Ažurirano 24.10.2017

RASPORED ČASOVA ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

Legenda:

P - predavanja

V - vežbe na tabli (spisak studenata po grupama za prvu godinu)

PV - praktične vežbe na računarima (grupe za svaki predmet odredjuju predmetni nastavnici). Praktične vežbe počinju u tačno vreme koje je navedeno u rasporedu.

SMER: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (IT), RAČUNARSKE NAUKE (RN)

 I GODINA

Vreme

Sala

Predmet

Nastavnik

Tip, smer

PONEDELJAK

8-11

S60

Diskretne strukture 1

M. Pech

P, RN

10-11

sala 15

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

 Đ. Paunić

P, IT

11-13

Amf. VII

Uvod u programiranje

M. Radovanović

P, RN+IT

13-16

Amf. VII

Diskretne strukture 1

D. Mašulović

P, IT

13-15

S60

Uvod u programiranje

 M. Radovanović

V, RN

16-18

amf.  biologija

Engleski jezik 1

Lj. Knežević

P, IT

UTORAK

9-12

S62

Matematička analiza 1

 I. Štajner - Papuga

P, RN

10-12

S60

Uvod u programiranje

J. Ivković

V, IT, grupa 2

12-13

S62

Računarske nauke: pregled i perspektiva

A. Klašnja-Milićević

P, RN

12-15

Amf. VII

Analiza za informatičare

 D. Perišić

P, IT

13-15

S62

Diskretne strukture 1

N. Trkulja

V, RN

15-17

S62

Diskretne strukture 1

S. Zahirović

V, IT, grupa 1

15:30-18:30

RC59/1

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

N. Sukur

V

17-20

RC59/3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

V

SREDA

9-12

S60

Analiza za informatičare

S. Ružičić

V, IT, grupa 1

10-12

S61

Diskretne strukture 1

S. Zahirović

V, IT, grupa 2

12-15

S60

Analiza za informatičare

M. Jolić

V, IT, grupa 2

12-14

S61

Uvod u programiranje

J. Ivković

V, IT, grupa 1

15-16

S65

Veb programiranje

 B. Bratić

V, RN+IT

16-18

S65

Veb programiranje

V. Kurbalija

P, RN+IT

17-20

RC59/1

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

N. Sukur

V

ČETV RTAK

9-12

RC3

Seminarski rad A - Script jezici

J. Vidaković

P+V, RN+IT

8-9

RC59/3

Uvod u programiranje

J. Ivković

PV, RN+IT

8-9

RC59/1

Uvod u programiranje

S. Pešić

PV, RN+IT

9:10-10:10

RC59/3

Uvod u programiranje

J. Ivković

PV, RN+IT

9:10-10:10

RC59/1

Uvod u programiranje

S. Pešić

PV, RN+IT

10:20-11:20

RC59/3

Uvod u programiranje

J. Ivković

PV, RN+IT

10:20-11:20

RC59/1

Uvod u programiranje

S. Pešić

PV, RN+IT

11:30-12:30

RC59/3

Uvod u programiranje

J. Ivković

PV, RN+IT

11:30-12:30

RC59/1

Uvod u programiranje

S. Pešić

PV, RN+IT

12:40-13:40

RC59/1

Uvod u programiranje

D. Radaković

PV, RN+IT

13-16

RC59/3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

N. Sukur

V, IT

16-19

RC59/3

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

N. Sukur

V, IT

13:50-14:50

RC59/1

Uvod u programiranje

D. Radaković

PV, RN+IT

15-16

RC59/1

Uvod u programiranje

D. Radaković

PV, RN+IT

16:10-17:10

RC59/1

Uvod u programiranje

D. Radaković

PV, RN+IT

PETAK

9-12

RC59/3

Softverski praktikum 1-Stono izdavaštvo

 Z.Putnik

V, IT

8:45-10:15

RC59/1

Veb programiranje

S. Pešić

PV, RN+IT

10:30-12

RC59/1

Veb programiranje

B. Bratić

PV, RN+IT

11-12

S65

Softverski praktikum 1-Veštine komunikacije

G. Rakić

P, IT

12-15

S60

Matematička analiza 1

 M. Štrboja

V, RN

12:30-14

RC59/1

Veb programiranje

B. Bratić

PV, RN+IT

15-16

S60

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

G. Rakić

P, IT

16-19

RC59/1

Softverski praktikum 1-Alati i okruženja u razvoju softvera

T. Vislavski

V

II GODINA SMER I0, I1, (RN, IT)

Vreme

Sala

Predmet

Nastavnik

Tip, modul

PONEDELJAK

8:30-10

RC59/1

Strukture podataka i algoritmi 2

S. Pešić

PV

8:30-10

RC59/3

Objektno - orijentisano programiranje 1

T. Vislavski

PV

10:15-11:45

RC59/1

Strukture podataka i algoritmi 2

S. Pešić

PV

10:15-11:45

RC59/3

Objektno - orijentisano programiranje 1

T. Vislavski

PV

12-13:30

RC59/1

Strukture podataka i algoritmi 2

S. Pešić

PV

12-13:30

RC59/3

Objektno - orijentisano programiranje 1

T. Vislavski

PV

14-15:30

RC59/3

Strukture podataka i algoritmi 2

D. Pracner

PV

16-18

amf.  biologija

Engleski jezik 1

Lj. Knežević

P, IT

15:45-17:15

RC59/3

Strukture podataka i algoritmi 2

D. Pracner

PV

17:30-19

RC59/3

Strukture podataka i algoritmi 2

D. Pracner

PV

19:15-20:45

RC59/3

Strukture podataka i algoritmi 2

D. Pracner

PV

19:15-20:45

RC59/1

Strukture podataka i algoritmi 2

S. Pešić

PV

UTORAK

8:30-10

RC59/3

Objektno - orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

PV

8:30-10

RC3

Baze podataka 1

N. Milošević

PV

10:15-11:45

RC59/3

Objektno - orijentisano programiranje 1

T. Vislavski

PV

10:15-11:45

RC59/1

Strukture podataka i algoritmi 2

D. Pracner

PV

10:15-11:45

RC3

Baze podataka 1

N. Milošević

PV

12-13:30

RC59/3

Objektno - orijentisano programiranje 1

T. Vislavski

PV

12-13:30

RC59/1

Strukture podataka i algoritmi 2

D. Pracner

PV

12-13:30

RC3

Baze podataka 1

N. Milošević

PV

13:45-15:15

RC59/3

Objektno - orijentisano programiranje 1

T. Vislavski

PV

13:45-15:15

RC59/1

Strukture podataka i algoritmi 2

D. Pracner

PV

SREDA

10-13

Amf. VII

Diskretna matematika 1

M. Pech

P

13-16

Amf. VII

Baze podataka 1

M. Racković

P+V

ČETVRTAK

9-12

RC3

Seminarski rad A - Script jezici

J. Vidaković

P+V

12-14

Amf. VII

Objektno-orijentisano programiranje 1

Miloš Savić

V

14-16

Amf. VII

Strukture podataka i algoritmi 2

Miloš Savić

P

16-17

Amf. VII

Strukture podataka i algoritmi 2

  1. Pribela

V

PETAK

8-10

S64

Diskretna matematika 1

A.Slivkova

V grupa 1

10-12

S64

Diskretna matematika 1

A.Slivkova

V grupa 2

13-15

Amf. VII

Objektno-orijentisano programiranje 1

A. Klašnja-Milićević

P

III GODINA SMER I0, I1, (RN, IT)

Vreme

Sala

Predmet

Nastavnik

Tip, modul

PONEDELJAK

9-11

S61

Teorijski osnovi informatike 2

N. Mudrinski

P,IT

11-14

S62

Veštačka inteligencija 1

M. Racković

P+V

12-14

S63

Teorijski osnovi informatike 2

I.Tojić

V, IT, grupa 2

14-18

S65

Softversko inženjerstvo

Z. Budimac

P

18-20

S65

Softversko inženjerstvo

N. Sukur

V

UTORAK

12-15

S60

Analiza algoritama

I. Dolinka

P

13-15

S63

Teorijski osnovi informatike 2

I.Tojić

V, IT, grupa 1

15-17

Amf VII

Operativni sistemi 1

I. Pribela

V

SREDA

8-9

RC59/3

Operativni sistemi 1

I. Pribela

PV

8-9

RC59/1

Operativni sistemi 1

J. Ivković

PV

8:30-10

RC3

Informacioni sistemi 1

M. Jović

PV

9-10

RC59/3

Operativni sistemi 1

I. Pribela

PV

9-10

RC59/1

Operativni sistemi 1

J. Ivković

PV

10-11

RC59/3

Operativni sistemi 1

I. Pribela

PV

10-11

RC59/1

Operativni sistemi 1

J. Ivković

PV

10:15-11:45

RC3

Informacioni sistemi 1

M. Jović

PV

11-12

RC59/3

Operativni sistemi 1

I. Pribela

PV

11-12

RC59/1

Operativni sistemi 1

J. Ivković

PV

12-13

RC59/3

Operativni sistemi 1

I. Pribela

PV

12-13

RC59/1

Operativni sistemi 1

B. Bratić

PV

12-13:30

RC3

Informacioni sistemi 1

M. Jović

PV

13-14

RC59/3

Operativni sistemi 1

I. Pribela

PV

13-14

RC59/1

Operativni sistemi 1

B.Bratić

PV

ČETVRTAK

9-11

S65

Operativni sistemi 1

Z. Budimac

P

11-12

S65

Operativni sistemi 1

V. Kurbalija

V

12-15

S65

Informacioni sistemi 1

D. Boberić - Krstićev

P+V

PETAK

9-12

S60

Analiza algoritama

I. Dolinka

V

12:30-14

RC3

Veštačka inteligencija 1

N. Milošević

PV

IV GODINA SMER I0 (RN, IT)

Vreme

Sala

Predmet

Nastavnik

Tip, modul

PONEDELJAK

8:30-11

RC3

Seminarski rad C - Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

P+V

11:15-13:45

RC3

Seminarski rad C - Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

P+V

14-16

RC59/1

Konstrukcija kompajlera 1

B. Bratić

PV

16-18

RC59/1

Konstrukcija kompajlera 1

B. Bratić

PV

UTORAK

9-11

sala 15

Diferencijalne jednačine

D. Perišić

V

11-13

sala 15

Teorija grafova

M. Stojaković

P

13-15

sala 15

Teorija grafova

M. Mikalački

V

13-15

S61

Formalni metodi u inženjerstvu

G. Rakić

P

SREDA

8-12

sala 15

Matematička logika u računarstvu

 R, Silađi-Madaras

P+V

8-10

S61

Metodika programiranja

Z. Putnik

P

12-15

sala 15

Primenjena statistika

 N. Dugandzija

V

14-17

RC59/1

Formalni metodi u inženjerstvu

N. Sukur

PV

14-17

RC59/3

Formalni metodi u inženjerstvu

D. Radaković

PV

17-20

RC59/3

Formalni metodi u inženjerstvu

D. Radaković

PV

ČETVRTAK

8-10

S60

Primenjena statistika

I. Štajner-Papuga

P

10-12

S62

Razvoj zasnovan na komponentama

S. Škrbić

P

12:30-15

RC3

Paralelno programiranje

 L. Fodor

PV

15-17

S60

Konstrukcija kompajlera 1

B. Bratić

V

PETAK

10-12

S62

Paralelno programiranje

S. Škrbić

P

12-15

RC59/3

Metodika programiranja

Z.Putnik

V

12-14

S64

Konstrukcija kompajlera 1

V. Kurbalija

P

14-16

sala 63

Diferencijalne jednačine

D. Perišić

V

14-16:15

RC3

Razvoj zasnovan na komponentama

 M. Jović

PV

16:30-19

RC3

Razvoj zasnovan na komponentama

 M. Jović

PV

Napomena:

Za izborne predmete koji nisu navedeni u rasporedu javiti se predmetnim nastavnicima ili rukovodiocu studijskog programa prof. Milošu Rackoviću

SMER INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, RAČUNARSKE NAUKE

I GODINA MASTER

Vreme

Sala

Predmet

Nastavnik

Tip, smer

PONEDELJAK

8:30-11

RC3

Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

P+V, RN

11:15-13:45

RC3

Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

P+V, RN

14-16

RC59/1

Konstrukcija kompajlera

B. Bratić

PV, RN

16-18

RC59/1

Konstrukcija kompajlera

B. Bratić

PV, RN

UTORAK

9-11

sala 15

Diferencijalne jednačine

D. Perišić

V, RN

11-13

sala 15

Teorija grafova

M. Stojaković

P, RN

13-15

sala 15

Teorija grafova

M. Mikalački

V, RN

SREDA

8-10

S61

Metodika programiranja

Z. Putnik

P, IT

12-15

S64

Računarska grafika

D. Mašulović

P, RN

12-15

S64

Računarska grafika 2

D. Mašulović

P, IT

16-18

S63

Kombinatorni algoritmi

M. Stojaković

P, RN

18-20

S63

Kombinatorni algoritmi

Marko Savić

V, RN

ČETVRTAK

8-10

S62

Kombinatorne strukture u informatici

M.Pech

P, RN

10-12

sala 15

Kombinatorne strukture u informatici

N. Trkulja

V, RN

12-14

RC1

Računarska grafika i Računarska grafika 2

Marko Savić

V

12:30-15

RC3

Računarstvo visokih performansi

 L. Fodor

PV, RN

15-17

S60

Konstrukcija kompajlera

B. Bratić

V, RN

PETAK

10-12

S62

Računarstvo visokih performansi

S. Škrbić

P, RN

12-14

S64

Konstrukcija kompajlera

V. Kurbalija

P, RN

12-15

RC59/3

Metodika programiranja

Z.Putnik

V, IT

14-16

S63

Diferencijalne jednačine

D. Perišić

V, RN

SMER IM, IC

II GODINA MASTER

Vreme

Sala

Predmet

Nastavnik

Tip, modul

PONEDELJAK

8:30-11

RC3

Seminarski rad C - Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

P+V

11:15-13:45

RC3

Seminarski rad C - Razvoj mobilnih aplikacija

D. Tešendić

P+V

14-18

RC3

Softversko inženjerstvo za sisteme baze podataka

J. Vidaković

P+V

UTORAK

11-13

sala 15

Teorija grafova

M. Stojaković

P

13-15

sala 15

Teorija grafova

M. Mikalački

V

SREDA

8-12

sala 15

Matematička logika u računarstvu

 R, Silađi-Madaras

P+V

8-10

S61

Metodika programiranja

Z. Putnik

P

12-15

sala 15

Primenjena statistika

 N.Dugandzija

V

ČETVRTAK

8-10

S60

Primenjena statistika

I. Štajner-Papuga

P

12:30-15

RC3

Paralelno programiranje

 L. Fodor

PV

PETAK

10-12

S62

Paralelno programiranje

S. Škrbić

P

12-15

RC59/3

Metodika programiranja

Z.Putnik

V

Napomena:

Za sledeće predmete sa master studija javiti se predmetnim nastavnicima:

- Metodi istraživanja - Z.Budimac

- Soft. inženjerstvo u kritičnim sistemima - Z. Budimac

- Napredno funkcionalno programiranje - Z. Budimac

- Privatnost, etika i društvena odgovornost  - Z. Putnik

- Metodika informatike - Z. Putnik, M. Ivanović

- Evolucija softvera - M. Radovanović

- Integracija sistema - M. Radovanović

- Napredne teme softverskog inženjerstva - G. Rakić

- Seminarski rad C - Statička analiza - G. Rakić

- Istorija informatike - Miloš Savić

- Poslovna inteligencija - A. Klašnja-Milićević

- Baze prostornih podataka - D. Tešendić