Prohlášení skupiny senátorů k projevu předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery v Terezíně dne 19. května 2019

Distancujeme se od slov předsedy Senátu Jaroslava Kubery, která pronesl při hlavním projevu na Terezínské tryzně, a v nichž přirovnal ekologii, ochranu životního prostředí, rovnost pohlaví, politickou korektnost nebo multikulturalismus k totalitě a rasismu.

Tato slova Jaroslava Kubery považujeme vzhledem k utrpení obětí totalitárních režimů za vysoce neuctivá, vzhledem k místu piety, kde bylo ve jménu nacistické ideologie zavražděno několik tisíc našich spoluobčanů, za nemístná, vzhledem k absurditě použité analogie za scestná a vzhledem k funkci předsedy Senátu a druhého nejvyššího ústavního činitele také za nedůstojná. Připomínáme, že už samotný ústavní pořádek České republiky zaručuje základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví a také právo obyvatel na příznivé životní prostředí.

Výše uvedené vyjádření Jaroslava Kubery při Terezínské tryzně považujeme za jeho soukromý názor, nikoliv za stanovisko Senátu Parlamentu České republiky, resp. za stanovisko nás, níže uvedených senátorek a senátorů.

K prohlášení se připojili:

Václav Hampl

Václav Láska

Marek Hilšer

Jaromíra Vítková

Alena Dernerová

Miroslav Balatka

Jiří Drahoš

Petr Orel

Šárka Jelínková

Lukáš Wagenknecht

Tomáš Goláň

Jitka Seitlová

David Smoljak

Mikuláš Bek

Renata Chmelová

Ladislav Kos

Miluše Horská

Jiří Dienstbier

Lumír Kantor

(seznam je průběžně aktualizován, je řazen dle času připojení)