Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, spolek * Petiční výbor Petice proti OS “Rezidence Park Kavčí Hory” (3.272 podpisů) * Komunitní projekt “Pankrácká pláň”

Tisková zpráva: Během jednání s náměstkyní primátorky Mgr. Petrou Kolínskou 21.02.2018 jsme projednali Interpelaci ze dne 25.01.2018 ve věci Rezidence Park Kavčí Hory

Během jednání s náměstkyní primátorky Mgr. Petrou Kolínskou 21.02.2018 jsme projednali Interpelaci ze dne 25.01.2018 ve věci Rezidence Park Kavčí Hory.

V návaznosti na Interpelaci na Radu ZHMP ve věci Rezidence Park Kavčí Hory - na 33. jednání ZHMP dne 25.01.2018 bod číslo 33/1 a na odpověď paní náměstkyně Mgr. Petry Kolínské, pověřené odpovědí, proběhlo dne 21.02.2018 jednání u paní náměstkyně Mgr. Petry Kolínské.

Jednání proběhlo ve složení: náměstkyně primátorky Mgr. Petra Kolínská, tajemnice Komise Rada světové památky, SOIP Praha 4, spolek Vít Janoušek.

Pan Vít Janoušek prezentoval Interpelaci, odpověď a následující Interpelaci k Rezidenci Park Kavčí Hory.

Paní náměstkyně Mgr. Petra Kolínská prezentovala komentář k Územní studii Rezidence Park Kavčí Hory.

Děkujeme paní náměstkyni za zorganizování jednání a účastníkům jednání za účast a za projednání návrhů a závěrů.

S pozdravem,

Ing. Vít Janoušek, +420603447140

Místopředseda Rady SOIP Praha 4 spolek

Pověřený člen Petičního výboru Petice proti OS RPKH (3.272 podpisů)

Bartákova 1108/38

140 00 Praha 4 - Krč

Kdo jsme? * Odborná dobrozdání k naší činnosti * Naše internetová média a služby *

Registrace k odběru E-mailových Novinek a Zpravodaje Pankrácké pláně *

Prosíme Vás o příspěvek na naši činnost na transparentní účet Fio banky, č.ú.: 2401296921 / 2010

Prameny:

  1. Interpelace na Radu ZHMP ve věci Rezidence Park Kavčí Hory - na 33. jednání ZHMP dne 25.01.2018 bod číslo 33/1
  2. Odpověď paní náměstkyně Mgr. Petry Kolínské, pověřené odpovědí