Додаток 1

Робочий навчальний план для учнів  початкової школи 1 клас  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «УСПЕНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  на 2018-2019 навчальний рік

Мова викладання: українська

Рішення Колегії  МОН України  від 22 .02.2018 року 

Навчальні предмети

Клас

1

Українська мова

5

Англійська мова

2

Математика

3

Я досліджую світ*

7

Мистецтво**

2

Фізична культура ***

3

Усього

20+3

ІІ. Варіативна частина

  1. Додаткові години

1.1 Українська мова

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

24

Директор                                                                                                       І.Г.Буряк