Published using Google Docs
Novinky v knihovně
Updated automatically every 5 minutes

Novinky v knihovně

Srpen 2022

Kompendium sociální nauky církve

Mallon, James: Proměna farnosti

Pinknerová, Hana: Co Bůh šeptá maminkám

Karas, Petr: Dvanáct příběhů

Holota, Benedikt Vladimír: Nechtěl jsem být farářem

Caffarel, Henri: Manželství - společná cesta k Bohu

Červenec 2022

Ferrero, Bruno: Otče náš

Ferrero, Bruno: Věřím

Mullenheim, Sophie de: Misál pro děti

Papežská biblická komise: Co je člověk? (Žl 8,5) : průvodce biblickou antropologií

Strobel, Lee: Kauza Kristus

Martin, James: Modlitba pro začátečníky i mírně pokročilé

Tack, Theodore: Svatý Augustin

Charouz, Jindřich Zdeněk: Zůstává mi však milost Boží : život a internace biskupa-vyznavače Josefa Karla Matochy (1888-1961)

Kinzig, Wolfram: Pronásledování křesťanů v antice

Červen 2022

Allberry, Sam: Proč Bohu není jedno, s kým spím?

Klippelová, Petra: Nosím v sobě život

Kašparů, Max: Po provaze ke Kristu

Stalfelt, Pernilla: O smrti smrťoucí

Kolouch, František: Nejvyšší oběť - poslední lidický farář Josef Štemberka

Koutek, Tomáš: Čeští biskupové a arcibiskupové

Heller, Jan: Výkladový slovník biblických jmen

Květen 2022

Schönborn, Christoph: Být učedníky

Jančařík, Zdeněk: Žena ať v církvi promluví

Jančařík, Zdeněk: Miláček Páně

Gilbert, Guy: Samota

Pinckaers, Servais: Prameny křesťanské morálky

Rohwetter, Angelika: Únava ze soucitu

Yalom, Irvin a Yalom, Marilyn: O smrti a životě

Katze, Tobi: Zítra je bohužel taky den

Duben 2022

Reiser, Marius: Nepohodlný Ježíš

Rendtorff, Rolf: Hebrejská bible a dějiny

Šrajer, Jindřich: Amoris laetitia: Zlom, nebo kontinuita?

Vopřada, David: Svatý Augustin : promluvy o modlitbě Páně

Vopřada, David: Kněžství v prvních staletích církve

Prokeš, Josef: Svátost smíření ve světle Ducha svatého

Rohr, Richard: Duchovní bratři

Rohr, Richard: Hledání svatého Grálu

Nigg, Walter: Kniha kajícníků

papež František: Laudato si´

papež František: Amoris laetitia

Kohröde-Warnkenová, Corinna: Můj růžový život s Bohem a rakovinou

St. James, Rebecca: Milosrdná jizva

Šťastná, Kateřina: Misionářka lásky

Endresová, Brigitte: Jáchym a Desatero

Mullenheim, Sophie de: Přízrak z Kolosea

Březen 2022

Prudký, Martin: Obtížné oddíly Zadních proroků

Každý čtenář Bible občas narazí na pasáže, kterým plně nerozumí, v horším případě ho i zarazí či znepokojí. Nejde jen o krutosti či jiné kulturní zvláštnosti starověkého Orientu; Starý zákon mluví o Bohu a jeho jednání místy jinak, než jak jej chápeme dnes, ve světle evangelia. Nad takovými texty nám pak vyvstávají zásadní otázky, protože celé Písmo je nám předkládáno jako Boží slovo k věření i k následování, jako světlo na cestu životem. Obtížné oddíly Zadních proroků jsou už třetím autorským svazkem našich biblistů, který se zaměřuje právě na problematické pasáže Písma svatého. Již dříve vyšly publikace Obtížné oddíly Knih Mojžíšových (KNA 2006) a Obtížné oddíly Předních proroků (KNA 2013). Tentokrát jde o výklad obtížnějších textů z proroků Izajáše, Jeremjáše, Ezechiela, Ámose, Abdijáše, Jonáše a Zacharjáše.

Heryán, Ladislav: Země bez obzoru

Ladislav Heryán patří k výrazným osobnostem českého veřejného života. Mnoha lidem je znám především jako katolický kněz, který má úzké vztahy k undergroundu, miluje rockovou muziku a mívá bohoslužby na rockových festivalech, např. na Open Air Festivalu v Trutnově. Jeho životní záběr je však mnohem hlubší: jako salesián se věnuje řadu let službě mladým lidem a dětem, jako biblista učil na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nyní působí na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok a na Institutu ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vyhledáván jako kněz, ale pro mnoho lidí je prostě dobrý kamarád a blízký člověk. Redaktor Petr Vaďura začal s Ladislavem Heryánem před několika lety natáčet nejprve rozhlasové rozhovory nad biblickými texty pro pořad Ranní slovo, který provází už řadu let nedělními rány posluchače stanice Českého rozhlasu Vltava. Pak se Ladislav Heryán několikrát objevil jako host Křesťanské vlny Českého rozhlasu Plzeň i ve vysílání Trans World Radia, Radia 7. Milovník skupiny U2 se v těchto pořadech ukázal nejen jako fundovaný biblista, ale především jako citlivý člověk, který má pochopení pro lidskou slabost, ale i hlubokou důvěru v Boží lásku a milosrdenství. Rozhlasové rozhovory převedl Petr Vaďura do psané podoby. Vycházejí v knižní podobě v rámci edice Rozhovory nad biblí.

Keller, Timothy: Dává Bůh smysl?

Žijeme ve věku skepticismu. Naše společnost tak hluboce věří v empirický rozum, dějinný pokrok a procítěné emoce, že je snadné položit si otázku: Proč by vůbec někdo měl věřit v křesťanství? Proč by měl někdo potřebovat náboženství? Autor vyvrací mylný dojem, že pod vlivem sekularismu a lidského pokroku zaniká náboženství. Náboženství je důležitější, než si myslíte. Přesvědčení o individuální svobodě, lidských právech a rovnosti se neslučuje s představou, že se lidské bytosti staly tím, čím jsou, na základě přežití nejzdatnějších. Křesťanství dává smysl. Keller vysvětluje, proč je rozumné věřit v Boha, a proč dává největší smysl víra v křesťanství. Tato kniha je jednou z nejlepších Kellerových knih pro věřící i skeptiky. V dnešní době nedává větší smysl jen víra v křesťanského Boha jako taková, ale v tomto šíleném světě dává Bůh větší smysl i samotné lidské existenci.

Tichý, Radek: Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé

V této útlé knížce projdeme krok za krokem mši svatou tak, jak ji známe z běžných nedělí ve svých farnostech. Cílem je vysvětlit základní prvky, hledat, jak se mše svaté účastnit lépe, jak se při ní hlouběji setkat s Ježíšem a načerpat sílu pro svůj život mimo kostel. Ke každé kapitolce je připojena krátká citace z Bible a delší citace z církevních otců. Jejich smyslem je naznačit, že mše svatá, i když se během staletí vyvíjí a pozměňuje, zůstává ve své podstatě stále ta samá jakožto jednání, které je věrné Ježíšovu slovu: „To konejte na mou památku.“ Knížka je určena všem, kdo mají rádi liturgii a chtějí proniknout do její krásy. Užitečná bude zejména těm, kteří se připravují na biřmování a na křest v dospělosti, i těm, kteří nechtějí ustrnout na cestě víry.

Tertulián: O křtu

Jedenáctý svazek edice Patristika předkládá čtenáři další text významného křesťanského spisovatele Tertuliána, tentokrát pojednávající o svátosti křtu. Jedná se o nejstarší dochovaný křesťanský spis věnovaný tomuto tématu, jenž přináší cenné informace o teologii a liturgii křesťanské iniciace severoafrické církve na přelomu 2. a 3. století.

Lewis, C. S.: Rady zkušeného ďábla

Lewisovu nejúspěšnější knihu není třeba obšírněji představovat: jde snad o nejvtipněji podané reálie „ze života pokušitelů“. Hlavní postavou příběhu je zkušený ďábelník, který formou dopisů a instrukcí radí elévovi v pokušitelském úřadu. Spojenými silami se pokouší zničit život konkrétního člověka. Lewis bravurně vystihl to, s čím se každý z nás ve svém životě denně setkává: pohrdání druhými, pokrytectví, zákonictví, pocit výjimečnosti, pocit mimořádné svatosti, propady do depresí, skepse a pochybnosti. Rady zkušeného ďábla jsou nejenom vtipným čtením, nýbrž nám umožní nahlédnout více do zákulisí duchovního světa...

Chapman, Gary: Pět jazyků lásky

Práce Gary Chapmana je určena těm, kdo chtějí ve svém manželství prožít skutečné naplnění a hluboké porozumění. G. Chapman provází čtenáře pěti základními jazyky lásky, které jsou klíčové pro to, aby se náš vztah s druhým člověkem stal obohacujícím a harmonickým.

Přibyl, Stanislav: Kanonické manželské právo

Kanonista doc. Stanislav Přibyl nabízí podrobný a současně čtivý přehled nauky o manželství, jak je obsažená v Kodexu kanonického práva. Výklad je obohacen jak historickým vhledem tak konkrétními případy z autorovy praxe.

Palán, Aleš: Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp

Je to známý vtip: Chcete Boha pobavit? Vyprávějte mu o svých plánech. Ale možná se stejně dobře baví, když si čte dalších čtyřicet Palánových rad, jak má vylepšit svět ještě o něco víc. A možná mu je četl už přes rameno, když je zrovna psal. Radit něco pánu Bohu sice zavání pýchou, ale Palánův nejvyšší arbitr má přímo čapkovské rysy, takže lidský svět mu není vzdálený ani cizí, má pochopení pro naše omyly, chyby a slabosti, i pro tyhle naše pošetilosti. A třeba je takový i ve skutečnosti… Volné pokračování čtenářsky úspěšných rad pánu Bohu je uzrálým vínem, které rozveseluje mysl, projasňuje chmurné dny a dýchá nadějí, že tu přece jenom nejsme sami. Autor se umí dívat kolem sebe i do sebe, a tak mu neunikají ty ohromné každodenní maličkosti i niterná hnutí, které dělají život tak jedinečným a neopakovatelným. Potom se stává i účtenka v hospodě či stará fotografie zážitkem. A možná nad tím i pán Bůh žasne, čeho si ten drzoun nevšimne. Ilustrace Evy Bartošové pak jednotlivá zamyšlení dokreslují a vtipně komentují.

Únor 2022

Péguy, Charles: Eva

Volf, Zdeněk: Srdcář

Jirous, Ivan M.: Magorské modlitby

Dostojevskij, F. M.: Bratři Karamazovi

Tolkien, J. R. R.: List od Nimrala a jiné příběhy

Denk, Stanislav: Kámen mlýna

Veselá-Jirousová, Marta : Zahrada

Balabán, Jan : Možná že odcházíme

Mrázková, Daisy: Auto z pralesa

Lindgrenová, Astrid: Bratři Lví srdce

kolektiv autorů: Zahrádka pod hvězdami

Leden 2022

Vondrovic, Tomáš: O naší milé Paní

Beneš, Jiří: Prameny pro divoké osly

Halík, Tomáš: Odpoledne křesťanství

Tung, Debbie: Introvertka v hlučném světě

Pinknerová, Hana: Jak poznám, že mě miluje

Pinknerová, Hana: Vůně prázdného pokoje

Martin, Eduard: Babičky jsou nejmoudřejší

Vácha, Marek: Modlitby argentinských nocí

Felix Kulpa: Tisíckráte

Gulisano, Paolo: C. S. Lewis

Lewis, C. S.: Letopisy Narnie

Foglar, J.: Rychlé šípy

Čapek, Karel: Skoro modlitby

Hladká, K.: Sestry