LỊCH HỘI THẢO - ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN DỰ KIẾN

E-MENTORING

Tháng 7/2018

Ngày

Thời gian

Chủ đề

Báo cáo viên

Host

Video

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của BV Nhi Đồng 1 - Mã ID cố định: 567 567 8888

12/7/2018

14.00-15.30

Hội thảo về dịch Sốt xuất huyết với  các Khoa nhi của Bệnh viện các tỉnh miền Nam và miền Trung

Khoa sốt xuất huyết

BV. NĐ1

BV. NĐ1

24/7/2018

09.30-11.30

Họp mạng lưới ARV nhi

BS. Trương Hữu Khanh

BV. NĐ1

BV. NĐ1

26/7/2018

14.00-15.30

Hội thảo về dịch Sốt xuất huyết với  các Khoa nhi của Bệnh viện các tỉnh miền Nam và miền Trung

Khoa sốt xuất huyết

BV. NĐ1

BV. NĐ1

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của Mạng lưới VNP+ khu vực phía Nam

Mã ID: bảo mật

08/7/2018

20.00-21.00

Họp mạng lưới định kỳ

CN. Nguyễn Anh Phong

VNP+

22/7/2018

20.00-21.00

Báo cáo chuyên đề

CN. Nguyễn Anh Phong

VNP+

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của Mạng lưới tư vấn và xét nghiệm HIV

Mã ID: 2020 95 95 95

13/7/2018

14.00-16.00

Báo cáo chuyên đề

HTC

HCMC PAC

HCMC HTC

27/7/2018

14.00-16.00

Họp mạng lưới định kỳ

HTC

HCMC PAC

HCMC HTC

Chương trình đào tạo, hội chẩn và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho các ca bệnh khó, thất bại điều trị  ARV của BV Bệnh nhiệt đới, TTPC AIDS, ĐHYD và HAIVN TP.HCM

Mã ID cố định: 989 989 6789

13/7/2018

14.00-16.00

- Hội thảo ca bệnh nghi ngờ thất bại điều trị

- Chương trình tăng cường XN TLHIV và chuyển BN TBĐT sớm

BV BNĐ, UBPC AIDS TP.HCM, HAIVN

HAIVN HCM

27/7/2018

14.00-16.00

- Hội thảo ca bệnh nghi ngờ thất bại điều trị

- Chương trình tăng cường XN TLHIV và chuyển BN TBĐT sớm

BV BNĐ, UBPC AIDS TP.HCM, HAIVN

HAIVN HCM

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến về Methadone và Điều trị ARV

Mã ID: 396 523 1717

04/7/2018

09.30-11.00

 Phỏng vấn tạo động lực – phần 7

Ms. Cao Liên Hương ThS. Vũ Thị Tường Vi

ATTC - UMP

UMP

07/7/2018

14.00-16.00

 Nghiện chất là bệnh của não bộ: thông tin cơ bản

Lã Thị Hồng Lan

ATTC - UMP

UMP

11/7/2018

14.00-16.00

 Phỏng vấn tạo động lực – phần 8

Ms. Cao Liên Hương ThS. Vũ Thị Tường Vi

ATTC - UMP

UMP

13/7/2018

14.00-16.00

 Hội chẩn ca bệnh: ca khó, ca tương tác thuốc, ca thất bại MMT

BS. Nguyễn Chí Trung

ATTC- UMP

HAIVN

UMP

20/7/2018

14.00-16.00

Methamphetamine và HIV

Lã Thị Hồng Lan

ATTC - UMP

UMP

27/7/2018

14.00-16.00

 Hội chẩn ca bệnh: ca khó, ca tương tác thuốc, ca thất bại MMT

BS. Nguyễn Chí Trung

ATTC- UMP

HAIVN

UMP

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến về Sản phụ khoa và Sức khoẻ sinh sản của BV Từ Dũ

Mã ID cố định: 2020 90 90 90 

13/7/2018

13.30-15.30

Báo cáo chuyên đề

BVTD

BV TD

27/7/2018

13.30-15.30

Báo cáo chuyên đề

BVTD

BV TD

Tập huấn trực tuyến “Kiến thức cơ bản trong CS&ĐT bệnh nhân HIV dành cho NVYT trong mạng lưới SKSS”

16/7/2018

13.30-15.30

Diễn tiến tự nhiên của nhiễm HIV

Nguyên tắc điều trị ARV và theo dõi lâu dài

HAIVN

BV TD

17/7/2018

13.30-15.30

Điều trị Dự phòng lây truyền từ mẹ sang con

Quản lý, chăm sóc và theo dõi trẻ phơi nhiễm với HIV. Chủng ngừa

HAIVN

BV NĐ 1

BV TD

18/7/2018

13.30-15.30

Qui trình dự phòng LTMC chuẩn cho các tuyến

Quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục

BV TD, HAIVN

BV TD

19/7/2018

13.30-15.30

Đồng nhiễm HIV và viêm gan siêu vi B/C

Điều trị ARV và tuân thủ

BV BNĐ, HAIVN

BV TD

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến các ca bệnh khó về da  

Mã ID cố định: 221 221 9999

26/7/2018

10.00-11.30

Hội chẩn trực tuyến ca bệnh da khó

BS. Hoàng Văn Minh

Trung tâm u máu HCM

BS. Trần Thế Viện – UMP

HAIVN HCM

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của Trung tâm Phòng chống AIDS An Giang

Mã ID cố định: 678 678 9999

13/7/2018

14.00-16.00

- Hội thảo ca bệnh nghi ngờ thất bại điều trị

- Chương trình tăng cường XN TLHIV và chuyển BN TBĐT sớm

ID: 989 989 6789

BV BNĐ, UBPC AIDS TP.HCM, HAIVN

AG PAC

12/7/2018

14.00-16.00

Báo cáo chuyên đề

TTTTGDTT AG

AG PAC

27/7/2018

14.00-16.00

- Hội thảo ca bệnh nghi ngờ thất bại điều trị

- Chương trình tăng cường XN TLHIV và chuyển BN TBĐT sớm

ID: 989 989 6789

BV BNĐ, UBPC AIDS TP.HCM, HAIVN

AG PAC

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của BV. Bệnh Nhiệt đới - Dự án METRO

Mã ID cố định: 59 69 79 89 99 (10 số viết liền nhau)

12/7/2018

14.00-16.00

Trình ca lâm sàng

Phòng chỉ đạo tuyến

BV BNĐ

BV BNĐ

26/7/2018

14.00-16.00

Trình ca lâm sàng

Phòng chỉ đạo tuyến

BV BNĐ

BV BNĐ

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Sơn La

Mã ID cố định: 235 235 2222

30/7/2018

14:00-16:00

Thảo luận trường hợp bệnh nặng

Hội chẩn thất bại điều trị

Bác sĩ điều trị

Sơn La PAC

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của Trung tâm Phòng chống AIDS Thái Bình

Mã ID cố định: 345 345 6666

23/7/2018

14.30-16.00

Các bệnh lý thần kinh và nhiễm HIV

BS. Nguyễn Trung Tuyến

PAC Thái Bình

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của Bệnh viện Nhi Trung Ương

Mã ID cố định: 234 234 5555

10/7/2018

14.00-16.00

Thảo luận ca bệnh lâm sàng từ NPH

Bác sỹ điều trị NPH

NPH

24/7/2018

14.00-16.00

Chia sẻ về tâm lý trẻ vị thành niên nhiễm HIV

BS. Lâm OCRU

NPH

Chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

Mã ID cố định: 456 456 7777

16/7/2018

14:00-16:00

Thảo luận trường hợp bệnh nặng

Hội chẩn thất bại điều trị

Bác sĩ điều trị

Hà Nội

PMC

30/7/2018

14:00-16:00

Thảo luận trường hợp bệnh nặng

Hội chẩn thất bại điều trị

Bác sĩ điều trị

Hà Nội

PMC