Ordningsföreskrifter

 

 1. Priser enligt vår prislista. El tillkommer enligt förbrukning.
 2. Husvagn/Husbil skall vara besiktigad vid ankomst till campingen.
 3. Dragkrok ska vara riktad mot väg.
 4. All skötsel av tomten, ordning och reda samt gräsklippning sköts av hyresgästen. Gräs, löv och grenar lämnas på anvisad deponi. ( handgräsklippare finns för utlåning).                                                                                                                                                          Vagn & tomten skall hållas väl rengjord.   
 5. Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med campingvärden.
 6. Endast en bil, ett förtält, 1 litet förrådstält (1,5x 2 m) och altan per tomt.
 7. Man får EJ vara folkbokförd på campingens adress.
 8. Hushållssopor ska sorteras och läggas på avsedd plats. Övrigt såsom möbler, grillar, gamla kylskåp mm ska köras till kommunens soptipp.
 9. Husdjur skall vara kopplade, ägare ansvarar för djurens spillning.
 10. Lämna de gemensamma utrymmena i fint skick till nästkommande.
 11. Endast textila förtält är tillåtna.
 12. Egen installation av el och vvs förutom anslutning till elstolpe är ej tillåtet. Privata vatten och avloppsanläggningar är ej tillåtna.
 13. Campingvärden ansvarar EJ för skador eller förlust på den enskildes ägodelar, gästen är skyldig att ha sitt ekipage försäkrade.
 14. Då Campingen är en familjecamping ska tystnad råda  mellan 23:00 - 07:00.
 15. Bommen är öppen för utfart dygnet runt. Vi ber att Ni respekterar nattron för övriga gäster och att endast använda fordon vid akuta situationer.  
 16. Fartbegränsning inom området gäller och är maximerat till 10 km/h. Körning med bil eller annat motordrivet fordon under påverkan av alkohol eller droger är absolut förbjudet.
 17. Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasolanläggning och brandsläckare.
 18. Alla elinstallationer i vagn och förtält skall vara utförda av behörig elektriker. OBS! Endast godkänd 3 x 2,5 kvm kabel gäller för anslutning med EU-kontakt till eluttag. Snickerier ska vara utförda på ett professionellt sätt.
 19. Vagn får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Andrahandsupplåtelse är förbjudet, skulle detta ske sägs tomten upp med omedelbar verkan.
 20. Vid avflyttning skall tomten lämnas i väl städat och iordningställt skick.
 21. Utcheckning sker sista dagen i månaden kl 13:00.
 22. Vid Ej i tid betald hyra sker ett tillägg på 50 kr/dygn, upprepas det så tolkas det som om att tomten är uppsagd och kan hyras ut till annan gäst.
 23. Vid tidigare avresa än bokat/reserverat sker ingen återbetalning.
 24. Alla servicehus är låsta för allmänheten. Endast incheckade gäster har rätt att utnyttja dessa.Det är inte tillåtet att släppa in någon som inte har behörighet.
 25. Försäljning vid och inom campingplatsen får endast förekomma med camping värdens tillstånd.
 26. Biltvätt och tvättning av vagn är ej tillåtet på campingområdet.
 27. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingens ledning eller personal anger.