Державна бібліотека України для юнацтва       Електронний каталог

     

 СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЖОВТЕНЬ 2019 РОКУ

Огієнко Іван і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. Вип. 13 / [редкол.: С.А. Копилов (голов. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2017. – 268 с. – (Серія історична).
УДК        001(477)(082)
        О-36

Огієнко Іван і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. Вип. 14 / [редкол.: Л.М. Марчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2017. – 516 с. – (Серія філологічна).
УДК        001(477)(082)
        О-36

Саган, К.  Світ, повний демонів. Наука як свічка у пітьмі [Текст] / К. Саган. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 382 с. – ISBN 617-12-5100-7.
УДК        001.19
        С13

Іваненко, В. В.  Уведення в науково-педагогічну діяльність [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик, І. С. Накашидзе. – Дніпро : Ліра, 2018. – 120 с. – ISBN 966-981-077-9.
УДК        001.891(075.8)
        І-18

Самородов, В. М.  В.І. Вернадський та В.Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів [Текст] / В. М. Самородов, С. Л. Кигим, Л. В. Ольховська. – 2-е вид., допов. та уточ. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2018. – 72 с. – ISBN 966-2764-23-9.
УДК        001-051(477)+821.161.1.09
        С17

Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені. В.І. Вернадського. У 3 вип. [Текст] : каталог. Вип. 3. Український друкований плакат 1986-1992 років з фондів НБУ імені В.І. Вернадського/ уклад. Т. Галькевич, О. Донець. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 464 с. – ISBN 966-02-8691-7.
УДК        002.2(477)(084.5)
        У45

Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених [Текст] : тези доп. Міжнар. науково-практ. конф. мол. учених, аспірантів та студ.; 21-22 березня 2019 р. / [відп. за вип. В.П. Бурдаєв]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 86 с. – ISBN 617-7738-07-6.
УДК        004(082)
        І-74

Інформаційні технології та системи [Текст] : тези доп. Міжнар. науково-практ. конф.; 10-11 квітня 2019 р. / [відп. за вип. В.П. Бурдаєв]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 48 с. – ISBN 617-7738-17-5.
УДК        004(082)
        І-74

Advanced Computer Information Technologies Acit 2018 [Текст] : Conference Proceedings International Comference; June 1-3, 2018 / [Responsible for the issue M. Dyvak]. – Ternopil : TNEU, 2018. – 288 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-654-489-9.
УДК        004(082)=111
        A22

Інженерія програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / [В.І. Шинкаренко, О.В. Горбова, О.П. Іванов та ін.]. – Дніпро : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2019. – 140 с. – ISBN 966-8471-81-0.
УДК        004.4(075.8)
        І-62

Брус, М. В.  Використання Microsoft Excel 2010 для розв‘язання інженерних задач [Текст] : навч. посіб. / М. В. Брус, С. Л. Загребельний, С. В. Малигіна. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 163 с. – ISBN 978-379-871-4.
УДК        004.4:004.67(075.8)
        Б89

Бріггс, Д.-Р.  Python для дітей. Веселий вступ до програмування [Текст] / Д.-Р. Бріггс ; з англ. пер. О. Гординчук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 400 с. – ISBN 617-679-396-0.
УДК        004.42
        Б87

Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Programming [Текст] / P.I. Andon, A.Yu. Doroshenko, K.A. Zhereb, O.A. Yatsenko. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 192 p. – (Project "Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language"). – Англ. мовою. – ISBN 966-360-367-4.
УДК        004.421=111
        A35

Ткаченко, О. А.  Розробка мобільних додатків під Android [Текст] : навч. посіб. / О. А. Ткаченко, К. О. Ткаченко, О. А. Чайковська. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 274 с. – ISBN 966-602-252-6.
УДК        004.438:004.451(075.8)
        Т48

Наукоємні технології в інфокомунікаціях: обробка, захист та передача інформації [Текст] : монографія / під заг. ред. В.М. Безрука, В.В. Баранніка. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 328 с. – ISBN 617-7555-92-5.
УДК        004.7:621.39
        Н34

Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / [М.Р. Личковська, Т.Г. Доброва, Г.В. Музиченко та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2018. – 240 с. – (Проект "Україна-Норвегія" ; вип. 6). – ISBN 966-916-671-5.
УДК        005(075.8)
        М50

Вітмор, Д.  Ефективний коучинг. Принципи і практика [Текст] / Д. Вітмор ; [пер. з англ. Н. Лавської]. – 5-е вид. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 336 с. – ISBN 966-948-069-9.
УДК        005.572
        В54

Дорофєєв, М.  Джедайські техніки [Текст] / М. Дорофєєв ; [пер. з рос. В. Верховеня]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2019. – 239 с. – ISBN 617-12-5110-6.
УДК        005.642.5
        Д69

Економіка та управління знаннями [Текст] : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Реверенда, Г.В. Лема, Т.Ю. Лісович. – Львів : Міські інформаційні системи, 2019. – 137 с. – ISBN 966-1577-35-9.
УДК        005.94:330(075.8)
        Е45

Готовність до адаптивного управління сучасного менеджера в умовах конкуренції на ринку праці [Текст] : навч. посіб. / О.Г. Романовський, М.К. Чеботарьов, Є.В. Воробйова та ін. – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 164 с. – ISBN 617-7722-68-6.
УДК        005.95:331.5(075.8)
        Г74

Прімбс, Ш.  Соціальні медіа для журналістів. Редакційна робота з Facebook, Twitter & Co [Текст] / Ш. Прімбс ; [пер. з нім. В. Климченко]. – Київ : Академія української преси : Центр вільної преси, 2018. – 198 с. – (Журналістська практика). – ISBN 966-2123-97-5.
УДК        007:004.738.5:070.422
        П76

Я з Вами по всі дні і до кінця віку. Блаженнійший Патріарх Йосиф Сліпий (1892-1984) [Текст] : бібліограф. покажч. / [уклад. М. Пайонк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 272 с. – (Родом з України ; вип. 10). – ISBN 966-07-3343-5.
УДК        016:271.4(477):929
        Я11

Януш Ядвіга Вацлавівна [Текст] : біобібліогр. нарис до ювілею / [авт.-упоряд. Н.Б. Грищенко]. – Київ : Публічна бібліотека ім. Л. Українки, 2013. – 60 с. – (Видатні жінки Києва ; вип.1).
УДК        016:37:929(477)
        Я65

Кунах Віктор Анатолійович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1966-2016 р. / [уклад. Л.П. Можилевська та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 236 с. – ISBN 966-07-3095-3.
УДК        016:575:929
        К91

Стусь Віктор Петрович [Текст] : біобібліогр. покажч. / [уклад. В.В. Мазниця, Р.М. Годлевська]. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 220 с. – ISBN 966-921-208-5.
УДК        016:616.6:929
        С88

Топільницький Петро Іванович [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 70-річчя від дня народж. / [уклад. М.І. Приварська, В.В. Романчук]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 56 с. – ISBN 966-941-192-1.
УДК        016:665.6(092)
        Т58

Малі міста України: Київська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 623 с.
УДК        016:711.435(477.41)
        М19

Малі міста України: Житомирська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 198 с.
УДК        016:711.435(477.42)
        М19

Малі міста України: Хмельницька область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 215 с.
УДК        016:711.435(477.43)
        М19

Малі міста України: Вінницька область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 343 с.
УДК        016:711.435(477.44)
        М19

Малі міста України: Черкаська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 311 с.
УДК        016:711.435(477.46)
        М19

Малі міста України: Чернігівська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 295 с.
УДК        016:711.435(477.51)
        М19

Малі міста України: Сумська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 391 с.
УДК        016:711.435(477.52)
        М19

Малі міста України: Полтавська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 351 с.
УДК        016:711.435(477.53)
        М19

Малі міста України: Харківська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 311 с.
УДК        016:711.435(477.54)
        М19

Малі міста України: Луганська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 191 с.
УДК        016:711.435(477.61)
        М19

Малі міста України: Донецька область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 319 с.
УДК        016:711.435(477.62)
        М19

Малі міста України: Дніпропетровська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 126 с.
УДК        016:711.435(477.63)
        М19

Малі міста України: Запорізька область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 175 с.
УДК        016:711.435(477.64)
        М19

Малі міста України: Кіровоградська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 127 с.
УДК        016:711.435(477.65)
        М19

Малі міста України: Херсонська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 159 с.
УДК        016:711.435(477.72)
        М19

Малі міста України: Миколаївська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 111 с.
УДК        016:711.435(477.73)
        М19

Малі міста України: Одеська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 239 с.
УДК        016:711.435(477.74)
        М19

Малі міста України: Автономна Республіка Крим [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 479 с.
УДК        016:711.435(477.75)
        М19

Малі міста України: Рівненська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287 с.
УДК        016:711.435(477.81)
        М19

Малі міста України: Волинська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 215 с.
УДК        016:711.435(477.82)
        М19

Малі міста України: Львівська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 663 с.
УДК        016:711.435(477.83)
        М19

Малі міста України: Тернопільська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 511 с.
УДК        016:711.435(477.84)
        М19

Малі міста України: Чернівецька область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 167 с.
УДК        016:711.435(477.85)
        М19

Малі міста України: Івано-Франківська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287 с.
УДК        016:711.435(477.86)
        М19

Малі міста України: Закарпатська область [Текст] : бібліогр. покажч. / [редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 367 с.
УДК        016:711.435(477.87)
        М19

Сенько Іван [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 80-річчя від дня народження / [уклад. О.В. Бряник та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – 196 с. – ISBN 617-531-171-4.
УДК        016:80(477):929
        С31

Семенюк Григорій Фокович [Текст] : біобібліогр. покажч. / [упоряд. І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 181 с. – ISBN 966-439-976-7.
УДК        016:811.161.2:929
        С30

Календар краєзнавчих пам‘ятних дат на 2019 рік [Текст] : реком. бібліограф. посібник / [уклад. Н.М. Куцова та ін.]. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7372-33-1.
УДК        016:908(477.87)(059)
        К17

Жеплинський Богдан [Текст] : біобібліогр. покажч. / [уклад. М.З. Литвин, І.В. Морозова]. – Львів : Львівська національна наукова б-ка України ім. В. Стефаника, 2011. – 216 с. : 8 с. іл. – ISBN 966-02-5589-0.
УДК        016:929(477)
        Ж58

Українська біографістика [Текст] : зб. наук. праць Ін-ту біограф. дослідж. Вип. 16 / [редкол.: В.І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В.І Попика. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 344 с.
УДК        016:929(477)(082)
        У45

Гоцуляк Віктор Володимирович: доктор історичних наук, професор [Текст] : біобібліогр. покажч. / [уклад. Л.І. Синявська, О.З. Силка]. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 152 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного ун-ту ім. Б. Хмельницького ; вип. 25).
УДК        016:94(477):929
        Г74

Гоцуляк В.В. Вибрані студії [Текст] : бібліогр. покажч. / [ред. А.Ю. Чабан, В.М. Мельниченко]. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 352 с. – ISBN 966-9730-56-5.
УДК        016:94(477):929
        Г74

Література до знаменних і пам‘ятних дат Тернопільщини на 2019 рік [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 29 / [уклад. М. Пайонк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 80 с. – ISBN 966-07-3375-6.
УДК        016:94(477.84)
        Л64

Заєць, О. В.  Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : монографія / О. В. Заєць. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 240 с. – ISBN 966-02-8692-4.
УДК        027.021(477):025.7/.9
        З-16

Котка, А.  Велика книжка чомучки [Текст] / А. Котка ; [А. Котка]. – Київ : Кристал Бук, 2018. – 160 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-863-8.
УДК        030
        К73

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 18. Лт-Малицький / редкол.: І.М. Дзюба та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. – 711с. – ISBN 966-02-8303-9.
УДК        030(477)
        Е64

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 19. Малиш-Медицина / редкол.: І.М. Дзюба та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – 688 с. – ISBN 966-02-8345-9.
УДК        030(477)
        Е64

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 20. Медична-Мікоян / редкол.: І.М. Дзюба та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – 688 с. – ISBN 966-02-8346-6.
УДК        030(477)
        Е64

Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту [Текст]. Вип. 5. Матер. І Етнографічних читань "Збереження та популяризація культурної спадщини"; Ужгород; 15 грудня 2017 р. / [редкол.: В.В. Коцан (голова) та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2018. – 280 с. – ISBN 617-531-186-8.
УДК        069(477)(082)
        Н34

Ханенківські читання [Текст] : зб. матер. наук.-практ. конф.; 2008 р. Вип. 8. Вивчення та експонування пам‘яток азійського мистецтва в художніх музеях / [відп. за вип. О. Мітякіна]. – Київ : Фенікс, 2018. – 84 с. – ISBN 966-136-622-9.
УДК        069:7(082)
        Х19

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Будинку-музею Тараса Шевченка [Текст] : збірник : 25 жовтня 2018 року / [упоряд. Н. Орлової]. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 378 с. – ISBN 617-7583-25-6.
УДК        069:821.161.2
        М34

Дорогий, М. А.  Біблейська філософія [Текст] : Короткий нарис з основних проблем філософії про походження природи, життя і людини (Філософія. Біблія. Наука) : порівняльний огляд / М. А. Дорогий. – Київ : Логос, 2018. – 111 с. – ISBN 617-7446-50-6.
УДК        101:27-23
        Д69

Шюц, А.  Структури життєсвіту [Текст] / А. Шюц, Т. Лукман ; [пер. з нім. В. Кебуладзе]. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с. – (Б-ка класичної світової наукової думки). – ISBN 966-03-8490-3.
УДК        130.1+316.27
        Ш99

Світогляд - Філософія - Релігія [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 13 / [редкол.: І.П. Мозговий (голов. ред.) та ін.] ; за заг. ред. І.П. Мозгового. – Суми : СДУ, 2018. – 229 с.
УДК        140.8(082)
        С24

Твардовський, К.  Вибрані твори [Текст] / К. Твардовський ; [пер. з пол. М. Боднарчука та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 670 с. – (Б-ка класичної світової наукової думки). – ISBN 966-03-8493-4.
УДК        141.1(438)+159.9
        Т26

Русо, Ж.-Ж.  Вибрані трактати [Текст] / Ж.-Ж. Русо ; [пер. з фр. О. Йосипенко та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 603 с. – (Б-ка класичної світової наукової думки). – ISBN 966-03-8491-0.
УДК        141.7(44)
        Р88

Психологічні перспективи [Текст]. Вип. 31 / [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2018. – 351 с.
УДК        159.9(082)
        П86

Психологічні перспективи [Текст]. Вип. 32 / [редкол.: Ж. Вірна (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2018. – 278 с.
УДК        159.9(082)
        П86

Проблеми сучасної психології [Текст] : зб. наук. праць Кам‘янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Вип. 41 / [редкол.: С.Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 532 с. – Укр. та англ. мовами.
УДК        159.9(082)
        П78

Проблеми сучасної психології [Текст] : зб. наук. праць Кам‘янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Вип. 42 / [редкол.: С.Д. Максименко (голов. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 252 с. – Укр. та англ. мовами.
УДК        159.9(082)
        П78

Психологія національної безпеки і благополуччя особистості [Текст] : тези І Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Львів; 14-15 березня 2019 р. / [упоряд. О.А. Лешинська]. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 220 с. – ISBN 966-941-297-3.
УДК        159.9(082)
        П86

Слюсаревський, М. М.  Психологія міграції [Текст] : навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Київ : Талком, 2018. – 360 с. – ISBN 617-7685-40-0.
УДК        159.9:314.15(075.8)
        С49

Берн, Е.  Ігри, у які грають люди. Світовий бестселер із психології стосунків [Текст] / Е. Берн ; [пер. з англ. К. Меньшикової]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 255 с. – ISBN 617-12-0454-6.
УДК        159.922
        Б51

Соне, Д.  Будуймо нашу любов [Текст] / Д. Соне ; [пер. з фр. Т. Скворцова]. – Київ : КМЦ, 2019. – 48 с. : іл. – ISBN 966-97833-2-5.
УДК        159.922.1
        С62

Харченко, В. Є.  Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості [Текст] : метод. посіб. / В. Є. Харченко, М. А. Шугай. – Острог : Острозька академія, 2015. – 160 с. – ISBN 617-7328-18-5.
УДК        159.922.2(075.8)
        Х22

Вакуленко, О. Л.  Сучасні проблеми української етнопсихології [Текст] : монографія / О. Л. Вакуленко. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 111 с.
УДК        159.922.4
        В14

Психолог. Бібліотека [Текст]. № 2 (170). Сексуальність. Усе, що треба знати до 18 / [ред. А. Козлова]. – Житомир : Шкільний світ, 2019. – 134 с. – (Б-ка " Шкільного світу").
УДК        159.922.7
        П86

Психолог. Бібліотека [Текст]. № 1 (169). Антибулінг: практичні заняття / [ред. А. Козлова]. – Житомир : Шкільний світ, 2019. – 150 с. – (Б-ка " Шкільного світу").
УДК        159.922.7
        П86

Витюков, С.  О чем так громко молчат дети [Текст] : 101 совет для родителей детей от 0 до 8 лет / С. Витюков. – Киев : Книгоноша, 2017. – 192 с. – ISBN 617-7248-54-4.
УДК        159.922.7
        В54

Первис, К.-Б.  Путь к сердцу ребенка: Принесите надежду и исцеление в вашу приемную семью [Текст] / К.-Б. Первис, Д.-Р. Кросс, В.-Л. Саншайн. – Киев : Изд. двор О. Федорова, 2018. – 284 с. – ISBN 617-7583-33-1.
УДК        159.922.7
        П26

Влад, С. П.  Дитяча психотравма [Текст] / С. П. Влад. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – ISBN 617-7644-03-2.
УДК        159.922.7
        В57

Антибулінг. Практичні заняття [Текст] / [авт. кол.: Л.В. Береговська, О.С. Данилюк, І.І. Залеська та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 152 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – ISBN 617-7644-05-6.
УДК        159.922.7:316.613.434(075.8)
        А72

Каламаж, Р. В.  Психологія професійної самосвідомості студентів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Р. В. Каламаж. – Острог : Острозька академія, 2015. – 200 с. – ISBN 617-7328-20-8.
УДК        159.923.2:37.011.3-057.87(075.8)
        К17

Гончаренко, М. С.  Технологія здоров‘язбережувальної освіти на основі цілісного мислення [Текст] : [метод. посіб.] / М. С. Гончаренко, Д. В. Строілова, Т. О. Богомаз. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 144 с. – ISBN 617-7738-09-0.
УДК        159.955:613(075.8)
        Г65

Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: О.В. Григоров, Г.О. Аніщенко, В.В. Стрижак та ін.]. – Вид. 2-е, допов. і випр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 496 с. – ISBN 617-05-0259-9.
УДК        164:621.87(075.8)
        Т38

Поліщук, Р. М.  Кілька думок про ідентичність [Текст] : монографія / Р. М. Поліщук. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7336-40-1.
УДК        165.745:159.923.2:316.347(477)
        П50

Лактіонова, А. В.  Філософія дії [Текст] : моногафія / А. В. Лактіонова. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 367 с. – ISBN 966-439-884-5.
УДК        17
        Л19

Ніцше, Ф.  Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди [Текст] / Ф. Ніцше ; пер. з нім. В. Кебуладзе. – Київ : Темпора, 2018. – 800 с. – ISBN 617-569-382-7.
УДК        17(430)
        Н70

Етика (загальна і професійна) [Текст] : навч. посіб. / [Т.В. Кондратюк-Антонова, О.В. Ткаченко, О.В. Дручек та ін.]. – Київ : Талком, 2018. – 204 с. – ISBN 617-7685-53-0.
УДК        17:174(075.8)
        Е88

Моральнісні аспекти філософії лідерства [Текст] : навч. посіб. / О.С. Пономарьов, Р.П. Мигущенко, А.О. Харченко, І.В. Асєєва. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 170 с. – ISBN 617-7738-15-1.
УДК        17:316.46(075.8)
        М79

Бхарті, М. К.  Індійська філософія крізь призму сучасної науки [Текст] / М. К. Бхарті ; пер. з англ. Т. Сахно. – Київ : Бренд Букс, 2018. – 80 с. – ISBN 966-2502-16-9.
УДК        233:2-583
        Б94

Розлуцька, Г. М.  Освітньо-виховна діяльність Греко-Католицької Церкви на Закарпатті: історичний дискурс [Текст] / Г. М. Розлуцька ; [монографія]. – Ужгород : Говерла, 2018. – 420 с. – ISBN 6117-7333-66-0.
УДК        271.4(477):37.017
        Р64

Катехетично-молитовний посібник на Рік святості подружжя та сім‘ї РКЦ в Україні - 2019 р. [Текст] / [за ред. Т. Андрущишиної]. – Київ : КМЦ, 2019. – 296 с. – ISBN 966-97833-0-1.
УДК        272(477)
        К29

Захисники святості, єдності і нерозривності подружжя [Текст] / [за ред. Я. Пиля]. – Київ : КМЦ, 2019. – 116 с. – ISBN 966-97833-1-8.
УДК        272-29
        З-38

Бек, В.-Ф.  Біблійні оповідання в картинках [Текст] / В.-Ф. Бек. – Київ : Лютеранська спадщина, 2017. – 376 с. – ISBN 617-7327-05-8.
УДК        27-23
        Б42

Кулман, Я.  Обязанности родителей [Текст] : [пер. с англ.] / Я. Кулман. – Одесса : Тюльпан, 2019. – 192 с. – (Классика Духовной Реформации). – ISBN 966-2110-32-6.
УДК        27-29
        К90

Головін, С. Л.  Біблія і логіка. Основи правильного мислення [Текст] / С. Л. Головін ; [пер. з рос. І. Єрмак]. – Київ : Книгоноша, 2017. – 104 с. – (Непохитні основи). – ISBN 617-7248-56-8.
УДК        27-29
        Г61

Головін, С. Л.  Біблія і політика. Основи справедливого суспільства [Текст] / С. Л. Головін ; [пер. з рос. Г. Липатова, О. Дорошенко]. – Київ : Книгоноша, 2017. – 136 с. – (Непохитні основи). – ISBN 617-7248-50-6.
УДК        27-29
        Г61

Головін, С. Л.  Біблія і етика. Основи праведного життя [Текст] / С. Л. Головін ; [пер. з рос. Г. Липатова, О. Дорошенко]. – Київ : Книгоноша, 2017. – 128 с. – (Непохитні основи). – ISBN 617-7248-56-8.
УДК        27-29
        Г61

Бил, Г. К.  Откровение [Текст] / Г. К. Бил, Д. Х. Кэмпбелл ; пер. с англ. В. Черного. – Черкассы : Коллоквиум, 2019. – 806 с. – (Толкование). – ISBN 966-8957-70-3.
УДК        27-29
        Б61

Дейтон, Р.  Мільони чудес. Дилема еволюції [Текст] / Р. Дейтон. – Київ : Книгоноша, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7248-72-8.
УДК        27-29
        Д27

Підмурний, В. Д.  Розвід [Текст] / В. Д. Підмурний, Г. В. Підмурна. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 53 с. – ISBN 966-921-216-0.
УДК        27-29
        П32

Риноу, Р.  Дальновидный брак [Текст] / Р. Риноу, Э. Риноу ; Роб и Эми Риноу. – Киев : Mission Eurasia, 2018. – 176 с. – ISBN 617-7374-35-9.
УДК        27-29
        Р51

Пайпер, Д.  Братья, мы не профессионалы [Текст] : Обращение к пастырям - призыв к радикальному служению / Д. Пайпер. – Здолбунов : Левит, 2019. – 316 с. – ISBN 617-7662-05-0.
УДК        277.4
        П12

Панкратова, Н. Д.  Системний аналіз. Теорія та застосування [Текст] : підручник / Н. Д. Панкратова. – Київ : Наукова думка, 2018. – 345 с. – ISBN 966-00-1643-9.
УДК        303.732.4(075.8)
        П16

Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем [Текст] : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Дніпро; 16-17 квітня 2018 р. / [орг. ком.: М.В. Поляков та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 290 с. – ISBN 966-981-013-7.
УДК        311:657:620.9(477)(082)
        С91

Характеристика домогосподарств внутрішньо переселених осіб - бенефіціарів допомоги МБФ "Карітас України" [Текст] / за ред. О.В. Позняка. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2018. – 56 с.
УДК        314.151.3(477)
        Х20

Левченко, К. Б.  Гендерне тяжіння [Текст] / К. Б. Левченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 189 с. – ISBN 966-03-7876-6.
УДК        316.346.2
        Л38

Феррацці, К.  Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств [Текст] / К. Феррацці, Т. Реза ; [пер. з англ. І. Грипи]. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 350 с. – ISBN 617-12-1522-1.
УДК        316.6
        Ф43

Наукові студії із соціальної та політичної психології [Текст] : зб. ст. Вип. 41(44) / [редкол.: Т.М. Титаренко (голова) та ін.]. – Київ : Талком, 2018. – 240 с.
УДК        316.6(082)
        Н34

Шаповалова, Т. В.  Самореалізація в професійній діяльності [Текст] : на допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас : [навч. посіб.] / Т. В. Шаповалова. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7583-31-7.
УДК        316.612:331.36(07)
        Ш24

Сорока, А. В.  Психологічні особливості соціалізації і ресоціалізації особистості після відбування терміну покарання [Текст] : монографія / А. В. Сорока. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 400 с. – ISBN 617-7555-91-8.
УДК        316.614-051:343.8
        С65

Абрамов, Л. К.  Анімація громадської діяльності [Текст] : розширений варіант / Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова. – Кропивницький : ІСКМ, 2019. – 172 с. – ISBN 617-7197-78-1.
УДК        316.7
        А16

Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: історія та сучасні проблеми [Текст] : зб. ст. за матер. конф.; м. Київ; 22 січня : До 70-річчя В. Паніотто / [за наук. ред. В.С. Бакірова, Є.І. Головахи]. – Київ; Харків : Ін-т соціології НАН України : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 208 с. – ISBN 966-285-427-5.
УДК        316:303.4(477)(082)
        М54

Санников, А.  Моя история. Белорусская "Американка", или Выборы при диктатуре [Текст] / А. Санников. – Киев : Основы, 2015. – 208 с. : 16 с. ил. – ISBN 966-500-773-9.
УДК        323(476):323.28
        С18

Мороз, О. О.  Відступати нікуди [Текст] : Аналітика, коментарі, інтерв‘ю / О. О. Мороз. – Київ : Парламентське вид-во, 2019. – 328 с. – ISBN 966-922-138-4.
УДК        323(477)
        М80

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році" [Текст] / [відп. за вид. А.Ю. Іщенко]. – Київ : НІСД, 2018. – 688 с. – ISBN 966-554-304-6.
УДК        323(477):327
        А64

Яремчук, О.  Наші інші. Історії українського різноманіття [Текст] / О. Яремчук. – Львів : Човен, 2018. – 208 с. – ISBN 966-97668-5-4.
УДК        323.1(477)
        Я72

Шульга, М. А.  Геополітика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Шульга. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 239 с. – ISBN 966-439-909-5.
УДК        327(075.8)
        Ш95

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / [редкол.: В.В. Ластовський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 284 с.
УДК        327(082)
        М58

Проді, Р.  Задум об‘єднаної Європи [Текст] / Р. Проді ; пер. з іт. К. Тищенка. – Київ : КІС, 2002. – 140 с. – ISBN 966-8039-12-2.
УДК        327(4)
        П78

Денисенко, А.  Україна дипломатична [Текст] : наук. щорічник. Вип. 19 / А. Денисенко, П. Кривонос, В. Туркевич ; [А. Денисенко, П. Кривонос, В. Туркевич]. – Київ : Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, 2018. – 863 с. – Авт. вказані над вих. дан. - Укр. та англ. мовами. – ISBN 617-7446-57-5.
УДК        327(477)
        Д33

Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора, сьогодні, завтра [Текст] : кол. моногр. / за наук. ред. В.В. Ластовського. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 325 с. – ISBN 966-602-225-0.
УДК        327(477)
        Т33

Степаненко, М. І.  Центральноазійський барс; Україна і Казахстан в єдиному потоці історії; На основі взаємної поваги і довіри [Текст] : Історико-публіцистичний зб. / М. І. Степаненко. – Д. : АРТ-Прес, 2015. – 752 с. – ISBN 966-348-368-9.
УДК        327(477)
        С79

Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни [Текст] : наук. доп. / [авт. кол.: Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко, В.М. Горовий та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 72 с. – ISBN 966-02-8723-5.
УДК        327.88:004.056(477)
        І-74

Дмитрієв, І. А.  Оцінка і забезпечення інвестиційної привабливості підприємства в контексті регіонального розвитку (на прикладі підприємств автомобільного транспорту) [Текст] : монографія / І. А. Дмитрієв, Я. С. Левченко. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 268 с. – ISBN 617-7555-89-5.
УДК        330.322:332.1(477)
        Д53

Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку [Текст] : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Хмельницький; 25-26 травня 2018 р. / [редкол.: М.П. Войнаренко та ін.]. – Хмельницький : ФОП А.А. Мельник, 2018. – 271 с. – ISBN 617-7600-18-2.
УДК        330.342(477)(082)
        У67

Соціальна інфраструктура на шляхах реформування місцевого самоврядування [Текст] : кол. моногр. / [В.М. Новіков, Н.М. Дєєва, А.Г. Гвелесіані та ін.]. – Київ; Варшава : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2018. – 418 с. – ISBN 966-02-84993-7.
УДК        330.342.146:352.07(477)
        С69

Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / [авт. кол.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2018. – 775 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 617-07-0615-7.
УДК        330.8(075.8)
        І-90

Дмитрієв, І. А.  Економіка і бізнес [Текст] : навч. посіб. / І. А. Дмитрієв, Я. С. Левченко, І. Ю. Шевченко. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 316 с. – ISBN 617-7555-87-1.
УДК        330:334.722(477)(075.8)
        Д53

Самолюк, Н. М.  Трудові договірні відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Самолюк, Г. М. Юрчик. – Рівне : НУВГП, 2018. – 341 с. – ISBN 966-328-397-6.
УДК        331.104:347.44(477)(075.8)
        С17

Короленко, В. В.  Кадрова політика у сфері охорони здоров‘я України в контексті європейської інтеграції [Текст] : монографія / В. В. Короленко, Т. П. Юрочко. – Київ : КІМ, 2018. – 104 с. – ISBN 617-628-077-4.
УДК        331.108(477):614.2
        К68

Проблеми охорони праці в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 34 / [редкол.: О.Є. Кружилко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ННДІПБОП, 2018. – 194 с.
УДК        331.45(477)(082)
        П78

Дмитрієв, І. А.  Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 284 с. – ISBN 617-7555-90-1.
УДК        332.1(477)(075.8)
        Д53

Гуторов, А. О.  Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз) [Текст] / А. О. Гуторов. – Київ; Харків : Точка, 2019. – 146 с. – ISBN 617-669-268-3.
УДК        332.1:631.1(477)
        Г97

Колосюк, А. А.  Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель поселень України [Текст] : навч. посіб. / А. А. Колосюк. – Одеса : ОДАБА, 2019. – 126 с. – ISBN 617-7195-81-7.
УДК        332.62(477)(075.8)
        К61

Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища [Текст] : монографія / за заг. ред. Л.Л. Калініченко. – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 360 с. – ISBN 617-7541-84-3.
УДК        334.722(477)
        Е90

Залізко, В. Д.  Моделювання економічної безпеки підприємств [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Залізко, В. В. Гурочкіна. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. – 188 с. – (На допомогу студенту УДФСУ. т. 28). – ISBN 966-337-486-4.
УДК        334.722:005.934(075.8)
        З-23

Маслій, Н. Д.  Інтеграційні форми розвитку підприємств: теоретичні аспекти та практичні підходи [Текст] : монографія / Н. Д. Маслій. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2018. – 306 с. – ISBN 617-689-280-9.
УДК        334-044.247:330.47(477)
        М31

Теорія публічних фінансів [Текст] : навч. посіб. / А.С. Абрамова, М.Г. Марич, М.В. Дубина та ін. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 322 с. – ISBN 966-496-476-7.
УДК        336.13(477)(075.8)
        Т33

Письменний, В. В.  Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Текст] : монографія / В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 468 с. – ISBN 966-654-506-3.
УДК        336.14:352(477)
        П35

Воронська, О. О.  Податки в Україні: навчальний курс. Від теорії до практики [Текст] : [навч. посіб.] / О. О. Воронська. – 2-е вид. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 472 с. – ISBN 966-921-224-5.
УДК        336.22(477)(075.8)
        В75

Податки та оподаткування [Текст] : словник афоризмів / [уклад. А.Г. Загородній та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 124 с. – ISBN 966-941-283-6.
УДК        336.221(089.3)
        П44

Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів [Текст] : монографія / [кол. авт.: Т.Ю. Александрюк, Л.Б. Баранник, О.В. Вознюк та ін.]. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2019. – 336 с. – ISBN 966-328-139-1.
УДК        336.221(477):006.3
        П32

Самсін, І. Л.  Тлумачення актів законодавства України про оподаткування [Текст] : лекційно-практ. курс : навч. посіб. / І. Л. Самсін. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 488 с. – ISBN 966-629-883-9.
УДК        336.221.24(477)(075.8)
        С17

Ризикові платники податку на прибуток підприємств та методика їх виявлення на основі аналізу показників фінансової звітності [Текст] : [монографія / авт. кол.: О.Є. Сушкова, С.С. Брехов, Ю.В. Сибірянська та ін.] ; за заг. ред. О.Є. Сушкової. – Київ : Алерта, 2017. – 96 с. – ISBN 617-566-489-6.
УДК        336.226.12:657(477)
        Р49

Протидія нелегальному обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів: досвід країн ЄС та ОЕСР [Текст] / [авт. кол.: В.І. Коротун, Н.В. Новицька, Т.В. Кощук, І.І. Хлєбнікова] ; за заг. ред. В.І. Коротуна. – Ірпінь : Алерта, 2017. – 66 с. – ISBN 617-566-452-0.
УДК        336.226.3
        П83

Марич, М. Г.  Банківська безпека [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Марич, М. П. Федишин, Д. Д. Полагнин. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 197 с. – ISBN 966-496-473-6.
УДК        336.71:005.934(075.8)
        М26

Грабов, Л. В.  Деньги. Реальная история, которая будит [Текст] / Л. В. Грабов. – Одесса : Апрель : ФОП Бондаренко М.А., 2018. – 88 с. – ISBN 617-7613-15-1.
УДК        336.74:159.923
        Г75

Самойленко, І. О.  Формування енергоефективної моделі розвитку національної економіки країни: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / І. О. Самойленко. – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 396 с. – ISBN 617-7722-17-4.
УДК        338(477)-027.542:620.97
        С17

Соціально-економічні засади формування економічної системи України [Текст] : кол. моногр. / за ред. О.О. Непочатенко. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 276 с. – ISBN 966-304-287-9.
УДК        338.24(477)
        С69

Маслак, О. О.  Системи кластеризації національної економіки: формування, розвиток та державне управління [Текст] : монографія / О. О. Маслак. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 320 с. – ISBN 966-941-231-7.
УДК        338.24(477)
        М31

Партин, Г. О.  Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу [Текст] : монографія / Г. О. Партин, А. Г. Загородній. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 88 с. – ISBN 966-941-288-1.
УДК        338.45(477)
        П18

Романова, А. А.  Туристична індустрія: стратегія розвитку та управління [Текст] : монографія / А. А. Романова. – Чернігів : ФОП Брагинець О.В., 2018. – 400 с. – ISBN 617-7570-25-6.
УДК        338.48(477):005.5
        Р69

Історія, реалії, перспективи розвитку туризму для осіб з інвалідністю в Україні: національний і глобальний виміри змін [Текст] : зб. тез доп. за матер. І Обл. студ. наук.-практ. конф.; Львів; 11 жовтня 2018 р. / [редкол.: І.В. Костюк (голова) та ін.]. – Львів : Растр-7, 2018. – 76 с. – ISBN 617-7726-15-8.
УДК        338.48(477)-056.26(082)
        І-90

Мельник, І. М.  Соціально-економічна модернізація сфери товарного обігу: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / І. М. Мельник. – Львів : Растр-7, 2018. – 356 с. – ISBN 617-7726-43-1.
УДК        339.142(477)
        М48

Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: Теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять [Текст] : навч. посіб. / [О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор‘єв та ін.]. – 2-е вид., допов. і переробл. – Львів : Міські інформаційні системи, 2019. – 128 с. – ISBN 966-1577-22-9.
УДК        339.543(477)(075.8)
        М66

Боринець, С. Я.  Теорія та практика світових фінансів [Текст] : підручник / С. Я. Боринець. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 431 с. – ISBN 966-439-877-7.
УДК        339.7(075.8)
        Б82

Рогач, О.  Теорії міжнародного бізнесу [Текст] : підручник / О. Рогач. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 687 с. – ISBN 966-439-984-2.
УДК        339.9:334.722(075.8)
        Р59

Економічний націоналізм [Текст] : матер. VIII Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю; Івано-Франківськ; 12-13 жовтня 2018 р. / [С.В. Адамович, Т.І. Бойко, О.В. Булатова та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – 368 с.
УДК        339.984(082)
        Е45

Наровлянський, О. Д.  Правознавство. 10 кл. [Текст] : підручник : профільний рівень / О. Д. Наровлянський. – Київ : Грамота, 2018. – 272 с. – ISBN 966-349-684-9.
УДК        34(477)(075.3)
        Н30

Студентський вимір щодо актуальних проблем у правознавстві [Текст] : матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Ужгород; 11 грудня 2018 р. / [редкол.: В.В. Росоха та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 230 с. – ISBN 617-7692-30-9.
УДК        34(477)(082)
        С88

Юридичне документознавство [Текст] : навч. посіб. / [В.В. Посмітна, О.В. Ткаченко, О.В. Дручек та ін.]. – Київ : Талком, 2018. – 233 с. – ISBN 617-7685-54-7.
УДК        34:002.1(477)(075.8)
        Ю70

Завдання господарсько-правової політики Української держави [Текст] : зб. тез наук. доп. і повідомлень V ювілейної наук.-практ. конф. студ., аспірантів та мол. вчених; м. Харків; 27 листопада 2018 р. / [редкол.: А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 152 с. – ISBN 617-7555-96-3.
УДК        340(477)(082)
        З-13

Шахбазян, К. С.  Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та приватно-правові аспекти) [Текст] : монографія / К. С. Шахбазян. – Київ : Фенікс, 2015. – 420 с. – ISBN 966-136-301-3.
УДК        341.23:004.738.5
        Ш31

Роми: міфи та факти [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт-упоряд. О. Войтенко, М. Тяглий]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту : КВІЦ, 2018. – 140 с. – ISBN 617-697-085-9.
УДК        341.485
        Р70

Публічне управління та регіональний розвиток [Текст] : наук. журн. № 2 / [голов. ред. В.М. Ємельянов]. – Миколаїв : ЧНУ ім. П. Могили, 2018. – 474 с.
УДК        342(477)(082)
        П88

Запорізький окружний адміністративний суд: 10 років процесуальної діяльності [Текст]. – Запоріжжя : Керамист, 2018. – 87 с.
УДК        342.565.4(477)
        З-33

Галай, В. О.  Адміністративне право та процес (адміністративне судочинство) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Галай, О. В. Ткаченко, Д. М. Корнієнко ; [В.О. Галай, О.В. Ткаченко, Д.М. Корнієнко]. – Київ : Талком, 2018. – 91 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7685-52-3.
УДК        342.9(477):342.565.4(075.8)
        Г15

Микитюк, М. А.  Адміністративно-правові засади у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху [Текст] : монографія / М. А. Микитюк. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 204 с. – ISBN 966-941-296-6.
УДК        342.951:351.811.12(477)
        М59

Докази та доказування у кримінальному провадженні [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: Р.І. Благута, Ю.В. Гуцуляк, О.М. Дуфенюк та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 272 с. – ISBN 617-511-254-0.
УДК        343.14:343.13(477)(075.8)
        Д63

Організація роботи в органах прокуратури України [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: Є.А. Безкровний, О.Ю. Вінський, С.Ф. Влад та ін.] ; за ред. О.М. Осадци, В.М. Кравчука. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 356 с. – ISBN 617-7500-71-0.
УДК        343.163(477)(075.8)
        О-64

Никифоряк, Л. П.  Аналіз судової практики з питань застосування законодавства України щодо протидії торгівлі людьми [Текст] / Л. П. Никифоряк, А. М. Орлеан. – Київ : Фенікс, 2018. – 88 с. – ISBN 966-136-592-5.
УДК        343.19:343.431(477)
        Н62

Дубов, Д. В.  В інтересах іншої держави... : проблеми виявлення та протидії агентам впливу [Текст] : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, І. О. Корецька ; [Д.В. Дубов, І.О. Корецька]. – Київ : НІСД, 2018. – 48 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-554-305-3.
УДК        343.21(477):351.862.4
        Д79

Ромців, О. І.  Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності: особливості виявлення та подолання [Текст] : монографія / О. І. Ромців. – Львів : Растр-7, 2018. – 292 с. – ISBN 617-7497-95-9.
УДК        343.35:348.98(477)
        Р70

Lukanov, Y.  The Press: How Russia Destroyed Media Freedom in Crimea [Текст] / Y. Lukanov. – Kyiv : KBC, 2018. – 176 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-2403-20-6.
УДК        343.4(477.75):342.727]:070=111
        L96

Запотоцький, А. П.  Основи методики розслідування злочинів у сфері будівництва [Текст] : монографія / А. П. Запотоцький. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 320 с. – ISBN 966-8923-36-4.
УДК        343.98(477):343.7
        З-33

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / [кол. авт.: Л.Ф. Винокурова, О.С. Горяєва, О.В. Клепікова та ін.] ; за заг. ред. В.С. Щербини, Н.Б. Пацурії. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 816 с. – ISBN 966-667-729-0.
УДК        346(477)
        Н34

Сержанов, В. В.  Формування державної інвестиційної політики розвитку національного господарства [Текст] : монографія / В. В. Сержанов. – Київ : Гельветика, 2018. – 224 с. – ISBN 966-916-709-5.
УДК        346.543(477)
        С32

Правовий режим публічного майна об‘єднаних територіальних громад [Текст] : монографія / [А.І. Гусь, Т.О. Карабін, Я.І. Ленгер та ін.] ; за заг. ред. Я.В. Лазура. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 212 с. – ISBN 617-7692-28-6.
УДК        347.218.2:352(477)
        П68

Договори щодо розпоряджання майновими правами на об‘єкти патентного права [Текст] : монографія. Т. 1 / [кол. авт.: Г.О. Андрощук, Ю.Л. Борко, В.А. Васильєва та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 222 с. – ISBN 617-696-790-3.
УДК        347.44(477):347.77/.78
        Д59

Павлів-Самоїл, Н. П.  Спадкування в Україні: у таблицях і схемах [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. П. Павлів-Самоїл, М. О. Німак, Н. В. Бльок. – Львів : Растр-7, 2018. – 176 с. – ISBN 617-7726-30-1.
УДК        347.65/.68(477)(075.8)
        П12

Право інтелектуальної власності [Текст] : підручник / [авт. кол.: С.Б. Булеца, О.В. Верейці, Н.Т. Головацький та ін.] ; за заг. ред. С.Б. Булеци, О.І. Чепис. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 488 с. – ISBN 617-7692-23-1.
УДК        347.77/.78(477)(075.8)
        П68

Штефан, А. С.  Вчення про механізм доказування у цивільному судочинстві [Текст] : [монографія] / А. С. Штефан. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 392 с. – ISBN 617-696-824-5.
УДК        347.94(477)
        Ш90

Панасюк, О. Т.  Аксиологические аспекты трудового права [Текст] : монография / О. Т. Панасюк. – Киев : Правова єдність : Алерта, 2018. – 98 с. – (Современное трудовое право). – ISBN 617-566-470-4.
УДК        349.2(477)
        П16

Галунько, В. М.  Оптимізація і ефективність адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні: теорія і практика [Текст] : монографія / В. М. Галунько. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – 422 с. – ISBN 966-930-200-7.
УДК        351.746.2(477)
        Г16

Каденко, О. А.  Державне управління охороною здоров‘я в Україні: сучасний стан, проблеми, шляхи вдосконалення [Текст] : [монографія] / О. А. Каденко. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 187 с. – ISBN 966-330-328-4.
УДК        351.773(477)
        К13

Україна. Верховна Рада.  Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні [Текст] : матер. парламентських слухань у Верховній Раді України 18 квітня 2018 р. №1 / Україна. Верховна Рада ; [відп. за вип. В.О. Бабенко]. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 214 с. – (Парламентські слухання).
УДК        351.853(477)+[342.951:351.85]
        У45

Чмир, М. В.  Державні нагороди України [Текст] / М. В. Чмир ; [М.В. Чмир]. – Київ : Балтія-Друк, 2018. – 54 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-516-023-7.
УДК        351.856.2(477)
        Ч-74

Патріотичне виховання нації [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; 15 грудня 2015 р. / [ред. В. Клічак]. – Київ : Просвіта, 2015. – 208 с. – ISBN 617-7201-37-2.
УДК        351.858:172.15(082)
        П20

Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України [Текст] : наук. доп. / [авт. кол.: В.М. Горовий (кер.), О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 56 с.
УДК        352.07(477):004
        І-74

Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України [Текст] : [монографія / авт. кол.: О.С. Онищенко, В.М. Горовий, Л.А. Дубровіна та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 224 с. – ISBN 966-02-8713-6.
УДК        352.07(477):004:008
        І-74

Кузьменко, Н. О.  Рішення органів місцевого самоврядування в механізмі правового регулювання земельних відносин [Текст] : монографія / Н. О. Кузьменко. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 264 с. – ISBN 617-566-502-2.
УДК        352.07:349.4(477)
        К89

Невидимые герои. Краткая история шпионажа [Текст] / [сост. Е. Лесовикова]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2019. – 351 с. – ISBN 617-12-5953-9.
УДК        355.40(091)
        Н40

Основи права для військовослужбовців [Текст] : навч. посіб. / О.В. Турчак, В.М. Репецький, С.В. Лук‘янченко, Н.Т. Стукаліна. – Львів : Левада, 2018. – 380 с. – ISBN 617-7527-26-7.
УДК        355/359:[34:344.1:341.3](075.8)
        О-75

Русул, Л. В.  Страхування: від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Русул, М. П. Федишин, Н. А. Лаврук. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 288 с. – ISBN 966-496-474-3.
УДК        368(075.8)
        Р89

Шолойко, А. С.  Інфраструктура страхового ринку України [Текст] : монографія / А. С. Шолойко. – Київ : Логос, 2019. – 408 с. – ISBN 617-7446-70-4.
УДК        368.021:33.012.42/.43(477)
        Ш78

Черніков, П. І.  Вибране [Текст]. Т. 1 / П. І. Черніков. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 368 с. – ISBN 966-07-3187-5.
УДК        37.011
        Ч-49

Елькін, О. Б.  Зростаймо разом з EdCamp’om [Текст] : Як провести освітню (не)конференцію для своєї громади / О. Б. Елькін. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – ISBN 617-7287-88-8.
УДК        37.011.3-051:005.963
        Е56

Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті [Текст] : матер. Міжнар. наук.-метод. конф.; 11-12 квітня 2019 р. / [редкол.: Н.П. Крейдун та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 236 с. – ISBN 617-7738-20-5.
УДК        37.013(082)
        П78

Освіта Тернополя. Міжгалузева лабораторія компетентного методиста [Текст] : Освітянський альманах / [упоряд. Л.О. Гапон та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 176 с. – ISBN 966-07-32-92-6.
УДК        37.013(477)(082)
        О-72

Соціальний педагог. Бібліотека [Текст]. № 1 (69). Консультування. Соціально-педагогічний аспект/ Ю. Потоцька. – Житомир : Шкільний світ, 2019. – 109 с.
УДК        37.013.42
        С69

Зуєва, Л. Є.  Психолого-педагогічна підготовка професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади [Текст] : монографія / Л. Є. Зуєва. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 518 с. – ISBN 617-7424-85-6.
УДК        37.013.77:347.962
        З-93

Security factors of education policy: International Experience and Ukrainian Realities [Текст] : Analytical report / [T.V. Chernenko, A.Y. Ischenko, M.M. Karpenko and other]. – Kyiv : NISS, 2018. – 56 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-554-301-5.
УДК        37.014.5(477)=111
        S43

Педагогічні інновації у фаховій освіті [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1(9) / [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : УжНУ, 2018. – 220 с.
УДК        37.015.3:316.422(082)
        П24

Кислашко, О. П.  Християнська педагогіка [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кислашко, І. Л. Сіданіч. – Київ : Східно-європейська гуманітарна місія, 2018. – 484 с. – ISBN 617-7400-14-0.
УДК        37.015.31:17.022.1(07)
        К44

Духовність особистості: методологія, теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4(85) / [редкол.: Г.П. Шевченко (голов. ред.) та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2018. – 260 с.
УДК        37.015.31:17.022.1(082)
        Д85

Папушина, В. А.  Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури у процесі професійної підготовки [Текст] : монографія / В. А. Папушина. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2019. – 496 с. – ISBN 966-2597-41-7.
УДК        37.015.31:7:378
        П17

Гриджук, В. Д.  Громадянська освіта: суб‘єктно-вчинковий підхід [Текст] : монографія / В. Д. Гриджук. – Київ : Талком, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7685-41-7.
УДК        37.017.4
        Г83

Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття [Текст] : зб. матер. XVI Міжнар. педагог.-мистецьких читань пам‘яті О.П. Рудницької; м. Київ; 6 грудня 2018 р. Вип. 2(14) / [редкол.: Н.Г. Ничкало та ін.]. – Київ : Талком, 2019. – 264 с. – ISBN 617-7685-60-8.
УДК        37.018(082)
        Н53

З історії освіти Носівщини [Текст] / [упоряд. В.М. Фурса]. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 328 с. : 24 с. іл. – ISBN 617-640-400-2.
УДК        37.018(477)(091)
        З-11

Ландрет, Л.-Э.  Воспитать правильно. Характер для детей [Текст] / Л.-Э. Ландрет ; [пер. с англ. А. Панича]. – Киев : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2018. – 228 с. – ISBN 617-7400-15-7.
УДК        37.018.1
        Л22

Бойко, А. М.  М.І. Пирогов - педагог: заохочення і покарання дітей [Текст] : монографія / А. М. Бойко, В. А. Іноземцев. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 313 с. – ISBN 966-184-243-3.
УДК        37.091.5(091)
        Б77

Кизенко, В. І.  Варіативний компонент змісту освіти в основній і старшій школі: теорія і практика [Текст] : монографія / В. І. Кизенко. – Київ : Слово, 2018. – 405 с. – ISBN 966-194-281-2.
УДК        373.013
        К38

Початкова освіта. Бібліотека [Текст]. № 1 (167). Про світ у казках: матер. до занять та уроків/ О. Подоляк / [ред. В. Алєксєєв]. – Житомир : Перше вересня, 2019. – 118 с. – (Б-ка " Шкільного світу").
УДК        373.015
        П65

Санковська, І. М.  Екологія. Наскрізна лінія в освіті [Текст] / І. М. Санковська, С. С. Дмитренко. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – ISBN 617-7644-01-8.
УДК        373.016:502/504
        С18

Якименко, С. І.  Формування світогляду у старших дошкільників та молодших школярів: теорія і практика [Текст] : монографія / С. І. Якименко. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2019. – 224 с.+216 p. – Книга-перекрутка. - В спільній обкл. з кн. Formation of the outlook of senior preschoolers and junior pupils: theori and practice. – ISBN 617-7626-43-4.
УДК        373.2
        Я45

Гайдаржийська, Л. П.  Формування елементів математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку [Текст] : монографія / Л. П. Гайдаржийська. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2018. – 168 с. – ISBN 966-197-610-7.
УДК        373.2
        Г14

Вашуленко, М. С.  Українська мова і мовлення в початковій школі [Текст] : метод. посіб. / М. С. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2018. – 400 с. – ISBN 617-656-856-8.
УДК        373.3.016:811.161.2(075.8)
        В23

Навчальний проект у школі [Текст] / [авт. кол.: О. Гриценко, І. Косенко, Н. Кураш та ін.]. – Київ : Перше вересня, 2018. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – ISBN 617-7512-38-6.
УДК        373.5
        Н15

Кобернік, С. Г.  Конспекти уроків з курсу "Географія: регіони та країни". 10 кл. [Текст] : [посібник] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – 2-е вид., допов. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2019. – 552 с. – ISBN 617-539-292-8.
УДК        373.5.016:913(100)
        К55

Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо. 10 кл. В 7 ч. [Текст] : метод. посіб. Ч. 1. Особистість та її ідентичність / [авт. кол.: П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін.]. – Львів : Панорама, 2018. – 44 с. – ISBN 617-7227-43-3.
УДК        373.5.017.4:316.61/.66
        Г87

Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо. 10 кл. В 7 ч. [Текст] : метод. посіб. Ч. 2. Права і свободи людини / [авт. кол.: П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін.]. – Львів : Панорама, 2018. – 60 с. – ISBN 617-7227-44-0.
УДК        373.5.017.4:316.61/.66
        Г87

Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо. 10 кл. В 7 ч. [Текст] : метод. посіб. Ч. 3. Людина в соціокультурному просторі / [авт.кол.: П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін.]. – Львів : Панорама, 2018. – 56 с. – ISBN 617-7227-45-7.
УДК        373.5.017.4:316.61/.66
        Г87

Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо. 10 кл. В 7 ч. [Текст] : метод. посіб. Ч. 4. Демократичне суспільство та його цінності / [авт. кол.: П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін.]. – Львів : Панорама, 2018. – 60 с. – ISBN 617-7227-46-4.
УДК        373.5.017.4:316.61/.66
        Г87

Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо. 10 кл. В 7 ч. [Текст] : метод. посіб. Ч. 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність / [авт.кол.: П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін.]. – Львів : Панорама, 2018. – 52 с. – ISBN 617-7227-47-1.
УДК        373.5.017.4:316.61/.66
        Г87

Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо. 10 кл. В 7 ч. [Текст] : метод. посіб. Ч. 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту / [авт. кол.: П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін.]. – Львів : Панорама, 2018. – 68 с. – ISBN 617-7227-48-8.
УДК        373.5.017.4:316.61/.66
        Г87

Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо. 10 кл. В 7 ч. [Текст] : метод. посіб. Ч. 7. Україна, Європа, світ / [авт. кол.: П. Вербицька, О. Волошенюк, Г. Горленко та ін.]. – Львів : Панорама, 2018. – 52 с. – ISBN 617-7227-49-5.
УДК        373.5.017.4:316.61/.66
        Г87

A koz-es felsooktatas elott allo kihivasok a XXI. Szazadban kelet-kozep-europaban az oktatasi reformok tukreben [Текст] : Nemzettkozi tudomanyos konferencia Beregszasz, 2019, marcius 28-29 :Tanulmanykotet / Szerkesztette: E. Berghauer-Olasz, I. Gavriljuk, E, Huttrerer, K. Pallay. – Ungvar : RIK-U Kft., 2019. – 540 o. – Угор., укр. та англ. мовами. – ISBN 617-7692-33-0.
УДК        373:378(4)(082)=511.141
        A10

Устремленность к творчеству: путь становления и формирования всесторонне развитой личности [Текст] / авт.-сост. Н.Н. Калышенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Компас, 2019. – 336 с. – ISBN 966-2099-17-1.
УДК        374
        У82

Забезпечення доступності освітнього простору закладу професійної (професійно-технічної) освіти для учнів із порушеннями слуху [Текст] : наук.-метод. матер. за результатами педагог. експерименту всеукр. рівня / [авт. кол.: Л.М. Сергєєва, С.Б. Сущенко, С.О. Александрова та ін.]. – Одеса : ВМВ, 2019. – 256 с. – ISBN 966-413-639-3.
УДК        377:376-056.26
        З-12

Шляхи і методи популяризації підготовки молодших спеціалістів в умовах реалізації закону України "Про освіту" [Текст] : зб. матер. XVIII обл. наук.-практ. конф. педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Харківської обл. / [ред. група: В.Д. Мороз та ін.]. – Харків : ХКТТ, 2019. – 452 с.
УДК        378(477)(082)
        Ш70

Дослідження проблем гуманітарної освіти [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: А.В. Сакун та ін.]. – Київ : КНУТД, 2018. – 210 с. – ISBN 617-7506-26-2.
УДК        378(477)(082)
        Д70

Заброварний, С.  Друга Державна жіноча вчительська семінарія в Перемишлі (1872-1936) [Текст] / С. Заброварний. – Перемишль; Львів : Растр-7, 2018. – 210 с. – ISBN 617-7726-01-1.
УДК        378(477+438)(091)
        З-12

Ткачук, Г. В.  Практично-технічна підготовка майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання [Текст] : монографія / Г. В. Ткачук. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2018. – 320 с. – ISBN 966-304-283-1.
УДК        378.016:004
        Т48

Воєвідко, Л. М.  Методика музичного виховання [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Воєвідко. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. : Абетка, 2019. – 220 с. – ISBN 617-7052-85-1.
УДК        378.016:78(075.8)
        В63

Практика в системі бакалаврської і магістерської освіти філолога: літературознавчий аспект [Текст] : навч. посіб. / Г.Л. Токмань, Л.М. Козубенко, Н.В. Дига, Н.В. Черниш. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 304 с. – ISBN 617-640-398-2.
УДК        378.016:821.161.2.09
        П69

Boichuk, Yu.D.  Inclusive Competence of Future Teachers: Theoretical and Methodical Aspects [Текст] : [training manual] / Yu.D. Boichuk, O. M. Ionova, S.Ye. Luparenko. – Kharkiv : ФОП Бровін О.В., 2019. – 52 р. – Англ. мовою. – ISBN 617-7738-12-0.
УДК        378.04(075.8)=111
        B73

Педагогічний факультет: історія та сучасність [Текст] : [монографія / авт. кол.: В.М. Лабунець, Н.В. Бахмат, М.С. Гордійчук та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 376 с. – ISBN 966-496-462-0.
УДК        378.4(477.43)
        П24

Зорій, Я. Б.  Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти [Текст] : монографія / Я. Б. Зорій. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 420 с. – ISBN 966-423-451-8.
УДК        378:355.082.4
        З-86

Дичківська, І. М.  Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної педагогічної діяльності: теорія і методика [Текст] : монографія / І. М. Дичківська. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 372 с. – ISBN 617-601-259-7.
УДК        378:373.2.011.3-051
        Д50

Педагогічна освіта і професійна підготовка в сучасному соціокультурному середовищі [Текст] : монографія / [Н.М. Авшенюк, Н.І. Бокша, Н.Ю. Брижак та ін.]. – Мукачево : МДУ, 2018. – 332 с. – ISBN 617-7495-22-1.
УДК        378:377.8
        П24

Проблеми підготовки сучасного вчителя [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 18 / [редкол.: О.І. Безлюдний (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Візаві, 2018. – 430 с.
УДК        378:377.8(082)
        П78

Кафедра теорії та практики перекладу: 10-річний досвід роботи [Текст] : кол. моногр. / [редкол.: Д.І. Панченко та ін.] ; за заг. ред. Д.І. Панченка. – Харків : НУА, 2017. – 180 с. – ISBN 966-8558-98-7.
УДК        378:81‘25
        К30

Етніка Карпат [Текст] : наук. щорічник : ст. та матер. етнографічних експедицій. Вип. 2 / [редкол.: М.П. Тиводар та ін. ; упоряд. В.В. Коцан, П.Ю. Леньо]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – 184 с. – ISBN 617-531-174-5.
УДК        39(=161.2)(082)
        Е88

Сауляк, Б. М.  Розвиток деревообробних ремесел Східного Поділля кінця ХІХ - початку ХХІ ст. [Текст] : [монографія] / Б. М. Сауляк. – Київ : Наукова думка, 2018. – 213 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1645-3.
УДК        39(=161.2):674(091)
        С21

Зюбровський, А. В.  Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці ХІХ - на початку ХХІ століття (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону) [Текст] : [монографія] / А. В. Зюбровський. – Київ : Наукова думка, 2018. – 189 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1646-0.
УДК        392.81(=161.2):664.66(091)
        З-98

Сказки Звездного неба [Текст] / [текст С.И. Дубкова]. – Москва : Белый город, 2009. – 143 с. – (Мои первые страницы). – ISBN 5-7793-1675-0.
УДК        398
        С42

Копаниця, Л. М.  Пісенні жанри українського фольклору [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Копаниця. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 384 с. – ISBN 966-439-914-9.
УДК        398.8(=161.2)(075.8)
        К65

Ешиль япракъ арасында къырмызы гуль... [Текст] = В зелен-листі червона троянда... : Кримськотатарська народна пісня кохання : поет. тексти / упоряд. О. Гуменюк ; пер. з кримськотат. В. Гуменюк. – Київ : Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 2018. – 320 с. – Кримськотатар. та укр. мовами. – ISBN 966-02-8509-5.
УДК        398.838(=512.19)=512.19
        Е96

Коршевнюк, Т. В.  Природознавство. 5 кл. [Текст] : підручник / Т. В. Коршевнюк, В. І. Баштовий ; за заг. ред. О.Г. Ярошенко. – 2-е вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 192 с. – ISBN 966-11-0051-9.
УДК        502(075.3)
        К70

Екологія. 10-11 кл. [Текст] : зб. завдань / авт.-уклад. С.Г. Гусак. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 200 с. – ISBN 978-966-440-8.
УДК        502(075.3)
        Е45

Природознавство. 11 кл. [Текст] : підручник / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, О.Г. Ільченко та ін. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 320 с.
УДК        502(075.3)
        П77

Використання гідрофітних систем для відновлення якості забруднених вод [Текст] : монографія / авт.-уклад. О.М. Міхєєв, С.М. Маджд, О.В. Лапань, Я.І. Кулинич. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 171 с. – ISBN 617-673-748-3.
УДК        502.171:556:581.526.3
        В43

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля. У 3 ч. [Текст]. Ч. 1. Оцінка впливу на довкілля: міжнар. стандарти, досвід інших країн і передумови до запровадження нової моделі оцінки впливу на довкілля в Україні та її основні елементи / [Є. Алексєєва, С. Вихрист, Є. Єндрошка та ін.]. – Київ : Норма, 2018. – 133 с. – ISBN 966-7775-62-9.
УДК        502/504
        Є24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля. У 3 ч. [Текст]. Ч. 2. Нормативно-правова база у сфері оцінки впливу на довкілля / [упоряд. Є. Алексєєва та ін.]. – Київ : Норма, 2018. – 117 с. – ISBN 966-7775-62-9.
УДК        502/504
        Є24

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля. У 3 ч. [Текст]. Ч. 3. Метод. реком. з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформ., що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, підготовки звіту про громадське обговорення та висновку з оцінки впливу на довкілля / [Є. Алексєєва, С. Вихрист, Є. Єндрошка та ін.]. – Київ : Норма, 2018. – 95 с. – ISBN 966-7775-62-9.
УДК        502/504
        Є24

Екологічна біотехнологія. У 2 кн. [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 / [О.В. Швед, Р.О. Петріна, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 424 с. – ISBN 966-941-278-2.
УДК        502:608(075.8)
        Е45

Екологічна біотехнологія. У 2 кн. [Текст] : навч. посіб. Кн. 2 / [О.В. Швед, Р.О. Петріна, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 368 с. – ISBN 966-941-277-5.
УДК        502:608(075.8)
        Е45

Математика [Текст] : Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА : За чинною програмою 2019 / уклад. А.М. Капіносов та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 512 с. – ISBN 966-07-3125-7.
УДК        51(075.3)
        М34

Математика [Текст] : Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА : За чинною програмою / уклад. А.М. Капіносов та ін. – Вид. переробл. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 464 с. – ISBN 966-07-3246-9.
УДК        51(075.3)
        М34

Математика. 5 кл. [Текст] : підручник / Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко та ін. – Вид. 2-е, доопрац. – Київ : Освіта, 2019. – 240 с. – ISBN 617-656-854-4.
УДК        51(075.3)
        М34

Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту. 10 кл. [Текст] : підручник / М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова. – Київ : Оріон, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7485-74-1.
УДК        51(075.3)
        М34

Літовченко, В. А.  Вища математика для фізичних і технічних спеціальностей. У 2 ч. [Текст] : [навч. посіб.]. Ч. 1 / В. А. Літовченко. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 311 с. – ISBN 966-560-507-2.
УДК        517(075.8)
        Л64

Вербицький, В. І.  Дискретна математика [Текст] : навч. посіб. / В. І. Вербицький, В. М. Колодяжний, О. Ю. Лісіна. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 184 с. – ISBN 966-303-707-3.
УДК        519.1(075.8)
        В31

Огірко, О. І.  Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Огірко, Н. В. Галайко. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 292 с. – ISBN 617-511-249-6.
УДК        519.2(075.8)
        О-36

Головко, М. В.  Астрономія. 10-11 кл. [Текст] : навч. посіб. / М. В. Головко, І. П. Крячко. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 272 с. – ISBN 617-7724-24-6.
УДК        52(075.3)
        Г61

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання [Текст] / [упоряд. А.О. Корсунь, І.П. Крячко]. – Київ : Наукова думка, 2018. – 376 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-1627-9.
УДК        520.1(477)(091)
        Г61

Керрод, Р.  Звездное небо. Учитесь узнавать звезды [Текст] / Р. Керрод. – Москва : Арт-Родник, 2003. – 160 с. – ISBN 5-88896-048-9.
УДК        524
        К36

Василів, О.  Закони фізики. Інший ракурс [Текст] / О. Василів. – Дрогобич : Коло, 2018. – 72 с. – ISBN 617-642-360-7.
УДК        53+316.62
        В19

Подлєсний, С. В.  Технічна механіка [Текст] : зб. розрахунково-графічних завдань / С. В. Подлєсний, В. М. Іскрицький, Ю. С. Холодняк. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 140 с. – ISBN 966-379-878-3.
УДК        531:539.3/.5(075.8)
        П44

Маліновський, А. А.  Математичні задачі систем енергозабезпечення та їх алгоритмізація [Текст] : навч. посіб. / А. А. Маліновський, А. З. Музичак. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 284 с. – ISBN 966-941-138-9.
УДК        537.313(075.8)
        М19

Лоренс, Д.  Божий задум: Світ речовин [Текст] : навч. посіб. / Д. Лоренс, Р. Лоренс ; Деббі та Ричард Лоренс. – Київ : Книгоноша, 2017. – 168 с. – (Божий задум). – ISBN 617-7248-55-1.
УДК        54(07)
        Л78

Загальна хімія [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: В.І. Булавін, Т.В. Школьнікова, М.В. Ведь та ін.] ; під заг. ред. В.І. Булавіна. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 376 с. – ISBN 617-7738-14-4.
УДК        54(075.8)
        З-14

Кириченко, В. І.  Педагогічна система хімії: інноваційний контекст [Текст] : навч. посіб. / В. І. Кириченко, В. П. Нездоровін, О. І. Стремецький. – Хмельницький : Монускрипт, 2019. – 158 с. – ISBN 966-97510-5-8.
УДК        54:37.01(075.8)
        К43

Жовинський, Е. Я.  Геохімія об‘єктів довкілля Карпатського біосферного заповідника [Текст] : [монографія] / Е. Я. Жовинський, Н. О. Крюченко, П. С. Папарига. – Київ : Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, 2012. – 100 с. – ISBN 966-02-6665-0.
УДК        550.4:502.172(1-751.3)(477)
        Ж78

Савчук, Б.  Українська етнологія [Текст] : навч. посіб. / Б. Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 559 с. – ISBN 966-688-073-4.
УДК        572.9(=161.2)
        С13

Барна, І. В.  Біологія. 9 кл. [Текст] : практ. довідник / І. В. Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 120 с. – ISBN 966-07-3291-9.
УДК        575(075.3)
        Б25

Фактори експериментальної еволюції організмів [Текст] : зб. наук. праць : Присвяч. 100-річчю від часу заснування НАНУ. Т. 22 / [редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) та ін.]. – Київ : УТГіС ім. М.І. Вавилова, 2018. – 386 с. – Укр., рос. та англ. мовами.
УДК        575.8(082)
        Ф18

Швиденко, М. В.  Ботаніка [Текст] : навч. посіб. / М. В. Швиденко, Т. О. Ястреб. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 168 с. – ISBN 617-7738-10-6.
УДК        58(075.8)
        Ш35

Світ навколо нас. Дикі тварини [Текст] : фотоенциклопедія / [уклад. Д.С. Турбаніст ; пер. із рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-936-942-0.
УДК        59(031)
        С24

Світ навколо нас. Малята тварин [Текст] : фотоенциклопедія / [уклад. Д.С. Турбаніст ; пер. із рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-936-949-9.
УДК        59(031)
        С24

Лоренс, Д.  Божий задум: Світ тварин [Текст] : [підручник] / Д. Лоренс, Р. Лоренс ; Деббі та Ричард Лоренс. – Київ : Книгоноша, 2015. – 154 с. – (Божий задум). – ISBN 617-7248-16-2.
УДК        59(07)
        Л78

Афонін, М. Є.  Світ навколо нас. Комахи [Текст] : фотоенциклопедія / М. Є. Афонін ; [М.Є. Афонін ; пер. із рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-920-8.
УДК        595.7(031)
        А94

Протасовицька, Т. В.  Світ навколо нас. Акули [Текст] : фотоенциклопедія / Т. В. Протасовицька ; [Т.В. Протасовицька ; пер. із рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-914-7.
УДК        597.311/.315(031)
        П83

Афонін, М. Є.  Світ навколо нас. Змії [Текст] : фотоенциклопедія / М. Є. Афонін ; [М.Є. Афонін ; пер. із рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-918-5.
УДК        598.115(031)
        А94

Куцериб, Т. М.  Роль ссавців-грунториїв у грунтотворенні та рослинних сукцесіях у гірських екосистемах (на прикладі Українських Карпат і Прикарпаття) [Текст] : монографія / Т. М. Куцериб, Й. В. Царик. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 188 с. – ISBN 617-7336-38-8.
УДК        599.35/.38(477)
        К95

Medical Biology [Текст] : [textbook] / Yu.I. Bazhora, R.Ye. Bulyk, M.M. Chesnokova et al. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 448 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-382-722-3.
УДК        61:57(075.8)=111
        M46

Котка, А.  Усе про тіло людини. 1000 цікавих фактів [Текст] / А. Котка ; [А. Котка ; пер. з рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 160 с. : іл. – (Домашня б-ка). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-836-2.
УДК        611
        К73

Гриньків, М. Я.  Нормальна анатомія [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Гриньків, Т. М. Куцериб, Ф. В. Музика. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 224 с. – ISBN 617-7336-37-1.
УДК        611(075.8)
        Г85

Tsyhykalo, O. V.  Topographical Anatomy and Operative Surgery [Текст] : textbook / O. V. Tsyhykalo. – 3rd edition. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 528 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-382-699-8.
УДК        611.9:616-089(075.8)=111
        T89

Котка, А.  Сто та 1 запитання й відповідь "про це". Усе, про що підлітки соромляться говорити з дорослими [Текст] / А. Котка ; [А. Котка ; пер. із рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 64 с. – (Домашня б-ка). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-912-3.
УДК        612(031)
        К73

Стрес-асоційовані розлади здоров‘я в умовах збройного конфлікту [Текст] : монографія / В.С. Гічун, А.Г. Кириченко, В.М. Корнацький та ін. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 324 с. – ISBN 966-921-219-1.
УДК        612.176:616-036.82
        С84

Організація харчування дітей різного віку в освітніх та оздоровчих закладах [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. І.М. Хоменко та ін. – Вид. переробл. і допов. – Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2018. – 116 с. – ISBN 966-97798-0-9.
УДК        613.2-053.4/.5:614.2(07)
        О-64

Термінологічний словник з гігієни та екології (українсько-російсько-англійський) [Текст] / [Е.М. Білецька, Н.М. Онул, О.В. Антонова та ін.] ; за ред. Е.М. Білецької. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 187 с. – ISBN 966-921-228-3.
УДК        613:502(038)
        Т35

Hygiene and Ecology [Текст] : [textbook] / editor. V.G. Bardov. – Second edition, updated. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 688 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-382-687-5.
УДК        613:502(075.8)=111
        H99

Калмиков, С. А.  Фізична терапія при вогнепальних ушкодженнях кінцівок [Текст] : навч. посіб. / С. А. Калмиков, Ю. С. Калмикова. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – 228 с. – ISBN 617-7722-80-8.
УДК        615.83:616-001.45(075.8)
        К17

Бутов, Р. С.  Фізична терапія в офтальмології [Текст] : навч.-метод. посіб. / Р. С. Бутов, Е. О. Жигульова. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 144 с. – ISBN 966-496-472-9.
УДК        615.83:617.7(075.8)
        Б93

Корж, В.  Здоров‘я нам бджола дарує [Текст] : практ. поради / В. Корж. – Київ : Книгоноша, 2017. – 176 с. – ISBN 617-7248-63-6.
УДК        615.89
        К66

Кисиль, В. Я.  Многоликая тибетская медицина [Текст] / В. Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2019. – 392 с. – ISBN 966-413-642-3.
УДК        615.89
        К44

Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2018 рік [Текст] : аналіт.-інформ. довідник / [А.В. Іпатов, О.М. Мороз, Н.О. Гондуленко та ін.] ; за ред. Р.Я. Перепеличної. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – 180 с. – ISBN 966-921-223-8.
УДК        616-036.86(477)(035)
        О-75

Лоренс, Д.  Божий задум: Енергія [Текст] : навч. посіб. / Д. Лоренс, Р. Лоренс ; Деббі та Ричард Лоренс. – Київ : Книгоноша, 2016. – 206 с. – (Божий задум). – ISBN 617-7248-49-0.
УДК        620.9(07)
        Л78

Baryakhtar, V. G.  Nuclear Project: Past and Present [Текст] = Ядерний проект: минуле і сьогодення / V. G. Baryakhtar, Y. T. Bykovski, I. V. Baryakhtar. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 68 p. – (Project "Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language"). – Англ. мовою. – ISBN 966-360-359-9.
УДК        621.039=111
        B28

Захист сонячних батарей від електричних перевантажень [Текст] : монографія : Присвяч. 100-річчю ДНУ ім. Гончара (1918-2018 рр.) / О.С. Тонкошкур, О.В. Іванченко, Л.В. Накашидзе, С.В. Мазурик. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 113 с. – ISBN 966-921-209-2.
УДК        621.311.243
        З-38

Климаш, М. М.  Телекомунікаційні системи передавання інформації [Текст] : навч. посіб. / М. М. Климаш, Р. С. Колодій. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 632 с. – ISBN 966-941-180-8.
УДК        621.39(075.8)
        К49

Веремеев, Ю. Г.  Внимание, мины! В 3 т. [Текст]. Т.1 / Ю. Г. Веремеев. – Киев : АДЕФ-Украина, 2005. – 304с. – ISBN 966-7936-41-4.
УДК        623.451.5:623.454.3
        В31

Єльпітіфоров, Є. М.  Сосна (Pinus L.) - атлас шкідників та хвороб [Текст] : [атлас] / Є. М. Єльпітіфоров. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2018. – 64 с. – ISBN 617-689-271-7.
УДК        633.877:632
        Є57

Турбанист, Д. С.  Большая энциклопедия. Кошки и котята от А до Я [Текст] / Д. С. Турбанист ; [Д.С. Турбанист]. – Киев : Кристалл Бук, 2018. – 144 с. – (Домашняя б-ка). – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 966-936-859-1.
УДК        636.8(031)
        Т86

Технологія продукції ресторанного господарства [Текст] : лаб. практикум / В.В. Власенко, Т.В. Семко, В.М. Криворук, О.А. Іваніщева. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2018. – 248 с. – ISBN 966-629-861-7.
УДК        640.43(075.8)
        Т38

Libkin, S.  My Odessa Cuisine [Текст] / S. Libkin. – Kyiv : BookChef, 2018. – 256 p. – (Cookery. Author‘s cuisine). – Англ. мовою. – ISBN 617-7559-69-5.
УДК        641.55(477)=111
        L66

Тележенко, Л. М.  Корисні десерти [Текст] : монографія / Л. М. Тележенко, О. В. Золовська. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – 152 с. – ISBN 966-930-218-2.
УДК        641.85
        Т31

Кізюн, В. К.  Видавнича справа в Україні в 20-ті роки ХХ століття [Текст] : монографія / В. К. Кізюн. – Кропивницький : ФОП Александрова М.В., 2017. – 184 с. – ISBN 966-2466-58-4.
УДК        655.4/.5(091)(477)
        К38

Економіка підприємств автомобільного транспорту [Текст] : навч. посіб. / І.А. Дмитрієв, О.С. Іванілов, І.Ю. Шевченко, І.М. Кирчата. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 308 с. – ISBN 617-7555-88-8.
УДК        656.07(075.8)
        Е45

Дерех, З. Д.  Правила дорожного движения с комментариями и иллюстрациями [Текст] : с изменениями и дополнениями / З. Д. Дерех, В. Ф. Душник, Ю. Е. Заворицкий. – 14-е изд., перераб. и доп. – Киев : Арий, 2018. – 176 с. – ISBN 966-498-313-3.
УДК        656.13.052.8(477)(07)
        Д36

Дерех, З. Д.  Правила дорожнього руху з коментарями та ілюстраціями [Текст] : зі змінами та доповненнями / З. Д. Дерех, В. Ф. Душник, Ю. Є. Заворицький. – 14-е вид, переробл. та допов. – Київ : Арій, 2018. – 176 с. – (Б-ка автомобіліста). – ISBN 966-498-308-9.
УДК        656.13.052.8(477)(07)
        Д36

Дерех, З. Д.  Ілюстровані правила дорожнього руху України [Текст] : навч. посіб. зі змінами та допов. / З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Арій, 2018. – 120 с. – (Б-ка автомобіліста). – ISBN 966-498-296-9.
УДК        656.13.052.8(477)(07)
        Д36

Брік, С. В.  Фінансовий облік 1: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / С. В. Брік. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 158 с. – ISBN 617-05-0279-7.
УДК        657(075.8)
        Б87

Семанюк, В. З.  Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві [Текст] : монографія / В. З. Семанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 392 с. – ISBN 966-654-496-7.
УДК        657.1
        С30

Куцик, П. О.  Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні [Текст] : монографія / П. О. Куцик. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 408 с. – ISBN 617-602-215-2.
УДК        657.1:005.35
        К95

Охотник, С. И.  Управленческий учет: обучающий курс [Текст] : От теории к практике / С. И. Охотник, Н. М. Свичкарь. – 8-е изд. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – 520 с. – ISBN 966-921-211-5.
УДК        657:336.717.18(07)
        О-92

Облік, аналіз і контроль в системі управління суб‘єктами економіки [Текст] : тези доп. IV Міжнар. студ. наук. конф.; Львів; 18-19 жовтня 2018 р. / [орг. ком.: І.Й. Яремко (голова) та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 208 с. – ISBN 966-941-232-4.
УДК        657:658(082)
        О-17

Партин, Г. О.  Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 388 с. – ISBN 966-941-177-8.
УДК        658.14:005(075.8)
        П18

Маркетинг транспортних послуг [Текст] : навч. посіб. / [І.М. Аксьонов, Г.Д. Ейтутіс, Є.П. Кравцов та ін.]. – Київ; Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 280 с. – ISBN 617-640-401-9.
УДК        658.8:656(477)(075.8)
        М26

Пістун, Є. П.  Основи автоматики та автоматизації [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Пістун, І. Д. Стасюк. – 2-е вид., змінене і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 336 с. – ISBN 966-941-222-5.
УДК        681.5(075.8)
        П34

Прядко, О. М.  Кінознімальна апаратура та оптика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Прядко. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 310 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-209-0.
УДК        681.772.3:535(075.8)
        П85

Высокая мода: создай свой образ [Текст] / [отв. за вып. А. Прокопенко]. – Киев : Букер и Букер, 2011. – 184 с. : ил. – ISBN 966-2373-25-7.
УДК        687.016(091)
        В93

Ніколаєва, Т. В.  Комплексне дизайн-проектування [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Т. В. Ніколаєва, Т. І. Ніколаєва, А. І. Баранова. – Київ : КНУТД, 2018. – 256 с. – ISBN 617-7506-19-4.
УДК        687.1.01(075.8)
        Н63

Бальжик, И.  Бизнес на шарах или история одного оформителя [Текст] / И. Бальжик. – Одесса : ВМВ, 2018. – 132 с. – ISBN 966-413-637-9.
УДК        688.756:005.4
        Б21

Масова культура у сучасному художньо-комунікаційному просторі [Текст] : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 18-20 квітня 2017 р. / [редкол.: О.В. Чепелюк (голова) та ін.]. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – 134 с. – ISBN 966-930-195-6.
УДК        7.01(082)
        М31

Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації [Текст] : наук. доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 11-14 вересня 2018 р. Ч. 1 / [відп. за вип. С.О. Стрєльнікова]. – Київ : ННДРЦУ, 2018. – 392 с. – ISBN 966-8257-10-4.
УДК        7.025.4:069.444(477)(082)
        Н34

Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації [Текст] : наук. доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 11-14 вересня 2018 р. Ч. 2 / [відп. за вип. С.О. Стрєльнікова]. – Київ : ННДРЦУ, 2018. – 312 с. – ISBN 966-8257-11-1.
УДК        7.025.4:069.444(477)(082)
        Н34

Народне мистецтво України на межі тисячоліть [Текст] / [авт. і упоряд. Л. Орел, Л. Стогнота]. – Київ : Вістка, 2007. – 248 с. – ISBN 966-8875-27-4.
УДК        7.031.2(477)
        Н30

Лазарев, А. И.  Лодочная станция [Текст] / А. И. Лазарев. – Кривой Рог : ФЛП Чернявский Д.А., 2018. – 152 с. – ISBN 617-7553-62-4.
УДК        7.079(477)
        Л17

Проектування міських територій [Текст] : підручник. Ч. 1 / [В.М. Бабаєв, В.Т. Семенов, Т.Д. Рищенко та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 449 с. – (Міське будівництво та господарство). – ISBN 966-695-469-8.
УДК        711.4:72.012(075.8)
        П79

Курсове архітектурне проектування. Теоретичні основи [Текст] : навч. посіб. / [Л.М. Ковальський, Н.М. Шило, В.В. Самойлович та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Ковальського і Н.М. Шило. – Київ : КНУБА, 2018. – 114 с. – ISBN 966-624-202-0.
УДК        72.012(075.8)
        К93

Поліщук, О. П.  Sketchbook для юних художників. Усе, що повинен знати художник! [Текст] : навч. посіб. / О. П. Поліщук ; [О.П. Поліщук]. – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2018. – 96 с. : іл. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7643-17-2.
УДК        741(07)
        П50

Жартовський, О. В.  Інженерна графіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Жартовський, О. В. Кабацький, С. Л. Загребельний ; [О.В. Жартовський, О.В. Кабазький, С.Л. Загребельний]. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 212 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-379-868-4.
УДК        744.42:004.92(075.8)
        Ж36

Українське ліжникарство: історія, проблеми, перспективи [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; м. Чернівці; 18-19 жовтня 2018 р. / [упоряд. І.І. Олещук, відп. ред. О.В. Меленчук]. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 88 с. – ISBN 617-7465-68-5.
УДК        745.52(477)(082)
        У45

Владимирская, А. Е.  Камасутра живописи [Текст] / А. Е. Владимирская. – Киев; Ирпень : Перун, 2018. – 432 с. : ил. – ISBN 966-97783-5-2.
УДК        75.03
        В57

Мир Зои Лерман [Текст] / авт.-сост. Ялкут С. ; худож. Пинхас (Павел) Фишель. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 352 с. – ISBN 966-378-074-0.
УДК        75.071.1(477)
        М63

Урсу, Н. О.  Чари козацького письма. Мальовниче життя Бориса Негоди [Текст] : монографія : До 100-річчя Кам‘янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка / Н. О. Урсу, У. М. Бугерчук. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 152 с. – ISBN 966-496-456-9.
УДК        75.071.1(477)
        У72

Якутовичі: довільний конспект [Текст] : Життя і творчість родини Якутовичів. Коло. Актуальні видання і проекти / [кер. проекту і упоряд. П. Гудімов]. – Київ : Артбук, 2018. – 96 с. : іл. – ISBN 966-1545-37-2.
УДК        75.071.1(477)
        Я49

Бренюк, А. Г.  Графіка Кам‘янця-Подільського в художній культурі краю ХХ століття [Текст] : [монографія] / А. Г. Бренюк. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 272 с. : іл. – ISBN 966-496-475-0.
УДК        76(477)
        Б87

Музикознавча думка Дніпропетровщини [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 14 / [редкол.: В.В. Громченко (голова) та ін.]. – Дніпро : Грані, 2018. – 174 с.
УДК        78(477)(082)
        М89

Пап, В.  Музичний фольклор ромів Закарпаття [Текст] / В. Пап, Е. Пап. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 154 с. – ISBN 617-7692-08-8.
УДК        78.031.4(=214.58)
        П17

Житня, Л.  Людина-оркестр. [Пірадов В.Й, Пірадова Е.В.] [Текст] / Л. Житня. – Київ : Стелла Гранд, 2017. – 466 с. – ISBN 966-2698-05-3.
УДК        78.071.2(477)
        Ж74

Лисенко, І. М.  Зарубіжні співаки в Україні [Текст] : енциклопедичний словник / І. М. Лисенко. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2019. – 270 с. – ISBN 617-7626-47-2.
УДК        784.071.2(477)(031)
        Л63

Сачук, П. І.  Мистецький акорд [Текст] : [поезія, проза] / П. І. Сачук. – Ковель : Ковельська міська друкарня, 2019. – 150 с. – ISBN 617-7612-13-0.
УДК        784.4(477)
        С22

Народна вокальна творчість Львівщини. У 2 т. [Текст] : [антологія]. Т. 1. Мелодії / [редкол.: Б. Луканюк (голова) та ін.] ; збір і транскрибування М. Мишанича. – Львів : Галич-Прес, 2017. – 376 с. – ISBN 617-7617-04-3.
УДК        784.4(477.83)
        Н30

Народна вокальна творчість Львівщини. У 2 т. [Текст] : [антологія]. Т. 2. Тексти / [редкол.: Б. Луканюк (голова) та ін.] ; збір і транскрибування М. Мишанича. – Львів : Галич-Прес, 2017. – 424 с. – ISBN 617-7617-05-0.
УДК        784.4(477.83)
        Н30

Скуратівський, В.  З кінознавчого записника [Текст] : ст. в журналі "Кіно-Театр" / В. Скуратівський. – Київ : Редакція журн. "Кіно-Театр" : Арт Книга, 2017. – 184 с. – (Б-ка журналу "Кіно-Театр". Кінематографічні студії ; вип.7). – ISBN 617-7242-33-7.
УДК        791.03
        С46

Кісін В.Б.: режисер, науковець, педагог [Текст] : кол. моногр. Т. 2 / [упоряд. І.А. Гавран, С.І. Степаненко]. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 198 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-210-6.
УДК        791.071.4(477)
        К44

Брюховецька, Л.  Українська анімація [Текст] : [зб. ст.] / Л. Брюховецька, А. Канівець. – Київ : Фенікс, 2018. – 264 с. – ISBN 966-136-590-1.
УДК        791.228(477)(091)
        Б89

Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв [Текст] : кол. моногр. Т. 3 / [упоряд. І.А. Гавран ; наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 205 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-211-3.
УДК        791.63:7.097(082)
        Г34

Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв [Текст] : кол. моногр. Т. 4 / [упоряд. І.А. Гавран ; наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 209 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-215-1.
УДК        791.63:7.097(082)
        Г34

Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв [Текст] : кол. моногр. Т. 5 / [упоряд. І.А. Гавран ; наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 206 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-217-5.
УДК        791.63:7.097(082)
        Г34

Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв [Текст] : кол. моногр. Т. 6 / [упоряд. І.А. Гавран ; наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 195 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-221-2.
УДК        791.63:7.097(082)
        Г34

Моєї юності театр [Текст] / ред.-упоряд. Л.М. Любарська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 94 с. – ISBN 966-07-3382-4.
УДК        792(477)
        М74

Український театр: шлях до себе. Здобутки. Виклики. Проблеми [Текст] : аналіт.-соціологічне дослідж. / авт. кол.: С. Васильєв, І. Чужинова, Н. Соколенко та ін. – Київ : Культурна Асамблея, 2018. – 67 с.
УДК        792(477)"1991/2014"
        У45

Пацунов, В. П.  Експериментальна режисура [Текст] : курс лекцій / В. П. Пацунов. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 101 с. – ISBN 966-602-242-7.
УДК        792.03(075.8
        П21

Совгира, Т. І.  Телеестрада у контексті сценічно-екранної взаємодії [Текст] : монографія / Т. І. Совгира. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 188 с. – ISBN 966-602-256-4.
УДК        792.73:7.097
        С56

Лялькове Закарпаття. "Інтерлялька" у фестивальному русі європейського театрального простору [Текст] / [авт. ідеї та тексту М. Петій, Н. Малишка ; упоряд. Н. Малишка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 71 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 617-7692-26-2.
УДК        792.97(477)(084)
        Л97

Печеранський, І. П.  Вступ до філософії танцю [Текст] : [монографія] / І. П. Печеранський, Д. Д. Базела. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 123 с. – ISBN 966-602-232-8.
УДК        793.3
        П31

Хоцяновська, Л. Ф.  Методика виконання імпровізації та контактної імпровізації [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Хоцяновська, А. Ю. Рехвіашвілі. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 101 с. – ISBN 966-602-243-4.
УДК        793.34(075.8)
        Х86

Хабінець, І. Б.  Практикум майбутнього шахового чемпіона [Текст] : [посібник] / І. Б. Хабінець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 144 с. – ISBN 966-07-3384-8.
УДК        794.1
        Х12

Колумбет, О. М.  Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп закладів вищої освіти [Текст] : навч. посіб. / О. М. Колумбет. – Київ : КНУТД, 2018. – 116 с. – ISBN 617-7506-27-9.
УДК        796.011.3:378(075.8)
        К61

Оцінювання фізичної підготовленості та здоров‘я різних груп населення [Текст] : монографія / [авт. кол.: І.Р. Боднар, Б.А. Виноградський, Ю.О. Павлова та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 132 с. – ISBN 617-7336-42-5.
УДК        796.012:613
        О-93

Куприянова, А.  Скандинавская ходьба, калланетика, тайбо, пилатес, бодифлекс и другие виды доступного фитнеса [Текст] : Как улучшить самочувствие, укрепить здоровье, развить гибкость и подкорректировать фигуру / А. Куприянова. – Харьков : АРГУМЕНТпринт : Виват, 2014. – 256 с. – (Полезная книга). – ISBN 617-7186-83-9.
УДК        796.412
        К92

Обов‘язкова класифікаційна програма зі спортивної акробатики [Текст] : програма / [авт.кол.: К.М. Кукурудз, Г.М. Синявська, О.А. Рошинець та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 140 с. – ISBN 617-7336-20-3.
УДК        796.417
        О-21

Легкоатлетичні горизонтальні стрибки [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Т.І. Дух, В.Й. Лемешко, А.В. Дунець-Лесько, Я.С. Свищ]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 112 с. – ISBN 617-7336-39-5.
УДК        796.43(075.8)
        Л38

Верба, О. А.  Правила спортивних змагань з альпінізму [Текст] / О. А. Верба, Г. І. Чуб ; [О.А. Верба, Г.І. Чуб]. – Кременчук : КрНУ ім. М. Остроградського, 2019. – 80 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7304-06-6.
УДК        796.525
        В31

Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні [Текст] : монографія / [авт. кол.: Ю.А. Бріскін, О.Р. Задорожна, М.П. Пітин та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 282 с. – ISBN 617-7336-31-9.
УДК        796.86
        І-66

Воронецький, В. Б.  Організація і методика занять студенток пауерліфтингом [Текст] : [навч. посіб.] / В. Б. Воронецький, Г. А. Єдинак. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 158 с. – ISBN 617-7381-92-0.
УДК        796.894(075.8)
        В75

Стиль і текст [Текст] : наук. зб. Вип. 2(18) / [редкол.: В. Різун (голова) та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 190 с.
УДК        80(082)
        С80

Література та культура Полісся [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 91 / [редкол.: Г.В. Самойленко (відп. ред. і упоряд.) та ін.]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 310 с. – (Філологічні науки ; № 10).
УДК        80(082)
        Л64

Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство [Текст] : зб. наук. праць мол. учених / [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 71 с.
УДК        80(091)(082)
        Ф54

Оверчук, О. Л.  Фольклористичний дискурс наукової діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Оверчук. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 319 с. – ISBN 966-439-950-7.
УДК        801.81:398(=161.2)]:910:061(075.8)
        О-31

Формування дискусійної компетенції у студентів-філологів на основі автентичних суспільно-політичних та художніх текстів [Текст] : навч. посіб. / [М.П. Янісів, О.П. Левченко, М.П. Ділай, І.О. Ліхнякевич]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 196 с. – ISBN 966-941-112-9.
УДК        81(075.8)
        Ф79

Лінгвістичні дослідження [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 47 / [редкол.: К.Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2018. – 242 с.
УДК        81(082)
        Л59

Лінгвістичні дослідження [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 48 / [редкол.: К.Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. Сковороди, 2018. – 360 с.
УДК        81(082)
        Л59

Мовні і концептуальні картини світу [Текст] : [збірник]. Вип. 56. Ч. 1 / [редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 511 с.
УДК        81(082)
        М74

Мовні і концептуальні картини світу [Текст] : [збірник]. Вип. 56. Ч. 2 / [редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 383 с.
УДК        81(082)
        М74

Корольов, І. Р.  Вступ до мовознавства [Текст] : практикум : навч. посіб. / І. Р. Корольов, Ю. О. Письменна ; за ред. І.О. Голубовської. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 127 с.
УДК        81‘1(075.8)
        К68

Ейгер Генрих Вильгельмович: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы [Текст] : монография : К 90-летию со дня рождения Г.В. Ейгера / [сост., общ. ред. Л.С. Пихтовникова]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 244 с. – ISBN 966-285-092-5.
УДК        81‘25
        Е44

Multikulturalizmus es diverzitas a 21. szazadban [Текст] = Полікультурність та різноманітність у 21 столітті : Nemzetkozi tudomanyos konferencia Beregszasz, 2018. marcius 27-28. : Adsztraktkotet / Szerkesztette: E. Nagy-Kolozsvari, S. Kovacs. – Ungvar : RIK-U Kft., 2018. – 420 o. – Угор., англ. та укр. мовами. – ISBN 617-7692-09-5.
УДК        81+327(082)=511.141
        M94

Доценко, І. В.  Exam Support. Англійська мова [Текст] : тестові завдання у форматі ЗНО та ДПА 2019 / І. В. Доценко, О. В. Євчук. – Кам‘янець-Подільський : Абетка, 2019. – 204 с. – ISBN 617-7052-86-8.
УДК        811.111(075.3)
        Д71

Доценко, І. В.  Smart Tutor. Англійська мова [Текст] : посібник-репетитор : рівень В1; ЗНО/ДПА 2019 / І. В. Доценко, О. В. Євчук. – Кам‘янець-Подільський : Абетка, 2019. – 348 с. – ISBN 966-682-402-1.
УДК        811.111(075.3)
        Д71

Nesvit, A.  English. 5 cl. [Текст] = Англійська мова : textbook : 5-й рік навчання / A. Nesvit. – 2-е вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 208 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-11-0041-0.
УДК        811.111(075.3)=111
        N45

Нетецька, Т. М.  Лексико-граматичний практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів 1 курсу комп‘ютерно-інформаційних спеціальностей [Текст] = ICT vocabulary and grammar in use: self-study practice book : навч. посіб. / Т. М. Нетецька. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 160 с. – ISBN 617-05-0275-9.
УДК        811.111(075.8)
        Н57

Шевченко, О. П.  Англійська мова для академічних цілей [Текст] : посібник / О. П. Шевченко, Є. Д. Коротенко. – Краматорск : ДГМА, 2018. – 136 с. – ISBN 966-379-866-0.
УДК        811.111(075.8)
        Ш37

Тютченко, Е. П.  Англійська мова економічної конкуренції [Текст] : навч. посіб. / Е. П. Тютченко. – Київ : КНТЕУ, 2018. – 90 с. – ISBN 966-629-875-4.
УДК        811.111(075.8)
        Т98

Лебідь, О. М.  Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / О. М. Лебідь, М. О. Камінська, І. М. Мринський. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 88 с. – ISBN 966-289-182-9.
УДК        811.111(075.8)
        Л33

Yanovska, G. V.  Read Your Major [Текст] = Читай про свій фах : навч.-метод. посіб. / G. V. Yanovska, V. V. Basov, Y. D. Levin. – Харьков : НТУ "ХПІ", 2017. – 124 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-05-0249-0.
УДК        811.111(075.8)=111
        Y22

Semerenko, L. I.  Improving Interpreting Skills [Текст] = Удосконалюємо усний переклад : навч. посіб. / L. I. Semerenko ; за заг. ред. Н.В. Зінукової. – 3 rd ed. – Dnipro : Alfred Nobel University, 2018. – 164 р. – Англ. мовою. – ISBN 966-434-412-5.
УДК        811.111‘25=111
        S46

DU 4: Deutsch fur Germanistikstudenten [Текст] = ДУ 4.Навчально-методичний комплекс : [підручник / кол. авт.: Н.Бориско, Х. Каспер-Хене, Е. Васильченко та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 184 s. + 1 CD-Rom. – Нім. мовою. – ISBN 966-382-675-2.
УДК        811.112.2(075.8)=112.2
        D84

Пихтовникова, Л. С.  Немецкоязычные публицистические тексты социально-критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты [Текст] : монография / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – 164 с. – ISBN 966-285-285-1.
УДК        811.112.2`42
        П35

Литвинов, В. Д.  Латинсько-український словник. У 4 т. [Текст] : Антична, середньовічна й ренесансна лексика : близько 120 000 гасел. Т. 1. А - В - С / В. Д. Литвинов. – Київ : Наукова думка, 2018. – 1045 с. – ISBN 966-00-1636-1.
УДК        811.124‘373(038)
        Л64

Михалечик, О. І.  Практичний курс граматики французької мови [Текст] : навч. посіб. / О. І. Михалечик. – Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2011. – 560с. – (Посібники та підручники ВНУ ім. Л. Українки). – ISBN 966-600-559-8.
УДК        811.133.1‘36(075.8)
        М69

Лукінова, Т. Б.  Нариси з історії славістики в Україні [Текст] / Т. Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – 757 с. – ISBN 966-00-1653-8.
УДК        811.16:81-112
        Л84

Щепка, О. А.  Українська мова як іноземна. Початковий рівень [Текст] : навч. посіб. / О. А. Щепка. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 206 с. – ISBN 966-604-244-9.
УДК        811.161.2
        Щ58

Білецька, О. І.  Українська мова та література [Текст] : тренажер для підготовки до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО / О. І. Білецька, С. А. Витвицька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 160 с. – ISBN 966-07-2928-5.
УДК        811.161.2 + 821.161.2(075.3)
        Б61

Білецька, О. І.  Українська мова [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО та ДПА : за чинною програмою 2019 / О. І. Білецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 592 с. – ISBN 966-07-3005-2.
УДК        811.161.2(075.3)
        Б61

Авраменко, О. М.  Українська мова. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. М. Авраменко. – Київ : Грамота, 2018. – 208 с. – ISBN 966-349-676-4.
УДК        811.161.2(075.3)
        А21

Білецька, О. І.  Українська мова [Текст] : Міні-довідник для підготовки до ЗНО і ДПА : за чинною програмою ЗНО / О. І. Білецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 192 с. – ISBN 966-07-2589-8.
УДК        811.161.2(075.3)
        Б61

Білецька, О.  Українська мова [Текст] : Зразки висловлень на дискусійну тему (завдання з розгорнутою відповіддю) : готуємось до ЗНО 2019 / О. Білецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 144 с. – ISBN 966-07-1496-0.
УДК        811.161.2(075.3)
        Б61

Шевчук, С. В.  Українська мова. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / С. В. Шевчук. – Київ; Ірпінь : Перун, 2018. – 256 с. – ISBN 966-97783-7-6.
УДК        811.161.2(075.3)
        Ш37

Ющук, І. П.  Практикум з правопису і граматики української мови [Текст] : посібник / І. П. Ющук. – Київ : Освіта, 2018. – 288 с. – ISBN 617-656-160-6.
УДК        811.161.2(075.3)
        Ю99

Мартиненко, В. О.  Позакласне читання. 3 кл. [Текст] : навч. посіб. / В. О. Мартиненко. – Київ : Освіта, 2018. – 128 с. – ISBN 617-656-546-8.
УДК        811.161.2(075.3)
        М29

Марченко, В. С.  Позакласне читання. 4 кл. [Текст] : навч. посіб. / В. С. Марченко. – Київ : Освіта, 2018. – 160 с. – ISBN 617-656-547-5.
УДК        811.161.2(075.3)
        М30

Український смисл [Текст] : наук. зб. / [редкол.: І.С. Попова та ін.] ; за ред. І.С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2017. – 302 с.
УДК        811.161.2(082)
        У45

Український смисл [Текст] : наук. зб. / [редкол.: І.С. Попова та ін.] ; за ред. І.С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2018. – 316 с.
УДК        811.161.2(082)
        У45

Українське мовознавство [Текст] : міжвід. наук. зб. Вип. 1(48) / [редкол.: А.К. Мойсієнко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 181 с.
УДК        811.161.2(082)
        У45

Державна бібліотека України для юнацтва.  Без мови немає нації [Текст] : бібліогр. покажч. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. В. Вовк ; відп. за вип. Г. Саприкін]. – Київ : ДБУ для юнацтва, 2019. – 83 с. – Режим доступу: http://.
УДК        811.161.2‘0(048)
        Д36

Дмитрах, О.  Мова - це нація, - це держава [Текст] / О. Дмитрах. – 4-е вид., допов. – Дрогобич : Коло, 2018. – 264 с. – ISBN 617-642-347-8.
УДК        811.161.2‘272
        Д53

Косовцева, Н. О.  Сучасний український правопис для молодших школярів [Текст] / Н. О. Косовцева. – Харків : ПЕТ, 2018. – 64 с. – ISBN 966-925-018-6.
УДК        811.161.2‘35(075.3)
        К71

Мєлєкєсцева, Н.  Реалізація предикатів наявності/ відсутності в семантико-синтаксичній структурі речення [Текст] : монографія / Н. Мєлєкєсцева. – Кам‘янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 160 с. – ISBN 617-620-285-1.
УДК        811.161.2‘367
        М47

Чижмар, О. М.  Загальнонаціональне та регіональне в закарпатоукраїнській літературно-художній антропонімії ХІХ-ХХ століть [Текст] : монографія / О. М. Чижмар. – Мукачево : Карпатська Вежа, 2018. – 180 с. – ISBN 966-8269-48-8.
УДК        811.161.2‘373.23
        Ч-59

Діалектологічні студії. 11 [Текст] : Слово-словник-корпус: Світлій пам‘яті Н. Хобзей / [редкол.: П. Гриценко та ін.]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І.Крип‘якевича НАНУ, 2018. – 374 с. – ISBN 966-02-8693-1.
УДК        811.161.2‘374(082)
        Д44

Голікова, Н. С.  Мова художньої прози Павла Загребельного: від слова до концепту [Текст] : монографія / Н. С. Голікова. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 432 с. – ISBN 966-921-204-7.
УДК        811.161.2‘42
        Г60

Скаб, М. В.  Старослов‘янська мова [Текст] : Модульний курс : навч.-метод. посіб. / М. В. Скаб, Г. С. Артеменко. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 112 с.
УДК        811.163.1(075.8)
        С42

Субх, А.  Арабсько-український словник [Текст] : всеохоплюючий розгорнутий алф. слов. : близько 120 000 слів та виразів / А. Субх, Ю. Кочержинський ; за заг. ред. М.А. Субха, О.Г. Хоміцької. – Київ : Талком, 2019. – 788 с. – ISBN 617-7685-55-4.
УДК        811.411.21(038)
        С89

Субх, А.  Підручник з арабської мови для другого курсу [Текст] / А. Субх, Ю. Кочержинський ; за заг. ред. М.А. Субха, О.Г. Хоміцької. – Київ : Талком, 2019. – 286 с. – ISBN 617-7685-56-1.
УДК        811.411.21(075.8)
        С89

Тищенко-Монастирська, О. О.  Порівняльні конструкції у кримськотатарській мові. Структура і функціонування [Текст] : [монографія] / О. О. Тищенко-Монастирська. – Київ : Наукова думка, 2018. – 117 с. – (Проект "Наукова книга " (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1651-4.
УДК        811.512.19-115
        Т47

Забуранна, О.  Японська в темах [Текст] : [підручник] / О. Забуранна, Й. Тойофуку. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. – 172с. – Укр. та яп. мовами. – ISBN 966-8849-26-4.
УДК        811.521(075.8)
        З-12

Terra poetica [Текст] : альманах молодої драматургії : збірка / [ред.-упоряд. А. Головненко, А. Коровін]. – Київ : Самміт-Книга, 2018. – 296 с. – Біл., укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7672-75-2.
УДК        82(100)
        Т35

Таїна пера [Текст] : переклади / пер. О.А. Кононенко. – Київ : АВІАЗ, 2012. – 202 с. – ISBN 978-966-8936.
УДК        82(100)
        Т14

Снєгірьова, В. В.  Зарубіжна література. 5 кл. [Текст] : підручник / В. В. Снєгірьова. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7724-28-4.
УДК        82(100)(075.3)
        С53

Фэнтези - 2007 [Текст] : [фантаст. повести и рассказы / отв. ред. В. Мельник]. – Москва : Эксмо, 2007. – 608 с. – (Боевая магия). – Содерж. авт.: В. Аренев, М. Балабин, О. Бондарев и др. – ISBN 5-699-19315-8.
УДК        82(4)
        Ф98

Пересечение судеб [Текст] : поэт. сб. – Киев : Альфа Реклама, 2018. – 300 с. – Содерж. авт.: А.А. Ковтун, В.А. Ковтун, Е.П. Коваленко и др. – ISBN 966-288-225-4.
УДК        82(4)(082)
        П27

Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво ("Міжкультурний діалог") [Текст] : тези доп. V Міжнар. наук. конф.; 12-13 квітня 2019 р. / [орг. ком.: В. Пасинок (голова) та ін]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 112 с. – ISBN 617-7738-19-9.
УДК        82.0:81(082)
        Х98

Шевченко Тарас і Крим [Текст] : Енциклопедичний довідник / упоряд. Г.А. Рудницький. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 288 с. – ISBN 5-7780-0828-7.
УДК        82.09(031)
        Ш37

Київські полоністичні студії [Текст] : [матер. Міжнар. наук. конф.; м. Київ; 23-25 травня 2018 р. Т. 35 / редкол.: Л. Губерський та ін.]. – Київ : Талком, 2019. – 512 с. – (Київські полоністичні студії). – Укр., англ. та пол. мовами.
УДК        82.09(082)
        К38

Література non fiction: теоретичний вимір [Текст] : [монографія / кол. авт.: А. Галич, О. Галич, О. Даниліна та ін. ; упоряд. Т.Ю. Черкашина]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 272 с. – ISBN 617-7349-79-1.
УДК        82.09(100)
        Л64

Тюдор, С.-Д.  Меловой Человек [Текст] : роман / С.-Д. Тюдор ; [пер. с англ. М. Чайковской]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 288 с. – ISBN 617-12-4331-6.
УДК        821.111
        Т98

Остин, Д.  Гордость и предубеждение [Текст] : [роман] / Д. Остин ; [пер. с англ. Н. Филимоновой]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 416 с. – ISBN 617-12-0494-2.
УДК        821.111
        О-76

Кадзуо, І.  Залишок дня [Текст] : [роман] / І. Кадзуо ; з англ. пер. Г. Лелів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 240 с. – ISBN 617-679-623-7.
УДК        821.111
        К13

Грин, Д.  Страж [Текст] : [пер. с англ. Ю.І. Боченков] / Д. Грин. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. – 479 с. – ISBN 966-343-235-7.
УДК        821.111
        Г85

Скотт, Г.  Зайці-стрибунці. Чайний будиночок [Текст] : [казка] / Г. Скотт ; іл. П. Кернік, пер. з англ. О. Осмоловської. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 128 с. : іл. – ISBN 966-948-163-4.
УДК        821.111
        С44

Прічард, С.  Книга помилок. Дев‘ять секретів творення успішного майбутнього [Текст] / С. Прічард ; [пер. з англ. О. Шевченко]. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 200 с. – ISBN 966-948-099-6.
УДК        821.111
        П77

Дойл, А.-К.  Його прощальний уклін [Текст] : [зб. повістей] / А.-К. Дойл ; [пер. з англ. Є.В. Тарнавського]. – Харків : Фоліо, 2018. – 155 с. – (Істини ; № 32). – ISBN 966-03-8185-8.
УДК        821.111
        Д62

Олдис, Б.  Босиком в голове ; Доклад о Вероятности Эй [Текст] : [романы] / Б. Олдис ; [пер. с англ. А. Чеха, А. Румянцева]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 319 с. – (Классическая фантастика). – ISBN 5-8301-0185-8.
УДК        821.111
        О-53

Филдинг, Х.  Бриджит Джонс: грани разумного [Текст] : [роман] / Х. Филдинг ; [пер. с англ. А. Москвичевой]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 431 с. – ISBN 5-367-00346-8.
УДК        821.111
        Ф51

Уэллс, Г.  Война миров; Первые люди на Луне [Текст] : [романы] / Г. Уэллс ; [пер. с англ. М. Зенкевича, С. Майзельс]. – Москва : АСТ, 2005. – 397 с. – ISBN 5-17-032373-5.
УДК        821.111
        У98

Окорафор, Н.  Хто боїться смерті [Текст] : роман / Н. Окорафор ; [пер. з англ. М. Пухлій]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2019. – 416 с. – ISBN 617-12-5122-9.
УДК        821.111(73)
        О-51

Ріггз, Р.  Дім дивних дітей [Текст] : роман / Р. Ріггз ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – 3-є вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2019. – 432 с. – ISBN 966-14-3877-3.
УДК        821.111(73)
        Р49

Нельсон, Д.-Л.  Гнев викинга. Ярмарка мести [Текст] : роман / Д.-Л. Нельсон ; [пер. с англ. Т. Ивановой]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 400 с. – ISBN 617-12-3413-0.
УДК        821.111(73)
        Н49

Баум, Л.-Ф.  Чарівник країни Оз [Текст] / Л.-Ф. Баум ; [пер. з англ. І. Ільїна, О. Кальниченка ; худож.-іл. В.В. Денслоу]. – Харків : Фоліо, 2019. – 213 с. – (Шкільна б-ка української та світової літ-ри). – ISBN 966-03-8496-5.
УДК        821.111(73)
        Б29

Баум, Л.-Ф.  Чари країни Оз [Текст] : [повість-казка] / Л.-Ф. Баум ; [пер. з англ. Ю. Лісняка ; худож.-іл. Д.Р. Ніл]. – Харків : Фоліо, 2019. – 220 с. – (Шкільна б-ка української та світової літ-ри). – ISBN 966-03-8525-2.
УДК        821.111(73)
        Б29

Браун, Д.  Джерело [Текст] : роман / Д. Браун ; пер. з англ. Г. Яновської. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 528 с. – ISBN 617-12-4753-6.
УДК        821.111(73)
        Б87

Sparks, N.  Dear John [Текст] / N. Sparks. – London : Sphere, 2010. – 352 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-7515-4188-5.
УДК        821.111(73)=111
        S78

Гофман, Є.-Т.-А.  Володар бліх [Текст] / Є.-Т.-А. Гофман ; [пер. з нім. Є. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2018. – 283 с. – (Видання з паралельним текстом). – Текст парал. нім. – ISBN 966-03-8095-0.
УДК        821.112.2
        Г74

Гауф, В.  Карлик Нос и другие сказки [Текст] / В. Гауф ; [худож. М. Бабич]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 64 с. : ил. – (Золотая коллекция сказок мира). – ISBN 617-12-4494-8.
УДК        821.112.2
        Г24

Шалагінов, Б.  Романтичний словник: До історії понять і термінів раннього німецького романтизму [Текст] / Б. Шалагінов. – Київ : НаУКМА, 2010. – 136 с. – ISBN 978-966-2411-2.
УДК        821.112.2.09
        Ш18

Баумволь, Р.  Зажура [Текст] : поезії / Р. Баумволь ; у пер. з їдишу В. Богуславської. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 192 с. – ISBN 617-7349-75-3.
УДК        821.112.28
        Б29

Андерсен, Х.-К.  Огниво и другие сказки [Текст] / Х.-К. Андерсен ; [худож. М. Бабич]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 64 с. : ил. – (Золотая коллекция сказок мира). – ISBN 617-12-4477-1.
УДК        821.113.4
        А65

Ферреро, Б.  Казки для душі [Текст] / Б. Ферреро ; [пер. Т. Різун, Е. Главацька]. – Львів : Свічадо, 2019. – 296 с. – ISBN 966-938-032-6.
УДК        821.131.1
        Ф43

Дюма, А.  Предводитель волков; Вампир [Текст] : [роман, пьеса] / А. Дюма ; [пер. с англ. Е. Еременко, Е. Кононенко]. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 416 с. – ISBN 966-343-932-7.
УДК        821.133.1
        Д96

Наварро, Х.  Тайна Святой Плащаницы [Текст] / Х. Наварро. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. – 479 с. – ISBN 966-343-249-7.
УДК        821.134.2
        Н15

Olari, I.  Zambete acre [Текст] = Криві усмішки / I. Olari. – Cernauti : Місто, 2018. – 736 р. – Рум. мовою. – ISBN 617-652-227-0.
УДК        821.135.1(477)=135.1
        O-41

Бабель, И.  Одесские рассказы [Текст] : [сборник] / И. Бабель. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 416 с. – ISBN 617-12-4545-7.
УДК        821.161.1
        Б12

Короленко, В.  Сліпий музикант [Текст] / В. Короленко ; з рос. пер. Т. Шкарупа. – Київ : Форс Україна, 2017. – 208 с. – ISBN 617-7347-51-3.
УДК        821.161.1
        К68

Лермонтов, М. Ю.  Поезії [Текст] / М. Ю. Лермонтов ; Перек. укр. Г. Берізки. – Київ : ЛДЛ, 2006. – 72с. – ISBN 966-8601-06-8.
УДК        821.161.1
        Л49

Нагибин, Ю.  О любви [Текст] : [сборник] / Ю. Нагибин. – Москва : АСТ : ВЗОИ, 2004. – 731 с. – ISBN 5-17-022727-2.
УДК        821.161.1
        Н16

Ким, А. А.  Остров Ионы [Текст] : метароман, повесть / А. А. Ким. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 557 с. – (Современная проза). – ISBN 5-227-01602-Х.
УДК        821.161.1
        К40

Самсонов, Н. М.  Хит [Текст] : роман на основе биографии Х. Леджера / Н. М. Самсонов. – Москва : Рипол классик, 2016. – 112 с. – ISBN 5-386-09370-9.
УДК        821.161.1
        С17

Борисова, В. А.  Теория невероятности [Текст] : мистический роман / В. А. Борисова. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 317 с. – (Insomnia. Бессонница). – ISBN 5-9524-3518-6.
УДК        821.161.1
        Б82

Борисова, В. А.  Именины каменного сердца [Текст] : мистический роман / В. А. Борисова. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 268 с. – (Insomnia. Бессонница). – ISBN 5-9524-3108-9.
УДК        821.161.1
        Б82

Донцова, Д. А.  Лампа разыскивает Алладина [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-09863-1.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Надувная женщина для Казановы [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05304-2.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Али-Баба и сорок разбойниц [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2003. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-03919-8.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Стилист для снежного человека [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 432 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10203-5.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Кекс в большом городе; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой [Текст] : роман, советы / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-13884-6.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Компот из запретного плода [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12469-1.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Принцесса на Кириешках [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-07704-9.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Любимые забавы папы Карло [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-09184-Х.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Камин для Снегурочки [Текст] : Роман / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05987-3.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Квазимодо на шпильках [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2003. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-03055-7.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Рыбка по имени Зайка [Текст] : роман / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8.
УДК        821.161.1
        Д67

Касьяненко, И. В.  Идеальный побег [Текст] : стихи, виджики, шустики / И. В. Касьяненко. – Сумы : Университетская книга, 2019. – 184 с. – ISBN 966-680-891-5.
УДК        821.161.1(477)
        К28

Подлесная, О.  Заслоняясь от ветра прозрачной строчкой [Текст] / О. Подлесная. – Харьков : Точка, 2019. – 176 с. – ISBN 617-669-270-6.
УДК        821.161.1(477)
        П44

Сибиренко-Ставрояни, Е. В.  Волшебный смычок [Текст] : повести и рассказы / Е. В. Сибиренко-Ставрояни. – Киев : Станица, 2017. – 384 с. – ISBN 966-7039-20-Х.
УДК        821.161.1(477)
        С34

Хомич, Н. Х.  Черная Луна; Ночь Русалки [Текст] : [романы] / Н. Х. Хомич. – Киев : Журн. "Радуга", 2018. – 396 с. – ISBN 966-281-121-6.
УДК        821.161.1(477)
        Х76

Черновол, А. С.  Подорожник [Текст] : [поэт. сб.] / А. С. Черновол. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7681-11-2.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-49

Сурнина, В. И.  Прикосновение к... небу [Текст] : очерки, эссе, рассказы / В. И. Сурнина. – Одесса : ФЛП Бондаренко М.А., 2018. – 270 с. – ISBN 617-7613-13-7.
УДК        821.161.1(477)
        С90

Кононенко, В. И.  Белое проклятие [Текст] / В. И. Кононенко. – Киев : Арт Економі, 2018. – 512 с. – ISBN 617-7289-56-1.
УДК        821.161.1(477)
        К64

Лиевич, О.  Смех сквозь зубы, или Синдром Сарказма [Текст] : Юмор и сатира 18+ / О. Лиевич. – Днепр : Акцент ПП, 2019. – 148 с. – ISBN 966-921-226-9.
УДК        821.161.1(477)
        Л55

Корсар, И. И.  Перпендикуляр к ясности [Текст] : [фантаст. рассказы] / И. И. Корсар. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2019. – 268 с. – ISBN 617-7681-13-6.
УДК        821.161.1(477)
        К69

Рябухин, И. С.  Времена года [Текст] : стихи о природе / И. С. Рябухин. – Одесса : ВМВ, 2019. – 65 с. – ISBN 966-413-640-9.
УДК        821.161.1(477)
        Р98

Коремблит, А.  Я оглянулся... [Текст] : [сб. стихов] / А. Коремблит. – Одесса : ВМВ, 2019. – 140 с. – ISBN 966-413-641-6.
УДК        821.161.1(477)
        К66

Веселовская, С. К.  Теория леса [Текст] : [роман-фэнтези] / С. К. Веселовская. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2019. – 320 с. – ISBN 617-7681-14-3.
УДК        821.161.1(477)
        В38

Тарасов, В. М.  Інтимне життя самотності [Текст] / В. М. Тарасов. – Київ; Ірпінь : Перун, 2019. – 256 с. – ISBN 617-7709-14-4.
УДК        821.161.1(477)
        Т19

Тарасов, В. Н.  Интимная жизнь одиночества [Текст] / В. Н. Тарасов. – Киев; Ирпень : Перун, 2019. – 268 с. – ISBN 617-7709-15-1.
УДК        821.161.1(477)
        Т19

Гончарова, М.  Тупо в синем и в кедах. Дневник Лизы Бернадской [Текст] : повесть / М. Гончарова. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2018. – 176 с. – ISBN 617-7583-10-2.
УДК        821.161.1(477)
        Г65

Свободина, В.  Избранница тирана [Текст] : роман / В. Свободина. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2019. – 320 с. – ISBN 617-12-5402-2.
УДК        821.161.1(477)
        С25

Лауреаты и дипломанты 2017-2018 [Текст] : [сборник]. – Киев : Друкарский двор О.Федорова, 2018. – 228 с. – Содерж. авт.: В. Аксси, Д. Бураго, А. Володарский и др. – ISBN 617-7583-44-7.
УДК        821.161.1(477)(082)
        Л28

Немировский, П.  Нью-Йорский бомж [Текст] : повести, рассказы, очерки / П. Немировский. – Москва : Радуга, 2008. – 384 с. – (Русские иностранцы). – ISBN 5-05-006821-7.
УДК        821.161.1(73)
        Н50

Кралюк, П.  Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає "Тарас Бульба" [Текст] : [нарис] / П. Кралюк. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 176 с. – ISBN 617-679-252-9.
УДК        821.161.1.09
        К78

Бережко-Камінська, Ю.  Пошепки і вголос [Текст] : поезія / Ю. Бережко-Камінська. – Київ : Укр. письменник, 2017. – 240 с. – ISBN 966-579-526-1.
УДК        821.161.2
        Б48

Базь, Л. О.  De Profundis [Текст] : роман / Л. О. Базь. – Київ : Редакція журн. "Однокласник", 2018. – 272 с. – ISBN 617-657-044-8.
УДК        821.161.2
        Б17

Беримець, Г. Т.  Життя як вірш [Текст] : поезії, драма / Г. Т. Беримець. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2017. – 320 с. – ISBN 617-513-493-1.
УДК        821.161.2
        Б48

Швец, Т. В.  Мелодия моей души [Текст] : [сборник] / Т. В. Швец. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2018. – 183 с. – ISBN 966-197-570-4.
УДК        821.161.2
        Ш35

Бугір, М.  В обіймах долі... [Текст] : повість / М. Бугір. – Ужгород : Карпати, 2012. – 136 с. – ISBN 966-671-310-3.
УДК        821.161.2
        Б90

Олди, Г. Л.(Громов Д., Ладиженский О.).  Шутиха [Текст] : [избранные произведения] / Г. Л. Олди. – Москва : Эксмо, 2007. – 416 с. – (Стрела Времени). – ISBN 5-699-21129-6.
УДК        821.161.2
        О-53

Белей, Л.  Книга про ліс [Текст] : [книга зібраних віршів] / Л. Белей. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 92 с. : іл. – ISBN 617-679-209-3.
УДК        821.161.2
        Б43

Приймак, В.  Сліди на росі [Текст] : повість та оповідання / В. Приймак. – Коломия : Вік, 2004. – 157 с. – ISBN 966-550-205-0.
УДК        821.161.2
        П75

Ноцький, О.  Vae victis [Текст] : вірші / О. Ноцький. – Київ : Журн. "Радуга", 2018. – 140 с. – ISBN 966-281-125-4.
УДК        821.161.2
        Н85

Стремедловська-Санчківська, Л. Й.  На життєвій ниві [Текст] : вірші / Л. Й. Стремедловська-Санчківська. – Полонне; Шепетівка : Вид. ФОП Гусєв Л.Л., 2018. – 80 с. – ISBN 966-97757-1-9.
УДК        821.161.2
        С84

Кравченко, А. П.  Життя прожити - не поле перейти [Текст] / А. П. Кравченко. – Хмельницький : Хмельницький ЦНТІ, 2018. – 289 с. – ISBN 617-7522-02-6.
УДК        821.161.2
        К78

Коробчук, П.  Ключові клапани [Текст] : [роман] / П. Коробчук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 320 с. – ISBN 617-679-656-5.
УДК        821.161.2
        К68

Скрипник, І. А.  Поза сценою українських революцій [Текст] : літературні есеї / І. А. Скрипник. – Львів : Астролябія, 2019. – 160 с. – ISBN 617-664-143-8.
УДК        821.161.2
        С45

Мельник, Я.  Далекий простір [Текст] : Нова редакція / Я. Мельник. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 336 с. – ISBN 617-585-160-9.
УДК        821.161.2
        М48

Галєх, В.  Розіп‘ята муза [Текст] : зб. поезії / В. Галєх. – Кривий Ріг : СТПРЕС, 2018. – 52 с. – ISBN 966-2087-17-8.
УДК        821.161.2
        Г15

Стеф‘юк, І. І.  Рибниця [Текст] : зб. поезій / І. І. Стеф‘юк. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7703-83-8.
УДК        821.161.2
        С79

Ткач, М. М.  У проміжках дерев [Текст] / М. М. Ткач. – 2-е вид. – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 376 с. – ISBN 617-7722-12-9.
УДК        821.161.2
        Т48

Кулик, О. П.  Сповідь на межі століть [Текст]. Кн. 2 / О. П. Кулик. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2017. – 414 с. – ISBN 966-930-183-3.
УДК        821.161.2
        К90

Кириченко, В. Ю.  Багато веселих історій [Текст] / В. Ю. Кириченко. – Київ : Час майстрів, 2017. – 200 с. : іл. – (Рекомендуємо прочитати). – ISBN 966-915-125-4.
УДК        821.161.2
        К43

Кириченко, В. Ю.  Много веселых историй [Текст] / В. Ю. Кириченко. – Киев : Время мастеров, 2017. – 200 с. : ил. – (Рекомендуем прочитать). – ISBN 966-915-124-7.
УДК        821.161.2
        К43

Зарівна, Т. П.  Провінційні розмисли [Текст] : вірші / Т. П. Зарівна. – Київ : Укр. письменник, 2009. – 79 с. – ISBN 966-579-247-4.
УДК        821.161.2
        З-34

Купріян, О.  Щоденник Лоли [Текст] / О. Купріян. – Київ : Книголав, 2018. – 208 с. – (Полиця бестселер). – ISBN 617-7563-48-7.
УДК        821.161.2
        К92

Шкляр, В. М.  Маруся [Текст] : роман / В. М. Шкляр. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. – 320 с. – ISBN 966-14-7838-0.
УДК        821.161.2
        Ш66

Кодацький, В. П.  Пияцтву - бій! [Текст] : [комедія] / В. П. Кодацький. – Харків : НТМТ, 2019. – 80 с. – ISBN 617-578-284-2.
УДК        821.161.2
        К57

Мурашкин, М. Г.  Посланник Бога, или Письмо 2018 [Текст] / М. Г. Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2019. – 184 с. – ISBN 966-921-218-4.
УДК        821.161.2
        М91

Василів-Базюк, Л. Й.  Новими стежками [Текст] : іст. повість / Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2018. – 432 с. – ISBN 617-7663-52-1.
УДК        821.161.2
        В19

Ліщук, О. М.  Борщик [Текст] : [пісні, поезії, казка] / О. М. Ліщук. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2019. – 88 с. – ISBN 617-7681-12-9.
УДК        821.161.2
        Л67

Жадан, С. В.  Месопотамия [Текст] / С. В. Жадан ; [пер. с укр. П.Т. Згонников, И.Л. Белов]. – Харьков : Фолио, 2019. – 284 с. – ISBN 966-03-8433-0.
УДК        821.161.2
        Ж15

Гречківська, М.  Синьоокі волошки Подільського краю [Текст] : поетично-пісенна зб. / М. Гречківська. – Хмельницький : Монускрипт, 2017. – 188 с. – ISBN 966-97510-2-7.
УДК        821.161.2
        Г81

Конч, П. І.  Книга: Путь... Роз-Думи про Головне... [Текст] / П. І. Конч. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 140 с. – ISBN 617-7692-10-1.
УДК        821.161.2
        К65

Гордон, О. Б.  Ірпінь. Поезія. Любов [Текст] : [вірші] / О. Б. Гордон. – Київ; Ірпінь : Перун, 2019. – 112 с. – ISBN 617-7709-10-6.
УДК        821.161.2
        Г68

Крижанівська, М.  Тіні [Текст] : [роман] / М. Крижанівська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 400 с. – ISBN 617-679-658-9.
УДК        821.161.2
        К82

Сонячна, М.  Будь ласка, столик на двох [Текст] : зб. творів / М. Сонячна. – Київ : Автограф, 2019. – 207 с. – ISBN 966-8349-15-7.
УДК        821.161.2
        С62

Гридін, С.  Чужий [Текст] : повість / С. Гридін. – Київ : Академія, 2019. – 144 с. – (Ім‘я). – ISBN 966-580-557-1.
УДК        821.161.2
        Г83

Шкляр, В. М.  Самотній вовк (Елементал) [Текст] : роман / В. М. Шкляр. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 224 с. – ISBN 617-12-4523-5.
УДК        821.161.2
        Ш66

Божук, М.(Божук В.М.).  Я зберу той жар у пісню... [Текст] / М. Божук. – Ужгород : Гражда, 2009. – 336 с. – (Люби своє). – ISBN 966-8924-85-9.
УДК        821.161.2
        Б76

Деркачова, О.  Переписник пані Мулярової [Текст] / О. Деркачова, І. Фіщук. – Брустурів : Дискурсус, 2019. – 96 с. – ISBN 617-7411-29-0.
УДК        821.161.2
        Д36

Кокотюха, А.  Чорний ліс. Українські хроніки 1943 року [Текст] : роман / А. Кокотюха. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2019. – 304 с. – ISBN 617-12-6047-4.
УДК        821.161.2
        К59

Ходанич, П. М.  Косіння трави [Текст] : повість-есе, оповідання / П. М. Ходанич. – Ужгород : TIMPANI, 2011. – 259 с. – ISBN 966-8904-49-3.
УДК        821.161.2
        Х69

Любарська, Л. М.  Був 2014 рік... [Текст] / Л. М. Любарська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 80 с. – ISBN 966-07-3385-5.
УДК        821.161.2
        Л93

Мацьків, А.  Стежками долі [Текст] : зб. віршів / А. Мацьків. – Київ : ОВК, 2019. – 38 с. – ISBN 617-7159-62-8.
УДК        821.161.2
        М36

Темнов, А. М.  Любовные манускрипты [Текст] : лирика / А. М. Темнов. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 63 с. – ISBN 617-7692-22-4.
УДК        821.161.2
        Т32

Мурашкин, М. Г.  Уровни угроз, или Письмо 2016 [Текст] : [роман-монолог] / М. Г. Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – 226 с. – ISBN 966-921-206-1.
УДК        821.161.2
        М91

Мурашкин, М. Г.  Черный астероид, или Письмо 2017 [Текст] : [роман-монолог] / М. Г. Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – 264 с. – ISBN 966-921-207-8.
УДК        821.161.2
        М91

Дзвінка, Т.  Диво в Ліцейному провулку [Текст] : казка / Т. Дзвінка ; худож. О. Дученчук ; [пер. на англ. К. Вігільова]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 48 с. : іл. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-07-3322-0.
УДК        821.161.2
        Д43

Сивицький, Д. Й.  Твори. У 3 т. [Текст]. Т. 1 / Д. Й. Сивицький. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 768 с. – ISBN 966-07-3278-0.
УДК        821.161.2
        С34

Сивицький, Д. Й.  Твори. У 3 т. [Текст]. Т. 2 / Д. Й. Сивицький. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 752 с. – ISBN 966-07-3279-6.
УДК        821.161.2
        С34

Любарська, Л. М.  Осене моя барвиста [Текст] / Л. М. Любарська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 58 с. – ISBN 966-07-3363-3.
УДК        821.161.2
        Л93

Говорун, В. Д.  Барви українського слова [Текст] : [поезія] / В. Д. Говорун. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2018. – 192 с. – ISBN 617-513-534-1.
УДК        821.161.2
        Г57

Єфімов, Г.  Доля солдатська [Текст] : [нариси] / Г. Єфімов, А. Ліщинська. – Роздільна : Лерадрук, 2018. – 72 с. – ISBN 966-2710-93-9.
УДК        821.161.2
        Є91

Ткач, В. І.  Війна і міф "Велика українська стіна" [Текст] / В. І. Ткач. – Чернівці : Букрек, 2016. – 244 с. – ISBN 966-399-816-9.
УДК        821.161.2
        Т48

Джерело [Текст] : зб. творів літ. студії укр. культурно-освітнього центру "Дивосвіт" / [відп. за вип. Н. Барановська]. – Вид. 3. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 96 с. – ISBN 966-07-3349-7.
УДК        821.161.2(082)
        Д40

Ми з ними - в одному човні [Текст] : оповідки про тварин / [упоряд. Г.І. Антипович (Дениско)]. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2018. – 320 с. – ISBN 966-2764-25-3.
УДК        821.161.2(082)
        М57

Так ніхто не кохав... [Текст] : літ. альманах. Ч. 2. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 224 с. – Зміст авт.: З. Сидорчук, Л. Гук, В. Леушіна та ін. - Укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7744-14-5.
УДК        821.161.2(082)
        Т15

Страйк ілюзій [Текст] : Антологія сучас. укр. драматургії / авт. проект. та упоряд. Н. Мірошниченко. – Київ : Основи, 2004. – 370 с. – (Нова п‘єса). – ISBN 966-500-094-2.
УДК        821.161.2(082)
        С83

Материк [Текст] : Альманах сучасної української поезії. Вип. 1 / [відп. за вип. Н. Ялова ; упоряд. С. Злючий]. – Кам‘янське : Андрій, 2018. – 250 с. – Зміст авт.: Ю. Броварна, П. Вольвач, У. Галич та ін. – ISBN 966-2947-34-2.
УДК        821.161.2(082)
        М34

Parasol: соціальний арт-проект [Текст] / упоряд. І. Рябчій, А. Єрмоленко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 183 с. – ISBN 617-679-411-0.
УДК        821.161.2(082)
        П18

Римований Ірпінь [Текст] : [збірка] / упоряд. Ю. Бережко-Камінська. – Київ : Укр. письменник, 2018. – 364 с. – ISBN 617-7502-30-1.
УДК        821.161.2(082)
        Р51

Хрестоматія з української літератури. 10 кл. [Текст] : базовий рівень / А.М. Фасоля, Т.О. Яценко, В.В. Уліщенко та ін. – Київ : Конві Принт, 2018. – 268 с. – ISBN 617-7724-23-9.
УДК        821.161.2(082)(075.3)
        Х91

Талабірчук, О. Ю.  Horror vacui: Поетика художнього світу Івана Яцканина [Текст] : монографія / О. Ю. Талабірчук. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – 160 с. – ISBN 617-7372-37-9.
УДК        821.161.2(437.6).09
        Т16

Гулевич, Л.  Микола Устиянович. Життя і творчість [Текст] : [монографія] / Л. Гулевич. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 236 с. – ISBN 966-384-201-1.
УДК        821.161.2.09
        Г94

Григоренко, І. В.  Панас Мирний у листах та спогадах сучасників [Текст] : монографія / І. В. Григоренко. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 203 с. – ISBN 966-660-934-5.
УДК        821.161.2.09
        Г83

Левченко, Г. Д.  Зачарована казка життя Ольги Кобилянської [Текст] : монографія / Г. Д. Левченко. – Київ : Книга, 2008. – 224 с. – ISBN 966-8314-56-8.
УДК        821.161.2.09
        Л38

Радишевський, Р.  Юрій Косач: література як голос нації [Текст] : монографія / Р. Радишевський. – Київ : Талком, 2018. – 384 с. – (Студії з україністики ; вип. 23). – ISBN 617-7397-74-7.
УДК        821.161.2.09
        Р15

Даниленко, В. Г.  Лісоруб у пустелі [Текст] : Письменник і літературний процес / В. Г. Даниленко. – Київ : Академвидав, 2008. – 352с. – ISBN 966-8826-59-5.
УДК        821.161.2.09(08)
        Д18

Щедра борозна. Юрій Шип та його твори в рецензіях та відгуках літературознавців [Текст] / [ред. та коректура Л. Алексеєнко ]. – Ужгород : Патент, 2008. – 378 с. – ISBN 966-8760-44-0.
УДК        821.161.2.09(082)
        Щ36

Актуальні проблеми української літератури і фольклору [Текст] : наук. зб. Вип. 25 / [редкол.: В. Просалова (відп. ред.) та ін.]. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – 195 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        А43

Літературознавчі студії [Текст] : [збірник]. Вип. 1(44). Ч. 1 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 399 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Л64

Літературознавчі студії [Текст] : [збірник]. Вип. 1(44). Ч. 2 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 415 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Л64

Літературознавчі студії [Текст] : [збірник]. Вип. 1(48). Ч. 1 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 302 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Л64

Літературознавчі студії [Текст] : [збірник]. Вип. 1(48). Ч. 2 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 303 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Л64

Літературознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2(53) / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 270 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Л64

Виноградов, О.  Слово Майдана [Текст] : [публицист. произв.] / О. Виноградов. – Киев : Изд. Корбуш, 2014. – 528 с. – ISBN 966-2955-30-9.
УДК        821.161.2-92
        В49

Петрова, О. М.  Миттєвості приватного життя [Текст] / О. М. Петрова. – Київ : Основи, 2016. – 544 с. – ISBN 966-500-794-4.
УДК        821.161.2-94
        П30

Колесников, С.  Відрядження до пекла [Текст] : [повість] / С. Колесников. – Київ : Арт Економі, 2016. – 104 с. – ISBN 617-7289-21-9.
УДК        821.161.2-94
        К60

Лабунька, М.(Ірина).  Коли ліс був наш батько [Текст] : спомини / М. Лабунька. – Філядельфія; Мюнхен; Львів; Київ : [б.в.], 2015. – 320 с. : іл. – ISBN 966-500-368-7.
УДК        821.161.2-94
        Л12

Побратими. Історії українських воїнів [Текст] / [за заг. ред. В. Буряченка]. – Київ : Військо України, 2016. – 224 с. – (Б-ка журн. "Військо України" ; кн. 1.). – ISBN 966-281-060-8.
УДК        821.161.2-94(082)
        П41

Відчайдухи. Історії українських воїнів [Текст] / [за заг. ред. В. Буряченка]. – Київ : Військо України, 2016. – 256 с. – (Б-ка журн. "Військо України" ; кн. 2.). – ISBN 966-281-061-5.
УДК        821.161.2-94(082)
        В42

Наші. Історії українських воїнів [Текст] / [за заг. ред. В. Буряченка]. – Київ : Військо України, 2017. – 308 с. – (Б-ка журналу "Військо України" ; кн. 3). – ISBN 966-281-060-8.
УДК        821.161.2-94(082)
        Н37

Пророцтво Жанни. Історії українських воїнів [Текст] / [за заг. ред. В. Буряченка]. – Київ : Військо України, 2018. – 224 с. – (Б-ка журналу "Військо України" ; кн. 4). – ISBN 966-281-103-2.
УДК        821.161.2-94(082)
        П81

Гомбрович, В.  Транс-Атлантик [Текст] : [роман] / В. Гомбрович ; з пол. пер. А. Бондар. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 160 с. – ISBN 617-679-205-5.
УДК        821.162.1
        Г64

Стельмашик, А.  Хроніки Архео [Текст]. Кн. 3. Секрет великого магістра / А. Стельмашик ; пер. з пол. І. Шевченко ; іл. Я. Пастернака. – Чернівці : Чорні вівці : Книги-ХХІ, 2018. – 251 с. – ISBN 617-614-219-5.
УДК        821.162.1
        С79

Радишевський, Р.  Нариси історії польської літератури. У 2 кн. [Текст] : підручник. Кн. 1 / Р. Радишевський. – Київ : Талком, 2019. – 512 с. – (Київські полоністичні студії ; т. 34). – ISBN 617-7685-49-3.
УДК        821.162.1.09(075.8)
        Р15

Ульяш, С.  Література пограниччя - пограниччя літератури [Текст] : Феномен східних кресів у польській літературі міжвоєнного двадцятиліття / С. Ульяш. – Київ : Ун-т "Україна", 2011. – 256 с. – (Київські полоністичні студії; Т. ХХ). – ISBN 966-388-377-9.
УДК        821.162.1.09(08)
        У51

Погребняк, О. А.  Модуси іншості: Україна й українці у чеській прозі ХХ-ХХІ століть [Текст] : [моногафія] / О. А. Погребняк. – Київ : Бланк-Прес, 2018. – 264 с. – ISBN 966-8843-28-0.
УДК        821.162.3.09
        П43

Chrostkova, B.  Kockopsi povidani [Текст] = Розмови котів і собак / B. Chrostkova. – Uzhorod : RIK-U, 2019. – 83 s. – Словац. мовою. – ISBN 617-7692-25-5.
УДК        821.162.4=162.4
        C56

Єргович, М.  Батько [Текст] / М. Єргович ; пер. із хорв. А. Любки. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2019. – 192 с. – ISBN 617-614-226-3.
УДК        821.163.4(497.5)
        Є69

Ван, С.  Лібрето для пустелі [Текст] : поезія / С. Ван ; пер. з вірм. А. Месропяна. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 171 с. – ISBN 617-679-287-1.
УДК        821.19
        В17

Вайнонен, Ю.  Тринадцять новел [Текст] / Ю. Вайнонен ; з фін. пер. Ю. Зуб. – Київ : Комора, 2016. – 224 с. – ISBN 617-7286-09-6.
УДК        821.511.111
        В14

Басс, Д.  Подводная археология. Древние народы и страны [Текст] / Д. Басс. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 202 с. – ISBN 5-9524-0299-2.
УДК        902.034
        Б27

Шидловський, П. С.  Природа і суспільство в ранньому голоцені Східної Європи [Текст] : навч. посіб. / П. С. Шидловський. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 111 с.
УДК        903(3):94(4)(075.8)
        Ш56

Хилл, А.  Лондон [Текст] : 161 цветная ил.-план центра города / А. Хилл. – Лондон : Томас Беначчи Лтд, 1997. – 61 с. – ISBN 88 -7666-324-X.
УДК        908(410)
        Х45

Санкт-Петербург ХХ-ХХІ век. Что? Где? Когда? [Текст] : [сборник]. – Санкт-Петербург : Паритет, 2006. – 384 с. – Содерж. авт.: А.Ф. Векслер, И.Н. Иванова, В.Г. Исаченко и др. – ISBN 5-93437-245-9.
УДК        908(470)(082)
        С18

Пригороды Санкт-Петербурга. Вопросы и ответы [Текст] : [сборник]. – Изд. 2-е, испр. и допол. – Санкт-Петербург : Паритет, 2005. – 368 с. – Содерж. авт.: Л.Е. Лавренова, Ю.В. Туйск, В.Я. Крестьянинов и др. – ISBN 5-93437-083-9.
УДК        908(470)(082)
        П75

Ukraine Travel Guide [Текст] : [Guide-book / Editor-in-chief Y. Savostina]. – Kyiv : Rublish Pro Ltd, 2018. – 320 p. : il. – Англ. мовою. – ISBN 966-97696-8-8.
УДК        908(477)(036)=111
        U31

Коскін, В. О.  Річка-пам‘ять Ірпінь [Текст] : книжка-подорож / В. О. Коскін. – Київ; Ірпінь : Перун, 2019. – 412 с. – ISBN 617-7709-02-1.
УДК        908(477.41)
        К71

Омельченко, А. В.  Лица харьковской национальности [Текст] / А. В. Омельченко. – Харьков : ФЛП Панов А.Н., 2018. – 136 с. – ISBN 617-7722-22-8.
УДК        908(477.54)
        О-57

Пильгуй, В. И.  Западный Донбасс. Время, события, люди [Текст] : [антология] / В. И. Пильгуй. – Днепр : Лира, 2018. – 220 с. – ISBN 966-981-061-8.
УДК        908(477.6)
        П32

Світ навколо нас. Дива природи [Текст] : фотоенциклопедія / [уклад. Д.С. Турбаніст ; пер. із рос. Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 48 с. : іл. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-936-944-4.
УДК        91(031)
        С24

Шищенко, П. Г.  Фізична географія материків та океанів. Африка [Текст] : підручник / П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, Н. В. Петрина. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 495 с. : 80 с. іл. – ISBN 966-439-908-8.
УДК        911.2(6)(075.8)
        Ш65

Масляк, П. О.  Географія. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна, О. Г. Бродовська. – Київ : Грамота, 2018. – 200 с. – ISBN 966-349-683-2.
УДК        913(100)(075.3)
        М31

Бойко, В. М.  Географія. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. М. Бойко, Ю. С. Брайчевський, Б. П. Яценко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2018. – 256 с. – ISBN 966-97783-9-0.
УДК        913(100)(075.3)
        Б77

Великий ілюстрований атлас світу [Текст]. – Київ : Кристал Бук, 2019. – 160 с. : іл. – (Домашня б-ка). – ISBN 966-936-256-8.
УДК        913(100)(084.4)
        В27

Географія України. 10-11 кл. [Текст] : навч. посіб. / О.М. Топузов, О.Ф. Надтока, В.О. Надтока та ін. – Київ : Конві Прінт, 2018. – 176 с. – ISBN 617-7724-25-3.
УДК        913(477)(075.3)
        Г35

Гречило, А.  Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення [Текст] : [альбом] / А. Гречило ; упорядкув. й заг. ред. Б. Завітій. – Київ : Родовід, 2018. – 400 с. : іл. – ISBN 617-7482-20-7.
УДК        929.6(477)(091)
        Г81

Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар [Текст] / В.С. Лобачевский, И.И. Гуржос, И.К. Бунина и др. – 3-е изд. – Кропивницкий; Киев : Имэкс-ЛТД : Скиф, 2018. – 392 с. – ISBN 966-189-473-9.
УДК        94(=163.2)+811.163.2
        О-95

Брухфельд, С.  Перекажіть це дітям вашим... Книга про Голокост в Європі 1933-1945 [Текст] / С. Брухфельд, П. Левін. – 2-е вид., допов. та розшир. – Дніпро : Ткума, 2018. – 132 с. – (Українська б-ка Голокосту). – ISBN 966-981-064-9.
УДК        94(4)"19":341.485(=411.16)
        Б89

Indivisibiliter ac Inseparabiliter. Feloszthatatlanul es elvalaszthatatlanul [Текст] = Неподільно і нероздільно : A kiegyezes 150. evforduloja alkalmabol rendezett tudomanyos konferencia eloadasai; Beregszasz, 2017. november 16 / Szerkesztette: Szakal Imre. – Beregszasz; Ungvar : RIK-U Kft., 2018. – 216 о. – Угор. мовою. – ISBN 617-7692-17-0.
УДК        94(439)"1867/1918"(082)=511.141
        I-58

Rend, fegyelem, osszetartas, s nem lesz panasz tobbe a Karpatok bercei kozott. Iratok Ruszka Krajna tortenetehez (1918 - 1919) [Текст] / forditoprogram I. Szakal. – Beregszasz; Ungvar : RIK-U Kft., 2018. – 248 o. – Угор. мовою. – ISBN 617-7692-20-0.
УДК        94(439)"1918/1919"=511.141
        R43

A magyar nep tortenete [Текст] = Історія угорського народу : Az altalanos iskolak 8. osztalya szamara. 2. resz. A szatmari beketol az elso vilaghaboru befejezeseig / L. Braun, Kesz B., J. Lefko, I. Szamborovszkyne-Nagy. – Beregszasz; Ungvar : RIK-U Rft, 2018. – 70 o. – Угор. мовою. – ISBN 617-7692-21-7.
УДК        94(439)(075.3)=511.141
        A10

Бондаренко, О. Г.  Під знаком Молоха [Текст] : іст. нарис. Кн. 3. Злочини більшовиків на теренах СССР / О. Г. Бондаренко. – Київ : Стікс, 2018. – 432 с. – ISBN 966-2401-15-8.
УДК        94(47)"19"
        Б81

Виноградов, Г. М.  Давньоруська державність теологічно-лінгвістична модель та принципи практичної реалізації [Текст] : [монографія] / Г. М. Виноградов. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 372 с. – ISBN 966-921-212-2.
УДК        94(477)
        В49

Сорока, Ю. В.  Похід Сагайдачного на Москву. 1618 [Текст] / Ю. В. Сорока. – Харків : Факт, 2016. – 119 с. – ISBN 966-637-813-5.
УДК        94(477)"16"
        С65

Крип‘якевич, І. П.  Біографічний словник моїх знайомих [Текст] / І. П. Крип‘якевич. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 143 с. – ISBN 966-439-941-5.
УДК        94(477)"18/19"(038)
        К82

Струкевич, О. К.  Історія України. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. К. Струкевич. – Київ : Грамота, 2018. – 240 с. – ISBN 966-349-682-5.
УДК        94(477)"19"(075.3)
        С87

Папакін, Г.  Павло Скоропадський та Українська академія наук [Текст] : [монографія] : До 100-річчя НАН України / Г. Папакін. – Київ : Українські пропілеї, 2018. – 335 с. – ISBN 966-02-8647-4.
УДК        94(477)"19":001.32(477)
        П17

Славинський, М. М.  Люди і справи мого часу: Власний громадсько-політичний огляд. Свідчення очевидця [Текст] / М. М. Славинський. – Київ : Максимум : Логос, 2006. – 164 с. – ISBN 966-96426-7-1.
УДК        94(477)"19/20"
        С47

Опера СВУ - музика ГПУ [Текст] : спогади свідків / [упоряд. Ю.М. Хорунжий]. – репринтне вид. – Київ : Амадей, 2018. – 228 с. – ISBN 966-183-021-8.
УДК        94(477)"1920/1930":323.281
        О-60

Знати та пам‘ятати: Нацистська окупація і трагедія радянських військовополонених, 1941-1943 рр. [Текст] : наук.-докум. вид. / уклад. С.М. Сикварова, І.А. Корнацький. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 264 с. – ISBN 617-7583-23-2.
УДК        94(477)"1941/1945"
        З-74

Героям слава! Пам‘ятки російсько-української війни на Донеччині [Текст] : каталог-довідник / [уклад. Т.К. Лисяк та ін. ; голов. ред. В.В. Циміданов]. – Краматорськ : ДОКМ, 2018. – 98 с. – ISBN 966-97842-1-6.
УДК        94(477)"20"(083.81)
        Г39

Енциклопедія історії України [Текст]. Том Україна - Українці. Кн. 1 / ред. рада: В.М. Литвин (голова) та ін.; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наукова думка, 2018. – 608 с. – ISBN 966-00-1676-7.
УДК        94(477)(031)
        Е64

Більчук, М.  Історія України : Пам‘ятки архітектури та образотворчого мистецтва, обов‘язкові для розпізнавання абітурієнтами : Портрети історичних персоналій [Текст] : підготовка до ЗНО; за новою програмою ЗНО 2019 / М. Більчук, О. Давидова, Г. Давидов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 112 с. – ISBN 966-07-2374-0.
УДК        94(477)(075.3)
        Б61

Панчук, І. І.  Історія України [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО і ДПА : за чинною програмою 2019 / І. І. Панчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 496 с. – ISBN 966-07-2549-2.
УДК        94(477)(075.3)
        П16

Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції [Текст] / [авт. та упоряд. А. Когут (відп. упоряд.) та ін.]. – Київ : КІС, 2018. – 240 с. – ISBN 617-684-233-0.
УДК        94(477):323.281"19"
        Г68

Полілог [Текст] : зб. ст. мол. науковців з історії, філософії та культурології. Вип. 5 / [редкол.: В.Г. Кушнір (голова) та ін.]. – Одеса : Вид. Букаєв В.В., 2018. – 128 с. – ISBN 617-7215-84-3.
УДК        94:141:130.2(082)
        П50

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua