Published using Google Docs
Ordningsföreskrifter
Updated automatically every 5 minutes

Avtal Säsongscamping 

 1. Priser uppdateras enligt vår hemsida. El tillkommer enligt förbrukning och betalas senast den 15:e efterkommande månad. Säsongsavgifter betalas senast 15/2 & 15/8.
 2. Husvagn/Husbil skall vara besiktigad vid ankomst till campingen.
 3. Vagn och förtältsgolv skall placeras minst 30 cm från tomtgräns så att fri yta runt dessa erhålls. Dragkrok ska vara riktad mot väg. Biltvätt är ej tillåtet på campingområdet.
 4. All skötsel av hyrd tomt, gräsklippning, ordning och reda mm, samt eventuella andra kostnader tas av hyresgästen. Förlängning av ny säsongsperiod kommer ej att ske vid misskötsel av hyrd tomt.                                                                                                                                      
 5. Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med campingvärden.
 6. Endast ett fordon, ett förtält, ett litet förrådstält (1,5x 2 m) och en altan per tomt. Staket/vindskydd får max vara en meter högt. Endast textila förtält är tillåtna.
 7. Hushållssopor ska sorteras och läggas på avsedd plats. Övrigt såsom möbler, grillar,kylskåp mm ska köras till kommunens soptipp.
 8. Husdjur skall vara kopplade, ägare ansvarar för djurens spillning. Max tre husdjur per tomt. Hundar får ej lämnas ensamma.
 9. Egen installation av el och vvs förutom anslutning till elstolpe är ej tillåtet. Privata vatten och avloppsanläggningar är ej tillåtna. Endast godkänd 3 x 2,5 kvm kabel gäller för anslutning lllmed EU-kontakt till eluttag. Snickerier ska vara utförda på ett professionellt sätt.
 10. Campingvärden ansvarar EJ för skador eller förlust på den enskildes ägodelar, gästen är skyldig att ha sina ägodelar och fordon försäkrade. Röda dagar samt dag före och dag efter råder byggförbud.
 11. Campingen är en familjecamping, tystnad ska råda mellan 23:00 - 07:00.
  Visa hänsyn och respekt störande uppträdande är strikt förbudet!
 12. Bommen är öppen för utfart dygnet runt. Vi ber att Ni respekterar nattron och endast använda fordon vid akuta situationer. Fartbegränsning är 10 km/h.
 13. Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasolanläggning och brandsläckare. Endast två stycken P11 gasoltuber per tomt.
 14. Vagn får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Andrahandsupplåtelse är förbjudet, skulle detta ske sägs tomten upp med omedelbar verkan. Överlåtelse får endast ske med Campingvärds tillåtelse samt en överlåtelseavgift på 10 000 kr betalas till Grottbyn AB.
 15. Utcheckning sker senast sista dagen i månaden kl 13:00. Depositionen återfås när platsen är städad och alla skulder är betalda till Grottbyn AB. Vid avbokning eller tidigare avresa än reserverat sker ingen återbetalning.
 16. Vid sen eller utebliven betalning av hyra samt el sker ett tillägg på 50 kr/dygn, vid upprepning tolkas det som att tomten är uppsagd och kan hyras ut till annan gäst.
 17. Alla servicehus är låsta för allmänheten. Endast incheckade gäster och era bekanta har rätt att utnyttja dessa. Lämna de gemensamma utrymmena i fint skick till nästkommande.
 18. Försäljning inom campingplatsen får endast förekomma med camping värdens tillstånd.
 19. Vid brott mot någon av campingens ordningsregler, äger personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Samt att campingen har rätt att häva avtal efter varje säsongsperiod.  
 20. Ordningsföreskrifter uppdateras efter hand och presenteras på hemsidan, www.grottbyn.se/boende/sasongscamping/, är alltid de aktuella. Hyresgästen förbinder sig att regelbundet uppdatera sig på hemsidan.

Avtal säsongscamping plats: _________________________________

Namn:         _____________________________________   Tfn: __________________________    

E-mail: ____________________________________   Personnr: _______________________  

Hemadress: _______________________________      Ort: ___________________________

Sommarsäsong: 1 april - 30 september  

Betalas senast 15 februari

Vintersäsong: 1 oktober - 30 mars.

Betalas senast 15 augusti

GDPR:: Campinggäst accepterar att personuppgifter kommer att behandlas med automatisk databearbetning

 

Campinggäst ansvarar själv för att hålla sig uppdaterade på ordningsföreskrifter.

Jag har tagit del av ordningsföreskrifter och förbinder mig att följer dessa.

Datum:                                                 Datum:

_________________________                        _________________________

Grottbyn AB                                                     Campinggäst