УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

(проект)

       .09.2016р.

Про внесення змін до Міської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки

Відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою підтримки розвитку фізичної культури і спорту  Бершадська міська рада

                

ВИРІШИЛА:

  1.  Внести зміни до Міської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки (додається).

  1.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії В.Москаленко) та на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму, фізкультури, спорту, роботи з молоддю, соціального захисту, охорони здоровя, материнства та дитинства (голова комісії В.Хлівний).

Міський голова                               М.Кольченко

Міська Програма

розвитку  фізичної культури і спорту

на 2016-2020 роки.

 

І. Загальна характеристика програми.

 

     1.

Розробник програми

Бершадська міська рада

  2.

Відповідальний виконавець програми

Бершадська міська рада

  3.

Учасники програми

Відділи міськвиконкому, навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні організації міста, міські організації фізкультурно-спортивних товариств та спортивних федерацій  

  4.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

  5.

Джерела фінансування

Міський бюджет

                   

ІІ.   Стан та проблеми реалізації у місті

державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Обґрунтування необхідності розроблення та виконання програми.

 

            За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту місто Бершадь вже декілька років займає провідні позиції серед міст та районів Вінницької області. Наше місто знають як спортивне  не тільки в області, а й за її межами.

            У місті Бершадь працює дитячо-юнацька спортивні школа, де є відділення з таких видів спорту як легка атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, вільна боротьба, дзюдо, бокс, шахи, гандбол та спортивне орієнтування.

           Бершадськими тренерами підготовлено десятки Майстрів спорту, Майстрів спорту Міжнародного класу, учасників всеукраїнських, міжнародних змагань, у тому числі – чемпіонатів Європи. Бершадь пишається досягненнями своїх спортсменів.

         У місті відпрацьовано систему організаційних заходів, що передбачають проведення змагань серед учнівської молоді та дорослого населення. Традиційним стало проведення Спартакіад серед школярів, допризовної молоді, змагань серед працівників підприємств, організацій та установ.

                       Зважаючи на вищевикладене, робота щодо розвитку фізичної культури і спорту у місті потребує подальшого удосконалення. Існує необхідність поліпшення системи підготовки спортивних резервів, організації масових змагань серед усіх верств населення, відкриття нових спортивних закладів та клубів, збільшення фінансування будівництва та реконструкції спортивних об’єктів. Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2016-2020 років міської Програми розвитку фізичної культури і спорту.

 

 

ІІІ.     Мета та завдання програми.

 

            Метою програми є залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів.   

            Завданнями програми є створення у місті умов для:

- задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвиткові,

- фізичного виховання та занять спортом в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення,

- розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів,

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

ІV.  Фінансування програми.

 

            Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах бюджетних асигнувань, передбачених на галузь „Фізична культура і спорт”, а також позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

V.  Напрямки діяльності та основні заходи програми.

 

1. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота

у навчальних закладах.

 

1.1  Сприяти забезпеченню умови для впровадження фізичного виховання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах в обсязі не менше 8-12 годин рухової активності на місяць.

1.2  Сприяти забезпеченню у навчальних закладах діяльність системи контролю за станом фізичного розвитку та здоров’я учнів на основі державних стандартів.

1.3  Сприяти забезпеченню розвиток у закладах освіти системи багатоступеневих спортивно-масових  змагань. 

1.4  Сприяти забезпеченню залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем навчання, проживання та відпочинку.                                                                   

1.5  Сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів та спртивних клубів     

      спортивним обладнанням та інвентарем.                                                                      

1.6  Сприяти забезпеченню участі спортсменів та команд міста у різних фізкультурно-спортивних змаганнях.

1.7  Сприяти залученню дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних закладах та клубах, незалежно від форм власності.

1.8 Сприяти забезпеченню проведення міських змагань з різних видів спорту, інших масових   фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. 

 1.9 Забезпечити участь збірних команд та окремих спортсменів міста у змаганнях обласного  та всеукраїнського рівнів.

1.10 Надання фінансової підтримки спортивним організаціям міста Бершадь на проведення поточних та капітальних видатків в сумі 200,0 тис. грн.

1.11 фінансування проекту «Здорова нація – патріотична нація, здатна в будь-який час стати на захист держави» (енергозберігаючі заходи в спортивній кімнаті по вул. Шевченка) -100,0 тис. грн.

1.12 Придбання спортивного обладнання для фізкультурно-оздоровчої студії 100,0 тис. грн.

1.13 Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчої студії 500 тис. грн.  

 

VІ.  Очікувані результати виконання програми.

 

Виконання заходів програми дасть можливість:

-         підвищити рівень охоплення мешканців міста фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою,

-         підвищити результати виступів збірних команд міста та окремих спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях,

-         запровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення,

-         сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд міста та області,

Секретар міської ради                                   О.Рижавська