit på kvinnor stor.

Hans bom blev rest av vanans makt,

men fälld då tåget for

 

Och Jenny blev hans sista kap

De sen på”Tjället" bor.

Han hann med fyra äktenskap,

dock ej med Olovs mor.

 

Olov Rasmusson 1875-1944

Bothilda Lundh 1879-1933

 

Och Olovs moster Anna var

Hon hade dotter fin.

Botilda hette tösen rar.

Hon var ju hans kusin.

Olof Rasmusson med familj tidigt på 1920-talet

 

Men Olov blev Botildas man

och snart blev Olov far.

och Folke Hugo hette han,

som äldste sonen var.

 

Folke Rasmusson 1905-2002

Ester Sjöholm 1907-1997

Folke Rasmusson och Ester Sjöholm 1930

Och Folke Esters hjärta vann

han blev till tvenne far,

och son till Folke är den man,

som detta diktat har.

Rolf R.

.

Rolf Rasmusson, född i Limhamn 1933,

pensionerad lärare, som undervisat ca 30 år i fysik och kemi vid gymnasiet i Åmål,

amatörmusiker som rimmar och leker med ord

mail@rolfrasmusson.se

http://rolfrasmusson.blogspot.com/

https://twitter.com/RRsmssn

 

 

Våra norska anor

(Sjöholms-sidan)

Den norska adels-

och prästsläkten Blix

Norge 

Trots Harald Hårfagers strävan att ena landet i slutet av 800-talet var Norge länge delat i småriken under jarlar och stormän. Harald Hårfagre  är vår ana i generation -32.

 

Trots turbulenta förhållanden även under 1100- och 1200-talen konsoliderades statsmakten under Håkon Håkonsson med stärkt kungamakt och lagar som reglerade kyrkans och adelns ställning.

 

1300-talet innebar en tillbakagång och efter 1397 då Kalmarunionen stadfästs fick svenska och danska adelsätter ett ökande inflytande.

 

Digerdöden, adelns maktanspråk och Hansans handelsdominans och kampen mellan tronpretendenterna försvagade landet och motverkade unionen.

 

Under de danska kungarna Kristian I, Hans och Kristian II fördrevs eller dödades en stor del den norska adeln. Några flydde till Sverige eller Jämtland.

 

Blixsläkten, som tidigt under Kalmarunionen haft ett stark ställning hörde nu till de som flydde.

Magnus Blixes ättlingar använde inte namnet Blix förrän på 1500-talet då det blev vanligt att använda släktnamn.

 

Efter 1536 blev Norge helt och hållet ett danskt lydrike under Kristian II

http://www.brunflohembygd.com/hovdkloxblix.htm

 

Jämtland

Fram till mitten av 900-talet var Jämtland självständigt gentemot de övriga nordiska rikena och hade en egen folkrepresentation, Jämtamot, och egna lagar.

 

Jämtlänningarna kristnades av svenskarna på 1000-talet och kom därför i kyrkligt avseende att styras av Sverige.

 

Detta innebar att vissa rättigheter, skatter och andra skyldigheter reglerades från Sverige, medan Jämtland i nationellt och politiskt hänseende sedan 960-talet hörde till Norge. Jämtlänningarna hävdade ett visst oberoende och Jämtamot förekom ännu på 1500-talet.

 

Landsprosten Erik Andersson i Oviken, min mf ff fm ff mm mf, som studerat samtidigt med Gustav Eriksson vid Uppsala Katedralskola fick 1526 av sin forne skolkamrat, kung Gusav Vasa, uppdraget att genomföra reformationen i Jämtland.

 

Han genomförde uppdraget med yttersta nit och erhöll därför kunglig gunst och betydande ekonomiska och materiella fördelar.

 

Den kyrkliga tillhörigheten under Uppsala stift upphörde efter nordiska sjuårskriget 1570 då Tronheims stift tog över.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl på Kloxåsen,

Mogens Karlsen Blix och

Laurentius Magni Blix

 

Femtonhundratvå det var

då Karl Laurensson blev far.

namnet Mogens sonen bar

 

i Klocksåsen vår Mogens bor.

och präst han blir, jämväl hans bror

Till Undersåker Mogens for

 

Sin Ingrid träffar han då där

när han där kyrkoherde är.

Hon snart på äldsta sonen bär

 

Till vissa värv var Mogens snar

Sju söner hade detta par

Från Norrala hans Ingrid var

 

Hans äldste son fick namnet Lars

När som han fram till dopet bars

Hans liv blir sådant som hans fars

 

Han namnet Laurentius fått

När kyrkoherdetjänst han nått

Till altar´t han med Kerstin* gått

 

Hans dotter Margareta får

med danske Hans** när åren går

fem barn som vuxen ålder når

 

*Laurentius Magnii hustru, Kerstin, var dotter till

landsprosten Erik Andersson

**Hans Nielsen Berg

 

 

Och Ester  laga så goer maud

tjong faderittan killevillevipp

Och Folke han svarva itt kaugefaud

bara så du ved de, Tjo flöjt!

 

 

 

 

Och Folke han to saj en kaffejög

Tjong faderittan killevillevipp

Och Ester hon bjö oss po hackebiff me lög

bara så du ve de,Tjo flöjt!

 

 

 

 

 

Information om hemsidan

GENEALOGI, LIMHAMN, 1900-TALET OCH NU

 Skåne        Sverige       Danmark       Norge    Isle of Man

             

Information om hemsidans tillkomst och syfte finns i filen Genealogi 

Huvudsyftet är dokumentation av min släkt och  att redovisa mina

upplevelser av 1900-talet  och Limhamn .

Jag har naturligtvis också idéer och erfarenheter som jag gärna

torgför.

                       

Länkar

Mina sidor innehåller hundratals interna länkar som måste skrivas om varje gång sidan fått ny URL. Detta har inneburit ett stort arbete som naturligtvis ibland inledningsvis kunnat resultera i en del fel.

I stället för att kopiera eller plagiera andras arbeten, har jag föredragit att lägga länkar till de ställen på webben som innehåller fakta som kompletterar mina sidor. Dessa externa länkars nyttjande leder resonemanget in på ett centralt problem: Webbplatser byter namn eller försvinner förr eller senare.

En extern länk till försvunnen hemsida leder till  "404 Sidan går ej att finna" eller liknande text.

Detta sker då ett abonnemang på ett webbhotells server upphör, vilket sker då avgiften till webbhotellet uteblir. Detta inträffar då webbplatsens ägare avlider, - om inte förr.

Om eventuellt något webbhotell skulle erbjuda gratisplats på servern, så båtar detta föga. En URL på en webbplats förutsätter att man betalar en årlig avgift för domänen till sin registrar, vilket man knappast klarar av efter sitt frånfälle. En webbplats kan också försvinna om en server går sönder eller om webbhotellet upphör.

Flera av mina externa länkar har tyvärr redan upphört att fungera och jag orkar tyvärr inte med att ständigt bevaka detta och ersätta med nya länkar. Mest drabbad är anorna i de äldre släktträden på sidan Esters släktträd.  Här har flera länkar till olika delar av en enastående hemsida av Björn Espell förlorats. Björn Espell avled 10 juli 2019.

Övrig information om hemsidan

Hemsidan introducerades i mars 2008 med ett URL på Glocalnet.  

Från 2009 till januari 2011 fanns  hemsidans adress på Zoomin.  

 Från 2011-01-15 blev sidans adress http://rolfrasmusson.se som har https://www.one.com som värd.

Tyvärr inträffar ibland störningar som plötsliga, omotiverade storleks-, typsnitts- och stiländringar och hopskrivningar pga bortfall av mellanslag.  Bilder uppträder ibland på fel ställen eller  faller bort.

Detta beror på byten av webbhotell och nödvändiga byten av metoder och ligger utanför min kontroll. Jag skall i mån av tid och förmåga försöka rätta till detta, men detta får ske underhand.

För att i möjligaste mån slippa att ideligen skriva om eller anpassa hemsidan till de olika webbhotellen vid uppdateringar, har jag också använt metoden att skriva sidorna i Word och Excel och därefter överföra dem till webben med hjälp av FTP-program.

Sidan är fortfarande nåbar på http://rolfrasmusson.se, men  omdirigeras till google Docs

Beroende på vilken värd hemsidan haft, har olika program använts. På webhotellet one.com  har dessutom olika metoder avlöst varandra. Det uppstår naturligtvis problem om man behöver göra uppdateringar i en sida som gjorts i ett program som inte längre existerar.  Vid uppdatering av en sida som skrivits ett äldre program uppstår konflikter mellan programmen som kan tänkas resultera i de störningar som beskrivits ovan och olika datormodeller eller olika webbläsare presenterar innehållet på olika sätt.

Google Sites version Classic som jag använt fram till 11 jan 2020 har många fördelar. Nackdelar är att urvalet av typsnitt och skalbarhet är mycket begränsat. Det går inte heller att få både höger- och vänstermarginalerna jämna. Textmassan har rak vänstermarginal och ojämn högermarginal som en utskrift från en äldre skrivmaskin.

Den största fördelen är lättheten att göra ändringar och tillägg. Det går utmärkt om man gjort hemsidan i Word, men man får problem om man har gjort sidan i Excel. Då måste man göra ändringarna i Excel-filen och kopiera in den på nytt på Google site.

Google Sites version Classic var tyvärr inte mobilanpassad.

Jag avstod från att konvertera hemsidan till Nya Google Site, eftersom detta resulterat bl a i att länkarna i släktträden inte skulle fungera och det skulle medföra ett så stort redigeringsarbete, att detta inte var möjligt så länge Google Site befann sig i den versionen.

Jag Använder nu Google doc som sidor i hemsidan. Även detta kommer att resultera i ett enormt och tidsödande arbete.

Oavsett vilken metod man väljer för att skriva hemsidor, så måste man göra avkall på en del önskemål, även om man kan göra vissa justeringar i HTML, vilket jag ibland gjort trots avsaknad av utbildning i HTML.

Att såväl hårdvara som mjukvara och metoder snabbt förändras bidrar till störningarna. Övergången från charset Windows 1252 till UTF8 vållade  till exempel en hel del svårigheter.

Dessutom tillkommer naturligtvis min oförmåga och mina bristande kunskaper och till på köpet en gammal dator som ideligen konstrar.

Support som utlovas av webbhotell och nätoperatörer är oftast inte mycket värd. Det återstår nästan alltid som enda möjlighet att lösa problemen på egen hand.