8  RÓŻA  RÓŻAŃCOWA

  IMIENIA  ŚW.  JANA  PAWŁA II.

Święto  Patronalne  8  Róży  Różańcowej  -  22 października.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Korzyści i łaski, jakie możemy uzyskać odmawiając Różaniec Święty z rozważaniem tajemnic:

*Wnosi nas ku doskonałemu poznaniu Jezusa Chrystusa;  *Oczyszcza nasze dusze z grzechów;  *Pozwala nam zwyciężać naszych nieprzyjaciół,  *Ułatwia nam praktykowanie cnót;  *Rozpala naszą miłość do Jezusa Chrystusa;  *Uzdalnia nas do spłacania naszych długów wobec Boga i wobec ludzi;  *Wyjednuje nam od Boga wszelkiego rodzaju łaski.

 Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

         

     Nazwisko             Adres

T a j e m n i c e     R ó ż a ń c a  

X

XI

    XII

     I

     II

III

  IV

  1. Ks. Roman

 1 Chw.

 2 Chw.

 3 Chw.

 4 Chw.

5 Chw.  

  1 Rad.

2 Rad.

  2. Ks. Zbigniew

 2 Chw.

 3 Chw.

 4 Chw.  

 5 Chw.  

  1 Rad.

  2 Rad.

3 Rad.

  3. Abramowicz K.

Kwiatowa 25

 3 Chw.

 4 Chw.

 5 Chw.

 1 Rad.

2 Rad.

3 Rad.

4 Rad.

  4. Korthals Maria

Kwiatowa 33

 4 Chw.

 5 Chw.

 1 Rad.

 2 Rad.

3 Rad.

4 Rad.  

5 Rad.

  5. Czajka Helena

Nauczyciel. 13

 5 Chw.

 1 Rad.

 2 Rad.

 3 Rad.

4 Rad.

5 Rad.

1 Świat.

  6. Ćwikła Albert

Tulipanowa 21

 1 Rad.

 2 Rad.

 3 Rad.

 4 Rad.

  5 Rad.

1 Świat.

2 Świat.

  7. Ćwikła Iwona

Tulipanowa 21

 2 Rad.

 3 Rad.

 4 Rad.

 5 Rad.

1 Świat.

2 Świat.  

3 Świat.  

  8. Ćwikła Magdalena

Tulipanowa 21

 3 Rad.

 4 Rad.

 5 Rad.

 1 Świat.  

2 Świat.  

 3 Świat.  

4 Świat.  

  9. Gruca Teresa

Kasztanowa17

 4 Rad.

 5 Rad.

 1 Świat.  

2 Świat.  

 3 Świat.  

 4 Świat.  

5 Świat.   

10. Oblizajek Arkadiusz

Jaśminowa 10

 5 Rad.

 1 Świat.

 2 Świat.

 3 Świat.  

 4 Świat.

 5 Świat.

1 Bol.

11. Lesner Barbara

Ogrodowa 12

1 Świat.

2 Świat.

3 Świat.

 4 Świat.

 5 Świat.

 1 Bol.

2 Bol.

12. Pionke Sławomir

Pucka 60

2 Świat.

3 Świat.

 4 Świat.

 5 Świat.

 1 Bol.

 2 Bol.

3 Bol.

13. Stenzel Grażyna

Narcyzowa 4

3 Świat.

 4 Świat.

 5 Świat.

 1 Bol.

 2 Bol.

 3 Bol.

4 Bol.

14. Stenzel Mirosław

Narcyzowa 4

4 Świat. 

 5 Świat.

 1 Bol.

 2 Bol.

 3 Bol.

 4 Bol.

5 Bol.

15. Stenzel Wiktoria

Narcyzowa 4

5 Świat.

 1 Bol.

 2 Bol.

 3 Bol.

 4 Bol.

 5 Bol.

1 Chw.

16. Wesserling Łucja

Celbowska 5

1 Bol.

 2 Bol.

 3 Bol.

 4 Bol.

 5 Bol.

1 Chw.

2 Chw.

17. Wesserling Jar.

Celbowska 5

2 Bol.

 3 Bol.

 4.Bol.

 5 Bol.

1 Chw.

2 Chw.

3 Chw.

18. Wesserling Paulina

Celbowska 5

3 Bol.

 4 Bol.

 5 Bol.

1 Chw.

2 Chw.

3 Chw.

4 Chw.

19. Wesserling Kamil

Jaśminowa 9

4 Bol.

 5 Bol.

1 Chw.

2 Chw.

3 Chw.

4 Chw.

5 Chw.

20. Wesserling Emilia

Jaśminowa 5

5 Bol.

 1 Chw.

2 Chw.

3 Chw.

4 Chw.

5 Chw.

1 Rad.

                                                                                   

Zelator      -  ks. Zbigniew          604 176 589

Z - ca         -  ks. Prob. Roman    601 615 491

Skarbik     -  Ćwikła Iwona        506 844 386

T A J E M N I C E    R Ó Ż A Ń C A

 1. TAJEMNICE  RADOSNE  - poniedziałek i sobota           3. TAJEMNICE  BOLESNE  - wtorek  i  piątek

 Zwiastowanie Najśw. Maryi Panny w Nazarecie                        Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 Nawiedzenie św. Elżbiety w Ain Karem                                     Biczowanie Pana Jezusa

 Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem                                           Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa                          

 Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej                  Droga Krzyżowa Pana Jezusa

 Znalezienie Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej                   Ukrzyżowanie Pana Jezusa na Golgocie

 2. TAJEMNICE  ŚWIATŁA  - czwartek                                4. TAJEMNICE  CHWALEBNE - środa i niedziela

 Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan                                            Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 Objawienie Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej                             Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 Głoszenie Królestwa Bożego, wzywanie do nawrócenia            Zesłanie Ducha Świętego

 Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor                                 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 Ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku                                   Ukoronowanie N.M.P. na Królową nieba i ziemi

ZMARLI  CZŁONKOWIE  8  RÓŻY  RÓŻAŃCOWEJ  „MIESZANEJ”

Ś.p.  Stanisław  Abramowicz