KINNITATUD

Tammiku Põhikooli

direktori kk ...09.2020 nr 1-3/...

2020/21 õ.a. õppeainete konsultatsioonide graafik

Ees ja perekonnanimi

Nimetus

Kuupäev

Koht

Irina Anissimova

Vene keel, kirjandus

Esmaspäev 7.t

Kolmapäev 7.t

29

Elena Kumeyko

Vene keel, kirjandus

Kolmapäev 7.t, 8.t

23

Svetlana Pavlenko

Vene keel, kirjandus

Esmaspäev 7.t

Reede 7.t

49

Ludmilla Teperik

Eesti keel

Inimeseõpetus

Kolmapäev 7.t

Neljapäev 6.t

36

Mare Lihtsa

Eesti keel

Kolmapäev 7.t

Neljapäev 7.t

48

Marina Semitševa

Eesti keel

Inimeseõpetus

Kolmapäev 6.t, 7.t

9

Ljudmilla Kiir

Eesti keel

Käsitöö

Kolmapäev 7.t

Teisipäev 7.t

38

10

Silva Gerassimov

Eesti keel

Inimeseõpetus

Kolmapäev 7.t, 8.t

27

Jelena Rodik

Eesti keel

Esmaspäev 7.t

Neljapäev 7.t

46

Nelli Kuldmaa

Eesti keel

Ühiskonnaõpetus

Loodusõpetus

Esmaspäev 6.t, 8.t

14

Viktoria Krivoglazova

Kunst

Teisipäev ja kolmapäev poolte kokkuleppel

35

Natalja Klunduk

Käsitöö

Kolmapäev 8.t

10

Svetlana Lazarenko

Muusika

Kolmapäev 7.t

muusika, algkool

Darja Karhanina

Muusika

Kolmapäev 7.t

Neljapäev 7.t

muusika, põhikool

Nadežda Pavljut

Keemia

Esmaspäev 7.t, 8.t

45

Galina Jermolova

Bioloogia

Geograafia

Inimeseõpetus

Esmaspäev 7.t

Neljapäev 6.t

12

Inna Mussajeva

Bioloogia

Neljapäev 7.t

7

Vadim Guskov

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Neljapäev 7.t, 8.t

20

Margarita Sendetskaja

Ajalugu

Esmaspäev 16.00-17.00

või poolte kokkuleppel

22

Valeri Davõdenko

Füüsika

Loodusõpetus

Esmaspäev 7.t

Reede 7.t

19

Liudmila Davydenko

Matemaatika

Teisipäev 6.t, 7.t

8

Ljudmilla Latt

Matemaatika

Neljapäev 8.t

33

Lidia Blohhina

Matemaatika

Kolmapäev 5.t, 6.t, 7.t

43

Jelena Ragel

Matemaatika

Kolmapäev 7.t, 8.t

33

Irina Gritsinenko

Arvutiõpetus

Neljapäev 8.t

32

Galina Videvik

Inglise keel

Neljapäev 7.t

39

Julia Kudrjavtseva

Inglise keel

Kolmapäev 6.t, 7.t

40

Natalja Komarova

Inglise keel

Esmaspäev 7.t

Neljapäev 6.t

51

Olga Mahhova

Inglise keel

Teisipäev 6.t, 7.t

17

Maia Jussina

Loodusõpetus

Inimeseõpetus

Neljapäev 7.t

42

Valeri Doroškevitš

Tööõpetus

Kehaline kasvatus

Kolmapäev kell 15.00-15.45

Esmaspäev 7.t

Töökoda

spordisaal

Sergei Petrov

Kehaline kasvatus

Esmaspäev 7.t

või poolte kokkuleppel

Spordisaal

Margarita Šerle

Kehaline kasvatus

Teisipäev 8.t

Spordisaal

Natalja Voss

Kehaline kasvatus

Esmaspäev 7.t

Spordisaal

S. Koroljova

Kunst

Poolte kokkuleppel

9_B

S. Boriskina

Kunst

Poolte kokkuleppel

10_B

I. Laada

Kunst

Poolte kokkuleppel

2_B

Ljudmilla Latt

Õppealajuhataja