УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

22 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

                                                                               №218

30.08.2017р.

Про внесення змін до програми забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району на 2017 рік

Відповідно до п.16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до розділу 6 програми забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району на 2017 рік  виклавши її в новій редакції.

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії В.Москаленко)

Міський голова                                                      М.Кольченко

Додаток

до рішення  22 сесії 7 скликання

        №218 від  30.08.2017 року

Програма  

«Забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери Бершадського району на 2017р.

     

6.Напрями діяльності та заходи програми, джерела її фінансування

        Територіальна громада забезпечує організаційно-інформаційне супроводження виконання Програми та здійснює контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, направлених на реалізацію її заходів .

Протягом періоду реалізації Програми, для забезпечення її мети та основних завдань, передбачається здійснення таких заходів як надання іншої субвенції районному бюджету  для направлення головному розпоряднику коштів районного бюджету – відділу освіти райдержадміністрації на фінансування:        

-  поточних видатків (матеріальне забезпечення гуртка судномоделювання та судно модельного спорту) в сумі 10000 грн.

- поточних видатків (харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл м. Бершадь) в сумі 450000 грн.

- капітальних видатків (спів фінансування за перемогу в обласних конкурсах) в сумі 20000 грн.

- поточних видатків на придбання будівельних матеріалів для ЗОШ №2  в сумі 10000 грн.

- поточних видатків за перемогу в 14-му обласному конкурсі як спів фінансування з міського бюджету для ЗОШ №3 в сумі 54000 грн.

             Реалізацію заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету м. Бершадь.

Секретар міської ради                                  О.Рижавська