Any acadèmic 2018-19

 

1r curs

Llibre de text (amb exercicis)

COSTA, Eva i Sun Jiameng, Hànyǔ 1 – Chino para hispanohablantes, Herder Editorial

2n curs

Llibre de text (amb exercicis)

COSTA, Eva i Sun Jiameng, Hànyǔ 2 – Chino para hispanohablantes, Herder Editorial

Llibre de lectura

WELLS, H.G., Mangren guo《盲人国》 (The Conutry of the Blind), Mind Spark Press

W.W. Jacobs, The Monkey's Paw《猴爪》. Mind Spark Press LLC, Shanghai.

3r A curs

Llibre de text (amb exercicis)

COSTA, Eva i Sun Jiameng, Hànyǔ 3 – Chino para hispanohablantes, Herder Editorial

Llibre de lectura

LIU Yuehua et al., Mother and son (妈妈和儿子), Beijing: Peking University Press

3r B curs

Llibres de text (amb exercicis)

COSTA, Eva i Sun Jiameng, Hànyǔ 3 – Chino para hispanohablantes, Herder Editorial

A més, es treballarà amb material d’elaboració pròpia. L’alumnat haurà de comprar un val de fotocòpies.

Llibre de lectura

LIU Yuehua, CHU Chengzhi. The Painted Skin《画皮》(Book + MP3). Beijing University Press, 2013

4rt curs

Llibre de text

No hi ha llibre de text ni llibre d’exercicis.

Es treballarà amb material d’elaboració pròpia. L’alumnat haurà de comprar un val de fotocòpies.

5è curs

Llibre de text

No hi ha llibre de text ni llibre d’exercicis.

Es treballarà amb material d’elaboració pròpia. L’alumnat haurà de comprar un val de fotocòpies.