Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza ogłasza

ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ Z OBWODU SZKOŁY

- rok szkolny 2019/2020.

oraz

REKRUTACJĘ KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

(zgodnie z obowiązującymi zasadami – Zarządzenie Dyrektora Szkoły,

Prawo Oświatowe

 i ustalonymi terminami – Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum)

                                                 - rok szkolny 2019/2020.

Zapisów należy dokonywać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.

ZAPISY (obwód szkoły) TRWAJĄ DO 12 KWIETNIA 2019 r.

REKRUTACJA (spoza obwodu szkoły) DO 19 KWIETNIA 2019 r.,

w godzinach pracy sekretariatu od 7.30 do 16.30,

z wyjątkiem dni 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.,  od 12.00 do 16.30

oraz 18, 19 kwietnia 2019 r. od 7.30 do 15.00.

W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) nie może przybyć do szkoły

w ustalonych godzinach pracy sekretariatu szkoły, prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny z sekretarzem szkoły,

w celu ustalenia dogodnej godziny i terminu.

Telefon kontaktowy: (55) 640 63 53.

Rodzic (opiekun prawny dziecka) powinien posiadać przy zapisie dziecka:

dowód osobisty, akt urodzenia dziecka oraz pesel dziecka.

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły wypełnia odpowiednio

-  zgłoszenie dziecka do szkoły „7” (dotyczy dzieci siedmioletnich),

-  zgłoszenie dziecka do szkoły „6” (dotyczy dzieci sześcioletnich),

Obwód SP Nr 2: Sztum: ulice: Barczewskiego, Domańskiego, Fiszera, Galla Anonima,

K. K. Baczyńskiego, Kasztelańska, Kościuszki, Kwidzyńska, Mickiewicza, Młyńska, Morawskiego, Osiedle Na Wzgórzu, Osiedle Nad Jeziorem, Osiedle Sierakowskich, Osiedle Witosa, Osińskiego, Pieniężnego, Plac Wolności, Plebiscytowa, Polna, Reja, Władysława IV, Władysława Jagiełły, Związku Jaszczurczego,

Sztumskie Pole - ulice: Lądziki, Łąkowa, Polanka, Żeromskiego,

miejscowości: Barlewice, Barlewiczki, Parpary, Pietrzwałd od nr 8 wzwyż, Uśnice, Witki, Wydry, Wygoda, Zajezierze

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły wypełnia odpowiednio

-  wniosek