Published using Google Docs
[RO] DisinformACTION - Metodologie de recrutare și training
Updated automatically every 5 minutes

DisinformACTION! - Combaterea dezinformării privind schimbările climatice prin participarea online a tinerilor

Metodologia de recrutare, formare, implementare și raportare a cadrelor didactice

  1. CADRUL GENERAL

1.1 DisinformACTION! - Combaterea dezinformării privind schimbările climatice prin participarea online a tinerilor este un proiect de 24 de luni implementat de un consorțiu de 4 organizații cu obiectivul general de a stimula capacitatea tinerilor de a identifica dezinformarea și informarea eronată online privind schimbările climatice, încurajându-i în același timp să devină cetățeni activi în comunitățile lor locale atunci când vine vorba de probleme legate de climă și mediu.

1.2 Pentru atingerea obiectivelor propuse, programul oferă planuri și instrucțiuni pentru patru sesiuni a câte o oră fiecare, care formează Metodologia Ambasadorilor Schimbărilor Climatice:

În timpul acestor sesiuni, studenții vor dobândi cunoștințe despre cum să identifice dezinformarea online în special asupra problemelor legate de schimbările climatice și vor învăța despre instrumente digitale utile pentru activismul online. Prin urmare, prin implementarea acestor sesiuni în sala de clasă, profesorii vor contribui la educarea elevilor în aceste domenii.

1.3 În timpul training-ului, profesorii se vor familiariza cu Metodologia Ambasadorilor Schimbărilor Climatice și vor învăța cum să implementeze activitățile împreună cu studenții lor.

1.4 Informații despre organizație

GEYC este o organizație de tineret din România înființată în 2010. Misiunea noastră este de a împuternici tinerii să creeze o schimbare pozitivă în comunitatea lor. Facem acest lucru prin proiecte locale, naționale și europene axate pe o gamă largă de subiecte, cum ar fi antreprenoriatul, angajabilitatea, durabilitatea, digitalizarea, democrația și drepturile omului. GEYC a creat cea mai mare comunitate digitală de tineret din România, reunind peste 8000 de tineri, lucrători de tineret și profesori.

1.5 Informații de contact

Manager de proiect - Alexandra Peca, alexandra.peca@geyc.ro 

  1. FORMAT

2.1 Grup țintă: cadre didactice care lucrează, printre altele, și cu elevi cu oportunități reduse cu vârste între 15-19 ani, luând în considerare echilibrul de gen, precum și distribuția egală în zonele țării și incluziunea minorităților.

2.2 Numărul de locuri: 25

2.3 Durata evenimentului: 3-4 ore

  1. CALENDAR

3.1 Perioada de instruire, implementare și evaluare a impactului este 1 iulie 2023 - 30 iunie 2024, împărțită după cum urmează:

  1. APLICARE

4.1 Cadrele didactice interesate vor completa formularul de înscriere disponibil la geyc.ro/youth#app până la data de 30 septembrie (inclusiv). Deoarece locurile sunt limitate și ele vor fi distribuite pe baza principiului primul venit, primul servit, recomandăm completarea formularului de aplicație cât mai curând;

4.2 Deținerea unui GEYC-ID actualizat este obligatorie pentru înscrierea la această activitate. Dacă nu aveți încă un ID, acesta se poate obține completând formularul de la geyc.ro/comunitate, urmând ca ID-ul să fie primit automat pe email. De asemenea, tot urmând acest link puteți obține ajutor pentru recuperarea ID-ului în cazul în care l-ați uitat;

4.3 Prin înregistrare, partenerul local se angajează să implementeze programa în sala de clasă în maximum 6 săptămâni de la finalizarea instruirii și să completeze formularul de raportare pus la dispoziție de organizatori.

  1. ROLUL PROFESORILOR

5.1 Rolul cadrelor didactice va fi de:

5.2 Training-urile

5.2.1 Durată: 3-4 ore

5.2.2 Format: trainingul va fi organizat online în 2 date diferite, pentru a ne asigura că profesorii din toată țara pot participa. Un profesor trebuie să participe doar la una dintre sesiunile de formare.

5.2.3 Teme abordate - cu aproximativ o săptămână înainte de data instruirii, cadrele didactice vor primi acces la toate materialele necesare desfășurării acestui eveniment. Ar trebui să se familiarizeze cu ele până la data training-ului. Pe parcursul instruirii, specialiștii vor oferi o scurtă privire de ansamblu asupra fiecărei metode utilizate în curriculum pentru a se asigura că metoda de implementare este înțeleasă de către profesori.

5.3 Workshop-urile

5.3.1 Când: Atelierele desfășurate în școli de către profesori vor trebui organizate la maximum 6 săptămâni după training;

5.3.2 Cum: Acestea vor fi structurate în următoarele părți:

5.3.3 Prin acest workshop, profesorul implementează programa Ambasadorii Schimbărilor Climatice în clasă folosind metodele prezentate în timpul training-ului. Toate resursele vor fi puse la dispoziția profesorilor cu cel puțin o săptămână înainte de training.

5.3.4 Durata workshop-ului: 4 ore, distribuite conform deciziei profesorului (ex. câte o oră pe săptămână).

5.4 Cercetare preliminară și finală

5.4.1 Obiectivul cercetării este acela de a evalua nivelul inițial și final de cunoștințe pe care le au studenții în domeniul dezinformării și al știrilor false.

5.4.2 Profesorii vor furniza participanților chestionarele preliminare și finale și se vor asigura că acestea sunt completate în întregime. Chestionarele preliminare și finale vor fi puse la dispoziția cadrelor didactice cu cel puțin 2 zile înainte de formare.

5.5 Raportarea

5.5.1 Obiectivul activității este de a monitoriza implementarea curriculum-ului în sălile de clasă în care sunt activi partenerii locali și de a identifica punctele forte și punctele slabe ale programului pentru îmbunătățiri viitoare. Raportarea evenimentului se face prin formularul standard de raportare pus la dispoziție cadrelor didactice în maximum 3 zile de la training.

5.5.2 Raportarea evenimentului trebuie să aibă loc în maximum 7 zile de la workshopul cu elevii.

  1. BENEFICII

6.1 Acordarea unei diplome de recunoaștere pentru fiecare profesor care implementează și raportează workshopul;

6.2 Titlul de „Centru European DisinformACTION” va fi acordat primelor 2 școli/licee care au trimis cel mai mare număr de cadre didactice la formare;

6.3 Profesorii care vor finaliza etapa de raportare vor intra în procesul de selecție pentru a participa la Bootcamp-ul de îmbunătățire a metodologiei, care va avea loc la Clermont-Ferrand, Franța, (data confirmată ulterior), împreună cu un grup de elevi. Ei vor avea cheltuielile acoperite, inclusiv cazarea, transportul și masa.

Pentru întrebări care nu își găsesc răspunsul în informațiile din acest document, puteți trimite un email la adresa alexandra.peca@geyc.ro, cu subiectul „Training profesori DisinformACTION”.