Додаток  1

                до наказу ЕБГ «Гармонія»

                від 07.03.2018  № 118

                                                

П Л А Н

заходів щодо забезпечення організованого закінчення   2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в Енергодарській багатопрофільній гімназії «Гармонія»

п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 (далі – МОН України), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу МОН України від 31.07.2017 № 31.07.2017  № 1103 (зі змінами від 09.11.2017 №1459 ) «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 р. № 1014/30882, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом МОН України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799,  листа МОН України від від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017/18 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти» та з метою своєчасного здійснення управлінських заходів щодо забезпечення організованого закінчення навчального року:

Провести нараду з питань закінчення навчального року,  проведення підсумкової державної атестації .

     26.03.2018

 Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

Забезпечити проведення консультацій  для учителів, учнів та батьків із усіх питань пов‘язаних із організованим закінченням навчального року .  

Квітень - травень

Тимощенко О.С., Кузьменко Ж.М.

Ознайомити учнів і батьків з особливостями завершення 2017/2018 навчального року, проведення підсумкової атестації. Організувати висвітлення інформації на сайті провести батьківські збори.

Березень – травень 2018

 

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

Забезпечити корегування календарно-тематичних планів вчителів - предметників 11-А класу, у зв`язку із вихідним днем для підготовки  до державної підсумкової атестації / зовнішнього незалежного оцінювання з математики та української мови.

До 19.04.2018

Тимощенко О.С.

Забезпечити своєчасну підготовку та затвердження в установленому порядку матеріалів для проведення державної підсумкової атестації.

Березень –травень 2018

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

Проконтролювати готовність кабінетів напередодні державної атестації в 9-х класах.

Травень-червень

Голови комісій державної атестації

Забезпечити повне вивчення навчального матеріалу учнями 1-11-х класів   та семестрове оцінювання (ІІ с.) згідно із діючими критеріями та довести дану інформацію до відома учнів. Здійснити річне оцінювання за результатами двох семестрів та довести дану інформацію до відома учнів через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

До 24 травня 2018  (ч. 3 дн.)

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М., вчителі-предметники

Створити комісію для корегування оцінювання за ІІ с. та за рік.

Травень 2017

Тимощенко О.С.

Підготувати  інформацію про кількість учнів, які нагороджуються Похвальними грамотами та листами та надати ЗД з НВР.

24.05.2018

Класні керівники

Організувати проведення спільного засідання педагогічної ради та ради ЕБГ «Гармонія» з питання переведення та нагородження учнів 1-4 класів.

25.05.2018

Кузьменко Ж.М.

Забезпечити проведення на  класних годинах бесіди з БЖ, інструктажів з ТБ під час  канікул із записом у відповідному журналі

    24-25.05.2018

Топчій Л.А.

Оформити табеля успішності учнів із попереднім оглядом ЗД з НВР  та видати учням.

25.05.2017

Класні керівники

Надати в електронному та паперовому  варіанті списки учнів 1-11 класів секретарю педради для оформлення протоколу.

28.05.2018 р.

Класні керівники

Організувати роботу комісії з перевірки об`єктивності оцінювання НДУ учнів 3-11 класів.

з 28.05.2018 по 11.06.2018

Кузьменко Ж.М.

Тимощенко О.С.

Організувати проведення року спільного засідання педагогічної ради та ради ЕБГ «Гармонія» з питання переведення та нагородження учнів 5-8, 10 класів.

 30.05.2018

Тимощенко О.С.

Забезпечити заповнення електронних GOОGLE - форм цифрових показників рівня навчальних досягнень учнів з предметів та показники виконання навчальних планів та програм з предметів.

До 30.05.2018

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М., керівники ШМО

Заповнити електронні GOОGLE - форми цифрових показників рівня навчальних досягнень учнів класу

До 01.06.2018

Класні керівники

Забезпечити оформлення творчих звітів за результатами проведення курсів за вибором та факультативів варіативної складової РНП.

До 31.05.2018

Тимощенко О.С., вчителі-предметники

Забезпечити роботу комісії з перевірки об’єктивності оцінювання, дотримання вимог щодо розрахунків середнього балу документів про освіту випускників та за здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів та свідоцтв, книзі обліку і видачі документів про середню освіту, особові справи учнів, класні журнали.

Червень

   

Тимощенко О.С.

Підготувати звіти про пропуски уроків без поважних причин.

До 01.06.2018

Топчій Л.А.

Організувати проведення року  засідання педагогічної ради ЕБГ «Гармонія» з питання закінчення учнями основної та старшої школи.

 12.06.2018

22.06.2018

Тимощенко О.С.

Оприлюднити на офіційному веб-сайті ЕБГ «Гармонія» (в окремому розділі меню) рішення педагогічної ради щодо переведення до наступного класу, відрахування та закінчення школи.

Упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення

Давиденко М.С.

Забезпечити участь Тимощенко О.С., члена міської комісії в роботі з перевірки об’єктивності нагородження Золотими та Срібними медалями, які мають особливі умови нагородження.

за окремим графіком

Макаревич В.М.

Здійснити перевірку особових справ

05 – 10.06.2018

Топчій Л.А.

 1. Підготувати проекти наказів:

 • «Про затвердження складу атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9-х та класах »;

Квітень 2018

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

 • «Про затвердження складу атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації у 11(12)-х та класах »;

За потребою

Тимощенко О.С.

 • «Про затвердження термінів проведення ДПА»

Квітень-травень 2018

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

 • «Про затвердження завдань на ДПА»

«Про звільнення від ДПА»

Квітень-травень 2018

Тимощенко О.С.

 • « Про затвердження складу комісій із корегування оцінювання», у разі заяв від батьків:  «Про затвердження графіка корегування оцінювання», «Про результат корегування оцінювання»

Травень 2018

Тимощенко О.С.

 • « Про забезпечення участі вчителів гімназії у ЗНО»

Травень 2018

Тимощенко О.С.

 • «Про переведення учнів 1-4 класів до наступного класу»

Травень  2018

Кузьменко Ж.М.

 • «Про затвердження рішення спільного засідання педагогічної ради та ради гімназії щодо переведення учнів 5-8,10 класів до наступного класу»

Травень 2018

Тимощенко О.С.

 • «Про виконання навчальних планів та програм»

Травень 2018

Тимощенко О.С.

 • « Про закінчення учнями основної школи»

Червень 2018

Тимощенко О.С.

- « Про випуск учнів 11-А та  нагородження Золотою медаллю претендентки»;

Червень 2018

Тимощенко О.С.

 • «Про здійснення контролю за видачею документів про освіту випускниками ЕБГ у 2017/2018 н. р.»

 

Травень 2018

Тимощенко О.С.

 • «Про підсумки видачі документів про освіту в 9, 11 класах»

Червень 2018

Тимощенко О.С.

 • «Про підсумки перевірки класних журналів 1-11 класів та об`єктивності оцінювання»

 

Червень 2018

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

 • «Про стан роботи щодо організації індивідуального навчання у закладі»

Червень 2018

Тимощенко О.С., Кузьменко Ж.М.

 • «Про підсумки руху учнів»

Червень 2018

Топчій Л.А.

 • «Про підсумки охоплення навчання та відвідування занять»

Червень 2018

Топчій Л.А.

 • «Про зарахування результатів ЗНО у 2017/2018 н. р.»

Червень 2018

Тимощенко О.С.

 • «Про результати НДУ в 2-11 класах»

Червень 2018

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

 • « Про результати ДПА в 4,9,11 кл.»

Червень 2018

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

 • «Про проведення випускного вечора у закладі»

Червень 2018

Топчій Л.А.

Надати управлінню освіти:

- перелік предметів, за вибором навчального закладу для проведення ДПА в 9-их класах;

Квітень 2018

Тимощенко О.С.

 • перелік предметів, за вибором навчального закладу для проведення ДПА в 9-х  класах ( за окремою формою).

 •  клопотання щодо погодження включення працівників шкіл до складу державних атестаційних комісій для атестації.  

До 01.04.2018

Кузьменко Ж.М.

Тимощенко О.С.

 • інформацію про проведення випускного вечора та свята останнього дзвоника у ЕБГ «Гармонія» у 2017 – 2018 навчальному році

До 01.05.2018

Топчій Л.А.

 • довідку про виконання навчальних планів та програм за 2017/2018 н.р.

До 01.06.2018

Тимощенко О.С., Кузьменко Ж.М.

 • довідку про результати НДУ у класах із поглибленим вивченням окремих предметів

До 10.06.2018

Тимощенко О.С., Кузьменко Ж.М.

 • довідку про стан роботи щодо організації індивідуального навчання у закладі

До 15.06.2018

Тимощенко О.С., Кузьменко Ж.М.

 • довідку про результати ДПА в 4,9,11 кл.

До 15.06.2018,

25.06.2018

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

 - інформацію про учнів, звільнених від державної підсумкової атестації (за окремою формою в електронному та друкованому вигляді).

Орієнтовно за 3 дні до початку ДПА

Тимощенко О.С.

Тимощенко О.С.

Кузьменко Ж.М.

Аналіз результативності управлінської діяльності щодо організованого закінчення навчального року, в якому зазначити:

- кількість учнів, звільнених від державної підсумкової атестації (за окремою формою) (9 і 11 класи);

- кількість претендентів на нагородження медалями (за окремою формою);

-  кількість учнів початкової школи, залишених на повторний курс навчання;

- кількість учнів 2-8, 10-х класів, які не мають річної оцінки і річне оцінювання буде проведено в серпні-вересні;

- кількість випускників 11 класу і учнів 9 класу, які не атестовані і отримали табель успішності.

До 15.06.2018