Thủ tục thành lập công ty TNHH (1 tv, 2 tv) | Điều kiện, hồ sơ, quy trình các bước thành lập doanh nghiệp 2018, 2019

Địa chỉ : 151 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại : 090.992.8884

Folder : https://drive.google.com/drive/folders/1k1L0VUhV5uTZlcWASyBWhH7o8CFlLtV-

             Website : https://accgroup.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong/-ty/

Google site : https://sites.google.com/site/thanhlapcongtyacc/thanh-lap-cong-ty/thu-tuc-tnhh

             Twitter : https://twitter.com/i/moments/1024315201087188992

https://www.google.com/amp/s/accgroup.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty/amp/#hồ_sơ_quy_trình_tnhh

Vốn tối thiểu để thành lập công ty tnhh

Khi thành lập công ty tnhh nhiều người thắc mắc không biết vốn tối thiểu để thành lập công ty tnhh là bao nhiêu. Để giải đáp thắc mắc này, chúng tôi xin được chia sẻ một số thông tin sau.

Ngành nghề kinh doanh quyết định đến vốn tối thiểu để thành lập công ty tnhh

Theo quy định, những công ty tnhh kinh doanh ngành, nghề không cần vốn pháp định thì sẽ không cần quan tâm đến số vốn tối thiểu để thành lập công ty. Ngược lại, nếu công ty tnhh kinh doanh những ngành, nghề cần vốn pháp định thì phải có số vốn tối thiểu bằng số vốn pháp định.

Dưới đây là những ngành, nghề cần vốn pháp định mà người thành lập công ty tnhh cần phải lưu ý:

-         Ngân hàng, tổ chức phi ngân hàng

-         Thiết lập mạng di động viễn thông mặt đất

-         Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất

-         Kinh doanh chứng khoán

-         Kinh doanh tái bảo hiểm

-         Kinh doanh bất động sản

-         Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

-         Kinh doanh dịch vụ hàng không

-         Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

-         Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe

-         Những ngành nghề khác: dịch vụ bảo vệ, dịch vụ đòi nợ, dịch vụ kiểm toán, sản xuất phim,....

Như vậy, mỗi ngành nghề khác nhau sẽ cần có vốn tối thiểu hoặc không cần có vốn tối thiểu. Số vốn tối thiểu cũng sẽ có những mức khác nhau đối với mỗi ngành nghề.

Trên đây là những thông tin về vốn tối thiểu để thành lập công ty tnhh mà bạn cần lưu ý khi đăng ký thành lập công ty này.

ý:

-         Ngân hàng, tổ chức phi ngân hàng

-         Thiết lập mạng di động viễn thông mặt đất

-         Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất

-         Kinh doanh chứng khoán

-         Kinh doanh tái bảo hiểm

-         Kinh doanh bất động sản

-         Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

-         Kinh doanh dịch vụ hàng không

-         Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

-         Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe

-         Những ngành nghề khác: dịch vụ bảo vệ, dịch vụ đòi nợ, dịch vụ kiểm toán, sản xuất phim,....

Như vậy, mỗi ngành nghề khác nhau sẽ cần có vốn tối thiểu hoặc không cần có vốn tối thiểu. Số vốn tối thiểu cũng sẽ có những mức khác nhau đối với mỗi ngành nghề.

Trên đây là những thông tin về vốn tối thiểu để thành lập công ty tnhh mà bạn cần lưu ý khi đăng ký thành lập công ty này.

Bài viết liên quan :

thành lập công ty tnhh - Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp ACC

thủ tục thành lập công ty

thủ tục thành lập doanh nghiệp

cong ty tnhh

thành lập công ty tnhh

thu tuc thanh lap cong ty

thủ tục thành lập công ty tnhh

các bước thành lập công ty

thủ tục mở công ty

cách thành lập công ty

thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

điều kiện thành lập doanh nghiệp

hồ sơ thành lập công ty

quy trình thành lập công ty

các bước thành lập doanh nghiệp

thủ tục đăng ký doanh nghiệp

điều kiện thành lập công ty

điều kiện thành lập công ty tnhh

quy trình thành lập doanh nghiệp

quy trình thành lập công ty tnhh

thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên

thành lập công ty tnhh 1 thành viên

thanh lap cong ty tnhh

cách thức thành lập công ty

thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

thành lập công ty cần những gì

hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

thu tuc thanh lap doanh nghiep

thành lập doanh nghiệp nhanh

hồ sơ thành lập doanh nghiệp

thủ tục thành lập doanh nghiệp mới

thành lập công ty cần bao nhiêu vốn

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

luật thành lập doanh nghiệp

hồ sơ thành lập công ty tnhh

tư vấn thành lập công ty tnhh

các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên

hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

thủ tục mở công ty tnhh

dịch vụ thành lập công ty tnhh

dich vu thanh lap cong ty tnhh

điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên

thành lập công ty tnhh một thành viên

tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên

đăng ký thành lập công ty ở đâu

thành lâp công ty

tu van thanh lap doanh nghiep

hướng dẫn thành lập công ty

thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì

giấy phép thành lập công ty

thành lập cty

thu tuc thanh lap cong ty tnhh

thủ tục đăng ký kinh doanh công ty tnhh

thủ tục thanh lap cong ty

thủ tục thành lập công ty mới

các bước thành lập công ty tnhh

cong ty trach nhiem huu han

thủ tục thành lập công ty tnhh mtv

điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

thaành lập công ty

cách thành lập công ty tnhh

thaành lập doanh nghiệp

thành lập công ty mới

thanh lap cty tnhh

công ty kinh doanh

điều kiện để thành lập doanh nghiệp

hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên

thành lập công ty tnhh mtv

vốn tối thiểu để thành lập công ty tnhh

thành lập doanh nghiệp mới

điều kiện để thành lập công ty

lap doanh nghiep

dang ky cong ty

mở công ty riêng

quy định thành lập công ty

cách mở công ty

thành lập công ty tnhh cần những gì

đăng ký thành lập doanh nghiệp ở đâu

lập công ty cần những gì

đăng ký công ty tnhh

điều kiện mở công ty

thu tuc mo cong ty

thanh lập công ty

thành lập cty tnhh

thanh lap doanh nghiep tron goi

tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói

cách thành lập doanh nghiệp

thu tuc dang ky thành lap cong ty

 

Link liên quan :

http://ow.ly/Na6w50ib90B#thanh_lap_cong_ty_tnhh_dich_vu_phap_ly_doanh_nghiep_acc

http://ow.ly/mEPg50iajMj#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/lu8Y50iak6x#thu_tuc_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/Ekz350iajMz#cong_ty_tnhh

http://ow.ly/XgPM50iajMF#thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/aR0w50iajMM#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/tNyl50iajMT#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/kVF950iajMO#cac_buoc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/ZJJg50iajMN#thu_tuc_mo_cong_ty

http://ow.ly/HYqd50ieJeV#cach_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/MMal50iajMQ#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/i7XV50iajMU#dieu_kien_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/f9Zt50iajMR#ho_so_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/P3fw50iajMS#quy_trinh_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/r6tF50iajNp#cac_buoc_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/53yY50iajNn#thu_tuc_dang_ky_doanh_nghiep

http://ow.ly/ny4150iajNo#dieu_kien_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/EzO350iajNs#dieu_kien_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/4Acc50iajNg#quy_trinh_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/rsTn50iajNk#quy_trinh_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/8vYd50iajNi#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh_2_thanh_vien

http://ow.ly/tSIb50iajNr#thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/7nXK50iajNe#thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/JPfm50iajNt#cach_thuc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/MElh50iajNl#thu_tuc_dang_ky_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/naDa50iajNh#thanh_lap_cong_ty_can_nhung_gi

http://ow.ly/tIyt50iajNq#ho_so_thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/nLV750iajNf#thu_tuc_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/26IC50iajNc#thanh_lap_doanh_nghiep_nhanh

http://ow.ly/iM8P50iajNj#ho_so_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/dilZ50iajNd#thu_tuc_thanh_lap_doanh_nghiep_moi

http://ow.ly/NA9J50iajNm#thanh_lap_cong_ty_can_bao_nhieu_von

http://ow.ly/CVAH50iajNQ#ho_so_dang_ky_doanh_nghiep

http://ow.ly/Pi3Z50iapwn#luat_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/HzvB50iak1k#ho_so_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/MZ6y50iak1p#tu_van_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/pA9Q50iak1j#cac_buoc_thanh_lap_cong_ty_tnhh_2_thanh_vien

http://ow.ly/7ZQ350iak1m#ho_so_dang_ky_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/MxQt50iak1i#thu_tuc_mo_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/TyY850iak1q#dich_vu_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/ndZV50iccro#dich_vu_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/aGFq50iarns#dieu_kien_thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/zJqv50iarnH#thanh_lap_cong_ty_tnhh_mot_thanh_vien

http://ow.ly/VH2h50iak3Y#tu_van_thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien

http://ow.ly/PUr450iak45#dang_ky_thanh_lap_cong_ty_o_dau

http://ow.ly/3F4M50iak5H#thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/HhJ750iak5s#tu_van_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/9fcP50iak5w#huong_dan_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/TxP850iak5v#thanh_lap_cong_ty_tnhh_1_thanh_vien_can_nhung_gi

http://ow.ly/2H1l50iak5u#giay_phep_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/Yjv650iak5o#thanh_lap_cty

http://ow.ly/6mmT50iak5G#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/2sC550iak5n#thu_tuc_dang_ky_kinh_doanh_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/ax6r50iak5y#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/qFPm50iak5p#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_moi

http://ow.ly/BEJV50iak5q#cac_buoc_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/rbxq50iak5I#cong_ty_trach_nhiem_huu_han

http://ow.ly/f3Um50iak5J#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_tnhh_mtv

http://ow.ly/wm4150iak5F#dieu_kien_kinh_doanh_khi_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/UUAc50iak5t#thaanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/bVO650iak5D#cach_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/Urr050iak5r#thaanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/wEty50iak5E#thanh_lap_cong_ty_moi

http://ow.ly/B6QV50iak5K#thanh_lap_cty_tnhh

http://ow.ly/EfX850iak5m#cong_ty_kinh_doanh

http://ow.ly/W4eu50iak5C#dieu_kien_de_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/bAxg50iak5A#ho_so_thanh_lap_cong_ty_tnhh_mot_thanh_vien

http://ow.ly/vdUa50iak5x#thanh_lap_cong_ty_tnhh_mtv

http://ow.ly/x13P50iak5B#von_toi_thieu_de_thanh_lap_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/f4rZ50iak5z#thanh_lap_doanh_nghiep_moi

http://ow.ly/lWog50iap1Y#dieu_kien_de_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/aBhy50iap2g#lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/JGlo50iapts#dang_ky_cong_ty

http://ow.ly/l2Gh50iaptu#mo_cong_ty_rieng

http://ow.ly/pmwm50iaptt#quy_dinh_thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/MV4I50iaptp#cach_mo_cong_ty

http://ow.ly/ZIrG50iaptq#thanh_lap_cong_ty_tnhh_can_nhung_gi

http://ow.ly/IVQK50iaptr#dang_ky_thanh_lap_doanh_nghiep_o_dau

http://ow.ly/xNus50iaptv#lap_cong_ty_can_nhung_gi

http://ow.ly/GodJ50iapiY#dang_ky_cong_ty_tnhh

http://ow.ly/kAHx50iapiX#dieu_kien_mo_cong_ty

http://ow.ly/i2Ln50iapt4#thu_tuc_mo_cong_ty

http://ow.ly/U1em50iapu3#thanh_lap_cong_ty

http://ow.ly/Snrn50iapu6#thanh_lap_cty_tnhh

http://ow.ly/IRJe50iapu5#thanh_lap_doanh_nghiep_tron_goi

http://ow.ly/nr3c50iapu4#tu_van_thanh_lap_doanh_nghiep_tron_goi

http://ow.ly/yRDf50iapu2#cach_thanh_lap_doanh_nghiep

http://ow.ly/7XOt50iapu7#thu_tuc_dang_ky_thanh_lap_cong_ty