logo e Globusit

Kolegjii Menaxhmentit Internacional “Globus”

               Niveli i Studimeve Master

Adresa ”Bedri Pejani ” Nr.1   – Prishtinë

Tel: 381 (0)38 225-405 , E-mail: info@kolegjiglobus.com

Orari i Ligjeratave

Lënda:

Menaxhimi i Financave Ndërkombëtare

Niveli i studimeve:

Master

Viti akademik:

2017/2018

Semestri:

Semestri dimëror

Orë për javë:

4 obligative

Salla e mësimit:

Amfiteatri nr.1

Programi i zhvillimit të ligjeratave

Orari

Data

Dita

Prej - Deri

01.12.2016

E Premte

17.00 – 21.00

Ligjerata

02.12.2016

E Shtune

09.00 – 13.00

Ligjerata

08.12.2016

E Premte

17.00 – 21.00

Ligjerata

09.12.2016

E Shtune

09.00 – 13.00

Ligjerata

15.12.2016

E Premte

17.00 – 21.00

Ligjerata

16.12.2016

E Shtune

09.00 – 13.00

Ligjerata

Vlenë vetëm përprogramet dhe sistemet e shënuara me ‘’.

Programi

Sistemi 3+2

(dy vjeçar)

Biznes  dhe Menaxhment me specializim Menaxhment Gjeneral Internacional

Biznes  dhe Menaxhment me specializim Financa, Banka dhe Kontabilitet

Kolegji Universitar i Menaxhmentit Internacional Globus

e-mail: info@kolegjiglobus.com