Hôm nay mồng bảy tháng mười,

Là ngày kỷ niệm, giỗ người Thầy xưa.

Người Thầy không quản "nắng mưa",

Ra công chăm bón, ươm mầm Nông Lâm.

Thầy tôi bình dị thâm trầm,

Mong cho hạt giống, nẩy mầm tương lai.

Thầy trò Nông (Lâm) Súc từng ngày,

Quyết tâm xây dựng, tương lai rạng ngời.

Thầy tôi Quang Điện tên người,

Ơn Thầy nhớ mãi, đời đời không phai.

 

Lê Văn Khởi.

nlsct  /  nlsbd

25/11/2017