Published using Google Docs
Autorská provize
Updated automatically every 5 minutes

Autorská provize


Autorům nabízíme podíl 65 % z nakladatelské provize (odpovídá přibližně 30 – 40 % z prodejní ceny.)

Co je nakladatelská provize?

Zjednodušeně tím myslíme částku, která nám přijde na účet za prodané knihy. Jde o prodejní cenu poníženou o DPH a provize obchodníků. Nakladatelská provize tak činí cca 40 - 60 % z prodejní ceny knihy.

Jak se dělí cena prodané knihy?

Co je započteno v provizi nakladatele?

Pozn. k autorským prodejům

Není ojedinělé, že si autoři prodávání své knihy sami. V žádném případě nikomu nebráníme a za takové prodeje, se kterými nemáme žádnou práci, pochopitelně neúčtujeme žádné distribuční provize.


www.kohoutp.cz | www.kknihy.cz | www.jaknaeknihy.cz

strana  /