Published using Google Docs
Ordningsföreskrifter
Updated automatically every 5 minutes

Avtal Säsongscamping 

 1. Priser uppdateras enligt vår prislista. El tillkommer enligt förbrukning och betalas senast första helgen efterkommande månad.
 2. Husvagn/Husbil skall vara besiktigad vid ankomst till campingen.
 3. Vagn och förtältsgolv skall placeras minst 30 cm från tomtgräns så att fri yta runt dessa erhålls. Dragkrok ska vara riktad mot väg.
 4. All skötsel av hyrd tomt, gräsklippning, ordning och reda mm, samt eventuella andra kostnader tas av hyresgästen. Förlängning av ny säsongsperiod kommer ej att ske vid misskötsel av hyrd tomt. (handgräsklippare finns för utlåning).                                                                                                                                          
 5. Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med campingvärden.
 6. Endast ett fordon, ett förtält, ett litet förrådstält (1,5x 2 m) och en altan per tomt. Staket/vindskydd får max vara en meter högt. Endast textila förtält är tillåtna.
 7. Hushållssopor ska sorteras och läggas på avsedd plats. Övrigt såsom möbler, grillar,kylskåp mm ska köras till kommunens soptipp.
 8. Husdjur skall vara kopplade, ägare ansvarar för djurens spillning. Max tre husdjur per tomt. Hundar får ej lämnas ensamma.
 9. Lämna de gemensamma utrymmena i fint skick till nästkommande.
 10. Egen installation av el och vvs förutom anslutning till elstolpe är ej tillåtet. Privata vatten och avloppsanläggningar är ej tillåtna.
 11. Campingvärden ansvarar EJ för skador eller förlust på den enskildes ägodelar, gästen är skyldig att ha sina ägodelar och fordon försäkrade.
 12. Då campingen är en familjecamping ska tystnad råda mellan 23:00 - 07:00
 13. Bommen är öppen för utfart dygnet runt. Vi ber att Ni respekterar nattron för övriga gäster och att endast använda fordon vid akuta situationer.  
 14. Röda dagar samt dag före och dag efter råder byggförbud.
 15. Fartbegränsning inom området gäller och är maximerat till 10 km/h.
 16. Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasolanläggning och brandsläckare. Endast två stycken P11 gasoltuber per tomt.
 17. Alla elinstallationer i vagn och förtält skall vara utförda av behörig elektriker. OBS! Endast godkänd 3 x 2,5 kvm kabel gäller för anslutning med EU-kontakt till eluttag. Snickerier ska vara utförda på ett professionellt sätt.
 18. Vagn får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Andrahandsupplåtelse är förbjudet, skulle detta ske sägs tomten upp med omedelbar verkan.

             Överlåtelse av plats får endast ske med Campingvärdars tillåtelse.

 1. Vid avflyttning skall tomten lämnas i väl städat och iordningställt skick. Utcheckning sker senast sista dagen i månaden kl 13:00 och depositionen återfås.
 2. Vid sen eller utebliven betalning av hyran sker ett tillägg på 50 kr/dygn, vid upprepning tolkas det som att tomten är uppsagd och kan hyras ut till annan gäst.
 3. Vid tidigare avresa än reserverat sker ingen återbetalning.
 4. Alla servicehus är låsta för allmänheten. Endast incheckade gäster och era bekanta har rätt att utnyttja dessa. Det är inte tillåtet att släppa in någon som inte har behörighet.
 5. Försäljning inom campingplatsen får endast förekomma med camping värdens tillstånd.
 6. Biltvätt är ej tillåtet på campingområdet.
 7. Vid brott mot någon av campingens ordningsregler, äger personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Samt att campingen har rätt att häva avtal efter varje säsongsperiod.  
 8. Ordningsföreskrifter uppdateras efter hand och presenteras på hemsidan, www.grottbyn.se/boende/sasongscamping/, är alltid de aktuella. Hyresgästen förbinder sig att regelbundet uppdatera sig på hemsidan.

Avtal säsongscamping plats: _________________________________

Avtal avser boende på Grottbyns camping

Namn:         _____________________________________   Tfn: __________________________    

E-mail: ____________________________________   Personnr: _______________________  

Hemadress: _______________________________      Ort: ___________________________

Sommarsäsong: 1 april - 30 september  

Betalas senast 15 februari

Vintersäsong: 1 oktober - 30 mars.

Betalas senast 15 augusti

GDPR:: Campinggäst accepterar att personuppgifter kommer att behandlas med automatisk databearbetning

 

Campinggäst ansvarar själv för att hålla sig uppdaterade på ordningsföreskrifter.

Jag har tagit del av ordningsföreskrifter och förbinder mig att följer dessa.

Datum:                                                 Datum:

_________________________                        _________________________

Grottbyn AB                                                     Campinggäst