УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

26 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

                                                                       

02 .03.2018р.        №259

Про затвердження програми забезпечення заходів у сфері охорони дитинства, організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів міських шкіл та якісного функціонування даних закладів на 2018-2020 роки

Відповідно до частини 7 статті 16,статті 25 та пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму забезпечення заходів у сфері охорони дитинства, організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів міських шкіл та якісного функціонування даних закладів на 2018-2020 роки

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії В.Москаленко)

Міський голова                                                      М.Кольченко

Додаток

до рішення  26 сесії 7 скликання №259

від    02 .03.2018 року

Програма  

«Забезпечення заходів у сфері охорони дитинства, організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів міських шкіл та якісного функціонування даних закладів на 2018-2020 роки»

1.Загальна характеристика програми

Програма «Забезпечення заходів у сфері охорони дитинства, організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів міських шкіл та якісного функціонування даних закладів на 2018-2020 роки» (далі-Програма) розроблена на підставі та на виконання вимог частини 7 статті 16, статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26, статті 27 і 32)  Закону України «Про місцеве самоврядування», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911- VІІІ, які стосуються статті 5 Закону України « Про охорону дитинства»; статей 91 і 101 Бюджетного кодексу України та направлена на проведення державної політики у сфері охорони дитинства, зокрема організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів міських шкіл, а також на реалізацію заходів по зміцненню матеріально-технічної бази установ освіти, що сприятимуть поліпшенню становища дітей та учнівської молоді.

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані заходи програми

Розроблення заходів Програми обумовлене тим, що з прийняттям Закону України «про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911- VІІІ, місцеві органи виконавчої влади та органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своєї  компетенції організовують безкоштовне харчування дітей тільки пільгових категорій, так як харчування всіх учнів 1-4 класів вимагає додаткових значних видатків з районного бюджету. За таких умов з 1 січня 2016 року більше 650 учнів класів шкіл міста були позбавлені пільги на безкоштовне харчування, що не може впливати на стан їх здоров’я та фізичний розвиток.

Крім цього в останні роки значно зросли видатки на утримання бюджетних установ міста, викликані високою вартістю комунальних послуг та енерго і теплоносіїв, продуктів харчування, медикаментів тощо. Все це негативно впливає на зміцнення і поповнення матеріальної бази установ освіти.

3.Мета Програми

Основною метою Програми є створення належних умов для охорони здоров’я і фізичного розвитку молодших школярів міста, організація їх безкоштовного харчування та забезпечення якісного функціонування навчальних закладів міста.

     

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, термін на виконання програми

Програма реалізується на підставі відповідних договорів про передачу з міського бюджету до районного бюджету коштів для забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів шкіл міста, реалізації різних проектів розвитку установ освіти та їх функціонування.

Термін реалізації програми – 2018-2020 роки.

5.Завдання Програми та результативні показники    

           

         Забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів шкіл міста, що не відносяться до пільгових категорій і на харчування і на харчування яких не виділяються кошти з районного бюджету та фінансова підтримка якісного функціонування міських шкіл.

6.Напрями діяльності та заходи програми, джерела її фінансування

        

       Міська рада, її виконавчий комітет та апарат забезпечують організаційно-інформаційне супроводження реалізації Програми та здійснюють контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, направлених на реалізацію її заходів.

               Протягом періоду реалізації Програми для забезпечення її мети та основних завдань передбачається здійснення таких заходів:

             Реалізацію заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету м. Бершадь.

Секретар міської ради                       О.Рижавська