سرطان ریه

June 1, 2018

www.HealthLetter.MayoClinic.com (March 2018)

این مقاله شامل است بر:

نگاهی به عواقب سیگارکشیدن و پیشگیری سرطان ریه

 مسلماً میدانید که تمام سالهائی راکه سیگار کشیدید برای سلامت شما مفید نبوده ویا ااگر سیکار کشیدن را مدّتها قبل ترک کرده باشید، همیشه نگران افرادی بودید که مرتباً سیگار می کشیدند.

ضمناً این سؤال در ذهن شما پدیدارمی شود که آیا برای اقدام به ترک سیگار و کاستن ازخطر سرطان ریه دیرشده ؟

حتّی' اگرهرگز با دود سیگاردرتماس نبوده باشید، اقداماتی است که میتوانید ریه خود را در مقابل خطرسرطان ریه حفظ کنید. ذیلا  تدابیری در مورد پیشگیری سرطان ریه  پیشنهاد می شود:

عوامل خطرناک مؤثّردرسرطان ریه

 سرطان ریه یکی از چهار سرطانی است که منجر به مرگ می شود.  بزرگترین عامل در ایجاد سرطان ریه ، تقریبا هشتاد و پنج درصد از آن به علّت سیگار کشیدن است. میزان خطر ارتباط مستقیم به تعداد سیگا ر، پیپ ،چپق و سیگار برگ مصرف شده درروزوهمچنین تعداد سال دارد.

ولی حتّی' اگر هرگز سیگار نکشیده باشید و یا سیگار کشیدن را سالها پیش ترک کرده باشید هنوز در خطر سرطان ریه هستید.

 عوامل دیگری که خطرمبتلا شدن به سرطان ریه را افزایش میدهند عبارتند از:

قرار گرفتن در معرض دود سیگار  ـــ  حتّی' اگر معتاد به سیگار نیستید ولی اگر در معرض دود سیگار سایرین قرار بگیرید، خطرمبتلا به سرطان ریه افزایش می یابد.

قرار گرفتن درمعرض گاز رِی دان ‎(Radon)‎ یا گازریدیّو اکتیو ‎(Radio active)‎ – گاز رِیدیّواَکتیو‎(radio active)‎ از خرد شدن اورانیوم ‎(uranium)‎ موجود در خاک و آب به وجود می آید. این گاز ناسالم ممکن است در ساختمانها و هم چنین منازل مسکونی به میزان خطرناکی جمع شود.

قرارگرفتن درمعرض اَس ِبس تُز ‎(asbestos)‎ و یا سایر کارسینوجین ها ‎(carcinogens)‎  ـــ اَس بِس تُز‎(asbestos)‎ مادّه ایست که در فارسی  به آن پنبه نسوزیا  پنبه کوهي  گفته میشود. کارسینوجین ها به موادی گفته می شود که سرطان زا باشند. کارگاه ها ئی که درمعرض پنبه نسوز و یا سایر مواد سرطان زا مانند ارسنیک ‎(arsenic)‎، کرومی یُم ‎(chromium)‎ و نیکل ‎(nickel)‎ قرار دارند  خطر سرطان ریه افزایش می یابد.

علایم و نشانه های سرطان ریه

درمراحل اولیه سرطان ریه هیچگونه علائم و یا نشانه هایی ندارد. در مراحل پیشرفته علائمی ظاهر می شود که کاملًا نشان دهنده سرطان ریه است.  این علائم عبارتند از سرفه های ممتد و خلط که همراه با سرفه از ریه خارج میشود.  این نوع خلط  اِس پو تم‎(sputum) ‎ که همراه با رگه های خون ، درد  قفسه سینه، تغییر صدا،  نفس تنگی شدید ، منجربه نُمُ نی یا ‎(pneumonia)‎ یا بِران کَی تِس ‎(bronchitis)‎ می شود.

چانچه شما در مورد سرطان ریه مشکوک هستید، طبیب  میتواند دستور تست لازم را بدهد. بعد ازآزمایشات فیزیکی و بررسی وضع سلامتی مریض، طبیب احتمالا موارد زیر را توصیه می کند :

معالجه سرطان ریه   

چنانچه سرطان ریه تشخیص داده شود، بیمارو طبیب او یک برنامه معالجه را که مناسبترین برای بیمار باشد با درنظر گرفتن وضع بهداشتی وسلامت بدن، اندازه تومورسرطانی،  نیاز وارجحیت های مریض پیشنهاد می کند.  معمولا جرّاحی، رِیدیِ یشن ‎(radiation)‎، شیمی درمانی ویا ترکیبی از شیمی درمانی و رِیدیِ یشن به کار میرود.

علاوه بر این، درمانهای جدیدی که  شامل تراپیهای داروئی است از طریق شکافتن سلول سرطانی به کار گرفته می شود.  دربسیاری موارد،  برای معالجه سرطان ریه  بیش از یک روش درمانی  به کار میرود.

  معالجه تا آنجا ادامه می یابد تاغدّهُ سرطانی بصورت غیرفعّال و مرده درآید. امّاتعداد سالهائی که شخص مبتلا  به سرطان ریه میتواند زنده   بماند تفریباً۵ سال است . درصد زنده ماندن برای مردان فقط ۱۵ و برای زنان ۲۱میباشد.  این موضوع بیشتربه علّت آنستکه بیماری به موقع ردیابی نشده است.  زمانی که مرض پیشرفته شده باشد امکان معالجه بسیار کم می شود.

پیشگیری 

آیاابتلا به بیماری سرطان ریه قابل پرهیز است؟  نه همیشه. ولی راههائی هست که میتوان خطرات مبتلا شدن به بیماری سرطان ریه را به ترتیب زیرکاهش داد: